[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab

Fra:
Kategori: Landbrug
Date: 28-03-00
Time: 09:49:50
Remote Name: 195.249.77.35

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 6195 (11-01 Erhvervsarkivet)

"Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab."

*1769 , Ikke kendt kommune, Ikke kendt amt Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer

Guide 3, s. 175. Registratur nr. 32. Udgivet: Registratur og journalregistre Bd. 1 1789-1807, 1971, Bd. 2 1808-1834, 1974: Love 1802, 1810, lovkommissionsbog 1774-1813, præsidiemødeprotokoller 1774- 1931, præsidiemødereferater 1962-66, ekstraordinært præsidievalg 1934, materiale vedr. generalforsamlinger 1886-1943, bestyrelsesmødeprotokoller 1774-1931, mate- riale vedr. bestyrelsesmøder 1883-1943, 1954-66, div. medlemsfortegnelser 1816- 1935, 1945, sager fra udvalget vedr. selskabets arbejdsvilkår 1927-32, div. regn- skaber 1813-45, 1894-1961, inventariebøger 1870-1911, obligationsfortegnelser 1812-88, hovedbøger 1866-1961, kassebøger 1817-48, 1859-1960, kopibøger fra kassererkontoret 1884-1934, indtægtsbøger 1818-70, udgiftsbøger 1818-1905, memorialprotokoller 1936-59, budgetforslag 1919-34, diverse postsager 1895-1936, personalemateriale 1900, regnskabsbilag 1824-47, 1920-65, kassebog for bygge- fond 1886-96, materiale vedr. regnskabsudvalget 1911-15, div. regnskabsbøger 1906-24, legat- og fondssager 1900-63, forhandlingsprotokoller for kunstkommis- sionen 1792-1822, forhandlingsprotokoller for agerdyrkningskommissionen 1796-1822, forhandlingsprotokol for Skriftkommissionen 1822, præmieprotokoller 1775-1837, medaljeregnskaber 1782-85, brevkopibøger 1795-1987, brevjournaler 1769-1966, omsendte sager 1869-89, 1920-30, journalsager 1804-1970, kopier af div. journalsager 1769-93, ikke-journaliserede sager 1788-1933, prisopgavebe- svarelser 1810-20, 1933-35, modelprotokoller 1770-1838, bogregnskaber 1861- 1932, sager vedr. bogfortegnelse og bibliotek 1900-07 og u.å., forhandlingsprotokol for lærlingeudvalget 1901-19, lærlingeprotokol 1886-87, redegørelse om lærlinge- sagen 1914-22, regnskabsbøger for landvæsenslærlinge 1869-1921, lærlingedag- bøger 1898-1919, forhandlingsprotokol og regnskabsbøger for Fonden til Land- mandsuddannelse 1869-96, materiale vedr. videreuddannelse 1892-1914, protokol over mejersker og mejerister med statsunderstøttelse til videre uddannelse 1892- 1901, protokol og fortegnelser over husholdningselever m.v. 1920-49, materiale vedr. konsulentvirksomhed og forskellige udvalg 1894-1902, tryksager vedr. konsulentmøderne 1921-50, statsskonsulenternes rejseudgifter 1921-44, protokol over mælkerikonsulenternes møder 1889-92, smørnoterings- og smørprisstatistik 1885-96, sager vedr. dansk smørs kvalitet 1897, sager vedr. osteproduktion 1905-08, hesteavlsberetninger 1890-91, ansøgningsmateriale fra kontrolforeninger vedr. husdyrbrug 1911-12, spørgeskernaer vedr. ensilering 1946, sager vedr. museumsudvalget for Landbrugsmuseet 1887-1902, protokol over kødeksportens virksomhed 1893-94, sager vedr. Landøkonomisk Årbog 1900-33, indsamlings- og udgivelsesregnskab for jubilæumsskrift 1917-21, sager vedr. udgivelsen af Det danske Landbrugs Historie 1925-45, korrespondance vedr. Tidsskrift for Landøko- nomi 1947-59, regnskab vedr. udgivelse af skrifter 1921-33, bogregnskab 1938-44, sager vedr. Landøkonomisk Rejsebureau 1912-42, journalsager for udvalget for af- sætning af dansk sædfrø til udlandet 1925-31, bilag vedr. udvalget vedr. kvægavls- forsøg 1932. Jordbrugsudvalget: Hovedbøger 1961-73, kassebøger 1960-75, brevbøger 1961-74, sager vedr. assistentmøder for svineavl 1898-1926, sager vedr. bedømmelsesudvalg for svineavl 1904-23, tyrestambøger 1893-1943, sager vedr. kvægholdskonkurrence 1878-99, register for Landbrugsudstillingen i København 1938, rejseberetninger, brochurer, udklip 1922-57, div. fotos, klicheer og tegninger div.år. Dyrlæge, statskonsulent P.A. Mørkebergs arkiv: Korrespondance 1891-1924, manuskripter 188l-95, hovedbog for gården Julianeholm 1865-66, naturaliejournal for Julianeholm 1865-66.

Guide 4, s. 128: Brevjournaler 1970-1987.

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk