[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

De Danske Skytteforeninger - 1. Hovedkreds. Svendborg Amts SG&I De Midtfynske Skytte-, Gymnastik og Idrætsforeninger

Fra:
Kategori: Idraet
Date: 28-03-00
Time: 01:47:05
Remote Name: 195.249.77.61

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 51 (473-01 Ringe Lokalhistoriske Arkiv)

"1. Hovedkreds. Svendborg Amts SG&I De Midtfynske Skytte-, Gymnastik og Idrætsforeninger. "

*1871 Ringe kommune, Fyns amt Skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger

Lb. År. Indhold Bd/Pk/Lg

1 1882-1922 Forhandlings- og regnskabsprotokol 1 bd.

2-5 1923-1979 Forhandlingsprotokoller: 1923-1938, 4 bd. 1938-1952, 1952-1957, 1957-1979. Foreningens historie, af Lars Kristensen, i lb.nr. 2: 1923.

6 1922-1950 Regnskabsprotokol 1 bd.

7 1921-1963 Regnskabsprotokol for skydning, 1 bd. 1921-1944 indeholder også beretninger vedrørende skydning.

8 1970 Erindringer skrevet af: 1 læg Knud Kirkeløkke, Haundrup. Margrethe Hansen, Sødinge. Jens Andersen, Fjellerup.

9 1971 1. Hovedkreds 100 års jubilæum d. 12. 1 bd. juni. Forhandlinger, korrespondance, lykønskninger, udklip m.m.

10 1969-73 Love 1. Hovedkreds 1969/70/73 1 læg 1955-1965 Love: SASG&I: 1955, 1965

11 1996 Jubilæumsskrift: 1. Hovedkreds gennem 1 bd. 125 år.

12 1965 Svendborg Amts Skytte- og Gymnastik- 1 bd. forening. ----- 13-14 1866-1990 Hovedkredsens historie af Aage Jensen, 2 læg Poul Andersen, m.fl. samt div. afskrifter og kopier fra protokoler samt aviser.

15 1965-1991 Korrespondance afsendt 1. hovedkreds 1 læg

16 1948-1972-u/år Korrespondance modtaget 1 læg

17 1954-1981 Regnskab: 1954, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 1 læg 81

18 1955-1983 Årsmøder, indkaldelse, dagsorden, m.m: 1 læg 1955, 64, 65, 66, 68, 75, 80, 81, 82, 83, 88.

19 1929-1997 Lombjergefester, programmer: 1929, 34, 1 læg 48, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, u/år. Rundskrivelser: 1949, 53, 54, 56

20 1939-1964 Børnestævne Lombjerge: 1939, 41, 43, 1 læg 44, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 64, u/år (3)

21 1963-1997 Forårsopvisninger: 1963, 64, 65, 66, 1 læg 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,

22 1962-1969 Vinterprogram: 1962/63, 63/64, 64/65, 1 læg 65/66, 66/67, 68/69.

1969-1974 Sæsonprogram: 1969/70, 70/71, 71/72, 72/73, 73/74.

div/u/år Andre: Håndboldstævne. Håndboldtræner- kursus. Stafetløb. Bedre Kondition. Foreningens hverdag.

23 div.år S.G.&.I.F div. årsberetning 1980, kur- 1 læg sustilbud, m.m.

24 1992-u/år Folkedanserkursus. Programmer Folkedan- 1 læg sere.

25 1960-1965 S.G.&.I.F. Amtsbladet. 1960, 64, 65, 1 læg (kun enkelte numre).

26 1924 / 1991 Sange: Skyttefest Lombjerge 1924, 1 læg Jubilæumsfes 1991.

27 1950 Mærkater 1. Hovedkreds Byggefond. 1 læg (25 øre)

28 1947-1954 Udklip samlet af redaktør Ingemann 1 læg Pedersen, Ringe.

29 1934-1997 Udklip (samlet af arkivet m.fl.) 1 læg ----- Breve til Kaptain Nielsen, Nyborg fra: 30 1870-1873 7. Skyttekreds, Sdr. Højrup, 6 breve 1 læg 1876 7. Skyttekreds, Aarslev, 2 breve 31 1873-1881 8. Skyttekreds, Søllinge, 8 breve 1 læg 32 1869-1873 9. Skyttekreds, Herrested, 3 breve 1 læg 33 1869-1875 12. Skyttekreds, Ringe, 19 breve 1 læg 34 1869-1878 13. Skyttekreds, Ryslinge, 47 breve 1 læg 35 1873-1881 17. Skyttekreds, Kværndrup, 10 breve 1 læg 36 1870-1876 24. Skyttekreds, Rudme, 12 breve 1 læg 37 1870-1872 25. Skyttekreds, Palleshave, 7 breve 1 læg 38 1870-1879 27. Skyttekreds, Nørre Broby-Vejle, 29 1 læg

39 * * * Brevskriverfortegnelse m.m. 1 læg

40 1971 Bog: De Danske Skytte-, Gymnastik- og 1 bd. Idrætsforeninger. 1861-1971.

41 1966 Vedtægter for Skytter SASG&I 1 læg

42 1978 Beretning om skytter for året 1978

43 1950-1960 Kapskydning, deltagere og præmielister 1 læg 1913 Sang fra kapskydning sorø-København.

44 1950-1979 Præmielister hoved-, pulje & mesteskab 1 læg skydning

45 1952-1963 Lombjerge skydning 1 læg ----- 46 1952 Skydelister for kredsene: Søllinge, 1 læg Ringe, Ryslinge, Kværndrup, Hillerslev Herringe, Palleshave, Vejle, Nr. Broby, Sødinge, Gislev, Aarslev, Espe, Krarup Ellested, Sallinge, Herrested, Veteraner.

47 1952-1961 Skydelister m. deltagere fra flere 1 læg kredse.

48 u/år Salonskydning, hefte med håndskreven 1 læg navne og resultater.

49-50 1973-1974 Medlemslister Svømning 2 læg

51 1996 Sommergymnastik, deltagerlister og 1 læg program.

52 u/år (80erne) Bestyrelse samt udvalg 1 læg

53 1987-1988 Bestyrelsesreferater og dagsorden 1 læg

54 1950-1957 Amtsstævneprogrammer 1950, 54, 57 1 læg

55 u/år DDGU plakater 1 læg

56 div.år Lombjerge programmer (exstra) 1 læg

57 1988 Festivalpladsen, tegning over 1 læg ----- 58-60 1982-1986 Regnskabsbøger: 1982/83, 1984/85, 1986 3 bd.

61-65 1973-1979 Regnskabsbøger: Kildeskat 1973, 74, 75, 5 bd. 78, 79.

66 1983-1988 Ansøgning om drifttilskud til lokaler 1 læg

67 1974-1988 Budget, status og økonomiske oversigt 1 læg (ej komplet).

68 1977-1987 Årsregnskab: 1977, 78, 82, 83, 84, 86, 1 læg 87.

69 1970-1971 Kildeskat 1 læg

70-97 1971-1982 Regnskabsbilag: 1971, 72, 73, 74, 75, 28 læg 76, 77, 78, 79, 80, 81.

98 1983 Bilag (kun kontoudtog 1983, 84, samt 1 læg lønangivelse 1983, 84).

99- 1985 Regnskabsbilag: 1985, 86, 87, 88. 13 læg 111 1989 (kun kontoudtog)

112 u/år(1980erne) Kredsenes bidrag, oversigt 1 læg

113 1996 Posteringsjournaler (EDB udskrifter) 1 læg

114- 1996 Regnskabsbilag 3 læg 116

117 1957-1980 Bankbøger: 1957-1981, 65-78, 66-78, 75, 1 læg 79-80, ----- Skydebanen i Trunderup, Kværndrup: 118 1925 Lejekontrakt, 1. hovedkreds lejer jord 1 læg til skydebane i Kværndrup af gdr. Henrik Nielsen, Trunderup.

119 1944 Lejekontrakt, 1. hovedkreds lejer jord til skydebane i Kværndrup af gdr. Marius Lund, Trunderup.

120 1933 Ang. godkendelse af skydebanen i Trunderup.

121 1947 Overenskomst vedr. skydebanen i Trunderup.

122 1936 Oprettelse af telefon og ringeanlæg på skydebanen i Trunderup.

Skydebanen i LOMBJERGE: 123 1925-1936 Tilbud på udvidelse af hus og gulv i 1 læg Lombjerge

124 1925/36/47 Gældsbeviser skyldig til gdr. Jørgen 1 læg Ovesen, Landbosparekassen Fyn.

125 1947 Overenskomst mellem 1. hovedkreds og 1 læg 12. kreds (Ringe kredsen) ang. benyttelse af skydebanen.

126 1961 Ringe Skytteforening sælger sin 200 m skydebane til 1. hovedkreds. 6200 kr.

127 1961 Ang. tilskud til skydebanen, samt skitser over denne.

128 1963 Angående forlægning af A9

129 1937 Tilladelse fra Politimesteren 1937, 1 læg samt bekendtgørelse vedr. skydebaner.

130 1960 Instruks for skydebanens brug

131 1960 Politimesterens tilladelse til skydebanens brug.

132 u/år Beskrivelse af 50 meter skydebane på gdr. Jørgen Ovesens mark.

133 1962 Skøde: 12. kreds, Ringe Skytteforening 1 læg sælger matr. 2e og 5e Brangstrup by til 1. hovedkreds. (Kopi)

134 1962/63 Brandforsikring på Skydehuset. 1 læg

135 1978-1980 Bygning af skydehus og skydebaneanlæg: 1 læg Korrespondance, referater, budget, til- bud, overslag, ansøgninger m.m.

136 1978-1982 Klagesag fra ejerne af Ny Lombjerge- 1 læg gaard, div. korrespondance. Miljøankenævnets afgørelse af 3/6 80.

137 1982-1984 Klagesag efter udvidelse af skiveskyde- 1 læg aktiviteten (jagtprøver). Miljøankenævnets afgørelse af 2/4 85.

138 1951-1984 Kontrakt mellem Ringe Skyttekreds og 1 læg Hjemmeværnet ang. benyttelse af skydebane. 1952. Div. korrespondance vedr. lejen.

139 1951 Krigserstatning for 2 geværer. 1 læg 1943 Samt notat om 3 aflevere rifler i 1943

140 1960 Skydeskiver fra indvielsen af 1 læg ----- skydebanen d. 26/1 1960, "første skud"

141 1950-1957 SASG&I årsmøder 1 læg

142- 1952-1955 Indberetningsskemaet: 1952, 1953, 1954, 3 læg 144 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960,

145 1963-1964 Indberetningsskemaer 1963, 1964. 1 læg Årsoversigter: 1958, 59, 60/61, 62/63

146 1957-1963 Adresselister 1. hovedkreds. 1 læg u/år Adresseliste 2. hovedkreds.

147 1952-1957 Kredsenes vinterprogram. 1 læg

148 1980-1981 Sag angående grundlovsfest i 1 læg Bøgegrotten.

150 1965-1974 Div. programmer, medlemskort, m.m. 1 læg

151 1997-1998 Bøgegrotte-projektet 1 læg

152 1918 Haandbog i Skydning m.m. 1918 1 bd.

153 1942 Haandbog i Skydning 1942 1 bd.

154 1942 Vejledning i Terrainsport 1. del 1942 1 bd.

155 1973-u/år Hovedkredsfest plakat, foreningernes 1 læg dag, m.fl.

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk