[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Den almindelige fyenske Industri- og Landbrugsudstilling i Odense 1885

Fra:
Kategori: Arbejde
Date: 28-03-00
Time: 10:00:57
Remote Name: 195.249.77.35

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: SB431 (LAO Landsarkivet for Fyn)

"Den almindelige fyenske Industri- og Landbrugsudstilling i Odense 1885"

*1884 †1884 , Ikke kendt kommune, Ikke kendt amt

Lb. År. Indhold Bd/Pk/Lg

01

Journalsager ..................................... 1 pk.

Kassebog ved fjerkræudstillingen ................. 1 bd. Anm: 1885 30/7 - 4/8.

Anmeldelser til klasse I-VI ...................... 1 pk.

Anmeldelser til klasse VII-XIII og til produkt- .. 1 pk. og blomsterudstillingerne

Diverse anmeldelser, anmeldelser fra biavlere samt 1 pk. anmeldelser der er afvist og anmeldelser der er trukket tilbage

Forskellige sager ................................ 1 pk. Anm: Indeholder bl.a.: Lister over kopitemedlemmer m.m. Andre udstillinger vedrørende. Udgåede breve m.m. Exposeer, udgast m.m. Liste over udstedte arbejdstegn. Liste over særlige adgangsregn. Liste over udstillernes adgangskort. Liste over Saisonkort. Vedrørende fjerkræudstillingen. Arbejder fra tekniske skoler; skolemødet. Assurance, policer, lotteribevilling m.m. Lister vedr. fjerkræudstillingen, kvitteringer for modtagne præmier, fjerkræsalget. Indstillinger fra dommerne. Præmieliste 31. juli - 25. august 1885 (fjerkræ). Oversigt over forlangt og tilstået plads.

Foreningen for Danmarks Fjerkræavl, salgsprotokol 1 bd.

Udstillingsprotokol (over udstillede genstande) .. 1 bd. Anm: Nr. 3.

Alfabetisk register til udstillingsprotokol (over 1 bd. udstillede genstande) Anm: Nr. 4.

Assurance-journal ................................ 1 bd. Anm: Nr. 5. Indeholder alfabetisk fortegnelse over udstillerne med angivelse af assurancebeløbene (vurderingsbeløbene).

1884-1885 Journal over indgåede breve ...................... 1 bd. Anm: Nr. 6. 1884 2/5 - 1885 15/12.

1884-1885 Journal for udgåede breve ........................ 1 bd. Anm: Nr. 7. 1884 8/4 - 1885 16/12.

1884-1885 Kopibøger over udgåede breve ..................... 2 bd. Anm: Nr. 8.

Emballageliste ................................... 1 bd. Anm: Nr. 9. Alfabetisk ordnet.

Emballageliste ................................... 1 bd. Anm: Nr. 10. Kladdemæssig ført, højst ufuldstændig.

Kontornotitskalender 1885 ........................ 1 bd. Anm: Nr. 11.

Skemaer, udfyldte og indsendte af udstillerne, til 1 pk. brug for bedømmelsesudvalgene Anm: Nr. 20.

1884-1886 Hovedbog ......................................... 1 bd. Anm: Nr. 24.

1884-1886 Kassebog for Industriudstillingen ................ 1 bd. Anm: Nr. 25. 1884 6/9 - 1886 12/8.

1885-1886 Anvisningsbog .................................... 1 bd.

Anm: Nr. 26.

1884-1886 Forhandlingsbog for økonomiudvalget .............. 1 bd. Anm: Nr. 27. 1884 3/7 - 1886 18/8.

Indtægts- og udgiftsbilag (nr. 28-48) ............ 1 pk. Regnskaber og regnskabsbilag, modtagne fra bureauchef Lassen (nr. 64-65)

Checkbog på Fyens Disconto Kasse ................. 1 bd. Anm: Nr. 63.

Regnskab over indtægter og udgifter ved .......... 1 bd. den almindelige Fyenske Industri- og Landbrugsudstilling i Odense 1885 Anm: Nr. 66.

1

................................................. 0

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk