[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Enghavegaard" i Kassebølle

Fra:
Kategori: Landbrug
Date: 28-03-00
Time: 04:01:58
Remote Name: 195.249.77.61

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Rudkøbing Byhistoriske Arkiv)

"Personarkiv Bruntse, Erik (herunder gårdarkiv for "Enghavegaard" i Kassebølle) " *1914 †1993 Rudkøbing Kommune, Fyns amt Lb. År. Indhold Bd/Pk/Lg 1 1815 Matrikelkort over "Lars Mortensens Gaards Grund i Cassebølle" 2 1849 Matrikelkort over "Lodden Matr.No.18a i Kadsebølle Bye..." 3 1849 Matrikelkort over "Hovedparcellen No.1 af Gaarden Matr.No.4 i Kadsebølle Bye..." 4 1859 Matrikelkort over "Matr. No.10 af Kadsebølle Bye 5 1872 Matrikelkort over "Matr. No. 5, 18b, 20 og 12, Kadsebølle By..." 1 læg 6 1778-1806 Kvitteringsbog for Morten Christensen Bay, Cadsebølle (heri også regnskab og noter for Lars Mortensen mf.) 1 bd. 7 1801-1834 Kvitteringsbog for Lars Mortensen 1 bd. 8 1800 Skifte efter Morten Christensen Bay, Kassebølle 1 læg 9 1837 Skøde fra L.Cossel, Faarevejle, til Peder Jacob Christensen, Kassebølle 1 læg 10 1848 Auktionsdokumenter, Christen Larsen, Kassebølle, som køber af Peder Jacob Christensens gård 1 læg 11 1872 Skøde på. matr.nr.5, 18b, 20 og 12 (huslod), Kassebølle, fra Grevskabet Langeland til Karen Sophie Larsen 12 1885 Skøde på matr.nr.4, (ejendomsgaård købt 1849) Kassebølle fra Christen Larsen til hans svigersøn Mads Jacob Larsen 13 1885 Skøde på brugsretten til ovennævnte matr.nr.4, Kassebølle, fra Mads Jacob Larsen til Christen Larsen 14 1889 Skøde på hus Matr.nr.10, Kassebølle 15 1916 Skøde på parcel af matr.nr.11 (hus) i Kassebølle fra Johannes Rasmussen Hansen til Mads Jacob Larsen 16 1917 Skøde på matr.nr.4, 5, 12a, 10a, 11a 17 1917-1918 Skøde på matr.nr.2f, Kulepile, fra Gertrud Marie Bruntse født Larsen til Simmerbølle Andelsmejeri 18 1945 Skøde på gården matr.nr.4, 5, 12a, 10a, 11a Kassebølle fra Jens Larsen til Aksel Martin Bruntse 1 læg 30 1893 Mageskiftekontrakt vedr. Matr.nr.18b mellem Mads Jacob Larsen og andre bymænd 31 1944 Erklæring vedr. skel ml. Kassebølle Friskole og mose m.m. tilhørende Jens Larsen 1 læg 32 1917 Aftægtskontrakt for Mads Jacob Larsen 1 læg 42 1860 Bindebrev til Karen Sophie Larsen 1 læg 43 1893 Arealattest på matr.nr.10 af Kassebølle 44 1894 Udskrift af dåbsattest for Gertrud Marie Larsen f. 1879 45 1904 Lånebevilling til Kassebølle Friskole 46 1908 Regningsnota fra fa. Chr.Michelsen 1 læg 47 udat. Udkast til love og vedtægter for Simmerbølle Mejeri 48 1904 Love for Simmebølle Andelsmejeri 1 læg 49 1877 Brandforsikringspolice for Kassebølle Friskole 50 1892-1899 Skattekvitteringsbog for Kassebølle Friskole ved Mads Jacob Larsen 1 læg 51 1924 Skifte efter Karen Sophie Larsen 1 læg 52 ca. 1932 Stil om arbejdet som mejerist skrevet af Erik Bruntse 53 1936 Lærebrev som mejerist for Erik Bruntse 54 1937 Meddelelse om optagelse på Silkeborg Seminarium for Erik Bruntse 55 1939 Bevis for bestået oprykningsprøve på seminariet for Erik Bruntse 1 læg 56 1932 Love for Brugsforeningen for Tullebølle og Omegn 65 udat. Div.noter vedr. familie og friskole samlet af Erik Bruntse 1 læg 66 1904 Begravelsessalmer ved Jens Larsens jordefærd 67 1917 Begravelsessalmer ved A.K.Bruntses jordefærd, 2 stk. 68 1920 Begravelsessalmer ved Hansine Marie Hansens jordefærd 69 1921 Begravelsessalmer ved Helga Bruntses jordefærd 70 1923 Begravelsessalmer ved R.H.Rasmussens jordefærd 71 1923 Begravelsessalmer ved Karen Sophie Larsens jordefærd, 4 stk. 72 1924 Begravelsessalmer ved Anders Jørgen Bruntses jordefærd 73 1924 Begravelsessalmer ved H.Lütkens begravelse 74 1930 Begravelsessalmer ved Jens Jacobsens jordefærd 75 1928 Begravelsessalmer ved Emanuel Pedersens jordefærd 76 1943 Begravelsessalmer ved Dagny Larsens jordefærd 77 1945 Begravelsessalmer ved Gertrud Marie Bruntses jordefærd 1 læg 78 1890'erne Poesibog, ukendt ejer 1 bd. 79 1890'erne do , do 1 bd. 80 1898-1899 do , har tilhørt Jens Larsen og er benyttet under ophold på Vejstrup Højskole 1 bd. 81 1901 Poesibog, har tilhørt Kristian Bruntse og er benyttet under ophold på Askov Højskole 1 bd. 82 1901 Poesibog, ukendt ejer, er benyttet under ophold på Vallekilde Højskole 1 bd. 83 1902-1903 Poesibog, har tilhørt Kristian Brunse, benyttet under ophold på Sorø Højskole 1 bd. 84 1933 Poesibog, har tilhørt Aksel Bruntse, er benyttet under ophold på Danebod Højskole 1 bd. 85 1874-1880 Dagbog ført af Mads Jacob Larsen 1 bd. 86 1878-1884 do 1 bd. 87 1881 do do do do do 1 bd. 88 1882 / lb.nr. 88, 89 og 90 mangler på 89 1883 / registreringstidpunktet 90 1884 / i rækken, men nr. reserveres til brug, hvis dagbøgerne senere findes 91 1885-1920 Dagbog ført af Mads Jacob Larsen 1 bd. 92 1886 129 1912-1918 Bilag udtaget af dagbøgerne lb.nr.120-126 1 læg 130 1917-1920 Bilag udtaget af dagbøgerne lb.nr.125-128 (under Jens Larsen som ejer af Enghavegaard) 1 læg 131 1921- 1930 Dagbog ført af Jens Larsen 1 bd. 141 1921-1930 Bilag udtaget af dagbøger lb.nr.131-140 1 læg 142 1931- 1942 Dagbog ført af Jens Larsen 1 bd. 154 1931-1942 Bilag udtaget af dagbøger lb.nr.142-153 1 læg 155 1943-1945 Dagbog ført af Jens Larsen 1 bd. 158 1943-1945 Bilag udtaget af dagbøger lb.nr.155-157 1 læg 162 1931-1932 Regnskabsbog for Jens Larsen med Krontrolforeningen vedr. Enghavegaards malkekøer 1 bd. 163 1932-1933 do 1 bd. 164 1933-1935 do 1 bd. 165 1935-1937 do 1 bd. 166 1911-1945 Div. bilag vedr. Enghavegaards drift 1 læg 167 ca. 1940-1945 Rationeringskort til køb af benzin 1 læg 168 1873-1878 Rentekvitteringsbog for Karen Sophie Larsen - heri også frugtregnskab ca. 1917- 1920 ført af Mads Jacob Larsen 1 bd. Bjerreby Bageri 1 bd. 180 1916-1929 do 1 bd. 181 1903-1905 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Simmerbølle Mejeri 1 bd. 182 1896-1912 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Faaborg Andels-Svineslagteri 1 bd. 183 1913-1917 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Svendborg Andels-Svineslagteri 1 bd. 184 1880-1885 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Chr. Michelsen (se også lb.nr.178) 1 bd. 185 1905-1914 do 1 bd. 186 1926-1929 Kontrabog mrk. "no.5, M.J.Larsen" - ubenyttet som kontrabog, men indeholdende oversigt over høstudbytte 1 bd. 187 1874-1920 Breve stilet til Mads Jacob Larsen, 58 stk. alle kuverterede 1 læg 188 1874-1920 Breve stilet til Mads Jacob Larsen, 39 stk. ikke kuverterede 1 læg 189 1874-1920 Brevkort stilet til Mads Jacob Larsen, 35 stk., heraf 7 prospektkort 1 læg 192 1903-1957 Udvandrerbreve fra USA stilet til Mads Jacob Larsen og familie, 8 stk., heraf 1 brevkort 1 læg 193 1905-1906 Diverse lommebøger, 3 stk., næsten ubrugte, med tilhørende indlagte bilag 1 læg 194 1897-1921 Breve stilet til Karen Sophie Larsen, 3 stk., heraf 2 kuverteret 1 læg

195 1889-1925 Breve stilet til Marie Larsen, 22 stk., kuverterede 1 læg 196 ca.1900-1938 Korrespondance stilet til Dagny Larsen, i alt 17 stk. forsendelser, heraf 8 kuverterede breve og 11 prospektkort 1 læg 197 1907-1933 Skattekvitteringer for Dagny Larsen 1 læg 198 1911 Kontrabog for Dagny Larsen (Ægbog) under Dansk Andels Ægexport 1 bd. 199 ca.1899-1946 Diverse korrespondance stilet til familien på Enghavegaard, heri både brev og jule- og prospektkort 1 læg 200 udat. Diverse ubeskrevne prospektkort 1 læg 201 udat. Regnskabs- og arbejdsbog ført af Martin Larsen 1 bd. 202 1895-1896 Dagbog ført af Martin Larsen 1 bd. 203 1911-1919 do 1 bd. 204 1917 do 1 bd. 205 1897 Soldaterbog for Martin Larsen 1 bd. 206 1886-1887 Notesbog ført af Martin Laren 1 bd. 207 1895 do 1 bd. 208 1897 Afregningsbog fra militæret for Martin Larsen 1 bd. 209 ca.1895-1910 Breve stilet til Martin Larsen, 31 stk. heraf 25 stk. kuverterede 1 læg 210 1892-1897 Div. soldaterpapirer for Martin Larsen bl.a. udskrivningspas og indtegninsbevis til lægdsrullen 1 læg 211 ca.1901-1911 Diver papirer (bl.a.skattekvittering og tryksager) 1 læg 212 1871-1947 Diverse stilebøger benyttet af familemedlemmer på Enghavegaard 1 læg 213 ca.1896-1968 Diverse lejlighedssange mm. 1 læg 214 ca.1870-1945 Diverse tryksager 1 læg 215 1931-1932 Kontrabog mellem Jens Larsen og købmand C.Rasmussen 1 bd. 216 1877-1971 Breve stilet til Jens Larsen, 60 stk. kuverterede 1 læg 217 1877-1971 do do 1 læg 218 1877-1971 Brev- og prospektkort stilet til Lens Larsen 141 stk. 1 læg 220 1895-1969 Breve stilet til Jens Larsen, 9 stk., ikke kuverterede 1 læg 221 udat. Notesbog ført af Jens Larsen 1 bd. 222 udat. do 1 bd. 223 1899 Soldaterbog for Jens Larsen 1 bd. 229 udat. Notesbog ført af Jens Larsen 1 bd. 230 udat. do 1 bd. 231 1932-1933 Kontrabog mellem Jens Larsen og Tullebølle Brugsforening 1 bd. 232 1921-1931 Kontrabog mellem Jens Larsen og Fyns Andels Foderstofforretning 1 bd. 233 1932-1942 do 1 bd. 234 1942-1944 do 1 bd. 235 1945-1966 Sparekassebog tilhørt Jens Larsen 1 bd. 241 1938 Stamtavle for tyr mrkt.15 1 læg 242 1891-1908 Kontrabøger for indsamling af oldenborrer og Dansk Ægexport 2 bd. 243 1910-1941 Diverse lommebøger, ubenyttede og næsten ubenyttede, i alt 5 stk. 1 læg 244 1859-? Diverse notesbøger, 4 stk., dels med indklæbede recepter og dels med indskrevne vers etc. 1 læg 245 ca. 1900 Diverse medlemskort, udklip etc. 1 læg 246 1881 "Den ny Budstikke", 5 eks. 1 læg 247 1846-1915 Diverse tryksager, bl.a. Danmarks Riges Grundlov, Uddrag af Svendborg Amts Forhandlinger, Anordning for Vands Afledning 1 læg 248 1822-1840 Almanakker 2 bd. 249 udat. Lykønskningskort i anledning af konfirmation, 5 stk. 1 læg 250 1883-1919 Udvandrerblade, "Nye Meddelelser" og "Kors og Stjærne", i alt 7 stk. 1 læg 251 1943 57 stk. telegrammer og 5 stk. festsange til Elizabeth og Erik Bruntses bryllup 25.07.1943 1 læg 252 1929 Konfirmationstelegrammer stilet til Dagny Bruntse, i alt 48 stk. 1 læg 253 1908 Kontrabog mellem mejeribestyrer Bruntse og Tullebølle Brugsforening 1 bd. 254 1926 do 1 bd. 255 1942-1943 Kontrabog mellem lærer Erik Bruntse og Vonge Brugsforening 1 bd. 256 1944-1945 Kontrabog mellem lærer Erik Bruntse og købmand H.P. Hansen, Vonge 1 bd.

257 ?-1944 do 1 bd. 258 1946 Kontrabog mellem lærer Erik Bruntse og Sandager og Omegns Brugsforening 1 bd. 259 1946-1947 do 1 bd. 260 1947 do 1 bd. 261 1946 do 1 bd. 262 1937-1942 Kontrabog mellem Erik Bruntse, Vagn Berg og købmand H.Winther Laursen, Silkeborg 1 bd. 171 1850-1899 Skattekvitteringsbog mrk. No.84 for Christen Larsen og senere Mads Jacob Larsen - vedr. matr.nr.4, Kassebølle By 1 bd. 172 1900-1926 do - for Mads Jacob Larsen og senere for Jens Larsen 1 bd. 173 1871 Adressebog for Mads Jacob Larsen 1 bd. 174 udat. do 1 bd. 175 1871-1884 Kontrabog for Mads Jacob Larsen og F. (1880-1889) Nielsen - heri også liste over kalves fødselstidspunkt i årene 1880-1889 1 bd. 176 1871-1883 Kontrabog for Mads Jacob Larsen og Emil Petersen 1 bd. 177 1882-1883 do 1 bd. 178 1886-1890 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Chr.Michelsen 1 bd. 179 1908-1916 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Bjerreby Bageri 1 bd. 180 1916-1929 do 1 bd. 181 1903-1905 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Simmerbølle Mejeri 1 bd. 182 1896-1912 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Faaborg Andels-Svineslagteri 1 bd. 183 1913-1917 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Svendborg Andels-Svineslagteri 1 bd. 184 1880-1885 Kontrabog mellem Mads Jacob Larsen og Chr. Michelsen (se også lb.nr.178) 1 bd. 185 1905-1914 do 1 bd. 186 1926-1929 Kontrabog mrk. "no.5, M.J.Larsen" - ubenyttet som kontrabog, men indeholdende oversigt over høstudbytte 1 bd. 187 1874-1920 Breve stilet til Mads Jacob Larsen, 58 stk. alle kuverterede 1 læg 188 1874-1920 Breve stilet til Mads Jacob Larsen, 39 stk. ikke kuverterede 1 læg 189 1874-1920 Brevkort stilet til Mads Jacob Larsen, 35 stk., heraf 7 prospektkort 1 læg 190 1874-1920 Diverse regnskabsbilag udtaget af korrespondance stilet til Mads Jacob Larsen 1 læg 191 1873-1889 Tegnebog med indsat lommebog samt diverse bilag udtaget af tegnebogen, som har tilhørt Mads Jacob Larsen 1 læg 192 1903-1957 Udvandrerbreve fra USA stilet til Mads Jacob Larsen og familie, 8 stk., heraf 1 brevkort 1 læg 193 1905-1906 Diverse lommebøger, 3 stk., næsten ubrugte, med tilhørende indlagte bilag 1 læg 194 1897-1921 Breve stilet til Karen Sophie Larsen, 3 stk., heraf 2 kuverteret 1 læg

195 1889-1925 Breve stilet til Marie Larsen, 22 stk., kuverterede 1 læg 196 ca.1900-1938 Korrespondance stilet til Dagny Larsen, i alt 17 stk. forsendelser, heraf 8 kuverterede breve og 11 prospektkort 1 læg 197 1907-1933 Skattekvitteringer for Dagny Larsen 1 læg 198 1911 Kontrabog for Dagny Larsen (Ægbog) under Dansk Andels Ægexport 1 bd. 199 ca.1899-1946 Diverse korrespondance stilet til familien på Enghavegaard, heri både brev og jule- og prospektkort 1 læg 200 udat. Diverse ubeskrevne prospektkort 1 læg 201 udat. Regnskabs- og arbejdsbog ført af Martin Larsen 1 bd. 202 1895-1896 Dagbog ført af Martin Larsen 1 bd. 203 1911-1919 do 1 bd. 204 1917 do 1 bd. 205 1897 Soldaterbog for Martin Larsen 1 bd. 206 1886-1887 Notesbog ført af Martin Laren 1 bd. 207 1895 do 1 bd. 208 1897 Afregningsbog fra militæret for Martin Larsen 1 bd. 209 ca.1895-1910 Breve stilet til Martin Larsen, 31 stk. heraf 25 stk. kuverterede 1 læg 210 1892-1897 Div. soldaterpapirer for Martin Larsen bl.a. udskrivningspas og indtegninsbevis til lægdsrullen 1 læg 211 ca.1901-1911 Diver papirer (bl.a.skattekvittering og tryksager) 1 læg 212 1871-1947 Diverse stilebøger benyttet af familemedlemmer på Enghavegaard 1 læg 213 ca.1896-1968 Diverse lejlighedssange mm. 1 læg 214 ca.1870-1945 Diverse tryksager 1 læg 215 1931-1932 Kontrabog mellem Jens Larsen og købmand C.Rasmussen 1 bd. 216 1877-1971 Breve stilet til Jens Larsen, 60 stk. kuverterede 1 læg 217 1877-1971 do do 1 læg 218 1877-1971 Brev- og prospektkort stilet til Lens Larsen 141 stk. 1 læg 219 1967 Lykønskningstelegrammer stilet til Jens Larsen i anledning af 90-års fødselsdag, 9 stk. 1 læg 220 1895-1969 Breve stilet til Jens Larsen, 9 stk., ikke kuverterede 1 læg 221 udat. Notesbog ført af Jens Larsen 1 bd. 222 udat. do 1 bd. 223 1899 Soldaterbog for Jens Larsen 1 bd. 224 1899-1903 Afregningsbog for Jens Larsen 1 bd. 225 1899 Udskrivningspas - - - 226 1901 Indkaldelsordrer - - - 227 1903 do 228 1906 Forstærkningspas for Jens Larsen 1 læg 229 udat. Notesbog ført af Jens Larsen 1 bd. 230 udat. do 1 bd. 231 1932-1933 Kontrabog mellem Jens Larsen og Tullebølle Brugsforening 1 bd. 232 1921-1931 Kontrabog mellem Jens Larsen og Fyns Andels Foderstofforretning 1 bd. 233 1932-1942 do 1 bd. 234 1942-1944 do 1 bd. 235 1945-1966 Sparekassebog tilhørt Jens Larsen 1 bd. 236 1877-1971 Diverse papirer tilhørt Jens Larsen 1 læg 237 1901-1933 Diverse skattekvitteringer for personer i kredsen omkring Enghavegaard, i alt 7 stk. 1 læg 238 1928-1936 Ejendoms- og formueskema for Enghavegaard 1 læg 239 1925-1926 Oversigt over indtægter og udgifter for Enghavegaard 1 læg 240 1933-1934 Regnskab for Enghavegaard 1 bd. 241 1938 Stamtavle for tyr mrkt.15 1 læg 242 1891-1908 Kontrabøger for indsamling af oldenborrer og Dansk Ægexport 2 bd. 243 1910-1941 Diverse lommebøger, ubenyttede og næsten ubenyttede, i alt 5 stk. 1 læg 244 1859-? Diverse notesbøger, 4 stk., dels med indklæbede recepter og dels med indskrevne vers etc. 1 læg 245 ca. 1900 Diverse medlemskort, udklip etc. 1 læg 246 1881 "Den ny Budstikke", 5 eks. 1 læg 247 1846-1915 Diverse tryksager, bl.a. Danmarks Riges Grundlov, Uddrag af Svendborg Amts Forhandlinger, Anordning for Vands Afledning 1 læg 248 1822-1840 Almanakker 2 bd. 249 udat. Lykønskningskort i anledning af konfirmation, 5 stk. 1 læg 250 1883-1919 Udvandrerblade, "Nye Meddelelser" og "Kors og Stjærne", i alt 7 stk. 1 læg 251 1943 57 stk. telegrammer og 5 stk. festsange til Elizabeth og Erik Bruntses bryllup 25.07.1943 1 læg 252 1929 Konfirmationstelegrammer stilet til Dagny Bruntse, i alt 48 stk. 1 læg 253 1908 Kontrabog mellem mejeribestyrer Bruntse og Tullebølle Brugsforening 1 bd. 254 1926 do 1 bd. 255 1942-1943 Kontrabog mellem lærer Erik Bruntse og Vonge Brugsforening 1 bd. 256 1944-1945 Kontrabog mellem lærer Erik Bruntse og købmand H.P. Hansen, Vonge 1 bd.

257 ?-1944 do 1 bd. 258 1946 Kontrabog mellem lærer Erik Bruntse og Sandager og Omegns Brugsforening 1 bd. 259 1946-1947 do 1 bd. 260 1947 do 1 bd. 261 1946 do 1 bd. 262 1937-1942 Kontrabog mellem Erik Bruntse, Vagn Berg og købmand H.Winther Laursen, Silkeborg 1 bd. 263 1916-1917 Skattekvitteringsbog for mejeribestyrer Anders Christian Bruntse; heri notater vedr. afgrøder ca. 1932-1935 1 bd. 264 1941-1955 Sygekassebog fra Simmerbølle Sogns Sygekasse for Marie Bruntse 1 bd. 265

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk