[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Skjoldemose godsarkiv

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 29-03-00
Time: 10:07:43
Remote Name: 195.249.77.24

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: QB073 (LAO Landsarkivet for Fyn)

"Skjoldemose godsarkiv"

, Ikke kendt kommune, Ikke kendt amt

Lb. År. Indhold Bd/Pk/Lg

03 Jordebøger.

Se også gr. 19 (Diverse). 1764, 1771, 1778, 1785 - se også: Egeskov gods.

1697-1785 (Jordebøger) ..................................... 0 Anm: Se: Topografica: Egeskov. Dyrlæge P. Jensens samlinger til Egeskovs historie.

1798-1857 (Jordebøger) ..................................... 0 Anm: 1798, 1802, 1803, 1806, 1810, 1813, 1817, 1824, 1834, 1857. Se: Svendborg amtstue: Jordebøger.

(Matrikels-ekstrakt) ............................. 0 Anm: Udat. Se: Svendborg amtstue: Jordebøger.

1827-1866 (Hartkornsfortegnelser) .......................... 0 Anm: 1827, 1842, 1861 (m. fort. over solgt gods), 1866, udat. Se: Svendborg amtstue: Jordebøger.

04 Matrikulering.

1844-1900 (Matrikel for Sunds herred) ...................... 0 Anm: Se: Gudme-SUnds herreds arkiv.

05 Skelforretning, udskiftning, landvæsenskommissionssager, udstykning.

1798-1799 (Udskiftnings- og hegnsforretning for Rødme) ..... 0 Anm: Xeroxkopi. Se: Topografica (Rødme).

07 Fæste- og hoverivæsen.

1785-1818 Fæstebreve ....................................... 1 pk. Anm: Udtaget af Sunds-Gudme herredsfogeds arkiv.

08 Skifte- og overformynderivæsen.

1785-1812 Skifteprotokol ................................... 1 bd. Anm: Anvendt som skifteprotokol for Salling herred 1816-21. Den del, der angår Salling herred, er udskilt 1964.

09 Lægdsvæsen.

1791-1852 (Lægdssedler for Stenstrup) ...................... 0 Anm: Se: Sunds-Gudme herredsfogeds arkiv.

1

................................................. 0

17 Tiendevæsen.

1864-1910 (Tienderegistre for Stenstrup) ................... 0 Anm: Se: Sunds-Gudme herredsfogeds arkiv.

19 Diverse.

1760-1804 Diverse dokumenter ............................... 1 pk. Anm: Jordebog ca. 1760. Anm.: Dep. 1930 fra Egeskov. Skiftedesignation 1804.

20 Kort.

(Skjoldemose hovedgårds jorder. Fotografi af kort 0 i matrikelsarkivet) Anm: Se: Kortsamlingen (Stenstrup).

(Rødme bys jorder. Fotografi af kort i ........... 0 matrikelsarkivet) Anm: Se: Kortsamlingen (Stenstrup).

(Stågerup bys jorder. Fotografi af kort i ........ 0 matrikelsarkivet) Anm: Udat. Se: Kortsamlingen (Stenstrup).

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk