[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

De Danske Ungdomsforeninger

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 26-03-00
Time: 09:31:09
Remote Name: 195.249.77.60

Kommentarer

http://danpa.dda.dk/index.asp

Søgeresultat

Søgningen fandt 36 registreringer.

De Danske Ungdomsforeninger, Aabenraa amts Hoved- kreds, - , De danske ungdomsforeninger Aabenraa Amt, - , Gejlager, Anthon Jacobsen, lærer, forfatter, 1878 - 1878, Danske Ungdomsforeninger, De, 1903 - 1903,

Ikke kendt

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Husum-Ejdersted amters hovedkreds, - , Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Sydtønder amts hovedkreds, - , Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Gottorp amts hovedkreds, - , Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Flensborg bys hovedkreds, - , Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Flensborg amts hovedkreds, - , Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Flensborg, - ,

Sønderjyllands amt

De danske ungdomsforeninger, Aaben- raa amts hovedkreds , - , Aabenraa amt Aventoft Ungdomsforening , 1945, Sydslesvig landdistrikter SdU Gottorp amts Hovedkreds , 1947, Sydslesvig landdistrikter SdU, Flensborg amts Hovedkreds , 1947, Sydslesvig landdistrikter Sydslesvigske Folkedansere Flensborg , 1933, Sydslesvig Bredsted Ungdomsforening , 1946, Sydslesvig landdistrikter Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger , 1923, Sydslesvig SdU Gottorp amts Hovedkreds , 09.10.1947, Sydslesvig SdU Flensborg bys hovedkreds , 1951, SdU Husum Ejdersted amts hovedkreds , - , Sydslesvig landdistrikter De danske Ungdomsforeninger, Aabenraa Amt , - , Aabenraa amt

Sønderborg

Ungdomsforening Sønderborg , 1909, Sønderborg

Tinglev

Ungdomsforeningen for Hjordkær og Bjolderup og omliggende sogne. , 1913-16.3.1919, Bjolderup e. Bjolderup s. Ting.k.

Vojens

Vojens Ungdomsforening , - , Vojens s., Vojens k.

Blåvandshuk

Sydvestjysk Hovedkreds for De dan- ske Ungdomsforeninger , 1906, Blåvandshuk kommune

Holsted

Holsted og omegns hovedkreds under de danske ungdomsforeninger. Nyt navn Ribe amts Gymnastik- og ungdomsfor- ening 3. hovedkreds. , 27/4 1919, Holsted kommune

Varde

De danske Ungdomsforeninger, Varde-Ølgod hovedkreds. 37.086 , - , Varde Kommune Varde sogn

Brædstrup

Tidsskrifter , - , Brædstrup kommune

Århus amt

Djurslands Nordre Hovedkreds af De Danske Ungdomsforeninger , - , Århus Amt

Grenaa

Djurslands østlige Hovedkreds af De danske Ungdomsforeninger. , 16/11/1919 - 1936, Djursland Enslev Ungdoms- og Foredragsforening , 22/10/1927, Enslev Sogn

Viborg amt

Ungdomsforening, Salling & Fjends 1983/204 , 12.10.1910, Salling De danske Ungdomsforeninger , - , Hjemsted udenfor Skiveegnen

Hjørring

HOVEDKREDS VENDSYSSEL DE DANSKE UNGDOMSFORENINGER , 1909 - 1965, HJØRRING

Pandrup

Foreningsarkiv V. A. 2. Gymnastikforeningen V. Hjermitslev 79.5 89.684 , - , V. Hjermitslev by foreningsarkiv Ungdomsforening V.Hjermitslev-Alstrup I. c. 2 37.086 , - , V. Hjermitslev by

[Vis alle] | Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

Forfatter, højskoleforstander Jens Marinus Jensen . De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger 1965ff., jr. RAj. nr. D-1151. Bemærkninger: AFLEVERING: 1975 af tidligere formand, forstander Jens Marinus Jensen . Rev. aug. 1999 HSC Status: Der er afleveret arkivalier

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 10308 (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen)

"Danske Ungdomsforeninger, De"

*1903 †1903 , Ikke kendt kommune, Ikke kendt amt

1 STYRELSESSAGER

1903-1955 MØDEREFERATER I ALMINDELIGHED .................... 1 pk. 1 1903-1955 Forhandlingsprotokoller fra ............ 1 pk. bestyrelses- og årsmøder 1903-49. Forhandlingsprotokol for Århusegnens Hovedkreds 1955.

2 KORRESPONDANCE OG SAGER KRONOLOGISK HENLAGT

1923-1936 INDKOMNE SKRIVELSER .............................. 2 pk. 2-3 1923-28, 1928-31, 1931-36 .............. 2 pk.

3 KORRESPONDANCE OG SAGER SYSTEMATISK HENLAGT

4-8 1936-1954 EMNEORDNEDE SAGER ................................ 5 pk.

1923-1955 UNGDOMSFORENINGERNES HOVEDKREDSE ................. 25 pk. 1 1955-1955 Forhandlingsprotokol for Århusegnen .... 1 bd.

9 1923-1954 Årsberetninger fra hovedkredsene: ...... 1 pk. Åbenrå amt, Århusegnens nordlige. 10 Borris-Videbæk, ........................ 1 pk. Djurslands nodlige, Djurslands østlige. 11 Endrupholm og omegn, ................... 1 pk. Esbjerg og omegn, Grindsted. 12 Haderslev østeramt, .................... 1 pk. Han herred, Hobro og omegn. 13 Holstebro og omegns, ................... 1 pk. Holsted og omegn, Højer og omegn. 14 Lemvigegnen, ........................... 1 pk. Løgumkloster og omegn, Maribo amt, Midtfyn. 15 Midtjysk ............................... 1 pk. 16 Morsø, ................................. 1 pk. Nebelegnen. 17 Nordvestsjælland, ...................... 1 pk. Odense, Odderegnen, Ribeegnen. 18 Ringkøbing og omegn .................... 1 pk. 19 Røddingegnen, .......................... 1 pk. Salling og Fjends herred. 20 Samsø .................................. 1 pk. 21 Skærbæk og omegn, ...................... 1 pk. Sydfyn, Sydsjælland. 22 Sydvestjysk, ........................... 1 pk. Sydøstjysk. 23 Sønderborg amt ......................... 1 pk. 24 Thy og Hannæs, ......................... 1 pk. Tønder amt, Uldum med omegn. 25 Varde-Ølgod ............................ 1 pk. 26 Vejleegnen ............................. 1 pk. 27-28 Vejle vestegn, ......................... 2 pk. Vendsyssel. 29 Vestbirkegnen, ......................... 1 pk. Vestfyn, Vestsjælland. 30-31 Viborg, ................................ 2 pk. Østfyn, Enkeltstående foreninger. 31 Usorterede årsberetninger .............. 1 læg Anm: Trykte årsberetninger i biblioteket

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk