[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Foreningen for Folkehøjskoler

Fra:
Kategori: Skole
Date: 26-03-00
Time: 10:06:14
Remote Name: 195.249.77.60

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 10410 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)

"Foreningen for Folkehøjskoler"

*1891 , Ikke kendt kommune, Ikke kendt amt

1 STYRELSESSAGER

71 1927-1970 Love og vedtægter ................................ 1 læg 1927, 1944, 1948, 1962, 1968-1970.

9-10 1960-1972 Mødereferater i almindelighed .................... 2 pk. 1960-1964, 1965-1972.

1969-1989 Generalforsamlingsreferater ...................... 6 pk.

46 1969, (1970), 1972-1984 ................ 1 pk. 47 1985-1987, samt diverse materiale ...... 1 pk. 100 1988-1989 .............................. 1 pk.

1891-1994 Bestyrelsens forhandlingsprotokoller/referater ... 20 pk. 2 Forhandlingsprotokol 1891-1913 ......... 1 bd. 1 Forhandlingsprot. 1891-1913 (kopi) ..... 1 pk. 71 Forhandlingsprot. 1891-1913 (kopi) ..... 1 læg 3 Forhandlingsprotokol 1913-1934 ......... 1 bd. 4 Forhandlingsprotokol 1934-1956 ......... 1 bd. Anm: Løse papirer 1940-1966 se Andre styrelsessager, pk. 71. 5 Forhandlingsprotokol 1956-1960 ......... 1 bd. 6 Forhandlingsprotokol 1961-1963 ......... 1 bd. 7 Bestyrelsesreferater 1964-1979 ......... 1 pk. 48 Bestyrelsesreferater 1980-1989 ......... 1 pk. 101 Bestyrelsesreferater 1990-1994 ......... 1 pk.

71 1893-1942 Årsberetninger ................................... 1 læg 1893-1894, 1896-1897, 1906-1908, 1925-1942. Anm: 1969, 1972-1987 se Generalforsaml.ref., pk. 46-47.

1940-1992 Andre styrelsessager ............................. 61 pk. 71 Ekstraordinær generalforsamling ........ 1 læg 1946. 71 Repræsentantskabsmødet på Dalum ........ 1 læg Landbrugsskole 1947. 71 Repræsentantskabsmøder og .............. 1 læg forretningsudvalgsmøder 1966, især bilag vedr. lønninger. 71 Løse papirer 1940-1966 udtaget af ...... 1 læg bestyrelsens forhandlingsprotokol 1934-1956, bd. 4. 71 Bestyrelsesmøder, dagsordner m.m. ...... 1 læg 1946-1954. 49 Bestyrelsesbilag 1968-1972 ............. 1 pk. 50 Bestyrelsesbilag 1973-1976 ............. 1 pk. 51 Bestyrelsesbilag 1977-1978 ............. 1 pk. 52 Bestyrelsesbilag 1979-1980 ............. 1 pk. 53 Bestyrelsesbilag 1981 .................. 1 pk. 54 Bestyrelsesbilag 1982 .................. 1 pk. 55 Bestyrelsesbilag 1983 nr. 1-199 ........ 1 pk. 56 Bestyrelsesbilag 1983 nr. 200-231, ..... 1 pk. 1984 nr. 1-99. 57 Bestyrelsesbilag 1984 nr. 100-234 ...... 1 pk. 58 Bestyrelsesbilag 1985 nr. 1-89 ......... 1 pk. 59 Bestyrelsesbilag 1985 nr. 90-183 ....... 1 pk. 60 Bestyrelsesbilag 1986 nr. 1-49 ......... 1 pk. 61 Bestyrelsesbilag 1986 nr. 50-147 ....... 1 pk. 62 Bestyrelsesbilag 1987 nr. 1-49 ......... 1 pk. 63 Bestyrelsesbilag 1987 nr. 50-141 ....... 1 pk. 64 Bestyrelsesbilag 1988 nr. 1-59 ......... 1 pk. 65 Bestyrelsesbilag 1988 nr. 60-125 ....... 1 pk. 102 Bestyrelsesbilag 1989 nr. 1-49 ......... 1 pk. 103 Bestyrelsesbilag 1989 nr. 50-123 ....... 1 pk. 104 Bestyrelsesbilag 1990 nr. 1-49 ......... 1 pk. 105 Bestyrelsesbilag 1990 nr. 50-123 ....... 1 pk. 106 Bestyrelsesbilag 1991 nr. 1-49 ......... 1 pk. 107 Bestyrelsesbialg 1991 nr. 50-129 ....... 1 pk. 108 Bestyrelsesbilag 1992 nr. 1-34 ......... 1 pk. 109 Bestyrelsesbilag 1992 nr. 35-79 ........ 1 pk. 110 Bestyrelsesbilag 1992 nr. 80-126 ....... 1 læg

2 KORRESPONDANCE OG SAGER KRONOLOGISK HENLAGT

1901-1979 Korrespondance i almindelighed ................... 36 pk. 88 1901, 1907, 1911, 1927-1930 ............ 1 pk. 89 1931-1934 .............................. 1 pk. 90 1935-1937 .............................. 1 pk. 91 1938-1943 .............................. 1 pk. 92 1939-1946 .............................. 1 pk. 93 1040-1943 .............................. 1 pk. 94 1942-1943 .............................. 1 pk. 95 1942-1947 .............................. 1 pk. 96 1944 ................................... 1 pk. 72 1945-1952 .............................. 1 pk. 73 1950-1955 .............................. 1 pk. 24 1958-1962 .............................. 1 pk. 25 1961-1966, (1967) ...................... 1 pk. 26 1970-juni 1971 ......................... 1 pk. 27 juli 1971-1973 ......................... 1 pk. 28 1974-1976 .............................. 1 pk. 29 1977-1979 .............................. 1 læg 29 Diverse kopier 1932-1954 ............... 1 læg

71 1941-1965 Indkomne skrivelser .............................. 2 læg Cirkulærer m.m. fra Undervisningsministeriet, 1941-1949, 1951-1952. Foreningsindmeldelser, 1961-1965.

1934-1990 Korrespondance med underorganisationer, cirkulærer 14 pk. til medlemmer. 33 Cirkulæreskrivelser m.m. 1934, ......... 1 pk. 1936, 1938, 1940-43, 1961-67 68 Medlemsbreve 1974-86 ................... 1 pk. 110 Medlemsbreve 1987-88 ................... 2 læg 69-70 Skolebreve 1979-85, 1986-88 ............ 2 pk. 111 Højskolebreve 1989-90 .................. 1 pk.

71 1941-1981 Personarkiver: Thomas Rørdam ..................... 1 læg Diverse materiale (i kopi) anvendt i forbindelse med udarbejdelse af foreningens historie.

3 KORRESPONDANCE OG SAGER SYSTEMATISK HENLAGT

1930-1989 Emneordnede sager, fortegnet alfabetisk .......... 123 læg 97, 23 Dansk Folkeoplysnings Samråd ........... 2 læg 1940-1950, 1964-1966. Anm: Samrådets Universitetskurser 1942- 1950, 1947-1960, se i pk. 97 og 83. 75 Dansk Højskolepjece, 1955 .............. 1 læg 8 Danske Folkehøjskolers ................. 1 læg U-landsarbejde, 1965-1966, korrespondance, mødereferater m.m. 74 Elever vedrørende ...................... 4 læg Afstemninger om mindstebetaling ved højskoleophold 1944-1945, 1948- 1951, 1955, 1963-1965; Skatteansættelse 1948; Amtstilskud 1949-1952; Elevunderstøttelse (og lærerlønninger) 1961-1966. 30 European Bureau Of Adult Education, .... 1 pk. 1962-1966 75 Foreningens Faglige kurser ............. 1 læg 1952-1964. 74 Forhandlingsmøder ...................... 1 læg 1944, 1945, 1949, 1950 og 1951. 32 Fremmede lande, 1946-1947. ............. 1 læg 32 Frie Skolers Samråd, De, ............... 1 læg korrespondance 1962-1964. 31 Grundtvigsk Soldaterarbejde ............ 1 læg 1947-1950. 32 Hjælpefonden 1944, 1946-1947 ........... 1 læg 32 Højskolebladet 1963-1966 ............... 1 læg 82 Højskolelovens revision ................ 1 pk. korrespondance 1941-1956. 32 Højskolelovens revision ................ 1 læg korrespondance m.m. 1962-1965. 32 Højskolelærernes Stilling, ............. 1 læg materiale vedrørende 2. udgave, 1964-1965. 75 Dansk Højskolepjece, 1955 .............. 1 læg 67 Højskolesangbogens 17. udgave .......... 1 pk. Udvalgets manuskript 1989 75 Jugend-Europahaus ...................... 1 læg korrespondance m.m. 1962-1965. 75 Kurser, Foreningens faglige, ........... 1 læg 1952-1964. 75 Kursus for tyskere og østrigere ........ 1 læg 1948, 1947-1948 75 Landselevforeningens oprettelse ........ 1 læg 1949. 75, 74 Lærerne vedkommende .................... 2 læg Husleje 1956; Lønninger (og elevunderstøttelse) 1961-1966. 75 Medlemsbladet 1943-1944 ................ 1 læg 75 Merværdiafgift på højskoler ............ 1 læg 1975-1980. 75 New Experimental College ............... 1 læg (Verdensuniversitetstanken), 1962-1964. 81 Nordisk forhandlingsmøde 1945 .......... 1 læg på Askov Højskole. 31 Nordisk Højskoleråds møder ............. 1 læg 1962-1964. 78 Nordiske højskolemøder 1931-1936 ....... 3 læg 1931 på Askov Højskole, 1930-1931; 1933 på Sigtunan Folkhoegskola; 1936 i Lathi, 1935-1937. 81 Nordiske højskolemøder 1940-1946 ....... 2 læg 1940 15. Nordiske Skolemøde i Oslo, 1939-1940; 1946 på Askov Højskole; 83 Nordiske højskolemøder 1948-1959 ....... 3 læg 1948 på Søraengen folkhoegskola, 1947-1949; 1953 på Fana Folkhøgskule, 1951- 1953; 1959 på Grundtvigs Højskole. 31 Nordiske højskolemøder 1962-1964 ....... 1 læg 81 Nordiske jubilæer ...................... 2 læg Folkhoegskolan i Finlands 50-års jubilæum 1939; Svenska Folkhoegskolans 75-års jubilæum 1943. 78 Nordiske rejser: Norgesrejsen 1932 ..... 1 læg 79 Nordiske rejser: Islandsturen 1939, .... 1 pk. incl. manuskripter, 1937-1946. 78 Nordiske sager 1935-1954 ............... 3 læg Højskoleelevspørgsmål i Norden 1935 -1936(1946); Færøeske elevers rejsehjælp 1938- 1939; Nordisk Folkehøjskole, Nordens Folkelige Akademi 1938-1943, 1954. 80 Nordiske sager 1939-1952 ............... 4 læg Finlandshjælpen 1939-1944, 1946, 1948; Norgeshjælpen 1942; Nordiske elevsager og nordisk samarbejde 1945-1950; Nordisk tidskrift for folkehøjskolens medarbejdere 1952. 31 Pressen m.m. 1943-1944 ................. 1 læg 31 Scandinavian Seminar, 1961-1964 ........ 1 læg 31 Slesvigsk Forening, Årets Virke, ....... 1 læg m.m., 1937-1939. 31 Soldaterarbejde, Grundtvigsk, .......... 1 læg 1947-1950. 98 Sydslesvig-resolutionen vedrørende, .... 1 pk. underskrifter m.m. 1945. 8 Sydslesvigske elever vedrørende ........ 1 læg 1933-1939, 1947-1948. 8 Tanganyiaka højskole ................... 1 læg korrespondance, mødereferater m.m. 1957-1963. 8 Understøttelseskassen for lærere og .... 1 læg lærerinder ved de statsanerkendte højskoler og landbrugsskoler, 1930-1931. 97, 83 Universitetskurser, .................... 2 læg Danske Folkeoplysnings Samråds, 1942-1950; 1947, 1950, 1952, 1960, (1964). 75 Verdensuniversitetstanken, ............. 1 læg New Experimental College 1962-1964. 31 Årets Virke, Slesvigsk Forening, ....... 1 læg m.m. 1937-1939.

1966-1969 JOURNALSAGER ..................................... 10 pk. 41-42 1966-1969 Journalregistre ........................ 2 ks. 14 1966-1969 Journal ................................ 1 bd. 15 1966-1969 Journalsager: .......................... 1 pk. 1966, j.nr. 1-80 16 1967, j.nr. 1-3 ........................ 1 pk. 17 1967, j.nr. 4-50; 1968, j.nr. 1 ........ 1 pk. 18 1968, j.nr. 2-20 ....................... 1 pk. 19 1968, j.nr. 21-46 ...................... 1 pk. 20 1969, j.nr. 1-3 ........................ 1 pk. 21 1969, j.nr. 4-18 ....................... 1 pk.

1916-1973 Samlinger af data/statistik ...................... 12 læg 88 Oversigt over lærerlønninger ........... 1 læg 1916/1917. 88 Statistik over elevantal i forhold ..... 1 læg til statstilskud, fag i forhold til elever m.m. 1923/1924. 88 Elevbesøget på høj- og landbrugs- ...... 1 læg skoler m.fl. 1875-1953/1954. Undersøgelse ved Thomas Rørdam, 1954/1955. 88 Enqueten vedrørende forstanderes og .... 1 læg læreres ansættelsesvilkår 1964. 22 Materiale vedrørende undersøgelse ...... 1 læg af private skolers og seminariers økonomiske forhold 1967. 22 Materiale vedrørende ................... 1 læg behovundersøgelser 1973.

1947-1983 Sager vedrørende forskellige højskoler ........... 4 læg 23 Askov Højskole ......................... 1 læg Arkitekt Tyge Arnfreds plan for om- og tilbygninger 1947. 23 Testrup Højskole ....................... 1 læg Diverse journaliseret materiale 1983.

4 UDVALG

1939-1986 Kronologisk ordnede .............................. 18 pk. 34-35 1939-1940 Undervisningsministeriets .... 2 pk. Ungdomsudvalg af 1.10.1939. 22 1957 Udvalget for udarbejdelse af ...... 1 læg retningslinier for ansættelse af højskolelærere. 66 1964-1986 Paragraf 20-udvalget. ........ 1 læg 22 1966-1970 Kursusudvalget. .............. 1 læg 13 1969-1979 Tilskudssekretariatet ........ 1 pk. Fællesråd 1969-1970; Korrespondance med ministerierne m.m. 1969-1970; Regnskabsundersøgelse, gruppe 7 beregning, 1969-1973; Breve til skolerne 1969-1979; Diverse sager med skolerne 1971-1974. 66 1970-1978 Tilskudssekretariatet ........ 1 læg på Båring Højskole. 11 1972-1975 Fællesrådet .................. 1 pk. Gruppe 7 - udvalget 1972-1975; Gruppe 8, nedskæring 1972-1975; Sammenlægning af gruppe 7 og 8 m.m. 1974. 12 1973-1975 Kontaktudvalget, ............. 1 pk. Samtaleudvalget og Fællesrådet, diverse materiale og mødereferater.

5 REGNSKABER

1899-1966 I almindelighed .................................. 10 bd.

36 Nordisk Forening, regnskab og bilag .... 1 pk. 1899-1904. 99 Foreningens regnskabsbog, 1931-1946 .... 1 bd. 99 Foreningens regnskabsbog, 1947-1956 .... 1 bd. 76 Fradragsregler for højskolelærere ...... 1 læg 1955-1962. 76 Regnskaber og budgetter, 1961-1966 ..... 1 læg

76 1928-1965 Årsregnskaber 1928/1929, 1963/1964-1964/1965 ..... 1 læg

1937-1947 Kassebøger ....................................... 6 bd. 39 1937, 1938-1939 ........................ 1 bd. 39 1939-1947 .............................. 1 bd. 39 Bilag fra kassebog 1939-1947 ........... 1 læg

76 1964-1965 Statistik ........................................ 1 læg

1931-1960 Regnskabsbilag ................................... 16 pk. 99 Vedrørende Andelsbogtrykkeriet ......... 1 læg i Odense, 1931-1946/1947. 99 Fra Renbæk ungdomslejr, 1935-1937 ...... 1 læg 39 Diverse bilag 1937-1938 ................ 2 læg Bl.a. fra kurset 1937 i Rødding, bestyrelsen og Sangbogsudvalget. 84 Diverse bilag 1943 ..................... 1 pk. 85 Diverse bilag 1947/1948-1948/1949 ...... 1 pk. 86 Diverse bilag 1949/1950 ................ 1 pk. 87 Diverse bilag 1955/1956-1956/1957, ..... 1 pk. 1959/1960.

76 1951-1954 Underorganisationers regnskaber .................. 1 læg Årsregnskaber for højskolerne i Børkop, Dalum, Horne, Odder, Ollerup, Rønde, Try, Viborg og Vrå, 1951/1952-1953/1954.

1946-1966 Andre regnskaber ................................. 10 læg 76 Rejseunderstøttelser 1946-1956, ........ 1 læg bl.a. til Schweiz 1947. 77 Feriekurser, 14 dage på højskole, ...... 1 læg korrespondance, regnskaber og bilag 1952-1955. 77 Nordisk Højskoleårbog, 1960-1966 ....... 1 læg korrespondance, regnskab m.m. 77 Nordisk Pjece, 1962-1965 ............... 1 læg økonomi, regnskab, bilag, korrespondance m.m. 77 Bevillinger 1962-1965 .................. 1 læg til medlemmer, foreninger m.m.

6 MEDLEMMER

1936-1970 Medlemskartoteker/fortegnelser ................... 8 ks. 88 Medlemsprotokoller, 1936-1944 .......... 1 læg 43-45 Diverse kartoteker, ca. 1940-1970 ...... 3 ks.

7 INFORMATION, TRYKSAGER, FOTOS, AUDIOVISUELLE HJÆLPEMIDLER, M.V.

1965-1991 Publikationer .................................... 8 stk 40 Udvalgsbetænkning ...................... 1 stk vedr. Undervisningsministeriets tilskudsforvaltning, 1965. 40 Statistiske oplysninger 1960/1961- ..... 1 stk 1965/1966 om bl.a. folkehøjskoler, 1967. 40 Redegørelse fra arbejdsgruppe .......... 1 stk om De Private Skolers Økonomi, med bilagssamling, 1976. 40 Folkehøjskolen 1970-1990. Udvikling .... 1 stk og vilkår, 1991.

1920-1980 Andre tryksager .................................. 6 læg

40 Postkort af højskoler ca. 1920-1940 .... 1 læg 40 Love, bekendtgørelser m.m. ............. 1 læg 1943-1960erne. 40 Regnskabsanalyse, 1980 ................. 1 læg

37 Avisudklip fra og vedrørende Testrup Højskole .... 1 pk.

1884-1983 Fotografier ...................................... 1 læg Gruppebilleder med navnepåtegninger. 2 fotos af uidentificerede bygninger (fra Thestrup Højskole). Eleverne på Askov Højskole, 1884. Gruppebilleder med navnefortegnelse fra 25 års jubilæum afholdt på Askov Højskole, 1887. Møde på svensk folkehøjskole, ca. 1900. Sommerkursus på Uppsala Universitet, 1903. Gruppebillede af Jaemtar og Haerjedalingar, 1905. Møde på Askov Højskole, ca. 1908. Sommerkursus på Laxå, 1912(?). Negativer til hovedparten af ovennævnte billeder. Fotografi fra Vestbirk Højskoles arkiv af andelsstævne holdt på Andelsskolen, 1941. Fotografi af deltagerne ved Foreningen af Højskoler og Landbrugsskolers 50 års jubilæum, 1941. Kartotek med affotograferinger af kunst på Nørgaards Højskole, Bjerringbro, 1983. Bjerringbro, 1983. Anm: Udtaget til særsamling.

38 Lydbånd: Jubilæumstaler .......................... 2 mb. ved Testrup Højskoles 100 års jubilæum. Anm: Udtaget til særsamling.

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk