[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase  - Landsarkivet for Fyn

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 25-03-00
Time: 03:40:31
Remote Name: 195.249.77.4

Kommentarer

http://danpa.dda.dk

Munck, Gert, sognepræst, Hammelev, 1773-18341773 - 1773, Munck, slægten (fra Nyborg) - , Muschou, Hans Sørensen, Ryslinge - , Museumsforeningen for Nyborg og omegn1952 - 1952, Muus, slægten (fra Åsum) - , Mylius, Johan Jacob, herredsfoged, Ravnebjerg hrd. - ,

Mylius, slægten - , Myrhøj, Anna - , Mændenes Aftenskole1894 - 1894, Møhl, slægten - , Møllegård godsarkiv - , Møller Jørgensen, slægten - , Møller, Bertel Leonar, godsforvalter - , Møller, Christen V.V., sognepræst i Gamborg, senere biskop i Ålborg, 1845-1845, Møller, Christian Edvard, sgpr., Dalby, 1806-18591806 - 1806, Møller, Erik Høyer, provst, 1818-19041818 - 1818, Møller, forpagter - , Møller, forpagter på ? - , Møller, John M., sognepræst, Kærum, 1847-19171847 - 1847, Møller, Peter Larsen, købmand, Kerteminde - , Møller, Poul - , Møller, Povl Sigvardsen, Odense - , Møller, Rasmus, biskop, 1763-18421763 - 1763, Møller, Sigvart, købmand, Odense, -17730, Møller, Søren, sognepræst, Ørting, 1742-18241742 - 1742, Mølmark, slægten - , Mårslet, slægten - , Maase, F.A.M.H. von d.,kammerfrøken hos dronningen 1780-18231780 - 1780, Nagel, slægten - , Nannestad, Mette Elisabeth, f. Delgast, 1729-18001729 - 1729, Naur, Elias Eskilsen, professor, Odense Gymnasium, 1650-17281650 - 1650, Nedergård godsarkiv - , Neergaard, W., ejer af Fårevejle - , Nees, Jens Henning August, læge, Bogense, 1809-18571809 - 1809, Neuspitzer, slægten - , Nichels, slægten - , Nielsen (Hundslev), Niels, rendemester i Odense, -18750, Nielsen, Carl Lindberg, landsarkivar, Odense - , Nielsen, Chr. Jørgen, sognepræst, Sønderby, -18880, Nielsen, Christen Lundsgaard, sognepræst, Rudkøbing, -19090, Nielsen, Emil, Farstrup - , Nielsen, Erik, rådmand, Odense, -16750, Nielsen, Frederik, tømrer, Ravnsgyde, Dalum sogn - , Nielsen, Hans Kristian, civilingeniør - , Nielsen, Hans, gårdejer, Brylle - , Nielsen, Hans, gårdejer, Nygård, Ulbølle, 1816-19011816 - 1816, Nielsen, Ingvard, rektor, Odense - , Nielsen, Jens, dragon, Ubberud, 1795-18751795 - 1795, Nielsen, Jens, sadelmager, 1879-1879, Nielsen, Laurits, redaktør - , Nielsen, M., overtoldinspektør for Jylland - , Nielsen, Marius Christian, dirigent1878 - 1878, Nielsen, Morten - , Nielsen, Niels, skolelærer, Ubberud - , Nielsen, Peder, landinspektør, sognerådsformand, kirkeværge, 1842-19151842 - 1842, Nielsen, Rasmus, boelsmand, Gestelev, 1822-19011822 - 1822, Nielsen, Rasmus, gårdmand, Hunderuplund - , Nielsen, Rasmus, højskoleforstander, Særslev - , Nielsen, slægten (Vestfyn samt Sallinge herred) - , Nielsen, Søren, Ostindienfarer, Asby - , Niese, Heinrich Christoph, fysikus på Ærø - , Nissen, J.M., lærer, Pårup - , Nobel, Hans, amtmand, godsejer (Sandholt gods), 1657-17321657 - 1657, Nobel, slægten - , Nonnemand, J.P. - , Nordfyens Andelsbiler, andelsselskab1930 - 1930, Nordskov godsarkiv - , Nyborg (kommunale) Vandrerhjem1932 - 1932, Nyborg borgerlige skydeselskab1877 - 1877, Nyborg Brevdueforening1967, Nyborg bødkerlav - , Nyborg børnehave og vuggestue1933 - 1933, Nyborg Børnehjem1939 - 1939, Nyborg dramatiske selskab1816 - 1816, Nyborg Folkebibliotek1940 - 1940, Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening1966, Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening1969, Nyborg købmandslav - , Nyborg og Korsør Forenede Færgelav - , Nyborg og omegns Fjerkræklub1965 - 1965, Nyborg Radioklub1924 - 1924, Nyborg skomagerlav - , Nyborg søliglav - , Nyborg velgørenhedsselskab1868 - 1868, Nyborg, Hans Larsen, brændevinsbrænder, København, -17990, Nybøllegård godsarkiv - , Nyeborg, Peder Jensen, snedker, Odense og hustru Benthe Pedersdatter - , Nyegaard, Laurids Ludvig Gundelak, sognepræst, Ølsted, -19160, Nyendahl, Otto, regimentsfeltskær - , Nyfæstegård godsarkiv - , Nygaard, Fr., valgmenighedspræst, forfatter, 1845-18971845 - 1845, Nyholm, Christopher, sognepræst, Nyborg, 1781-18591781 - 1781, Næraae, Knud Pedersen, sognedegn, Sdr. Broby - , Næraae, Laurits Pedersen, Sognepræst, Svendborg Vor Frue, 1714-17941714 - 1714, Næråe, slægten - , Næsbyhoved-Broby radikale venstres vælgerforening1934 - 1934, Nøragger, slægten - , Nørgaard, P.M. Thestrup, sognepræst, Kirke-Hvalsø, 1802-18891802 - 1802, Nørre Esterbølle Elektricitetsforening1925, Obelitz, slægten - , Odense Amts Gymnastikforening1920 - 1920, Odense amts rekylkorps1913 - 1913, Odense Amts Skytteforening1866, Odense bagerlav - , Odense bogbinderlav - , Odense Borgerlige Jægerkorps - , Odense bødkerlav - , Odense dramatiske Selskab1817, Odense drejerlav - , Odense felberederlav - , Odense filharmoniske Orkester1927 - 1927, Odense forenede Skydeselskab1817 - 1817, Odense frivillige Bevogtningskorps1915 - 1915, Odense glarmesterlav - , Odense guldsmedelav - , Odense gymnasiums bibliotek1757 - 1757, Odense Handelsstandsforening1900, Odense Handskemagerlav - , Odense hattemagerlav - , Odense herreds konvent1833 - 1833, Odense Hesteassuranceforening af 18531853 - 1853, Odense Haandværker- og Industriforenings bibliotek1895, Odense Haandværkerforening (stiftet 1857)1857, Odense Klub1780 - 1780, Odense kræmmerlav - , Odense Kunstforening1844 - 1844, Odense ligbærerlav - , Odense malerlav - , Odense murerlav - , Odense Musikforening1855 - 1855, Odense parykmagerlav - , Odense pottemagerlav - , Odense radikale Venstre1966 - 1966, Odense radikale Vælgerforening - , Odense rebslagerlav - , Odense Roklub1904 - 1904, Odense sadelmagerlav/Odense tapetsererlav - , Odense skomagerlav - , Odense skrædderlav - , Odense smedelav - , Odense snedkerlav - , Odense tapetsererlav - , Odense tømrerlav - , Odense Tømrermesterforening1889, Odense Understøttelsesforening1886 - 1886, Odense Vandrehjem1931 - 1931, Odense venstrevælgerforening (Frisindet vælgerforening)1924 - 1924, Odense Vognmandsforening1904 - 1904, Odense vognmandslav - , Odense væverlav - , Odeon1876, Oelsen, von, slægten - , Oldeland, slægten - , Oldeland, von, slægten - , Olrick, Claus - , Olsdatter, Anna Kirstine, Svendborg - , Olsen, Chr. Nissen, købmand, Rudkøbing, -18590, Olsen, Jens, gårdmand, sognefoged, Ejby sogn - , Olsen, Ole, skomagermester, Assens - , Olufsen, Peder, købmand, Middelfart, -16990, Ore sogns Sygeplejeforening1946 - 1946, Origny (d'Origny), Alexis, overauditør - , Ostenfeldt, C.N.L., stiftsrevisor, cancellisecretair - , Otte, F.W., kancelliråd - , Otterup Hjemmesygeplejeforening1935 - 1935, Ottesen, N.P., 1830-1830, Pallesen, Hans, borgmester, Ærøskøbing - , Palludan, Frederik Holmsted Sognepræst i Magleby-Holtug, 1744-18271744 - 1744, Paludan-Mueller, C.P., adjunkt - , Paulsen, Nicolai, småhandler, Odense, 1771-18481771 - 1771, Pedermann, slægten - , Pedersen (Samsing), Hans, Odense - , Pedersen, Albrecht, Købmand i Heden og Højby - , Pedersen, Andreas August, sgpr., Rise, 1802-18541802 - 1802, Pedersen, Anine, Ejlskov pr. Hårslev - , Pedersen, discipel, Odense Katedralskole - , Pedersen, Hans, felbereder, Assens, ca. 1720-17871720 - 1720, Pedersen, Hans, gårdejer, Vester Egense - , Pedersen, Hans, Odense - , Pedersen, Iver, købmand, kirkeværge, Middelfart -17370, Pedersen, J. Bek, handelsgartner, Nakskov - , Pedersen, Jens Kristian, gårdmand, Kellerup, Ringe 1872-19451872 - 1872, Pedersen, Jens Vilhelm, friskolelærer (1836-1921) - , Pedersen, Johannes - , Pedersen, Jørgen - , Pedersen, Jørgen, karetmager, Odense - , Pedersen, L.P., skolelærer, slægtsforsker, Vestfyn 1899-19731899 - 1899, Pedersen, Morten, murer- el. stenhuggersvend - , Pedersen, Niels, boelsmand, Høje Dong, Lunde sogn - , Pedersen, Niels, gårdmand, Elverod, Vigerslev sogn - ,

Pedersen, Niels, skomagersvend, 1841-1841, Pedersen, P., underkorporal, Nørre Åby - , Pedersen, Peder, ca. 1818-1818, Pedersen, Peder, degn i Bjerreby, Tåsinge - , Pedersen, Rasmus, småhandler, spækhøker, ca. 1784-1784, Pedersen, Søren, rådmand, Middelfart, -17370, Pejrupgård godsarkiv - , Pensionistklubben i Frelsens Hærs lokaler (Assens)1970 - 1970, Petersdorff, slægten - , Petersen, Aksel (evt. aflevering af vandrebøger fra Odense Seminarium) - , Petersen, C.M.K., museumsinspektør, -19420, Petersen, Christian, slotsgartner på Tranekær - , Petersen, Cornelius, gårdmand, Davinde, 1806-18761806 - 1806, Petersen, Ernst, landsretssagfører, Odense - , Petersen, Hans Henrik, kirkesanger, skolelærer, Herringe, -18670, Petersen, Hedvig Henriksen, f. Schmidt - , Petersen, Johannes Garnæs, friskolelærer, Refsvindinge - , Petersen, Lars, ejer af Ølundgård, Skeby sogn - , Petersen, Peter C., købmand, Odense - , Petersen, Peter Hansen, detaillist, Kerteminde 1858-1858, Petersen, Peter, tobaksspinder, Assens, 1785-1843 og hustru Bodil Marie Ravn,-18531785 - 1785, Petersen, Poul, murersvend, Odense, 1817-18901817 - 1817, Petersen, Rasmus, ejer af Biskopstorp, ca.1763-1763, Petersen, Rasmus, oculist, Odense, -16920, Petersen, Rasmus, Odense - , Petrejus, Johannes - , Pflueg, Mathias, glarmester, Odense, -18150, Pflueg, slægten - , Phill, slægten - , Pilegaard, Jens, cand.phil., -19570, Pingel, Jacob Chr., professor, stiftsprovst, Odense, 1720-17821720 - 1720, Place, Edvard de, handelsmand, København -17300, Plejehjemsforeningen for Svendborg amt1903 - 1903, Plesner, Ulrik Adolph, sgpr., Humble, 1782-18611782 - 1782, Ploug, Cornelius, købmand, Fåborg og hustru Sophia Clausdatter Jensen0, Ploug, Hans Peter - , Ploug, Jørgen (i Fåborg) - , Ploug, slægten (i Rudkøbing) - , Plum, Frederik, biskop, 1760-18341760 - 1760, Plum, Tabitha Sophie, 1795-1856 og søster Caja Henriette Caroline F., 1799-18490, Podebusk, slægten - , Pohlmann, Johann Heinrich, 1845-1845, Pommer, Johan Daniel, skomagermester, Odense, ca. 1794-18550, Poulsen Dal, A. Chr., højskolemand - , Poulsen, Karl, gårdejer, Kauslunde, 1853-1853, Poulsen, Peder, tømmermand, Birkende, 1810-1810, Preetzmann, Christian, cand.jur, byfoged, borgmester i Nibe - , Preisler, Martin Carl, ejer af Bågegård, ca. 1790-1790, Provinsmæglerforeningen for Danmark - , Pultz, slægten - , Pårup sogns radikale ungdomsforening1941 - 1941, Pårup sogns Venstrevælgerforening1925 - 1925, Qvist, Hans Henrik, 1795-1838/39, og hustru Sophie Frederikke, f. Mørch, 1792-18581795 - 1795, Raffenberg, Anna Margrethe, f. Melhoph, -17780, Raffenberg, slægten - , Rammel, Ernst, fuldmægtig, ridefoged ved Glorup - , Ramus, slægten - , Rantzau, Otto Manderup, greve, gehejmeråd, 1719-17681719 - 1719, Rantzau, slægten - , Rasch, Hans, premierløjtnant - , Rasch, Johan Caspar, justitsråd og 1. hustru Anna Catharina, f. Holmer 2. hustru Mette Sophia, f. Munch - , Rasch, Johan Caspar, sgpr., Halsted, 1634-16841634 - 1634, Rasch, Peder, professor - , Rasch, Wolrat August, premierløjtnant - , Rasmusdatter, Anne, Knepholm - , Rasmusdatter, Maren, Køng, c.1814 (g.m. gårdfæster i Køng, Rasmus Friderichsen)0, Rasmusdatter, Maren, Nisted, Lumby sogn - , Rasmussen (Bødker), Anders - , Rasmussen (Erasmi), slægten - , Rasmussen, Chr. Julius, 1898- og hustru Meta Marie Johansen1898, Rasmussen, Christian Julius, murer - , Rasmussen, Fr., bryggeriejer, Indslev, c.19380, Rasmussen, Frederikke, f. Østrup - , Rasmussen, Hans, løjtnant, skolebestyrer, Odense 1846-19211846 - 1846, Rasmussen, Hans, sognepræst, Ejlby-Melby - , Rasmussen, Henrik, Assenbølle, Vissenbjerg sogn - , Rasmussen, Jacob, gårdmand, Stensby, Skamby sogn -19240, Rasmussen, Jens Johan, 1865-1865, Rasmussen, Johannes, snedker, ca. 1810-1810, Rasmussen, Kaj - , Rasmussen, Kaj A.V.J., sognepræst, Dalum-Sanderum, senere provst i Odense herred, 1901-1901, Rasmussen, Knud, gårdejer, Dalby - , Rasmussen, Knud, leder af Sødinge friskole, Ringe 1837-19201837 - 1837, Rasmussen, Ludvig Ang. Fr., Sognepræst, Stenstrup-Lunde, -18890, Rasmussen, Niels - , Rasmussen, Niels, fæster, Lunde Mølle, Lunde sogn (Odense Amt),ca. 1738-18181738 - 1738, Rasmussen, Niels, gårdejer, Voldtofte, Flemløse - , Rasmussen, Niels, Strarupgård - , Rasmussen, Peter - , Rasmussen, Rasmus Peder, købmand, Svendborg og hustru Christiane Barfoed - , Rasmussen, Rasmus, gårdmand, sognefoged, Bæring, Barløse, 1782-18501782 - 1782, Rasmussen, Rasmus, landstingshører, 1732-18231732 - 1732, Rasmussen, slægten - , Rasmussen, slægten (fra Klingstrup) - , Rasmussen, slægten (i Hennetved) - , Rasmussen, Thomas, gårdmand, Bække - , Rasmussen, Thrine Frederikke, 1864- - , Ravnholt godsarkiv - , Reedtz-Thott, slægten - , Reichel, slægten - , Reimer, Christine - , Reimer, Niels, skrædder, Odense, -18460, Resting, slægten - , Reumert, L.L.J., distriktslæge, Odense - , Reventlow, slægten - , Rheinlænder, slægten - , Rhodius, Jørgen Sørensen, sognepræst, Lyø, 1638-16921638 - 1638, Rieffesthal, slægten - , Riffelbevegelsen1885 - 1885, Riisbrich, slægten - , Riise, slægten - , Ringe Lokal-Foderstofforening1931 - 1931, Ringe Skytte- og Gymnastikforening1866 - 1866, Rise sogns enkekasse1869 - 1869, Roepstorff godsarkiv - , Roepstorff, slægten - , Roes, Ole, Fåborg - , Rohmann, Jørgen Lindegaard, sognepræst, Rønninge-Rolfsted, 1797-18601797 - 1797, Rolfsted sogns kvægavlsforening1891 - 1891, Rosenvinge, Jens W., provst, sgpr., Vissenbjerg 1679-17391679 - 1679, Rosenvinge, Matthias, justitsråd, 1655-17141655 - 1655, Rosenvinge, slægten - , Rosenvold, P.V., snedkermester, Bogense, -18890, Roth, Andr. Heinr., købmand, Ærøskøbing - , Roth, Henrik, catechet - , Roulund, E. - , Rud, Anders Jensen, biskop, 1868-19451868 - 1868, Rudkøbing borgerlige skyttelaug - , Rudkøbing Handelsforening1904, Rudkøbing Kricketklub1896, Rudkøbing Læseselskab1837, Rudkøbing skomagerlav - , Rudkøbing søndagsskole1840 - 1840, Rudkøbing vognmandslav - , Rugård godsarkiv - , Rummel, Hans Juliussen, sgpr. i Sdr. Nærå, 1634-17181634 - 1634, Rungwald, Helge, teaterdirektør, skuespiller, -19600, Ryberg, Johan Chr., etatsråd, ejer af Frederiksgave, 1767-18321767 - 1767, Ryborg, Peder Christensen, dragon - , Ryge, Johan Christian, læge, skuespiller, 1780-18421780 - 1780, Rygner, Harald Vestergård, stadsing., 1878-19651878 - 1878, Rynkeby Foredrags- og Underholdningsforening1933 - 1933, Rynkeby Husflidsforening1936 - 1936, Rynkebygård godsarkiv - , Ryslinge forsamlingshus1935 - 1935, Ryslinge konservative vælgerforening - , Rytter, slægten - , Ryttergods1643 - 1643, Røde Kors1913, Rødkilde godsarkiv - , Rønnemosegård godsarkiv - , Rønninge sogns Medailleforening - , Rønninge sogns spare- og hjælpeforening1886 - 1886, Rønningesøgård godsarkiv - , Rørbæk godsarkiv - , Rørdam, Hans Christian, sognepræst, Skårup, 1875-19481875 - 1875, Raabye, Christian Mouritz - , Sachmand (Sackman), Didrich, borger i Odense - , Salbrovad bibliotek1958 - 1958, Salling herreds gejstlige enkekasse1859 - 1859, Salling herreds konvent1698 - 1698, Salomon, Eline, e.e. købmand Juda Salomon, Odense - , Salonskytteklubben Otterup1924 - 1924, Samfundshjælpen i Odense1920 - 1920, Samvirkende Turistforeninger i Fyns Stift1969, Sandager-Holevad bibliotek1957 - 1957, Sandager-Holevad sygeplejeforening1906 - 1906, Sanderum sogns griseforsikringsforening1907 - 1907, Sanderumgård godsarkiv - , Sandholt godsarkiv - , Santalmissionen1921 - 1921, Sass, Niels Christinus Jacobsen, Res. Kap., Odense Sct. Knud, -17440, Schack, Bertel Hansen, lærer, Hårby sogn, -18870, Schack, O.D. - , Schack, slægten - , Schalburg-Villaume, slægten - , Schaldemose, F.W., godsforvalter, Brahesminde - , Schaltz, slægten - , Schang, Hans Henrik, skomagermester, Assens, -18550, Schebye, Laurits, krigsråd, ejer af Østrupgård - , Schebye, slægten - , Scheel, slægten - , Schelenborg godsarkiv - , Schioett, regimentskvartermester, justitsråd - , Schioetz, Niels, skrædder, Odense - , Schiødte, Søren, sgpr., Frederiksberg-Hvidovre - senere slotspræst ved Christiansborg Slot -18360, Schjær, slægten - , Schluutzer, August - , Schmidt, Ane Jacobine, f. Larsen E.e. kordegn i Rudkøbing Jacob Petersen Schmidt - , Schmidt, Chr. Jac., ejer af Østergård - , Schmidt, controleur, Stige - , Schmidt, Jesper Lauritsen, sgpr., Brenderup 1624-16851624 - 1624, Schmidt, Johannes, ejer af Østergård - , Schmidt, K.H.P., overlærer - , Schmidt, Karl, lærer, forfatter, -1922 - , Schmidt, lærer, Hasmark - , Schmidt, slægten - , Schmidt, slægten (fra Kerteminde) - , Schouboe, Christian Capitain v/ det fynske nationale Infanteriregiment - , Schougaard, slægten, Ryslinge Hestehave - , Schrøder, slægten - , Schult, slægten - , Schultz, C. - , Schulz, Agnes Benedicte, f. Jedrosky de la Motte 1840-19151840 - 1840, Schumacher, Peter Christian, geheimeconferentsråd, amtmand, 1743-18171743 - 1743, Schurmann, Jens C., seminarieforstander, 1812-18911812 - 1812, Schwings, slægten - , Sct. Knuds Gilde1886 - 1886, Sdr. Nærå sygeplejeforening1903, Seden bylav1900 - 1900, Seden Hesteassurance1904 - 1904, Seeblad, slægten (fra Odense) - , Seerup, Niels Terpager Sørensen, sognepræst, Horne 1692-1784 og hustru Dorthe Cathrine Pougdall1692 - 1692, Seesten, Hans B., arkivar, 1883-19651883 - 1883, Seidelin, Michael, borgmester, Odense, 1724-18060, Seidelin, Mogens, læge, Odense - , Seidelin, slægten - , Seidelin, Valentin Peder, sognepræst, Dreslette, 1781-18631781 - 1781, Selby, slægten - , Selchau, slægten - , Selchau-Hansen, slægten - , Selleberg godsarkiv - , Selskabet for Borgerdyd1786, Selskabet for den danske almueskole1856 - 1856, Selskabet for Skolevæsen og den almene oplysning1806, Selvejergård (Alexander Hansen) - , Selvejergård (Anders Hansen) - , Selvejergård (Anders Laursen) - , Selvejergård (Bering (slægten)) - , Selvejergård (Charlottenlund) - , Selvejergård (Chr. Gamby Andersen) - , Selvejergård (Hans Borring) - , Selvejergård (Hans Hansen) - , Selvejergård (Hans Madsen) - , Selvejergård (Hans Thomsen) - , Selvejergård (Henrik Rasmussen) - , Selvejergård (Jens Jensen) - , Selvejergård (Jørgen Christiansen) - , Selvejergård (Jørgen Jørgensen) - , Selvejergård (Laurids Madsen) - , Selvejergård (Mads Andersen) - , Selvejergård (Mads Jørgensen) - , Selvejergård (Morten Jensen) - , Selvejergård (Mygind) - , Selvejergård (Niels Hansen) - , Selvejergård (Niels Larsen) - , Selvejergård (Rasmus Andersen Drud) - , Selvejergård (Thomas Thomasen) - , Seydlitz, Christian Gothold, professor, mag., 1738-17961738 - 1738, Sibbern, Johan Arend, organist, urmager, Odense - , Sick, Niels Ludvig Ferdinand - , Sidelmann, Hans Hansen, provst, sgpr.,, Kolding, 1707-17701707 - 1707, Sigsgaard, Th. Chr. Ericksen - , Simonsen, Anders Befalingsmand for Hårslev Kystmilice-Distrikt, Ventelykkegaard - , Simonsen, Anne Elisabeth Amalie Simonsen, f. Berg - ,

Simonsen, Anne Marie, cancellirådinde - , Simonsen, Bonde, landsdommer - , Simonsen, Claus Vedel, cancelliråd - , Simonsen, Hans, til Erholm-Søndergårde - , Simonsen, Jørgen, Øster Egense (Lunde hrd.) - , Simonsen, Laurits Schebye Vedel Conferentsråd, dr.med & phil., ejer af Elvedgård 1780-18581780 - 1780, Simonsen, Simon Chr., murermester i Odense, ca. 1849-1849, Skade, slægten - , Skamby Sygeplejeforening1905 - 1905, Skarø Forsamlingshus - , Skau, Laurids - , Skeby-Otterup Hjælpeforening1893 - 1893, Skeel, Ide - , Skinkel, Morten, ejer af Østrupgård, -1592 - , Skjoldemose godsarkiv - , Skjøtte, Anders Christian, husmand, Svindinge - , Skolelærerenkepensionskassen1841 - 1841, Skolelærerhjælpekassen1815 - 1815, Skolesparekassen1882 - 1882, Skovby herreds konvent1874 - 1874, Skovby sogns Sygeplejeforening1908 - 1908, Skovgårde godsarkiv - , Skovhøj, slægten (fra Norup) - , Skovrup, Kristian, friskolelærer, Ryslinge - , Skovsbo godsarkiv (Bjerge hrd.) - , Skovsbo godsarkiv (Langeland Sønder hrd.) - , Skovsgård godsarkiv - , Skovsgaard, Rasmus - , Skræp, C., slagtermester, Albjerg, 1855-1855, Skytte, slægten - , Skytteforeningen i Horne og Jordløse - , Skyum, Jens, papirgrosserer, Odense - , Skårup seminariums bibliotek1896 - 1896, Skårup sognebibliotek1944 - 1944, Skårup Sygeplejeforening1919 - 1919, Smidt, Anders, skipper - , Smidt, Henry, Nybøllegård - , Smith, C.N., provst, sognepræst, Korup og Ubberud - ,

Smith, Daniel Peter, provst, sognepræst i Stege, 1782-18711782 - 1782, Smith, slægten - , Smith, T.F.P., sognepræst, Vor Frue kirke, Svbg., 1813-18801813 - 1813, Socialdemokratisk Forening1958, Socialdemokratisk Kvindeudvalg1949 - 1949, Sommerforlystelserne i Sophie Frederikkes lund1847, Spareforeningen Juleglæden, Tarup1947 - 1947, Sparre, slægten - , Spleth, slægten - , Stadtlaender, slægten - , Stannius, Wilhelm, proprietær, Søbo - , Starup, Fr. Chr., købmand, Odense, 1801-1871 og hustru Ida Juliane Stuetzer1801 - 1801, Steen, Carl Ludvig, sognepræst, Rudkøbing, 1799-18771799 - 1799, Steenbach, Charles - , Steenbuch, Augustinus Herman, sognepræst, Odense, Vor Frue sogn, 1780-18451780 - 1780, Steenbuch, Erik Chr. Werlauff Cand.theol., Cap. Odense Vor Frue sogn og Verninge -18490, Steensen, Knud Bertelsen, skipper, ca. 1815-1815, Steensen, Mette Brockdorff, 1745-18141745 - 1745, Steensen, slægten - , Steensgård godsarkiv (Langeland Nørre hrd.) - , Steenstrup, Arent Hansen, sognepræst, Sønder Næraa og Årslev, 1663-17281663 - 1663, Steenstrup, Colding, overretssagfører, Ærøskøbing - , Stegsted, Johannes Rasmussen, 1903-1903, Stensballe, J.P., driftsbestyrer for SFJ, Landstingsmand, medlem af direktionen for Fyns kommunale Telefonselskab - , Sthyr, Hans Valdemar, min., biskop i Fyns Stift 1838-19051838 - 1838, Stiftelsen "Fyns Bavnehøj"1910 - 1910, Stige gadebelysningsselskab1912 - 1912, Stige gartnerforening1930 - 1930, Stige Vandværk And./S1933 - 1933, Stoecken, von - slægten - , Stokkebye, J.J., Odense - , Storch, Frederik Ludvig, sognepræst, Sønderby, 1783-18681783 - 1783, Storck, Hannibal, prokurator, Odense, 1788-18531788 - 1788, Storm, Antoinette Wilhelmine, 1815-1815, Storm, Peder Jørgensen, Falsled - , Storm, Peder Jørgensen, tømrermester, 1872-1872, Storm, Th. - , Stoumann, Peter, stationsforstander, Pederstrup - , Strangesen, Niels Rasmussen, Drejø - , Strib godsarkiv - , Struer, Holger Fahnøe, laboratorieforstander, København, 1846-19311846 - 1846, Strøm, Gollich Frederik Peter, sognepræst, Marslev og Birkende, 1819-18981819 - 1819, Strøyberg, Jørgen Christopher - , Stub, Ambrosius, digter, 1705-17581705 - 1705, Stub, Cathrina Maria, 1778-1861 (g.m. skomager i Assens Hans Henrik Schang)1778 - 1778, Studenterhjemmets foredragsudvalg i Bogense1903 - 1903, Støcken, Jens Lorentz von, rektor og kordegn,-17670, Støvring, Niels Christensen, spækhøker, småhandler ca. 1782-1782, Suhr, Carl Emil, sgpr., Tved, 1795-18791795 - 1795, Sundt, Christian Ulrik, generallieutenant, 1766-18491766 - 1766, Svane, Hans, rektor, Nyborg, -17760, Svanninge sogns Sygeplejeforening1917 - 1917, Svendborg amts landøkonomiske Selskab - , Svendborg Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening1965 - 1965, Svendborg amtsbibliotek1935 - 1935, Svendborg bogsocietet1760, Svendborg borgerforening1851 - 1851, Svendborg bødkerlav - , Svendborg dramatiske Selskab1812 - 1812, Svendborg felberederlav - , Svendborg handskemagerlav - , Svendborg Hjælpeforening1880, Svendborg Haandværker- og Industriforening1859 - 1859, Svendborg Haandværker- og Understøttelsesforening1888 - 1888, Svendborg Oplands Andels-Elektricitetsforening1952, Svendborg skrædderlav - , Svendborg smedelav - , Svendborg snedkerlav - , Svendborg, Sct. Anne lav - , Svitzer, Vendel og Ursula - , Sydfyns folkelige læseforening - , Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 19451945 - 1945, Sygeplejeforeningen for Ulbølle, V. Åby og Omegn1896 - 1896, Søbo godsarkiv - , Søby sognebibliotek - , Søbysøgård godsarkiv - , Søeborg, Knud, hospitalsforstander, Odense, -1874 og hustru Vilhelmine Bekker0, Søholm godsarkiv - , Søkilde, Niels Rasmussen, bonde, forfatter, -19050, Sølle, N. - , Søllested-Vedtofte sognebibliotek1818 - 1818, Sønder Nærå biblioteksforening1938 - 1938, Sønderby bibliotek1855, Søndergade-foreningen (Odense)1949 - 1949, Søndergård, Ane, gårdmandskone, Mors - , Sørensen, (Anders Herman) Vilhelm, sognepræst, 1840-19111840 - 1840, Sørensen, Bertel, kanalfoged og hustru Andersine Perline Corvenius - , Sørensen, Else - , Sørensen, Jørgen, hjulmand, Hjallese - , Sørensen, Jørgen, husmand, Sanderum - , Sørensen, Marcus, farver, Odense og hustru Agathe Knudsdatter - , Sørensen, Ragnhild - , Sørensen, Rasmus, 1824-18921824 - 1824, Sørensen, Viktor - , Sørensen, Willy - , Søtoft, slægten - , Søvertorp godsarkiv - , Tanderup sognebibliotek1842 - 1842, Tarupgård godsarkiv - , Taulov, Jørgen Bertelsen, professor, 1606-16801606 - 1606, Tellefsen, Lorentz Peter Stibolt, organist ved Vor Frue kirke i Odense - , Teologisk Læseforening1930 - 1930, Terpager, Peder Sørensen, sgpr., Sandager-Holevad, 1732-17931732 - 1732, Thanning, Jens Severin - , The Odense English Club1909 - 1909, Thejll, Carl Adolp, branddirektør, justitsråd, 1781-18681781 - 1781, Therkelsen, Jens, redaktør, Ringe - , Thestrup, Schack, sognepræst, Dalby-Stubberup, 1684-1761 - , Thiedemann, Knud, købmand, Middelfart, -19000, Thiele, Elisabeth & Hans - , Tholle - slægten - , Thommerup, Rasmus, købmand, Fåborg - , Thomsen, Hans, provst, Røjle, Vejlby sogn - , Thorbek, Niels Peter Andersen, lærer, Hasmark, Norup sogn, -19010, Thorhallesen, Egill, sognepræst, Bogense og Skovby 1734-17891734 - 1734, Thormøhlen, Jørgen Valerius, sgpr., Bregninge (Tåsinge), 1717-17991717 - 1717, Thornam, slægten - , Thorning, slægten - , Thott, Peder - , Thun, slægten - , Thunboe, Jens Andresen, sognepræst, Rise, 1744-17841744 - 1744, Thurø Elektricitetsforening1940 - 1940, Thurø Hartkornsejere1956, Thurø Idrætsforening1944 - 1944, Thurø Sejlklub1947 - 1947, Thurø sygeplejeforening1911 - 1911, Thurø Turistforening1951 - 1951, Tietgen, C.F., bankdirektør, 1829-19011829 - 1829, Tileman, Johan Georg, landsfoged på Ærø, 1736-18071736 - 1736, Tilemann, Henrik Chr. Georg Godsinspektør på Friisenborg, cand.polyt.phil. 1835-19231835 - 1835, Timmermann, Karl, friskolelærer, Allesø - , Tiselholt godsarkiv - , Tobiesen, Leopold Ernst Ludvig, Sognepræst, Flemløse - provst, Båg herred, 1841-18931841 - 1841, Toldberg, A. von Westen - , Tommerup-Assens jernbane1882, Torm, Erik Jensen, politi- og borgmester i København, 1684-17641684 - 1684, Tornøe, Josva, rektor ved Nyborg Latinskole, 1744-18021744 - 1744, Tornøe, kammerråd, Assens - , Torpegård godsarkiv - , Trahn, J.H., seminarielærer - , Trampe, Adam Frederik greve, 1750-1807 og hustru Gertrud Hofman Poulson - , Tranderup missionsforening1842 - 1842, Tranekær elektriske Belysningsselskab1907 - 1907, Tranekær godsarkiv - , Trautner, Peter, distriktslæge, Bogense - , Troense Junior Sejlklub1966, Troense Liglaug1903 - 1903, Trojel, Peder, prokurator, Odense - ,

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk