[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

FOLKEBOGSAMLINGERNES HISTORIE

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 11-04-00
Time: 20:48:37
Remote Name: 195.249.77.108

Kommentarer

http://bx.db.dk/pe/bibdan/Steenberg/fortale.htm#INDHOLDSLISTE.

LÆSNING. Det offentlige Bibliotek Læsesale, hvor Aviser og Tidsskrifter ere fremlagte, et Haandbibliotek Oplysningsarbejde Bogsamling Amtsbibliotek Assens Svendborg Snøde, Stoense, Hou og Bøstrup Selskabet til Trykkefrihedens rette Brug Folkeskrifter Bondestanden Den danske Folkeforening Aftenskoler, Elever paa Folkehøjskoler og Seminarier, uformuende Lærere) dels til Bogsamlinger (Læseforeninger, Folkebogsamlinger i Købstæder og paa Landet, Skolebogsamlinger, Bogsamlinger i Arbejder-, Husholdnings-, Afholds-, Ynglingeforeninger o. lgn., Bogsamlinger i Kaserner, Vagtstuer, Sygehuse og Arresthuse, Folkehøjskoler og Landbrugsskoler)

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk