[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase  - Landsarkivet for Fyn

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 25-03-00
Time: 03:43:58
Remote Name: 195.249.77.4

Kommentarer

http://danpa.dda.dk

Trolle, Anders, oberst, -17150, Trolle, slægten - , Trolle, Sophie og Helene - , Trommer, Aage, lektor, Odense Universitet, 1931-1931, True, slægten - , Truschevsky, Abraham Johan, sproglærer, handelsmand, Odense, 1772-18551772 - 1772, Tved forsamlingshus1902 - 1902, Tved Gadebelysningsforening1948 - 1948, Tved sognebogsamling1944 - 1944, Tved sogns Læseselskab1842 - 1842, Tøjstrup godsarkiv - , Tørring, Jens Martin, bendrejer - , Tåsinge Andels-Elektricitetsforsyning1951, Tåsinge biblioteksforening1950, Tåsinge Boldklub1965 - 1965, Tåsinge bordtennisklub1959 - 1959, Tåsinge forenede Boldklubber1964 - 1964, Tåsinge frivillige politivæsen1802 - 1802, Tåsinge godsarkiv - , Tåsinge sangforening1844, Udvalget for den dansk-amerikanske mission1872 - 1872, Udvalget for jernbane på Ærø1916, Udvalget for sociale Spørgetimer i Odense - , Udvalget for tilvejebringelse af en statue af H.C. Andersen1877 - 1877, Udvalget for Veteranadressen1907 - 1907, Ulfeldt, Erich Flemming, kaptajn, 1676-17321676 - 1676, Ullerslev og omegns kontrolforening1913, Ulriksholm godsarkiv - , Understøttelsesforeningen for fynske landmænd1883 - 1883, Understøttelsesforeningen mellem arbejderklassen i Middelfart1855 - 1855, Unsgaard, Ivar Johan, minister, stiftamtmd.,Odense 1798-18721798 - 1798, Urne, Christian, ejer af Aasmarke, Søbysøgård m.v. -1669 og hustru Anne Sophie Krabbe0, Urne, slægten - , Urne, Sophie - , Utke, slægten - , Valckendorff, slægten - , Vedsted, Chr. F., pastor - , Vejlevgård godsarkiv - , Vejrupgård godsarkiv - , Vejstrupgård godsarkiv - , Vends herreds konvent1834 - 1834, Vends Herreds og Wedellsborg Birks Landboforening1841 - 1841, Venstres ungdom1933 - 1933, Verninge Sangforening1890, Vester Åby Gadebelysningsforening1920 - 1920, Vesterdal, F.C.V.N., skolebestyrer (Giersings Realskole), Odense, 1877-19731877 - 1877, Vesterdal, Ingrid, 1937-1937, Vestergaard, Rasmus Nielsen - , Vestesen, Chr., tolder, Odense - , Vestesen, Mads, forpagter på Skjoldemose/Løjtved - ,

Vestfyns Hjemstavnsforening - , Vibe, Søren Jensen - , Viborg, Karsten Friis, sognepræst, 1813-18851813 - 1813, Vigerslev sognebibliotek1876 - 1876, Villaume, slægten - , Vindeby Badmintonklub1966 - 1966, Vindinge Gymnastik- og Idrætsforening1950 - 1950, Vindinge herreds konvent1834, Vindinge sogns bibliotek1952 - 1952, Vindinge sogns Hundredmandsforening1950 - 1950, Vindinge sogns Husmandsforening1950, Vindinge-Gudme herreders konvent1850 - 1850, Vissenbjerg sogns arbejderspareforening1902 - 1902, Voigt, slægten - , Voldtofte Bylav - , Vordran, slægten - , Værneforeningen for enlige Kvinder - , Wad, Gustav Ludvig, landsarkivar, 1854-19291854 - 1854, Walberg, Niels Peter, lærer, Hellerup, 1852-19101852 - 1852, Wamberg, Magnus Nicolai, forpagter på Elvedgård - , Wamberg, slægten - , Wandal, slægten - , Wandall, Hans, sognepræst, Gudbjerg, 1774-18461774 - 1774, Weber, Carl, bogbinder - , Weber, Hans Peter, 1729-17931729 - 1729, Weber, M., handelsbetjent, Kalundborg - , Weber, slægten - , Wedel, Jacob, rigsråd, ejer af Kjærsgård - , Wedel, Peter August1767 - 1767, Wedel-Heinen, Anders Claus, kammerjunker, byfoged og skriver i Middelfart, herredsfoged og skriver i Vends herred, 1791-18571791 - 1791, Wedel-Heinen, Elisabeth Selskabsdame for Frederik VII's moder - , Wedel-Heinen, Julius Christian Frederik, Kommitteret i generalpostdirektionen, gehejmeråd, 1814-18871814 - 1814, Wedellsborg godsarkiv - , Wedell-Wedellsborg, slægten - , Weibel, Chr., drejer, Odense - , Werlauff, Erich Christian, conferensråd, 1781-18711781 - 1781, Werløs, Peder Lauridtzen, sognepræst, Tingsted 1671-17291671 - 1671, Werner, Nicolai Hansen, garder, fisker, ca. 1725-1725, Wertergaard, slægten (fra Elsborg) - , Werth (Scharff von Werth), slægten - , Wessel, Caspar v., viceadmiral, ejer af Broholm, 1693-1768 - og hustru Elisabeth Skeel, 1696-17541693 - 1693, West, Erich, ejer af Lundegård - , Westen, von - slægten - , Westengaard, Lauritz Christian Ditlev, sognepræst i Odense Sct. Hans sogn, 1795-18531795 - 1795, Westermann, Harald V.O., navigationsskolebestyrer, fyrmester ved Hov Fyr, Lohals - , Westermann, slægten - , Weygård, slægten - , Wiborg, Jacob, byfoged, Fåborg, 1771-18461771 - 1771, Wiborg, Jens Erreboe, capellan ved Kølstrup og Agedrup menigheder - , Wichman, Bertel, sognepræst i Særslev, provst i Skovby herred, 1617-16651617 - 1617, Widding, Severin (f. Sørensen) Præst i Tjele/Vinge, Toreby og Taarbæk, 1875-19361875 - 1875, Widkier, Thomas, kancelliråd, ejer af Fraugdegård - , Wielandt, Christopher Jochumsen Sognepræst, Vester Skerninge og Ulbølle 1647-17291647 - 1647, Wienberg, slægten - , Wilhelms, Hans, generalproviantmester, -1671 (også kaldet Hans Willumsen)0, Willemoes, Christen, amtsforvalter, Assens - senere i Odense, 1736-18181736 - 1736, Willer, Herman, borgmester, Middelfart, -17300, Wilmann, Anna - , Wilms, slægten - , Winckler, Rasmus Peder, købmand, Nyborg, 1832-19051832 - 1832, Winding, M.Jens Poulsen, gymnasieprofessor, Odense 1609-16551609 - 1609, Winther, Jørgen Knudsen, købmand, Rudkøbing - , Wissing, slægten - , With, Joachim Nielsen, stiftsamtsfuldmægtig - , Wognsen, forvalter, Egeskov - , Woll, Vilhelm, politimester, Kerteminde, -19580, Worm, Matthias, præsident i Ribe, justitsråd 1636-17071636 - 1636, Worm, Severine Matthia Sophie, f. Gottschalck -18570,

Wuertzen, Gustav Adolph Edvard, postmester, Assens ritmester, -18490, Wulff, slægten - , Wøldike, Hans, sognepræst, Sct. Hans kirke, Odense 1689-17541689 - 1689, Waage-Petersen, slægten - , Zahrtmann, H.C., postassistent, 1876-1876, Ziegler, Franz, Rittergutsbesitzer, Bøhmen - , Zinn, slægten - , Zolezzi, Rocho, Odense og hustru Dorthea Frideriche Jensen - , Zytphen-Adeler, kammerherreinde, Søbysøgård - , Ærøskøbing skrædderlav - , Øland, slægten - , Ølundgård godsarkiv - , Ørbæk Foredragsforening1899 - 1899, Ørbæklunde godsarkiv - , Ørnstrup, slægten - , Ørritslevgård godsarkiv - , Østergård godsarkiv - , Østergård, Chr. - , Østerlandsmissionen - , Østfyns Landboungdom1968 - 1968, Østifternes Husmandskreditforening1943 - 1943, Østrup, Chr. Schouboe, amtsforvalter - , Østrup, slægten - , Østrup, Vilhelm, sognepræst, Longelse, 1777-18501777 - 1777, Østrupgård godsarkiv (Lunde hrd.) - , Aabye, Thomas, professor ved Odense gymnasium -17480, Aagaard, Lovise Nicoline, 1818-1818, Ågård, slægten - , Åløkkegård godsarkiv - , Årup og Omegns Foredragsforening1940 - 1940, Åsum elektricitetsforening1918 - 1918, Åsum frivillige Vagtværn1944 - 1944, Åsum og omegns griseforsikringsforening1901 - 1901, Åsum Sangforening1886 - 1886, Åsum Skoleforening1896 - 1896, Åsum Venstrevælgerforening1897 - 1897, Åsum-Seden andelsmejeri (oprettet 1892)1892,

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk