[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Article 712

Fra: Frode Holm-Petersen Søfartshistoriker
Kategori: kildemateriale
Date: 30-03-00
Time: 04:04:57
Remote Name: 195.249.77.99

Kommentarer

http://www.danpa.dda.dk/index.asp

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 176 (12-22 Fiskeri- og Søfartsmuseet)

"Holm-Petersen, Frode Søfartshistoriker "

*1914 †1996 Svendborg kommune, Fyns amt

Lb. År. Indhold Bd/Pk/Lg

1 1956 Skibsfører C.M. Christensens 1 læg erindringer (f. 1886, Staun) 2 1974 Niels Erik Løkkebø's erinderinger 1 læg (f.1921, Nyborg) "Skibe og havet mit halve liv" 3 1881-1884 Kaptajn Jes Jessen på barken "Margrete" 1 læg af Aabenraa, afskrift af breve 4 1937, UÅ Christian Hellesøe, afskrift af breve 1 læg skrevet på Samoa 5 1900 Kaptajen H.E. Frandsen, uddrag af 1 læg dagbøger fra tiden på barken "Kronprinsesse Louise" af Fanø 6 1900 "Thor" af Fanø's forlis, afskrif af 1 læg H.Th Meinertz' redegørelse for ulykken 7 UÅ Skonnerten "Agur" af Fanø's forlis 1886 1 læg ved Samoa, notater 8 UÅ Optegnelser vedr. Sejlskibsfolk på 1 bd. bark. "Skummer of the Seas"af København og Kaptajn Jac. Thomsen, Bark "Emilie", Fanø 9 UÅ Notater vedr. Fanøs sejlskibs flåde 1 læg 10 1907 Fanø-Skibsrederi, Årsregnskab 1907 1 læg 11 UÅ Fuldriggeren "Preussen's" forlis 1911, 1 læg manuskript 12 UÅ, 1982 "Et billed fra sejlskibstiden - Brigge 1 læg Claus af Fanø." Manuskript 13 UÅ "I medvind og modvind." Manuskript 1 læg 14 1937 SS Marie, kopi af avisartikler 1 læg 15 1976 "Et søhistorisk skatkammer" avisartikel 1 læg om søfartsmuseet i Troense og Frode Holm-Petersens arbejde 16 1977, Uå Diverse indsamlet materiale 1 læg 17 UÅ Register over sejlskibe og deres aktiviteter i perioden 1841-1884 1 pk.

Udtaget af arkivet: Arkivalier vedr Barken "Georg Schvalle" af Fanø, A 177 Personlige breve og papirer fra Skibsfører Peter Jensen Holm, A 178

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk