[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Henningsens Bådebyggeri i Rantzausminde

Fra:
Kategori: Arbejde
Date: 30-03-00
Time: 03:58:01
Remote Name: 195.249.77.99

Kommentarer

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 58 (12-22 Fiskeri- og Søfartsmuseet)

"Rantzausminde. "

Svendborg kommune, Fyns amt Træskibsværfter og bådebyggerier

Lb. År. Indhold Bd/Pk/Lg

1 1912-1939 Kassebog. 1 bd. 2 1921-1924 Kassebog. 1 bd. 3 1924-1939 Kassebog. 1 bd. 4 1940 Hovedbog. 1 bd. 5 1940-1959 Kassebog. 1 bd. 6 1945-1962 Hovedbog. 1 bd. 7 1928 Notater om skibstegninger (Lundeborg 1 bd. bådebyggeri). 8 Diverse papirer, breve, regninger, no- 1 læg tater m.v. 9 1938 Regnskabsbog. 1 bd. 10 1947 Regler om bygning af fiskerfartøjer 1 bd. (Island). 11 1948 Regnskabsbog vedr. nybygninger. 1 bd. 12 1948 Regnskabsbog. 1 bd. 13 1957-1960 Prislister. 1 læg 14 Visitkort. 1 læg 15 Diverse. 1 læg 16 1952 Kuttertegninger. 1 læg 17 1962 Korrespondance og tegninger vedr. byg- 1 læg ning af lodsbåd. 18 1944 Materialebudget for færøkutter. 1 læg 19 1948 Tegninger og byggeskema vedr, 80 tons 1 læg lastfartøj. 20 1954 Islandske kuttertegninger. 1 læg 21 1945-1946 Tegninger - 45 tons færøkutter. 1 læg 22 1880 Kuttertegning (Agnete). 1 læg 23 1969 Tegninger - stålkutter. 1 læg 24 1978 Tegninger - færge. 1 læg 25 Tegning - stålkutter. 1 læg 26 Tegning - stålkutter. 1 læg 27 1973-1974 Motortegninger. 1 læg 28 1959 Tegninger - politikutter. 1 læg 29 1965 Tegning - 6 BRT Sjark. 1 læg 30 1954-1957 Tegninger & korrespondance. Islandsk 1 læg kutter. 31 1952-1953 Tegninger - joller & kutter. 1 læg 32 Diverse tegninger og reklamemateriale. 1 læg 33 1968-1969 Tegninger og korrespondance. Nybygning 1 læg nr. 1470. 34 1927 Tegning - kutter. 1 læg 35 1965-1966 Tegninger - kuttere. 1 læg 36 1969 Tegninger & korrespondance vedr. æn- 1 læg dringer af kutteren "Lille Claus". 37 1960 Tegninger - Færge til ruten Aarø-Hader- 1 læg slev. 38 1961 Tegninger - Færge til ruten skarø- 1 læg Svendborg. 39 1962 Tegning - 39 fods fiskekutter. 1 læg 40 1967 Tegninger & korrespondance vedr. 20 1 læg tons kutter til fiskeskipper Martinus- sen, Kerteminde. 41 1964-1966 Tegninger & korrespondance vedr. moto- 1 læg rer. 42 (1965)-1974 Tegninger & korrespondance vedr. fær- 1 læg ger til Hjortø- og Bogø-ruter. 43 1974 Tegninger - kutter. 1 læg 44 1944 Tegning - kutterdetalje. 1 læg 45 Diverse korrespondance, følgesedler, 1 læg brochurer m.m. 46 1977-1978 Diverse detaljetegninger fra Marine- 1 læg consult A/S - Bugser- og redningsbåd til Farvandsdirektoratet. 47 1978-1979 Korrespondance & tegninger vedr. bug- 1 læg ser- og redningsbåd til Farvandsdirek- toratet. 48 1968-1980 Tegninger - trawlere. 1 læg 49 1944 Tegninger - kuttere. 1 læg 50 1962 Diverse kutter- & detaljetegninger. 1 læg 51 Diverse reklamemateriale. 1 læg 52 1978-1979 Korrespondance mellem Rantzausminde og 1 læg F-. Magnus O. Olafsson i Reykjavik ang. kutterreparationer - samt kladdenotater 53 1978-1979 Notater om arbejdsgange & arbejdskraft- 1 læg og dageforbrug vedr. arbejdet på is- landske kuttere. 54 1977 Korrespondance mellem Rantzausminde og 1 læg Fa. Magnus O. Olafsson Ang. kutter "Gisli Lods". 55 1969 "Reglur um breytingua à reglum um ef- 1 bd. tirlit med skipum og örygg i peirra nr. 11 20. januar 1953". 56 Diverse korrespondance, notater & teg- 1 læg ninger vedr. islandske kuttere. 57 1960-1977 Tegninger - Islandske kuttere. 1 læg 58 1971-1972 Tegninger og notater vedr. bugser- og 1 læg redningsbåd MRB-35 til Farvandsdirek- toratet. 59 1972-1973 Besigtigelsesrapporter vedr. bygningen 1 læg af bugser- og redningsbåd til Farvands- direktoratet. 60 1972 Kontrakt og specifikationer mellem 1 læg Redningsvæsenet og Rantzausminde vedr. bygning og bugser- og redningsfartøj. 61 1972-1974 Korrespondancer vedr. forsinkelser i 1 læg byggeriet af bugser- og redningsfartøj til Farvandsdirektoratet. 62 1957 Reklamer vedr. bådtyper, der bygges på 1 læg Rantzausminde. 63 1972-1973 Smånotater vedr. rednings- og bugser- 1 læg båd til Farvandsdirektoratet. 64 1959-1962 Prislister. 1 læg 65 1067 "Bekendtgørelse om særlig udrustning 1 læg af fartøjer hjemmehørende i Grønland". 66 1977 Specifikationer for bugser- og red- 1 læg ningsfartøj til Farvandsdirektoratet. 67 1978 Betjeningsvejledning og reservedelska- 1 læg talog for "Dan Servo Steering" i nybyg- ning, Farvandsdirektoratet. 68 1979 Notater om værktøj, reperationsfacili- 1 læg teter samt nautiske instrumenter til bugser- og redningsfartøj, Fvd. 69 1978-1979 Korrespondance og tilbud vedr. bugser- 1 læg og redningsfartøj, Fvd. 70 1979 Fakturaer vedr. bugser- og redningsfar- 1 læg tøj, Fvd. 71 1978 Tilbud fra Skibsteknisk Laboratorium 1 læg vedr. modelforsøg - Bugser- og red- ningsfartøj til Fvd. 72 1978 Tilbud fra Marineconsult vedr. tegnin- 1 læg ger og modelforsøg - Bugser- og red- ningsfartøj. 73 1978 Kontrakt vedr. bygning af bugser- og 1 læg redningsfartøj til Fvd. 74 1978-1979 Akkordsedler vedr. bygning af bugser- 1 læg og redningsfartøj til Fvd. 75 1978-1979 Diverse tilbud vedr. arbejder og leve- 1 læg rancer i forbindelse med bygning af bugser- og redningsfartøj, Fvd. 76 1979 Oversigt over kajprøver og søprøver 1 læg for bugser- og redningsfartøj, Fvd. 77 1979 Rapport vedr. byggeri af bugser- og 1 læg redningsfartøj til Fvd. 78 1979 Referat fra møder afholdt mellem Fvd. 1 læg og Rantzausminde, Alustål og Nordsø Ra- dio 13.-14.6.79. 79 1978 Bred fra Fvd. til forsvarsministeriet 1 læg ang. licitation over bugser- og red- ningsfartøj til Fvd. 80 1979-1980 Udklip vedr. Vianova, H. Nielsen og Son 1 læg Maskinfabrik - Hovedleverandør af bug- ser- og redningsfartøj til Fvd. 81 1978-1979 Diverse skibs- og motortegninger - Bug- 1 læg ser- og redningsfartøj til Fvd. 82 1979 Forsikringspolice vedr. bugser- og red- 1 læg ningsfartøj til Fvd. 83 1978-1979 Diverse papirer, brochurer m.m. vedr. 1 læg bygning af bugser- og redningsfartøj til Fvd. 84 1941-1943 Skibstegninger. 1 læg 85 1936 Træberegningsbog. 1 bd. 86 a Kubikmetertabel for runde træstammer 1 bd. af cylinderform. 87 1929-1930 Vejledning vedr. bygning af fiskerfar- 1 bd. tøjer. 88 1938 Vejledning vedr. bygning af fiskerfar- 1 bd. tøjer. 89 1933 Bekendtgørelse ang. forskrifter om ski- 1 bd. bes bygning og udstyr m.v. 90 1939 Vejledning vedr. bygning af standard- 1 bd. redningsbåde. 91 1948 Kolonnebog. 1 bd. 92 1931-1932 Kontraktbog-Egense brugsforening. 1 bd. 93 1932 Blichers lommebog for håndværkere. 1 bd. 94 1909 H.Petersen-Lomme og noteringsbog. 1 bd. 95 Kubikmeterbog. 1 bd. 96 1964.1967 Havne- og brotakster for havne på Drejø 1 bd. og Skarø. 97 Notatsbog. 1 bd. 98 Attest vedr. hovedsyn - Forsikringen af 1 læg danske fiskerfartøjer. 99 Reklamer vedr. bådtyper, der bygges på 1 læg Rantzausminde. 100 1962 Skibstegninger. 1 læg 101 Skibstegninger - Åben båd, sænkekølsbåd 1 læg samt bornholmsk åben båd. 102 1945-1977 Tegninger vedr. ruf og master. 1 læg 193 Spantetegning. 1 læg 104 1936-1954 Tegning af 20 tons fiskekutter. 1 læg 105 1936-1954 Tre detaljetegninger. 1 læg 106 1966 Den målte distance i Svendborgsund ved 1 læg Lehnskov. 107 1922 Reklame for "Original Heinmotor med 1 læg glødehoved Type 1920". 108 1912-1949 Protokol over de af fabrikstilsynet på- 1 bd. begyndte sikkerhedsforanstaltninger. 109 Heimdal løsbladebind. Regnskabsbog. 1 bd. 110 1921 Blichers lommebog for Håndværkere. 1 bd. 111 1941 Anders Nielsen. Lommebog for landmænd. 1 bd. 112 Oversigt over forbrug af træ og andre 1 bd. materialer i nybygning nr. 58. 113 1906 Regnskabsbog for landmænd. 1 bd. 114 Regnskabsbog. 1 bd. 115 Regnskabsbog. 1 bd. 116 Skibs- og maskinspecifikation. 1 læg 117 1968 Detaljetegninger. 1 læg 118 1948-1958 Byggekontrakter. Kolding Ny Skibs- og 1 læg Baadeværft. 119 1935-1947 Byggekontrakter. A. Henningsens Skibs- 1 læg og Baadeværft, Lundeborg. 120 1943 Lærekontrakt. Faaborg Skibsværft. 1 læg 121 1934-1957 Diverse korrespondance, lejekontrakter, sagsoverenskomster, slutsedler m.m. 1 læg Lundeborg Baadebyggeri. 122 1956 Byggebreskrivelse for lodsbåd. 1 læg

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk