[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Danmarks Nationale Privatarkivdatabase  - Landsarkivet for Fyn

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 25-03-00
Time: 03:28:18
Remote Name: 195.249.77.4

Kommentarer

http://danpa.dda.dk

Helm, Martin Anton, konsulent1867, Helm-Petersen, S.F., boghandler - , Helms, auditør - , Helms, H.S., skolebestyrer i Randers - , Helms, Ida Marie Sophie, f. Bang, -1922 e.e. Jacob Helms, præst i Skellerup0, Helms, Nanny - , Helms, Rasmus Tøxen, by- og herredsskriver, Assens - , Helnæs Sygeplejeforening1913 - 1913, Helt, Petrus, læge, Odense - , Helt, slægten - , Helweg, H.C., stadslæge, -18950, Helweg, Hans Zacharias, districts-chirurg, Odense -18640, Helweg, Henriette - , Helweg, Ludvig Nicolaus, sognep. v/ Gråbr.Hosp. Odense, 1818-18831818 - 1818, Helwerskov, Christian Herman, landsdommer, Lolland-Falster - , Hemert, von, slægten - , Hemmer, slægten - , Hemmingsen, Chr., oberstløjtnant - , Hempel, F.H. - , Hempel, Johan, sognepræst i Rødding og Skrave -18750, Hempel, Jørgen Ploug, købmand, Fåborg - , Hempel, Simon, elev på forberedelsesskolen i Odense - , Hempel, Simon, købmand, Fåborg - , Hempel, Søren, cancelliråd, avisudgiver, Odense 1775-18441775 - 1775, Hempel, Søren, distriktslæge i Assens, cancelliråd 1802-18841802 - 1802, Hende, Peter Henrik, murer, 1849-1849, Hendrichsen, Frederich, murersvend, ca. 1820-1820, Hendrichsen, Otto, Ærøskøbing og hustru Ellen Catharina - , Hendriksen, Lars, bager, ca. 1842-1842, Henkel, Peter, snedker, 1860-1860, Henrichsen, C.S., højesteretsadvokat, -18830, Henrichsen, R.J.F., rektor v/ Odense Katedralskole 1800-18711800 - 1800, Henriksen, Hans, 1811-1811, Henriksen, Hans, snedker, ca. 1860-1860, Henriksen, Henrik Peter, bogbinder, 1860-1860, Henriksen, Lars Peder, 1878-1878, Henriksen, Mads, skomager, 1862-1862, Henriksen, Niels, 1688-17641688 - 1688, Henriksen, Ole Magnus Adolph, 1860-1860, Henriksen, Peter Anton August, maler, 1859-1859, Henriksen, Rasmus Jørgen, 1878-1878, Herbst, Hermann, sekretær, 1856-1856, Herdahl, slægten - , Hess, Christian Heinrich, dugmager, 1846-1846, Hesselagergård godsarkiv - , Hesteforsikring1816, Hetting, slægten - , Heye, Jacob Preben Banner von, major - , Hillerup, Terman Øllgaard, justitsråd, ejer af Bramstrup og Kirstineberg, 1796-18631796 - 1796, Himmelstrup, Peder, Krigskommissær - , Hindemade godsarkiv - , Hindsgavl godsarkiv - , Hindsgavl, Chr. Emil, arrestforvalter, Assens - , Hindsgavl, Jesper Ferdinand Overvagtmester ved 6. dragonregiment - , Hindsholm biavlerforening1895 - 1895, Hindsholm konservative Klub1887, Hindsholm konservative klub1887, Hindsholm, Laurits Jacobsen, biskop, 1600-16631600 - 1600, Hinke, Joseph, købmand, Kerteminde - , Hinke, slægten (i Kerteminde) - , Hinriksen, Nicolaj, snedkersvend, ca. 1806-1806, Historisk Samfund for Fyns Stift1952 - 1952, Hjemmesygeplejen paa Nordfyn1950 - 1950, Hjemmeværnsforeningen i Odense, 7. kompagni, Banegårdsgrupperne1945 - 1945, Hjort, Frederik, proprietær, Baagegaard - , Hjorth, Hans Christian, slagter, 1849-1849, Hjortholm godsarkiv - , Hjulby Bylav1969, Hjulby Idrætsforening1967 - 1967, Hjælpekassen for håndværkere, Assens1850 - 1850, Hjælpekassen i Langeskov - , Hoffensitz, Johann, guld- og sølvsmedearbejder - , Hoffmann, Carl Paul, dugmager, 1859-1859, Hoffmeyer, Johan Christian, snedkersvend, ca.1801-1801, Hofmansgave godsarkiv - , Hohn, Johannes, pottemagervend, ca. 1804-1804, Holbech, slægten - , Holbeck, Frederik Vilhelm, slagtermester, Svbg., 1841-19121841 - 1841, Holbek, Mette Elisabeth, 1820-1820, Holck, Eiler, baron, 1627-1696 og hustru Ingeborg Dorthea, f. Wind 1658-17291692, Holckenhavn godsarkiv - , Holck-Winterfeldt, greve, ejer af Fjellebro - , Hollufgård godsarkiv - , Holm, Carl Christian, skrædder, 1812-1812, Holm, Frederik, gårdejer, Sandager ved Odense - , Holm, Harald, forfatter - , Holm, Jacob, sognepræst, Tølløse, 1845-19141845 - 1845, Holm, Johann Christopher, skomagersvend, ca. 1806-1806, Holm, Jørgen, filtmagersvend, ca.1757- - , Holm, Jørgen, færgemand på Snoghøj - , Holm, Karl Heinrich, snedker, 1857-1857, Holm, Laurits Johs. Edelhardt, billedskærer, stukkatør, 1875-1875, Holm, lieutenant - , Holm, Niels Jensen, murer, 1854-1854, Holm, Niels, snedkersvend, ca. 1806-1806, Holm, Niels, sognepræst til Dalby og Stubberup, 1759-18381759 - 1759, Holm, Peder, prof.theol., 1706-17771706 - 1706, Holm, slægten - , Holm, Søren Pedersen, snedker, 1856-1856, Holman, slægten - , Holmegård godsarkiv0, Holmer, Hans Pedersen, borgmester, Nyborg - , Holmer, slægten - , Holmsted, Clemmen Kryssing, købmand, Odense, 1757-18331757 - 1757, Holsegård godsarkiv - , Holst, Carl Rasmus Josias, skomager, 1841-1841, Holst, Carl Viggo, handskemager, ca. 1857-1857, Holst, Mathias, forpagter, Egeskovgård og hans hustru Maren Jensdatter Hind - , Holst, Peter, lieutenant - , Holst, Rasmus, skomager, Odense og hustru Mette Cathrine Windelboe1796, Holstein, von, slægten - , Holstenshus godsarkiv - , Holten, Carl Henrik, gehejmekabinetsarkivar, 1775-18621775 - 1775, Holz, Johannes, drejersvend, ca. 1813-1813, Hoppensach, slægten (i Kerteminde) - , Horn, Ignatz Florian Sebastian, købmand, Assens -18520, Horne sogns Læseforening1838 - 1838, Horne sygeplejeforening1892, Horne, Hans Pedersen, skipper, Faaborg og hustru Pernille Jørgensdatter Bildthugger1, Horne, P.H., købmand, Kerteminde - , Hornemann, slægten - , Hossmann, Carl Christian, skomagersvend, ca. 1818-1818, Hougaard, Henrik, købmand, Krarup - senere Korinth - , Hude, Ejlert Wilhelm, bagersvend, ca. 1812-1812, Hultgreen, Christian Hansen, karetmagersv., 1858-1858, Hunderup villakvarters grundejerforening1899, Hunderup, Frits G. Heimann, Skrædder, ca. 1856-1856,

Hundesvang, Julius Carl Vilhelm S., bager, 1854-1854, Hundrup, C.V., sognepræst i Rønninge, 1807-1807, Hunæus, Herman, slotsforvalter, Odense -17560, Husmandsforeningen for Aunslev og omegn1955 - 1955, Husmandsforeningens Husmoderafdeling1939 - 1939, Huulegård, slægten - , Huus, Andreas, skomagersvend, ca. 1828-1828, Huusfeldt, slægten - , Hvalsøe, Crestiane Elisabeth - , Hvalsøe, Frederik Christian, købmand, Odense 1810-19001810 - 1810, Hvalsøe, Hanne Ulrikke - , Hvalsøe, Hans Jørgen, cancelliråd og hustru Maria Boldt Godsche - , Hvalsøe, Jens Severin, farversvend, ca. 1828-1828, Hvalsøe, slægten - , Hvenegaard, Th. - , Hverringe godsarkiv - , Hvid, slægten - , Hviid, Jens Arreboe, sognepræst, Ørsted, 1760-18471760 - 1760, Hviid, Mads, birkedommer, skriver, Gyldensten birk - ,

Hyldtoft, Henrik, rådmand, Svendborg - , Høeg, Clemens Pedersen, sgpr. for Sønder Broby 1716-17601716 - 1716, Høeg, Hans Christian, barbersvend, ca. 1812-1812, Høeg, slægten - , Høegh-Guldberg, Ove, stats- og geheimekabinetssekretær - , Høfer, Frederik, skorstensfejersvend, ca. 1804-1804, Høg, Mogens, rigsråd, lensmand, Od.St.Hans Kloster 1593-16611593 - 1593, Højby forsamlingshus1877 - 1877, Højsholdt, Anders Ibsen, lærer, Brylle, 1802-18431802 - 1802, Højskoleforeningen for Nyborg og omegn1928 - 1928, Højvang, Aage, sognerådsformand, Ryslinge, 1894-19721894 - 1894, Høltzer, Frederik Otto, grovsmed, 1849-1849, Høyby, Christian Hansen Ingemann, smed, 1855-1855,

Høybye, Carl Frederik, smedesvend, ca. 1826-1826, Haack, Vilhelm, glasmager, 1855-1855, Haagerup, Jens Broderus, sgpr., Ryslinge, 1723-17791723 - 1723, Håkansson, Eduard, arbejdsmand, 1860-1860, Håndværkerfesten i Odense 18871887, Håndværkernes enkekasse i Assens1865 - 1865, Håndværkersvendenes Rejse- og Sygeforening, Odense afd. - , Hårby konservative Klub1891, Hårby sygeplejeforening1950 - 1950, Håstrup, slægten - , I/S "Ejlby Forsamlingshus"1897 - 1897, Ibsen, Peder, skrædder, -1677 og hustru Barbara Pedersdatter0, Ilsen, Carl Vilhelm August, former, 1851-1851, Ingersholm, Jens Andersen Menig af 3. Forst.-Bataillon, dannebrogsmand - , Ingerslev, T., sognepræst, Fredens sogn, Odense - , Interessentselskab "Inddæmningen af 1878" Stige1878 - 1878, Interessentselskabet Svendborg-Vindeby Færgefart1954, Interessentskabet "Thorseng"1901 - 1901, Irmsilver, Ernst Moritz, Stentrykker, 1860-1960, Issem, slægten - , Iversen, Chr., bogtrykker, Odense, 1748-18271748 - 1748, Iversen, Erik Ernst, karetmagersvend, 1856-1856, Iversen, Louise - , Jacob, Oscar Poul, væver, 18611861, Jacobsen, Carl Christian Frederik, dyrlæge, Ebberup - , Jacobsen, Carl Emil Frederik, konditor, 1860-1860, Jacobsen, Carl Heinrich, slagtersvend, 1856-1856, Jacobsen, Carl Jens Vilhelm Ludvig, dyrlæge, Ringe 1818-18891818 - 1818, Jacobsen, Fritz, kleinsmed, 1817-1817, Jacobsen, Gudmund Sofus K.L.A, bager, 1872-1872, Jacobsen, Hans Peder, 1858-1858, Jacobsen, Hans, 1841-1841, Jacobsen, Hans, skræddersvend, 1823-1823, Jacobsen, Jacob Wolle, slagtersvend, ca. 1796-1796, Jacobsen, Jens, 1858-1858, Jacobsen, Jørgen, borgmester, Fåborg, -17580, Jacobsen, Knud, rådmand, Odense Kirkeværge til Sct. Knuds kirke - , Jacobsen, købmandsslægt, Fåborg - , Jacobsen, Mette Kirstine, 1850-1850, Jacobsen, Paul, købmand, Fåborg - , Jacobsen, Peter Nielsen, kleinsmed, 1862-1862, Jacobsen, Rasmus, menig af 16. regiments 2. bataillons 7. Korup - , Jacobsen, Rasmus, rebslagersvend, ca. 1802-1802, Jacobsen, William, privatsekretær hos enkedronning Cand.theol. - , Jaconelli, Francesco, positivspiller, 1850- Ernærede sig endvidere ved luftballonfremstilling1850, Jacson, Arjen Christian, malermester, 1814- og hustru Cathrine Christine Berg1814, Jakobsen, Lucie Juliane, 1864-1864, Jansen, Chr., etatsråd, 1741-18111741 - 1741, Jansson, Olof, snedkersvend, ca. 1802-1802, Jantzen, Johan Abraham, hattemager, Svendborg - , Jantzen, Magnus Emilius, karetmager, Odense, 1804-1804, Jassik, Janos, ca. 1843-1843, Jensdatter, Christiane Frederiche, (1821-)1821, Jensdatter, Maren, Odense og Bogense, ca. 1800-1800, Jensen, Andreas Wilhelm, knapmager, Odense - , Jensen, Anne Kirstine, 1864-1864, Jensen, Anne Marie, 1838-1838, Jensen, Carl Laurits, handsketilskærer, ca. 1857-1857,

Jensen, Carl V.P., sadelmager, ca. 1868-1868, Jensen, Carl, skrædder, ca. 1842-1842, Jensen, Carl, smed, 1872-1872, Jensen, Caroline Sophie, 1879-1879, Jensen, Christen, maler, ca. 1861-1861, Jensen, Christen, smed, Højrup, -18840, Jensen, Christian Emil, garver, 1866-1866, Jensen, Christian Frederik, skomager, ca. 1825-1825, Jensen, Christian Waage, vinhandler, Odense og hustru Caroline Mathilde Crone - , Jensen, Christian, maler, 1859-1859, Jensen, Christian, smed, ca. 1848-1848, Jensen, Christopher, murersvend, ca. 1824-1824, Jensen, Ditlev Chr. Ernst, garversvend, ca. 1818-1818,

Jensen, Eduard Christian, sadelmager, 1832-1832, Jensen, Elna T.Marie, 1884-1884, Jensen, Frovin, førstelærer, Højby, -19520, Jensen, Hans Jacob Emil, felbereder, 1872-1872, Jensen, Hans Ludvig, slagtersvend, ca. 1823-1823, Jensen, Hans, 1836-1836, Jensen, Hans, 1851-1851, Jensen, Hans, lakfabrikør, senere vejbetjent, ca. 1793-1845 og 1. hustru Johanne Marie Cath. Christensensdt. 2. hustru Dorthea Pedersdatter og søn Hans Martin Jensen1793 - 1793, Jensen, Hans, murer, 1850-1850, Jensen, Hans, redaktør, -19440, Jensen, Hans, skomager, 1856-1856, Jensen, Hansine Caroline, 1882-1882, Jensen, Heinrich, kleinsmed, 1855-1855, Jensen, Ingvard, kroejer, Foldingbro - , Jensen, Jens Andersen, 1849-1849, Jensen, Jens Christian, snedker, 1859-1859, Jensen, Jens Emil Evald, maler, 1847-1847, Jensen, Jens Frederik Ludvig, kleinsmed, 1856-1856, Jensen, Jens Gustav, gartner, 1863-1863, Jensen, Jens Jacob Peter, felbereder, ca. 1845-1845, Jensen, Jens Larsen, nålemagersvend, ca. 1819-1819, Jensen, Jens Vilhelm, 1857-1857, Jensen, Jens, Kingstrup, Gelsted sogn - , Jensen, Jensine, 1874-1874, Jensen, Johanne Christiane, 1880-1880, Jensen, Johs. Edvard Emil, sognepræst, Nykirke, -18650, Jensen, Julius F. Villiam Carl, maskinarb., 1858-1858, Jensen, Jørgen Hansen, skomager, 1872-1872, Jensen, Jørgen, 1883-1883, Jensen, Jørgen, tømrersvend, ca. 1821-1821, Jensen, Kamilla, Syerske, N.Esterbølle - , Jensen, Karen Kirstine, 1852-1852, Jensen, Karen Marie Nielsine, 1875-1875, Jensen, Knud, Svendborg - , Jensen, Kristen Theodor, 1888-1888, Jensen, Kristian Ludvig, børnehjemsforstander - , Jensen, Kristian, 1869-1869, Jensen, Lars, pottemager, 1847-1847, Jensen, Lycke, sognepræst, Rønninge-Rolfsted c.1551- - , Jensen, Marie Kirstine, 1882-1882, Jensen, Marius, kleinsmed, 1875-1875, Jensen, Martin, skomagersvend, ca. 1819-1819, Jensen, Martin, smed og husmand, 1873-1957 og hustru Karen Nielsen, 1877-19550, Jensen, Morten, Skydebjerg - , Jensen, Peder, dyrlæge, Kværndrup 1846-19131846 - 1846, Jensen, Rasmus Jørgen, gårdejer på Næs, Sandager - , Jensen, Søren, 1828-1828, Jensen, Søren, skipper i Troense, -18180, Jensen, Søren, sognepræst, Lyø, 1600-16801600 - 1600, Jensen, Søren, Tommerup, 1828-c. 19121828 - 1828, Jensen, Thorkild, skoledirektør, Odense, -19470, Jensenius, Johan Jørgen, sognepræst, Vejlby 1731-17881731 - 1731, Jeppesen, Børge Martin - , Jeppesen, Christian, Stige - , Jeppesen, Hans Henrik, Birkedommer ved Wedellsborg birk, -18540, Jerichow, slægten - , Jernløse, Peder Hansen, 1654-1654, Jespersen, Jacob, Odense - , Johansen, J., sognepræst, Vor Frue kirke, Odense - , Johansen, Jørgen, husmand, Byllerup mark, Nr. Åby - ,

Johnsen, Knud Herman Lassen, 1801-1863 Prokurator i Fåborg1801 - 1801, Josephsen, Jens, købmand, Ærøskøbing, -17550, Juel, Frederik, generalløjtnant - , Juel, Gregers Christian, til Juelsberg og hustru Amalie Christiane, f. Raben - , Juel, Knud Fr., til Juelsberg og hustru Frederikke, født Knudt - , Juel, Niels, admiral, 1629-16971629 - 1629, Juel, slægten - , Juel-Brockdorff, slægten - , Juelsberg godsarkiv - , Julekoncerter i Odense1885 - 1885, Julens Glæder1943 - 1943, Junge, slægten - , Junghans, slægten - , Justesen, Peder, Søndersø - , Justitsembedsmændenes Møde i Horsens 1882 - , Juul, slægten (i Korshavn, Avernakø sogn) - , Juul, slægten (i Middelfart) - , Juul, slægten (i Skovsbo og Ulbølle) - , Juulskov godsarkiv - , Jørgensen (Kistrup), Søren (1838-1903), historisk forfatter m.v. - , Jørgensen, Alfred Henry Rosenkrans Hønnerup Nørregård, Hønnerup, Gelsted sogn, 1912-1912, Jørgensen, Andreas, skolelærer, translatør, gårdejer i Kullerup og sønner Jørgen Christian og Th. Jørgensen0,

Jørgensen, C.F., lærer i Brahetrolleborg, -19020, Jørgensen, Didrik, ca. 1704-1704, Jørgensen, Gotfred, rebslagersvend, ca. 1816-1816, Jørgensen, Jenny - , Jørgensen, Jørgen, Båring, Asperup sogn - , Jørgensen, Kristine Kathrine1893, Jørgensen, Luise Charlotte, lærerinde - , Jørgensen, Mads, Mygind, Holevad sogn - , Jørgensen, Niels Christian, Gråbrødre hospital, -18860,

Jørgensen, Niels Jørgen, gårdejer, Elved mark, 1887-1887, Jørgensen, Oluf, bager, Hesselager præstegård, -17680, Jørgensen, slægten (fra Hunderuplund) - , Jørgensen, slægten (fra Lyngby) - , Jørgensen, slægten (på Tiselholt) - , K.D.A.K.1901 - 1901, K.F.U.M. i Fåborg1905 - 1905, Kallager, slægten - , Kamp, slægten - , Kanneworff, slægten - , Karetmagermesterforeningen1896 - 1896, Karstens, Jørgen Jørgensen, stiftsprovst, Odense, 1660-17171660 - 1660, Karstensen, K., provst - , Kastrup, Jørgen, forvalter på Nedergård, ejer af Charlottenlund - , Kastrup, slægten - , Kauth, Walther, stadschirurgus i Odense, -17570, Kaynabel, Anne Sophie, Odense - , Kejrupgård godsarkiv - , Kellinghuusen, slægten - , Kelstrup, Niels Mikkelsen, lærer, Åsum, -19030, Kelstrup, slægten - , Kerteminde skomagerlav - , Kerteminde skrædderlav - , Kerteminde sygeplejeforening1928 - 1928, KFUK-spejderne i Nyborg1967 - 1967, KFUM og KFUK (Fynskredsen)0, KFUMs Fritidshjem for mænd, Odense1953 - 1953, Kiellerup, H.B. - , Kingo, J.B., sognepræst i Avnslev-Bovense, -18440, Kingo, Mathilde Marie, 1872-1872, Kingo, Thomas Hansen, biskop, 1634-17031634 - 1634,

Kisbye, prof. ved Odense Gymnasium, -17580, Kisbye, slægten - , Kjerumgård, slægten - , Kjær, J., godsforvalter på Broholm - , Kjøbstædernes Delegeretmøde1844 - 1844, Kjølsing, slægten - , Klenov, slægten - , Klepsing, Ernst, Fåborg - , Klestrup, E.S., guldsmed, Lyngby - , Klinck, slægten (i Kerteminde og Odense) - , Klingenberg, slægten (i Svendborg) - , Klingstrup godsarkiv - , Klog, Jørgen Chr., sognepræst i Rynkeby, -1815, og hustru Charlotte Amalie, f. Luetken, -18190, Klubben af 4. marts 1907 for Ærø1907, Klubben for Snøde og omliggende byer - , Klubselskabet i Petersens gård - , Knap, slægten - , Knudsdatter, Maren, Lakkendrup - , Knudsen, Carl Christian, skomagermester, Odense -18680, Knudsen, Hans, sognepræst, Øster Hæsinge - , Knudsen, Jens Lassen, højskolelærer, præst - , Knudsen, Jørgen, gårdejer, Ubberud - , Knudsen, Knud Lassen, gårdejer, Sønderjylland - , Knudsen, Simon, skolelærer og kirkesanger, Ørsted 1795-18641795 - 1795, Knudsen, slægten (i Nyborg) - , Knutzen, Marsilius, Herredsfoged i Lunde-Skam-Skovby herreder, 1762-18471762 - 1762, Koch, Hans Beyer, landbrugskonsulent - , Koch, Peter Hansen - , Kold, Christen, 1816-18701816 - 1816, Komiteen for tilvejebringelse af en jernbane fra Fåborg til Ringe1874 - 1874, Komiteen i Fyens Stift for tilvejebringelse af en rytterstatue af kong Christian den Niende1906 - 1906, Komiteen til understøttelse af de til krigstjeneste udkommanderede soldaters trængende familier i Fåborg1850 - 1850, Kongstad, Ane Sofie Magdalene, f. Rømer, ejer af gården "Nøjsomhed", Skårup sogn - , Konradsen, Kr. G., sognepræst i Ebeltoft, -19660, Kraft, Ole, rektor ved Odense Katedralskole, 1753-17931753 - 1753, Krag, Christen, sognepræst, Middelfart, -17420, Krag, Frederik Christian Carl, tolder, 1728-1728, Krag, Mourits Gotthold Christensen, sgpr., 1722-17971722 - 1722, Krag, Mouritz Gotthold, sgpr. i Gelsted-Rørup, 1794-18641794 - 1794, Krag, slægten - , Kranold, Rudolph Heinrich Carl Conrad amtsforvalter i Odense, 1819-18891819 - 1819, Krarup Sogns Kreaturforsikringsselskab1875 - 1875, Kreaturforsikringsforening f. Tommerup (og Brylle)1856 - 1856, Krengerup godsarkiv - , Kristelig forening for offentlig tiltalte og straffede børns redning1899, Kristelig forening til vildfarende børns redning1899 - 1899, Krogh, Erik, forvalter - , Krogh, Hans Jacob, skræddermester, Rudkøbing,-18280, Krogh, Stic Tønsberg Schøller von, kammerjunker - , Krogsbølle Idrætsforning1951 - 1951, Krogsbølle sogns Sygeplejeforening1904 - 1904, Kruchou, Petter Madtzen, Middelfart og hustru Anna Sørensdatter - , Krumstrup godsarkiv - , Kuehle, slægten - , Kueker, Peter Christian, captain i Ingeniørkorpset -18430, Kugler, Daniel Frederik Hansen, sognepræst, Strynø 1735-17761735 - 1735, Kullerup, slægten - , Kærbyholm, slægten - , Kærsgård godsarkiv - , Køng forsamlingshus1890 - 1890, Køng sogns bibliotek1928, Køster, slægten - , Kaae, Alfred Cameron, sognepræst, Kværndrup,-19190, Kaas, Chr. Banner, kaptajn - , Kaas, Henrik Bielke, general, Boltinggård, 1686-17731686 - 1686, L.A.B. - , Ladensach, slægten - , Lammehave godsarkiv - , Lammers, von, ritmester, Odense - , Landmandsforsamlingen1877 - 1877, Landorph, Knud, professor, 1649-17111649 - 1649, Landorph, slægten - , Landsforeningen af Polio-Trafik- og Ulykkesskadede (PTU), Fynskredsen - , Landsforeningen mod Børnelammelse1944 - 1944, Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) Kredsforeningen for Odense og Assens amter1973 - 1973, Landsforeningen til arbejdsløshedens bekæmpelse, Thurø afd.1941 - 1941, Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Lokalforeningen for Nyborg og omegn1950 - 1950, Landssangstævnet i Odense1922, Lange, Andreas, cand.theol, Odense - , Lange, Christian, Odense - , Lange, E.H. - , Lange, Hans Mossin, by- og rådstueskriver i Odense 1754-18161754 - 1754, Lange, Jens, til Rødkilde, Flintholt og Løjtved 1707-17901707 - 1707, Lange, Rasmus, justitsråd, godsejer, 1777-18481777 - 1777, Langeland amtsbibliotek1812 - 1812, Langeland godsarkiv - , Langelands konvent1812 - 1812, Langelands landøkonomiske forening1857 - 1857, Langelands skolelærer-hjælpekasse1818 - 1818, Langhoff, slægten - , Larsen, Christen, gmd. i Solbjerg på Mors - , Larsen, Einar Emil Kildegaard - , Larsen, Hans, 1836-1836, Larsen, Niels Kristian Lærer ved Den kgl. Døvstummeskole i Nyborg, -19260, Larsen, Niels Peter Ejer af gården "Nøjsomhed" i Skårup sogn - , Larsen, Niels, Fjelsted sogn - , Larsen, Niels, Lille Bollemose - , Larsen, Poul - , Larsen, Rasmus (i Gummerup) - , Larsen, Vilhelm, boghandler, Odense 1843-19261843 - 1843, Lassen, Jens Mathias, oberst, 1831- , og hustru Hortense Jenny, f. Alibert1831, Lassen, Jens, landsdommer, 1625-17061625 - 1625, Lassen, Jørgen Alexander, sognepræst, Kværndrup, 1800-18881800 - 1800, Lassen, Rasmus, sognepræst, Kværndrup, 1755-18251755 - 1755, Lassen, Thorvald, kaptajn, 1869-19521869 - 1869, Lasson, Anna Margretha, jomfru - , Lasson, slægten - , Laub, Hardenack Otto Conrad, biskop, 1805-18821805 - 1805, Lauridsen, Jørgen, selvejerbonde, Kværndrup - , Lauritsen, Jens, Ebberup - , Lauritsen, Laurits, gårdmand i Æske (Ærø), 1729-1729,

Lauritsen, Michel, byskriver, Fåborg, -17030, Laursen (Lauritsen), Peder, Avlsbruger og overformynder i Middelfart, -17540, Laursen, Anders, Gremmeløkke, Indslev sogn - , Laursen, Jeppe, 1695-1695, Laursen, Rasmus, ladefoged, Åløkkegård - , Laurvig, Ferdinand Anton, 1688-17541688 - 1688, Lehe, Christen Lauritsen - , Lehe, Hans Christensen, Odense - , Lehn godsarkiv - , Lehn, Johan, ejer af Hvidkilde - , Lemle, Moses, handelsmand, Kerteminde - , Lemming, Christiane Dorthea, f. Hetting, e.e. proprietær Dines Peter Lemming - , Lemming, slægten - , Lemvigh, slægten - , Lensgreve Bille Brahe Selbys understøttelsesfond for Fåborg1879 - 1879, Lente-Adeler, slægten - , Lerche, Jacob, rådmand, borgmester i Nyborg, 1704-17721704 - 1704, Lerche, Niels Larsen, husmand, Krarup - , Leth, C.F. Steensen de - , Leth, Johan, ejer af Hvidkilde - , Licht, H.H., sognepræst, Horne - , Lillelund, slægten - , Lindam, slægten - , Lindam, Søren, cancelliråd, tolder i Odense, -17911719 - 1719, Linde-Friedenreich, slægten - , Lindegaard, Peder, København - , Lindegaard, slægten - , Lindenhan, slægten - , Lindgreen, Frederik Christian - , Lindholm, Peter, fuldmægtig, Thisted - , Lindved godsarkiv - , Lindved, Andreas Rodsteen Borgmester, byfoged og politimester i Odense - , Lintrup, Henrik Peter Hinnrichsen, kromand - , Lipper, slægten - , Logen "Ringen" - , Lollesgaard, Jacob, gårdejer, Mosegård ved Odense - , Londemann, slægten - , Lorentzen, J. - , Lorenzen, Claus Nikolai, sognepræst, Nr. Lyndelse, -1905, og hustru Agathe Johanne, f. Birkedal0, Lottesen, Peder - , Lousen, Hans Jørgen, fabrikant - , Luetken, slægten - , Luetken, Vilhelm, præst, Simmerbølle, -19310, Luja, slægten - , Lumby sognebibliotek1840, Lumby sogns hjælpeforening1886 - 1886, Lumby sogns radikale venstreforening1912 - 1912, Lumby sygeplejeforening1896 - 1896, Lumby-Tårup bylav - , Lund, Hans Christen, ingeniør, 1917-1917, Lund, Mads Thomsen, birkedommer i Langesø birk, -17950, Lund, slægten - , Lund, slægten (fra Nyborg) - , Lundby-Landet-Strammelse Vandværk1953, Lunde herreds konvents læseselskab1859, Lunde sogns Medailleforening1877 - 1877, Lundegård godsarkiv - , Lunde-Skam herreders patriotiske Selskab1818 - 1818,

Lunde-Skam m.fl. herreders kreaturforsikring1888 - 1888, Lundorph, slægten - , Lundsgård godsarkiv - , Lutes, Kirsten1804, Luun, slægten - , Lykkesholm godsarkiv (Vindinge hrd.) - , Lærke, skomager, Odense og hustru Johanne Ravn - , Læsøe, Hans Christian, herredsfoged (Båg og Vends herreder), 1748-17831748 - 1748, Løgismose godsarkiv - , Løjtved godsarkiv - , Lønberg, Nicolai - , Løwenhielm, Isabelle J. M. B. von - , Løwenhielm, slægten - , Låneforening for landmænd1884, Madsdatter, Karen - , Madsen, C. - , Madsen, Christen, våbenmester, Odense1823, Madsen, Hans, Hjorte, Tanderup sogn - , Madsen, Jens August, 1824-1824, Madsen, Laurids, Stenløse - , Madsen, Mads Christian, gårdejer, Åsum mark - , Madsen, Mads, bondekarl, Brandsby - , Madsen, Peder, gårdmand, Skarø, -18070, Madsen, Peter Frantz Christopher, tobakspinder, Assens, 1832-1832, Maegård godsarkiv - , Magleby sogns læseforening1905, Magleby Sygeplejeforening1905 - 1905, Malta-Mueller, f. Schrøder, Ida Mathilde Beate 1861-1861, Margård godsarkiv - , Markdanner, slægten - , Marstal folkebibliotek1917 - 1917, Marstrand, Jacob Christian Fischer,sgpr. Ryslinge, 1733-17931733 - 1733, Martini, Daniel, lic.med, Odense, 1674-17201674 - 1674, Martinussen, slægten (i Kerteminde) - , Matthiasen, Hans Jacob, skomagermester, Odense 1809-1809, Mau, Jens Chr. Edvard Theodor Sognepræst i Skellerup-Ellinge, 1808-18851808 - 1808, Meklenborg, Anna Lise - , Melby Andelsmejeri (oprettet 1889)1910 - 1910, Melby Julespareforening1926 - 1926, Melbye, Thor, sognepræst, Middelfart, 1744-18291744 - 1744, Meldahl, Carsten Nicolai, præst og hustru Ambrosia Palludan, f. Holfeldt - , Mesinge konservative vælgerforening1946 - 1946, Meyer, Friederich, inspektør og bogholder ved fattigvæsenet i Kbhvn. - , Middelfart ligbærerlav - , Middelfart marsvinejægerlav - , Middelfart Skrædderlav - , Midtfyns Radioklub, Ringe1925, Miede, slægten (fra Odense) - , Mikkelsen, Chr., ejer af Odense Hospitalsapotek - , Mikkelsen, Hans, biskop over Fyns Stift, 1578-16511578 - 1578, Mikkelsen, Martin, gårdejer, Elved mark, Veflinge - , Mikkelsen, Morten, amtsskriver på Odensegård, ejer af Dallund, -16820, Mikkelsen, P. Helweg, apoteker - , Modstandsbevægelsen - , Moeinicken, slægten - , Mogensen, Søren, kæmner, Svendborg - , Mohr, slægten - , Moldrup, slægten - , Moltke, Joachim Godske, 1746-18181746 - 1746, Moltke, Julius, byfoged, Svendborg, kammerjunker, -18450, Moltkenborg godsarkiv - , Monrath, Erik Hansen, sgpr., Egense, 1723-18021723 - 1723, Morgen - slægten - , Moritzen, Moritz, amtsforvalter på Ærø - , Morsleth, slægten - , Mortensen, Gunnar Kjær, ingeniør, Tranekær - , Mortensen, Hans Peter, Fæster af Vester Lunde Mølle, Lunde sogn, -1841 og hustru Dorthe Nielsdatter, -18770, Mortensen, Hans, borger i Assens - , Morville, slægten - , Mosegård, slægten - , Mosegård, Tommerup (Grønlund, William, gårdejer -1973) - , Mossin, Hans H., sgpr., Trinitatis kirke, Kbhvn. 1678 (el.1680)-17550, Muckadell godsarkiv - , Mueller, Christian Malta, præst, 1818-1896 og hustru Anne Hedvig Mueller, 1830-19221818 - 1818, Mueller, Hakon, lektor, Odense Katedralskole, 1895-19531895 - 1895, Mueller, Hans Jochum, Århus, 1821-18941821 - 1821, Muerer, slægten - , Muhle, Johanne Margrethe, Odense - , Mule - slægten1440, Mule, Erich, professor, 1669-17511669 - 1669, Mule, Johannes Mikkelsen, sgpr., Nr. Broby, 1714-17871714 - 1714, Mule, Ulrich Christian, præst i Refsnæs, senere præst i Lyndelse og Højby, 1775-18601775 - 1775, Mullerup godsarkiv - , Mulvad - slægten - , Mume (Mum), Claus, mesterkok hos Sivert Urne, Odensegård - ,

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk