[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Historieforfalskning

Fra: Dokumentationscenter mod Historieforfalskning
Kategori: Andet
Date: 07-04-00
Time: 22:16:40
Remote Name: 195.215.240.108

Kommentarer

Ny Hjemmeside om Historie Jeg vil lige gøre jer opmærksom på at der er blevet oprettet en hjemmeside der hedder Dokumentationscenter mod Historieforfalskning Adressen er: http://hjem.get2net.dk/DmH Efter hvad jeg kan se af indlæggende i denne nyhedsgruppe er den meget relateret hertil. DmH har indtil nu afholdt to høringer Den første om Industriens rolle under besættelsen-Referatet herfra kan findes på hjemmesiden Den anden- "Spark dørene ind"- om Arkivadgangen til statens arkiver, Det er ikke så længe siden, så derfor er der kun et forløbigt referat på hjemmesiden.

Jeg har for en ordens skyld sat DmH´s formålsparagraf herunder

Venlig hilsen Trygve Guttesen-Webmaster for DmH

Dokumentationscenter mod Historieforfalskning Stiftet 4. august 1999 med følgende formålsparagraf

DmH vil gennem seriøs forskning og grundige undersøgelser af såvel offentlige som privatejede dokumenter påvise fejl og mangler ved en gruppe etablerede historikeres hidtil offentliggjorte materiale, der vedrører danmarkshistorien i det 20.århundrede, et materiale, som i vid udstrækning anvendes i den videre historieforskning og i undervisningsøjemed. DmH vil gennem bøger, artikler, film og via elektroniske medier (CD-rom m.v. ) afdække og påvise fejl, mangler og forfalskninger af den nyere tids historie. Endvidere vil DmH etablere høringer og temamøder, som kan være debatskabende og afsløre hidtil tilbageholdte eller forvanskede oplysninger. DmHs bestyrelse håber på opbakning i dette arbejde fra græsrodsorganisationer, fagforeninger og enkeltpersoner. ----------------------------------------

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk