[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Ringe lokalhistoriske Arkiv:  Svendborg Amts Landøkonomiske Selskab

Fra:
Kategori: Landbrug
Date: 28-03-00
Time: 09:34:51
Remote Name: 195.249.77.35

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 582 (473-01 Ringe Lokalhistoriske Arkiv)

"SvendborgAmts Landøkonomiske Selskab Landøkonomisk Selskab. "

*1857 †1992 Ringe kommune, Fyns amt Landbrugenes, jordbrugenes og havebrugenes organisationer

Lb. År. Indhold Bd/Pk/Lg

1-10 1857-1922 Forhandlingsprotokoller: 10 bd. 1857-1867, 1867-1881, 1881-1893, 1893-1906, 1906-1922, 1922-1933, 1933-1946, 1946-1958, 1958-1982, 1982-1992. ----- 11 1857-1916 Forhandlingsprotokol for 4. kreds 1 bd.

12 1867-1917 Forhandlingsprotokol for 5. kreds 1 bd.

13 1893-1915 Forhandlingsprotokol for 6. kreds 1 bd.

14 1858-1917 Forhandlingsprotokol 1. distrikt, 1. 1 bd. kreds Østfyn, Nyborg.

15 1890-1963 Vedtægter for S.A.L.S. 1890, 1905, 1 læg 1917, 1963

16 1881-1902 Vedtægter for Samvirket mellem Fyens Stifts patriotiske Selskab og de loka- le Landboforeninger i Fyens Stift.

17 1890 Dyrskueregler for Fyns Stifts patrio- 1 læg tiske Selskab.

18 u/år Regler for Svendborg Amts landøkonomi- ske Selskabs Dyrskuer (håndskrevet).

19 1887 Lov om foranstaltninger mod Oldenbor- rer.

20 1869-1880 Copibog og journal 1 bd.

21 1939-1957 Forhandlingsprotokol for Frøudvalget 1 bd. ----- 22 1923-1929/30 Medlemsprotokol 1 bd.

23 1857-1891 Regnskabsbog (ældste) 1 bd.

24 1891-1928 Regnskabsbog, indeholder bl.a. jubi- 1 bd. læumsdyrskuet i Faaborg.

25 1857-1885 Dyrskue Protokol, Ringe 1 bd. ----- 26 a 1917-1932 Dyrskueudvalget Ringe, samt dyrskuet i 1 bd. Faaborg 1917

26 b 1957-1966 Dyrskueudvalget Ringe 1 bd.

27 1967-1983 Amtsdyrskuet i Ringe (journ. 1992/72) 1 bd.

28 1907-1915 Copibog dyrskuer m.m. 1 bd. ----- 29-30 1891-1900 Dyrskue dommerliste afd. 1, gruppe A 2 bd. ----- Heste 1891-1895, 1896-1900

31 1901-1947 Dommerliste: jydske/belgiske Heste 1 bd.

32 1901-1966 Følhopper: 1 bd. Frederiksborg, oldenborg, ponny .

33 1901-1963 Hingstplage grupp B og C 1 bd. Oldenborg hingste.

34 1901-1961 Hoppeplage Oldenborg, hold 44 og 45 1 bd. ----- 35-36 1901-1957 Hoppeplage jydsk race 2. og 3. års 2 bd. 1901-1944, 1945-1957.

37 1901-1959 Følhopper af jysk race. 1 bd.

38 1920-1946 Belgiske heste, hingste og følhopper 1 bd.

39 1946-1962 Belgiske heste, følhopper 1 bd. ----- 40 1932-1953 Belgiske heste, hoppeplage 2 år 1 bd.

41 1943-1959 Belgiske heste, hoppeplage 3 år 1 bd.

42 1943-1962 Nordbagger, hingstplage og hoppeplage 1 bd.

43 1901-1966 Svin, afd. III, div. racer 1 bd.

44 1907-1944 Fjerkræ (duer, høns). Biavl. Kaniner 1 bd. ----- 45 1951-1961 Fjerkræ 1 bd.

46 1945-1963 Kaniner 1 bd.

47 1901-1966 Faar og geder 1 bd.

48 1902-1965 Tyre 1-2 år, hold 1. (1) 1 bd.

49 1901-1957 Tyre 2-3 år, hold 2 (2) 1 bd. ----- 50 1931-1965 Tyre hold 3. (3 & 4) 1 bd.

51 1901-1961 Malkekvæg, samlinger af, hold 5. (5) 1 bd.

52 1931-1966 Køer, enkelte under 6 år. (6) 1 bd.

53 1932-1966 Køer, enkelte over 6 år. (7) 1 bd.

54 1959-1966 Kvier, enkelte ydelse i 100 dage. (7a) 1 bd.

55 1960-1966 Køer, unge med ydelse i 305 dage efter 1 bd. første kælvning. (7b) ----- 56 1931-1966 Køer, højtydende (Rekordkøer). (8) 1 bd.

57 1902-1966 Kvier, samlinger af. (9-10 og 11). 1 bd.

58 1942-1966 Køer, enkelte. (12). 1 bd.

59 1942-1966 Køer, enkelte. (13). 1 bd.

60 1942-1966 Kvier, enkelte. (14) 1 bd. ----- 61 1901-1966 Kvier, enklte. (15) 1 bd.

62 1901-1963 Kvier, enkelte (16) 1 bd.

63 1943-1966 Kolleksamlinger af hundyr efter samme 1 bd. tyr. (16a)

64 1939-1966 Jersey tyre. (17, 18, 19, 20, 21) 1 bd.

65 1942-1966 Jersey køer. (22, 23, 24, 25, 26) 1 bd.

66 1942-1966 Jersey kvier. (26, 27) 1 bd. ----- 67 1936-1947 Malkekøer, ydelser. 1 bd.

68 1913-1935 Køer, enkelte, ydelses protokol. 1 bd.

69 1944-1951 Køer, ydelsesprotokol 1 bd.

70-71 1959-1992 Beretninger generalforsamlinger: 2 læg 1959, 1967, 1969, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ----- 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92.

72 1959-1978 Bilag til beretningerne fra Husdyrs- 1 læg konsulentens og planteavlskontoret.

73 1922-u/år Korrespondance vedr. landboauktioner, 1 læg samt forslag til vedtægter

74 1916-1986 Korrespondance. "Nyt fra Landøkonomisk 1 læg Selskab maj 1998, samt div.

75 1878-1926 Medlemskontingent regnskab: 1878, 1925- 1 læg 1878, 1925, 1926 (+ u/år)

76 1955-1969 Lærekontrakter med kontorelever: 1 læg Karen Margit Pedersen. Helga Møllegård Rasmussen. Grethe Jørgensen Buk. Grethe Gynther Jensen. Lena Møllegård Rasmussen. Susanne Birgitte Prisholm Andreasen. Ulla Boye. Anne Lund Nielsen. Annalise Günther Jensen.

77 1959-1979 Kontrakt med konsulenter: 1 læg Kamma Aakjær. K.E. Laursen, Ryslinge. H. Busch Nielsen, Kværndrup. Edith Andersen, Martofte. Anders Lunden, Ringe. Henning Pedersen, Ringe. Aksel K. Rasmussen. Henning Pedersen. Tage Pedersen. Ejnar Bagge Hansen. 78 1982 Opsigelse gr. omlægning assistens Frede Jensen.

79 1972-1980 Lejeaftaler med De Samvirkende Landboforeninger i Fyens Stift

80 1956-1963 Lejekontrakt, korrespondance og teg- 1 læg ninger vedr. kontor i Overgade 2

81 1961-1963/1977 Midtfyns Landboauktioner: Overskomst 1 læg med Ringe Hovedkreds af Husmandsfore- ninger samt aftale og gældsbrev med Banken for Ringe og Omegn.

82 1970-1979 Personalefester 1 læg

83 1961-1985 Selskabets studierejser og ture. 1 læg ----- 84 1914-1989 Udklip div. år. 1 læg

85 1907 Festskrift med historisk oversigt over 1 bd. Selskabets virksomhed årene 1857-1907 Samt katalog over jubilæumsdyrskuet i Faaborg 1907.

86 1907 Festskrift 1857-1907 ved 50 års 1 bd. jubilæet.

87 1932 Jubilæumsskrift 75 års jubilæum 1 bd.

88 1957 Jubilæumsskrift 100 års jubilæum 1 bd.

89 1982 Jubilæumsskrift 125 års jubilæum 1 bd.

90 1953-1957-u/år Sange ved 100 års jubilæet, 125 års 1 læg jubilæet. Konsulent Nielsens 25 års jubilæum. Samt fest i 1953.

91 1917 Kontrakt mellem Svendborg Amts 1 læg Landøkonomiske Selskab og A/S Højrup Vegetabil Margarinefabrik.

92 1917-1939 Kontrakter på leje ef Dyrskueplads. 1 læg 1917 og 1939.

93 1930 Skøde: Frk. Johanne Kristensen og Nanna 1 læg Kristensen, Ringe sælger matr. 5ax til Svendborg Amts Lanøkonomiske Selskab.

94 1930 Matrikelkort 5 ax, Ringe by.

95-96 1934-1938 Deklaration: Tilladelse til nedlæggelse af kloakledning over ejendommene: 5 ay, 5 a og 5 ax, tilhørende gårdejerske Johanne og Nanna Kristensen, murerm. Kristoffersen samt Landøkonomisk Selskab.

97 1949 Opgørelse på køb af matr 4 bi Ringe by købt af købmand Lehrmann.

98 1950 Vedrørende hegnspligt ved overtagelse af matr. 5 av, Ringe by til Dyrskueplads.

99 1968 Skøde: Ringe Sogneråd sælger matr. 2 h 1 læg Sødinge by til SALS. (Auktionshal).

100 1977 Salg af Auktionshal til De Samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift og De Samvirkende Husmandsforeninger i Fyns Stift.

101 1977 Skøde vedr. salg af matr. 2 s og 2 ai, Sødinge by , Midtfyns Landboauktioner.

102 1968 Kassekreditkontrakt med Sparekassen Fyn.

103- 1921/1929 Beretning om undersøgelser i Ryslinge 2 bd. 104 by (1921) og i Brahetrolleborg Sogn (1929) vedrørende jorders trang til grundforbedring.

105 1933-1980 Dyrskue: Valg af dommere (1933), ang. 1 læg præmier m.m. enkelte år.

106a 1914-1916 Kassebog for Svendborg Amts Landøkomi- 1 bd. ske Selsbab.

106b 1930-1942 Regnskabsprotokol delt på afdelinger / 1 bd. konti (f.eks. dyrskue m.m.) ----- 107 1942-1954 Regnskabsprotokol 1 bd.

108 1955-1959 Regnskabsprotokol 1 bd.

109 1918-1958 Hovedbog 1 bd. ----- 110- 1961-1982 Hovedbøger: 1961-1963, 1964, 1965, 17 bd. 126 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982.

127 1959-1982 Sammendrag af hovedbog. 1 bd.

128- 1954-1987 Kassebøger: 1954-1960, 1961-1964, 12 bd. 139 1964-1968, 1968-1971, 1972, 1973-1975, 1975-1977, 1978-1980, 1980-1982, 1982-1983, 1984-1986, 1986-1987.

140 1971-1985 SALS Regnskabsudvalg 1 bd.

141 1912-1913 Privat landmands kassebog mærket 1 bd. "Svigerfader" stammer fra Nykøbing Sj. / Holbæk området, og er antagelig afleveret til SALS i Ringe. ----- 142- 1955-1973 Kassejournaler: 1955-1958/59, 1958-67 3 bd. 144 1968-1973. (stor format)

145- 1969-1977 Medlemsprotokoller: 1969-1973, 1974- 2 bd. 146 1977. (stor format) ----- 147 1887-1888 Årsberetning og medlemsliste (bogtryk) 1 læg 1887, 1888

148 1872-1900 Årsberetninger: 1872, 1873, 1874, 1875, 1 pk. 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, ----, ----, ----, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 149 1901-1925 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1 pk. 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, ----, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, ----, 1925

150 1979-1980 Sange ved Amtsdyrskuet 1979 og 1980 1 læg ----- 151 1916-1979/80 Udklip om Dyrskuer i Ringe 1 pk. ----- 152- 1887 Dyrskuekataloger: 1887, 1899, ----, 3 pk. 154 ----, ----, 1903, ----, 1905, 1906, 1907, 1908, ----, ----, ----, ---- ----, 1914, ----, 1916, ----, 1918, 1919, ----, ----, ----, 1923, ---- 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, ----, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980. (1924 enkelte løsblade)

155- Dommerkataloger: 1943, 1944, 1945, 2 pk. 156 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, ----, 1954, 1955, 1956, 1957, ----, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, ----, 1965, 1966, 1967, 1968, ----, 1970, ----, 1972, 1980.

157 1930-1976 Dommerkataloger med notater vedrørende 3 pk. a,b,c præmiering af kvægbesætning. Modtaget fra konsulent Johannes Ras- musen, Landboforeningerne, Ørbækvej: 1930, 1931, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976.

158 1941-1977 Dyrskuekataloger med vurderinger, 1 pk. anerkendelser samt og præmieringer: 1941, 1942, 1943, 1949, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1969, 1970, 1977.

Bøger: 159 1915 "Kortfattet vejledning for Landvæsens- 1 bd. lærlinge paa større Gaarde" A.V.Tuxen.

160 1969 "For Fædrelandets flor" Landhushold- 1 bd. ningsselskabets historie 1769-1969.

161 1816-1819 "Grundsætninger for Landoeconomien", 4 bd. a-d Albrecht Thaers. Oversat fra tysk. bd. 1-4.

162 1966 "Kvægbrugets historie" af Gunnar Han- 1 bd. sen og Chr. Bønding. Udg. af Nordisk Pressebureau.

163 1953-1956 Beretninger om Fællesforsøg i Landbo- 4 bd. og Husmandsforeningerne. 1953, 1954, 1955, 1956.

164 1935-1940 Dyrskue dommerkataloger a-d (Viggo Pedersen, Faveholt): 1935, 1937, 4 bd. 1939, 1940.

165 1944-1951 Regler for Dyrskuet i Ringe: 1944, 46, 1 læg 47/48, 51, 67, 68, 69.

167 1976 Ang. ærespræmie givet af Jens Filipsen, Korinth.

167- 1980-1983 Dyrskuets historie, afsluttende 168 regnskab, samt deltagerliste i afslutningen på Amtsdyrskuet (holdt d. 18/10 1983). Forslag til Dyrskuefond.

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk