[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danske Godser og Herregårde + Majoratsforeningen

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 29-03-00
Time: 10:24:39
Remote Name: 195.249.77.24

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Reg. nr: 10273 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)

"Danske Godser og Herregårde + Majoratsforeningen"

, Ikke kendt kommune, Ikke kendt amt

søgeord i uddrag: 9 G: Baron Lerche, Birkendegård: Ekspropriation af jord til haver for banevogtere 1915. 27 Baroniet Guldborgland: Afløsning af arvefæsteafgift 1918. 65 Lensbaron Rosenørn-Lehn: Rente af skat 1924. 108 Klage fra godsejer Langkilde, Bramstrup, 1929 168 Hofjægermester sehested: Afløsning af Gudme Kirke 1935. 190 J. Sehested; Afløsning af stamhuset Broholm 1930. 214 Alfred Nielsen, Henrik Nielsen, Jens Jensen m.fl. og Broholm godskontor: Appel til Overfredningsnævnet 1938. 43 232 Hofjægermester J. Sehested, ........ 1 pk. Broholm: Erstatning for byggeforbudet på arealet ved Lundeborg 1939. 317 M: Baron Berner mod Tido Wedell 1933. 387 G: Forespørgsel fra lensbaron H. Berner Schilden Holstein, Langesø, 1944-45. 388 G: Forespørgsel vedrørende formueopgørelser fra lensbaron Berner Schilden Holstein, 1945. 403 G: Lensbaron Berner Schilden Holstein: Krigsforsikrings- bidrag vedrørende nyopførte ejendomme 1946. 417 G: Forespørgsel fra lensbaron H. Berner Schilden Holstein vedrørende godsfradrag 1947. 418 M: Hofjægermester Niels Iuels tale ved kransehejsningen på Bøgebjerg (artikel i Fyens Tidende 3.6.1948) 1948.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk