[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase  - Landsarkivet for Fyn

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 25-03-00
Time: 03:23:34
Remote Name: 195.249.77.4

Kommentarer

http://danpa.dda.d

Danske kvinders forsvarsforening i Odense1907 - 1907,

Danske Ostemejeriers Salgsforening1962, Dansk-Nordisk Ungdomsforbund (Det unge Grænseværn)1933 - 1933, Dauer, slægten - , Davidsen, Jens Christian, 1870-1870, De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger1942 - 1942, De danske Våbenbrødre, Brahetrolleborg afdeling1874 - 1874, De danske Våbenbrødre, Faaborg afdeling1865 - 1865, De danske Våbenbrødre, Odense afdeling1859 - 1859, De danske Våbenbrødre, Svanninge afdeling1899 - 1899, De Samvirkende Landelektricitetsværker i Fyns Stift1914 - 1914, De samvirkende Sognerådsforeninger i Danmark1899 - 1899, Degn, Niels Hansen, bødker, Assens, -18380, Degneenkekasse1788 - 1788, Deinboll, slægten - , Delfs, Johan Henrik Marius E., urmagersvend, 1854-1854, Dellec, Robert, artist, 1844-1844, Demant, Georg, murer, 1847-1847, Demant, Peter Christian, 1853-1853, Demant, Peter Ulr. Frederik, orgelbygger - , Demokratisk Forening (Det Radikale Venstre) Otterupkredsen1903 - 1903, Den almindelige fyenske Industri- og Landbrugsudstilling i Odense 18851884 - 1884, Den danske præsteforening1895 - 1895, Den fynske Landmandsforening1877 - 1877, Den Fynske Plejehjemsforening0, Den kvindelige præmie og understøttelsesforening i Odense - , Den kvindelige præmie- og understøttelsesforening i Odense1880, Den ny Brugsforening for Frørup og nærmeste omegn1886 - 1886, Den personlige friheds værn1955 - 1955, Det broderlige Fiskerselskab i Odense1825 - 1825, Det Danske Spejderkorps, Nyborg1967 - 1967, Det for de mindst formuende mest fordelagtige Fyenske Societet1796 - 1796, Det fyenske Broderconvent1851 - 1851, Det fyenske Fængselsselskab1858 - 1858, Det kgl. privilegerede borgerlige Skyttelav i Odense1704 - 1704, Det konservative Folkeparti1917 - 1917, Det patriotiske slesvig-holstenske selskab1812 - 1812,

Det private velgørenhedsselskab i Odense1856 - 1856, Det Radikale Venstre i Odense Amt1925 - 1925, Det radikale Venstre, Svendborg Amt1925 - 1925, Det ærøiske filialselskab for Trykkefrihedens rette brug1837 - 1837, Deutscher Klub1912, Dichmann, Carl Wilhelm, maler, ca. 1833-1833, Diedrick, C.F., hattemager, ca. 1835-1835, Diernisse sogns Sygeplejeforening1919 - 1919, Diernisse sogns understøttelsesforening og lånekasse1887, Dinesen, Peder, cigarmager, 1870-1870, Dinesen, Rasmus - , Dittmann, Johann Carl Chr., tapetserer, 1854-1854, Dombrock, Frederik Wilhelm Th., telegraf, 1858-1858, Donau, Heinrich, blikkenslager, 1844-1844, Dorch, Hendrich Hendrichsen, handskemager 1721-17811721 - 1721, Dorch, Jens, hattemager, Odense - , Drejer, Hans Peder Hansen, 1860-1860, Drejø Sogns Foredragsforening1905 - 1905, Dressel, Christian, rebslagersvend, ca. 1797-1797, Dressel, Mads Andersen, grovsmedesvend, ca. 1801-1801, Dreyer, Jørgen G.B., sognepræst, Ørsted, 1800-1800, Dreyer, Viggo Sophus, garver, 1855-1855, Driberg, Caroline F.S. von - , Drost, slægten - , Drud, Rasmus Andersen, gmd., Skydebjerg sogn - , Duch, Daniel Frederik, snedker, 1862-1862, Duch, Daniel Johansen, skomagersvend, ca. 1812-1812, Dug, Franz Poul Moritz, stentrykker, 1855-1855, Dupont, Carl Heinrich, cigarmager, 1866-1866, Duus, Helmar Johan Frederik, husmand, Roerslev sg. - , Dybdahl, Christen Madsen, 1835-1835, Dyhr, Carl Martin, gørtler, Odense og hustru Marie Dyhr, f. Crone - , Dyhr, Carl Martin, gørtlersvend, ca. 1850-1850, Dyreborg, Anne Kirstine, -18290, Dyrhauge, Johanne Jensine, ca. 1845-1845, Dyrhavegård Grundejerforening1969, Dæncke, Andreas Ahrenholtz, Tøj- og bomuldsvæversvend, ca. 1809- - , Dæncke, Christophine, Odense1857, Døcker, Johann Bernhard, 1742-18001742 - 1742, Døcker, slægten - , Døckerslund Lokalforening af Odense og Oplands Huslejerforening1942 - 1942, Ebbesen, slægten - , Ebbesen, Søren, -1635 og hustru Maren Sørensdatter1635 - 1635, Ebert, Gustav Ludwig Carl, ca. 1821-1821, Ebsen, slægten - , Eckardt, Felix Alexander Adolph, snedker, 1858-1858, Eckman, Fritz Ulander, rebslagersvend, ca. 1814-1814,

Eckmann, J.E., smedemester, Nårup, Verninge sogn - , Eckmann, Johan Elias, snedkersvend, ca. 1807-1807, Edinger, M. Lorents, professor v. Odense Gymnasium 1631-16911631 - 1631, Edinger, Nicolai, vinhandler i København - , Edvardsen, Johan Janus, slagtersvend, ca. 1815-1815,

Egeløkke godsarkiv - , Egense gadebelysningsforening - , Egense Gymnastikforening1934, Egense sygeplejeforening1934 - 1934, Egeskov godsarkiv - , Eggers, Johan Friedrich - , Egmose, Hans Chr. Madsen, fisker, Bagenkop, 1891- og hustru Birthe Marie, f. Jensen, 1891-1891, Ehrenfeld, Karoly, skorstensfejer, 1857-1857, Eibe, slægten - , Eibye, K., kleinsmedemester, Odense - , Eibye, Knud, kleinsmed og hustru Anne Kirstine Busch - , Eibye, Niels, Langå - , Eichler, Hermann Robert, litograf, 1856-1856, Eickstedt, Hans Henrik von, overkammerherre, general, 1715-18011715 - 1715, Eilersen, Rasmus, forpagter, Gyldensteen1743, Eilersgaard, Jens Peder, cigarmager, 1856-1856, Eilitz, August Hermann, tapettrykker, 1857-1857, Eilschou, Mathias v. Westen, sgpr., Fraugde, 1711-17951711 - 1711, Eilschou, slægten - , Eilschous godsarkiv - , Eisen, slægten - , Eitel - slægten - , Ejbye-Hansen, slægten - , Ejlby Andels elektricitetsselskab1914 - 1914, Ejlby Foredragsforening1910 - 1910, Ejlby-Melby biblioteksforening1922 - 1922, Elert, Christian Robert, murer & dugmager, 1850-1850,

Elevforeningen "Skorpioner af 1941"1941, Ellesen, Andreas Petersen, urmagerlærling, 1860-1860, Ellmose, Jørgen Pedersen, underskriver ved Odensegård m.fl. Amter - , Elvedgård godsarkiv - , Empacher, Lars Martin, slagter, ca. 1818-1818, Enevoldsen, Jens Chr., rebslager, ca. 1859-1859, Enevoldsen, Richard D. - , Engelbreth, Hans Peter, provst, Ørbæk, 1800-1800, Engelsted, Malta Ulrich - , Enkesocietetet1748 - 1748, Erdewan, Hinrik - , Erholm-Søndergårde godsarkiv - , Erichsen, Carl Christian, snedker, 1845-1845, Erichsen, Hans Maximilian, capellan, Marslev og hustru Claudiane Ravnkilde - , Erichsen, Jens, borgmester, Odense, 1633-16891633 - 1633, Erichsen, Peder, smedesvend, ca. 1817-1817, Erichsen, Vilhelm Emil Valdemar, slagter, 1857-1857, Erickson, Johann Rudolf, 1858-1858, Eriksen, Bernhard Marius, 1880-1880, Eriksen, Boline, 1868-1868, Eriksen, Christian Martin, snedker, ca. 1833-1833, Eriksen, Frands Kristian, maskinarbejder, 1867-1867, Eriksen, Johan Ditlev Corfitz, smed, 1847-1847, Eriksen, Peter Frits, maskinvæver, 1873-1873, Eriksen, Victor Emil, maskinvæver, 1873-1873, Eriksson, Gustaf, drejer, 1846-1846, Eriksson, Per, 1858-1858, Erlandsen, Johan Andreas Martin, typograf, 1860-1860, Erlandsen, Vilhelm Albert, bager, 1847-1847, Ernst, Juliane Helene Justine - , Ernst, Jørgen Fentz, konditor, Assens - , Erreboe, slægten - , Esbensen, Johan Riber, sognepræst, Langå - senere sognepræst i Flemløse, 1798-18851798 - 1798, Escherich, Nicolai, guldsmed, 1864-1864, Eskesen, Morten, forfatter, lærer, -19130, Ettrup, Hans Wandborg, prokurator, Assens, 1799-18541799 - 1799, Evert, Charles Emil Hermann, stentrykker, 1857-1857, Exing, slægten - , Faber, Christopher, maler, tegnelærer, 1800-18691800 - 1800, Faber, Rasmus, prokurator, Odense - , Faber, slægten (i Fåborg) - , Fabricius, Frits Chr. Mathias, tømrer, ca. 1825-1825, Fabricius, Nicolaus, sognepræst t. Jelling/Hover - , Fadderskabsforeningen for Højer sogn1935 - 1935, Falenkamp, Peder Johansen, købmand, Odense - , Falsen (de Falsen), slægten - , Fauerholdt, Morten, ca. 1830-1830, Faxø, Carl Emil, former, 1860-1860, FDF/FPF - , Feddersen, Jens, skomagermester, Odense - , Felderisch, Jens Peter, væver, 1859-1859, Feldfoss, Lotte - , Feldthusen, slægten - , Fenger, proprietær - , Fernis, Carl Johan, cigarmager, 1868-1868, Fevre, Frits L.J.A. le , maskinarbejder, 1865-1865, Fibiger, Christian Adolph Ferdinand Capitain i Ingenieurcorpset, 1813-18411813 - 1813, Fibiger, slægten - , Fich, Wilhelmine Simonia, ca. 1830-1830, Fischer, Johan Frederik Herman, smed, Odense - , Fischer, Josef, glassmelter, 1863-1863, Fiskeriselskab1883 - 1883, Fjellebro godsarkiv - , Fjelsted-Harndrup søndagsforening1886 - 1886, Flenstofte godsarkiv - , Flintholm godsarkiv - , Flykke, Lauritz, snedkersvend, ca. 1827-1827, Foermose, Rasmus Madsen, høker, Assens, -18460, Fog, Johannes, præst i København, Viborg & Svbg. 1895-19741895 - 1895, Fogt, Jørgen Mathias, møller, ca. 1858-1858, Folkebespisningen "Samaritanen", Odense1893 - 1893,

Folkelig ungdomsforening for Norup sogn1936 - 1936, Forbundet til sangens fremme i skolen og kirken i Fyns stift1844 - 1844, Foreningen "Dannevirke"1966 - 1966, Foreningen "Enigheden", Svendborg1908, Foreningen "Fremtiden" i Rynkeby, Ringe sogn1887, Foreningen A/S Østrup Forsamlingshus1906, Foreningen af amts- og retsbetjentfuldmægtige - , Foreningen af berejste håndværkere på Fyn1894 - 1894, Foreningen af cikoriedyrkere1911 - 1911, Foreningen af danske kirkeejere1903 - 1903, Foreningen af fynske kalkværker - , Foreningen af kommunale embedsmænd1953 - 1953, Foreningen af konservesdyrkere på Fyn1916, Foreningen af sognefogeder i Sallinge herred1951 - 1951, Foreningen Eventyrspillene i Odense1967, Foreningen for afholdelse af populære foredrag i Odense1889 - 1889, Foreningen for Danmarks Fjerkræavl1883 - 1883, Foreningen for forulykkede søfolks trængende efterladte og den denne underlagte sømandsstiftelse i Odense1862 - 1862, Foreningen for Køre- og Ridehesteavlens fremme1892 - 1892, Foreningen for plejebørn på Langeland1867 - 1867, Foreningen for ubemidlede kvindelige konfirmanders beklædning - , Foreningen i Fruens Bøge1870 - 1870, Foreningen i Odense til værn for enligt stillede kvinder1886 - 1886, Foreningen til gamle Bygningers Bevaring1929 - 1929, Foreningen til opbyggelsesskrifters udbredelse i folket1850 - 1850, Foreningen til opførelse af alderdoms- og arbejderfriboliger i Odense1878 - 1878, Foreningen til understøttelse af rejsende håndværkssvende i Rudkøbing1908 - 1908, Foreningen Vintergrønt, Odense1911 - 1911, Forsvarsbrødrenes sangforening1931 - 1931, Frank, Johan Andreas Carl, kleinsmedesv., ca.1820-1820, Fraugdegård godsarkiv - , Frederiksen, Anders, brøndsætter - , Frederiksen, Andreas Marius Victor, slagter, 1861-1861, Frederiksen, Anne Margrethe, 1832-1832, Frederiksen, Herman Fischer, kleinsmed, 1861-1861, Frederiksen, Jørgen, skomager, 1860-1860, Frederiksen, Lars, 1835-1835, Frederiksen, Søren Chr. Aug. Lerche, væver, 1856-1856, Frederiksen, Søren, væver, 1856-1856, Frederiksgave godsarkiv - , Freihring, Hermann Ernst, dugmager, 1857-1857, Friess, Henriche Christiane - , Friestrup, Georg Julius, skræddersvend, ca. 1826-1826, Frigast, slægten - , Friis, Jens Emilius, kleinsmedesvend, ca. 1827-1827, Friis, Karen & Olsen, Chr. og Johanne - , Friis, Niels Hansen, farver, Odense - , Friis, Otto Engelsted, Sognepræst til Kølstrup og Agedrup, 1788-18641788 - 1788, Frimurerlogen i Odense1842, Fritz, slægten - , Fritzsch, Poul Hermann, væver, 1860-1860, Frivilligt Drenge Forbund, 1. kreds Odense1902 - 1902, Frivilligt Drenge Forbund, 3. kreds, Odense1928 - 1928,

Frivilligt Drenge Forbund, 6. kreds, Odense1952 - 1952,

Frivilligt Drenge Forbund, Fyns distrikt1943 - 1943, Frivilligt Drenge Forbund, Nyborg, 1. kreds1951, Frivilligt Drenge Forbund, Odense 14. kreds1970 - 1970, Frivilligt Drenge Forbund, Odense distrikt1960 - 1960, Frivilligt Pige Forbund, Fyns distrikt1965 - 1965, From, bogbinder, Odense - , From, Erich, Capellan hos sognepræsten i Rudkøbing-Skrøbelev - , From, Jørgen Peter, materialskriver i Nyborg - , From, Rasmus, sognedegn, Ringe - , From, slægten - , Frost, Carl Julius Peder, blikkenslager, 1854-1854, Frost, Johann Peter August, skorstensfejer, 1860-1860, Frydendahl, Emil Frederik Rasmus, snedker, 1853-1853, Frydendahl, N.C., købmand i Odense - , Frøbjerg Bavnehøj - , Fuckner, Julius, kobbersmed, ca. 1850-1850, Fugl, Anders Jacobsen, Hårby0, Fuhrmann, Hendrich Julius, skomagersvend, c. 1823-1823, Fuhrmann, Jens Christian, sejlmager, 1839-1839, Fussing, Hans, murermester, landstingsmedlem, Kbhvn.,1838-19241838 - 1838, Fyens Lægeforening1859 - 1859, Fyens Stifts litterære Selskab1815 - 1815, Fyens Stifts Læseforening - , Fyenske Mølleres Fællesindkøbsforening1825 - 1825, Fyhn, Hans, 1889-19791889 - 1889, Fyns Atletik Forbund1928 - 1928, Fyns belgiske hesteavl0, Fyns Flyveklub1927 - 1927, Fyns Glasværks Hjælpeforening - , Fyns nordlige konvent (Lunde, Skam og Skovby hrd.)1809 - 1809, Fyns patriotiske Selskab1809, Fyns stifts bibelselskab1816 - 1816, Fyns Stifts Børneværnsforening1926 - 1926, Fyns Stifts gejstlige enkekasse1720 - 1720, Fyns Stifts hjælpeforening for gejstlige dobbeltenker1848 - 1848, Fyns Stifts Kunstforening1931 - 1931, Fyns Stifts Motorklub1920, Fyns Stifts Patriotiske Selskab1845 - 1845, Fyns stifts pensionskasse for præsteenker1865 - 1865,

Fyns stifts præsters forening til understøttelse af trængende præstedøtre1880 - 1880, Fyns Stiftsbibliotek1813 - 1813, Fyns Stiftskonvent1849, Fynske skovbrugs Salgs-Fordelingsforening1933 - 1933, Fællesorganisationen for det radikale Venstre i Fyns Stift1915 - 1915, Fønns, Karen Basse - , Fønss, Niels Basse, stamherre til Hindsgavl og 1. hustru, Fanny Magnon Georgine, f. Lowzow 2. hustru Marie Louise C.W., f. Wedell-Wedellsborg - , Føns-Ørslev pastorats lånebibliotek1818 - 1818, Førster, Gustav F. Bernhard, barber, 1846-1846, Fåborg borgerskoles bibliotek1884 - 1884, Fåborg ligbærerlav - , Fåborg skrædderlav - , Faaborg, Dankvart, sognepræst, Dalum, 1784-18441784 - 1784, Faaborg, Jacob, studiosus - , Faaborg, købmand, Odense - , Faaborg, slægten - , Fårevejle godsarkiv - , Gabel, C.C. von - , Gaber, Claus Peter, skræddersvend, Odense - , Gabrielsen, Niels, soldat, 1817-1817, Gad, Christen Pram, sognepræst, Rudkøbing, 1801-18771801 - 1801, Gad, Emil Rudolph S., cigarsorterer, 1860-1860, Gad, P.C. Stenersen, biskop over Fyns Stift 1797-18511797 - 1797, Gadebelysnings-Foreningen "Fruens Bøge"1911 - 1911, Gamtofte sognebibliotek - , Gamtofte-Søby-Turup sygeplejeforening1960 - 1960, Gartnerforeningen "Flora", Odense1894, Gedde, Emil, grovsmedesvend, ca. 1822-1822, Gedde, Frederik Eiler, stiftamtmand, gehejmeråd, 1641-17171641 - 1641, Gestelev andelsmejeri1889 - 1889, Gieding, Christian, købmand, Odense, -17960, Gieding, M., jomfru - , Gielf, slægten - , Gierahn, Peter, malersvend - , Giessing, Hans Jørgen Underofficier af 2. jydske Infanteri-Regiment - , Gislev og omegns kontrolforening - , Gitz, Rudolph Peter Theodor, maler, ca. 1841-1841, Giøe, Marcus, ejer af Hvidkilde, 1635-16981635 - 1635,

Gjaldberg, A.A., vagtmester v/ 6. dragonregiment - , Gloerfeldt, slægten - , Goetzsche, Hans Philip, Sognepræst i Jyderup-Holmstrup, 1752-18291752 - 1752, Gomard, Johan Nicolai, bogbinder, 1815-19001815 - 1815, Gomard, Nicolai, bager, ca. 1809-1809, Goos, Isaac Jacob, kobbersmed, ca. 1817-1817, Gorell, Johan, malersvend, ca. 1813-1813, Gotfredsen, Palle (1914-1998) - , Gottschalck, Christine Wilhelmine, ca. 1796-1796, Gottschalck, Johannes Mule, stiftsrevisor, -18180, Grandberg, Claus Andreas, kurvemagersv., ca. 1814-1814, Gregersen, Carl Gustav, snedkersvend, ca. 1812-1812,

Gregersen, Carl Valdemar, snedker, 1866-1866, Greiner, Emil, glasmager, 1856-1856, Greve, Boy Jensen, miniaturemaler, -18310, Greve, slægten (fra Håstrup) - , Groth, Laurits Laurberg, rebslagersvend, ca. 1808-1808, Gruber, Franz Hugo, porcelænsmaler, 1843-1843, Gruener, L.P.W., sognepræst t. Rudkøbing/Skrøbelev 1793-18651793 - 1793, Gruener, slægten - , Grundtvig, Frederik L., dansk præst i Amerika, 1854-19031854 - 1854, Grænseforeningen for Svendborg amt1950 - 1950, Grænseforeningen Fyns Amt1944 - 1944, Grønvald, Knud, sognepræst til Allesø og Broby - , Graae, Andreas Nielsen, købmand, Fåborg - , Graae, Bertha Lorentze, f. Brandt E.e. sognepræster i Bøstrup C. Graae og C. Hansen 1771-18581771 - 1771, Graae, Frederik, oberstløjtnant, 1831-1831, Gråsten godsarkiv - , Gudme herreds konvent1839, Gudme herreds tyendespareforening1901 - 1901, Gueldencrone, Christian, baron, amtsforvalter i Nyborg, -19020, Gundorph, Jens Christian, kancelliråd, by- og herredsfoged i Assens, -18380, Gunnarsen, Sophus Frederik, skrædder, 1865-1865, Gunner, Oluf Iversen, skomager, ca. 1849-1849, Gustafsson, Frans Persson, glasarbejder, 1871-1871, Gyldenløve, Christian, 1674-17031674 - 1674, Gyldenløve, Ulrik Frederik, 1638-17041638 - 1638, Gyldensten godsarkiv - , Gyldenstjerne, Henrik, ejer af Boltinggård, -16960, Gyrsting, Andreas, farversvend, ca. 1785-1785, Gølnick, Bernhard, maler, 1875-1875, Gørges, Johann Friderich Carl, spindemester, 1857-1857, Gøttgens, Hubert, dugmager, 1868-1868, H.J.H. Lyndorff, smedemester, Brahetrolleborg - , Haels, slægten1632 - 1632, Haensel, Carl August, stenhugger, 1833-1833, Haffert, August F., stentrykker, 1865-1865, Hagen, Carl Andreas, skrædder, 1865-1865, Hagenau, Peter Julius, skræddersvend, ca. 1818-1818,

Hagenstrøm, Lauritz Johan, tobaksfabrikant, 1817-1817, Hahn, Jørgen, professor, dr.med, 1647-16991647 - 1647, Haible, Caspar, kirurgisk instrumentmager, bandagist, Odense, 1819-1857 og hustru Maren Kirstine Petersen samt søn Simon Conrad Haible, manufakturhandler, 1851-1819 - 1819, Hald, Anders Martin Lauritz, skomager, ca. 1845-1845,

Hallager, slægten - , Halle, Frederik Cato Sophus, stolemager, ca. 1815-1815, Halle, Thor Halfdan, bagersvend, ca. 1811-1811, Hammerich, slægten - , Handberg, Joachim, toldforvalter, Ærøskøbing - , Hanns, Hinrich Friedrich, ca. 1825-1825, Hansdatter, Anne Kirstine, 1815-1815, Hansdatter, Anne Marie, 1838-1838, Hansdatter, Mette Marie, ca. 1810-1810, Hansen, (Hans Peter) Thor (Melbye),købmand, Odense1919 - 1919, Hansen, A. - , Hansen, Adrianus Christian, væversvend, ca. 1824-1824, Hansen, Albert Immanuel Chr., snedker, 1853-1853, Hansen, Amalia Mathilde - , Hansen, Anders Christian, gårdejer - , Hansen, Anders Peder, skrædder, 1854-1854, Hansen, Anders Peter, skomager, 1870-1870, Hansen, Anders, 1833-1833, Hansen, Anders, 1840-1840, Hansen, Anders, murer, ca. 1855-1855, Hansen, Anders, skibsfører, Troense - , Hansen, Anders, snedkersvend, ca. 1817-1817, Hansen, Andreas Eduard, maler, ca. 1840-1840, Hansen, Andreas Julius, ca. 1865-1865, Hansen, Andreas Peter, skomager, 1839-1839, Hansen, Andreas, sognepræst i Bøstrup - , Hansen, Andreas, tobaksspindersvend, ca. 1825-1825,

Hansen, Ane Katrine, 1867-1867, Hansen, Anne Dorthea, 1884-1884, Hansen, Anne Eline Margrethe, 1879-1879, Hansen, Astrid Elisabeth Juel - , Hansen, Berta Micheline, 1880-1880, Hansen, Carl Christian Alfred, tobaksspinder,1848-1848, Hansen, Carl Christian, bager, 1872-1872, Hansen, Carl Christian, skomager, 1848-1848, Hansen, Carl Frederik Anton, kleinsmed, 1837-1837, Hansen, Caroline, 1833-1833, Hansen, Christen, 1819-1819, Hansen, Christen, 1854-1854, Hansen, Christen, bager, Middelfart og hustru Anna Catharina Nielsdatter - , Hansen, Christian Alexander J., rebslager, 1858-1858, Hansen, Christian Carl L., skorstensfejer, 1866-1866, Hansen, Christian Urban, sognedegn, Lumby - , Hansen, E. Juel, genealog - , Hansen, Emil, snedker, 1841-1841, Hansen, Frederik Andreas, sgpr., Fraugde, 1807-1807, Hansen, Frederik Ferdinand, tømrer, 1839-1839, Hansen, Frederik Theodor, nålemager, ca. 1836-1836, Hansen, Frederik V. de, skibsskriver1723 - 1723, Hansen, Frederik Villiam Edvard - , Hansen, Frederik, snedkersvend, ca. 1775-1775, Hansen, Gustav Ludvig, bagersvend, ca. 1818-1818, Hansen, H. Mose - , Hansen, H., godsforvalter på Hindsgavl - , Hansen, Hans - , Hansen, Hans Bent, maler, 1857-1857, Hansen, Hans Carl, værnepligtig, 1837-1837, Hansen, Hans Chr. Emil, 1864-1864, Hansen, Hans Chr. Fr. Voigt, cigarmager, 1859-1859, Hansen, Hans Christian, bager, 1855-1855, Hansen, Hans Christian, murersvend, ca. 1832-1832, Hansen, Hans Christian, skomager, 1860-1860, Hansen, Hans Henning, murer, 1856-1856, Hansen, Hans Julius, bødker, 1863-1863, Hansen, Hans Jørgen, 1887-1887, Hansen, Hans Jørgen, etatsråd, ejer af Bramstrup, -18310, Hansen, Hans Martin, tømrer, 1865-1865, Hansen, Hans Peder, 1830-1830, Hansen, Hans Peder, 1843-1843, Hansen, Hans Peder, farversvend, 1860-1860, Hansen, Hans Peter Martin, skomager, ca. 1838-1838, Hansen, Hans Peter, 1852-1852, Hansen, Hans Peter, billed- & stenhuggersv., 1857-1857, Hansen, Hans Peter, felberedersvend, ca. 1818-1818, Hansen, Hans Peter, kleinsmedesvend, ca. 1825-1825,

Hansen, Hans Peter, kleinsmedesvend, ca. 1830-1830,

Hansen, Hans Peter, skomager, 1835-1835, Hansen, Hans Peter, snedker, 1862-1862, Hansen, Hans Poulsen, 1820-1820, Hansen, Hans, ca. 1800-1800, Hansen, Hans, fredløs og død i Ollerup - , Hansen, Hans, gartner, 1866-1866, Hansen, Hans, husmand, Herrested, 1835-1835, Hansen, Hans, kurvemager, ca. 1827-1827, Hansen, Hans, maler, ca. 1822-1822, Hansen, Hans, Orte - , Hansen, Hans, skomager, 18521852, Hansen, Hans, skomagersvend, ca. 1807-1807, Hansen, Hansine, 1881-1881, Hansen, Hendrik, murer, 1857-1857, Hansen, Henning Valdemar, slagter, ca. 1861-1861, Hansen, Henrik Sylverius, kobbersmed, ca. 1827-1827,

Hansen, Henrik, snedker, 1826-1826, Hansen, Herman Hendrich, handskemagersvend - , Hansen, Holger Georg Jacob, skomager, 1866-1866, Hansen, Jacob Peter, nålemagersvend - , Hansen, Jacob, felbereder i Assens, -18480, Hansen, Jacobine Kirstine, 1879-1879, Hansen, Jens Carl, skomager, ca. 1846-1846, Hansen, Jens Chr., politiassistent, Jullerup - , Hansen, Jens Christian, 1882-1882, Hansen, Jens Jensen, murer, 1845-1845, Hansen, Jens Larsen, tømrer, 1850-1850, Hansen, Jens Ørbæk, væver, 1863-1863, Hansen, Jens, 1850-1850, Hansen, Jens, grovsmed, 1859-1859, Hansen, Jens, kalkværksejer, Rynkeby, 1891-1891, Hansen, Jens, maler, 1831-1831, Hansen, Jens, snedker, 1840-1840, Hansen, Jeppe, sognefoged i Rønninge - , Hansen, Johan Andreas, skomagersvend, ca. 1814-1814, Hansen, Johannes Gottlieb, barbersvend, ca. 1819-1819, Hansen, Johannes Vilhelm, murer, 1867-1867, Hansen, Johannes, smed, ca. 1856-1856, Hansen, John, provst - , Hansen, Jørgen Christian, snedker, 1847-1847, Hansen, Jørgen Peder V., snedker, 1859-1859, Hansen, Jørgen, forvalter på Tåsinge - , Hansen, Jørgen, murer, 1852-1852, Hansen, Jørgen, skomager, ca. 1835-1835, Hansen, Jørgine Mathilde, 1847-1847, Hansen, Karen, 1863-1863, Hansen, Kristine, 1872-1872, Hansen, Lars, Odense, 1780-1780, Hansen, Lars, rugbrødsbager, Odense og hustru Amalie Frederiksen - , Hansen, Laurits Albert, 1890-1890, Hansen, Lorentz, murerlærling Født på Erholms gods - , Hansen, Mads Peder, skomager, 1852-1852, Hansen, Mads, Brylle og hustru Sine Larsen - , Hansen, Mads, Lintrup - , Hansen, Maren Dorthea, 1846-1846, Hansen, Maren Hansine, 1866-1866, Hansen, Maren Kristine, 1871-1871, Hansen, Maren Laurine, 1840-1840, Hansen, Maren, 1856-1856, Hansen, Marie Hansine, 1846-1846, Hansen, Marie Kristine, 1837-1837, Hansen, Mathias Peder, bogbinder, 1859-1859, Hansen, Mette Kirstine, 1817- ??1817, Hansen, Nelly Eline - , Hansen, Niels Frederik Christian Ejer af Vester Lunde Mølle, Lunde sogn, Odense amt - , Hansen, Niels Peter, 1887-1887, Hansen, Niels Peter, cigarmager, 1866-1866, Hansen, Niels Peter, grovsmed, 1849-1849, Hansen, Niels, 1837-1837, Hansen, Niels, 1842-1842, Hansen, Niels, maler, 1838-1838, Hansen, Niels, Skydebjerg - , Hansen, Niels, slagtersvend, ca. 1822-1822, Hansen, Nielsine Kristine, ca. 1820-1820, Hansen, Ole, skomager, 1845-1845, Hansen, P., driftsbestyrer f. Sydfynske Jernbaner - , Hansen, Peder Otto, 1890-1890, Hansen, Peder, 1830-1830, Hansen, Peder, ca. 1787-1787, Hansen, Peter Andreas, karetmager, ca. 1843-1843, Hansen, Peter Frederik, dugmager, 1860-1860, Hansen, Peter, snedker, 1836-1836, Hansen, Petrea, 1835-1835, Hansen, Poul, kunstdrejer, ca. 1848-1848, Hansen, Rasmus Chr., bøssemager, ca. 1824-1824, Hansen, Rasmus Johansen, snedkersvend, ca. 1822-1822, Hansen, Rasmus, 1818-1818, Hansen, Rasmus, bager, ca. 1853-1853, Hansen, Rasmus, gårdmand, Østrup (Ringsted hrd.) 1695-17601695 - 1695, Hansen, Rasmus, korporal, ladefoged på Fårevejle - , Hansen, Rasmus, skomager, ca. 1822-1822, Hansen, Rasmus, skomagersvend, ca. 1820-1820, Hansen, Rasmus, skrædder, ca. 1831-1831, Hansen, Rasmus, slagter, 1864-1864, Hansen, Rasmus, snedker, 1847-1847, Hansen, Rasmus, snedkersvend, ca. 1843-1843, Hansen, Sophus Emil, maler, 1838-1838, Hansen, Stine, Frørup - , Hansen, Styge - , Hansen, Svend, gårdejer, Bågø pr. Assens & Anna Hansen, smst. - , Hansen, Søren (gmd. på gården Søeboe, Gjerup by, Brahetrolleborg sogn) - , Hansen, Søren, skomager, 1849-1849, Hansen, Søren, vævermedhjælper, 1846-1846, Hansen, Thora Elisa M., 1886-1886, Hansen, Urban, rådmand, Odense - , Hansen, Valdemar Johannes, bager, 1873-1873, Hansen, Wilhelm Ludvig, slagtersvend, ca. 1821-1821,

Hansen, Aage Nøhr (1901-1993)1901 - 1901, Hansson, Sven Peter, 1880-1880, Harboe, Niels Philip Quedens, Odense, 1883- og hans moder Marie Amalie, f. Nørregaard1883, Harboe, slægten - , Harbou, Mette, Heinedgård, Bøstrup sogn, -17000, Hardenberg, Erik - , Harkrog, Anders, Hvedholm - , Harstal, Christian Ulrik, ejer af Berridslevgård, Rd. af Dannebrog - , Hartmann, H.P., ca. 1830-1830, Hartmann, Hans Peter, murersvend, ca. 1830-1830, Hartvig, Johan Peder, sadelmagersvend, ca. 1814-1814, Hartz, G.E., dir. for Thomas B. Thrige, civiling. - , Haslund, læge - , Hassing, slægten - , Hasssing, Hans Buhl, skomagersvend, ca. 1810-1810, Haste, slægten - , Hauen, Niels van, prof. v/ gymnasiet i Odense -17770,

Hauervig, Jørgen, vurderingsmand, Odense - , Hauptmann, August Ernst Elias, kleinsmed, 1860-1860,

Hauptmann, Birger Jens J., maler, 1865-1865, Hauptmann, Christian Julius, malersvend, ca. 1824- - , Hauptmann, E.V.A., 1850-1850, Haurevadt, Elisabeth, e.e. herredsfoged Fallenkamp Køng Højbjerg - , Have, C.H., førstelærer, Hov - , Haven, Lambert Frederiksen von, sognepræst, V. Skerninge-Ulbølle, 1695-17381695 - 1695, Haven, Salomon Frederiksen von, sognepræst ved Vor Frue kirke i Odense, 1711-17761711 - 1711, Havlykke, Carl Vilhelm Peter, barber, 1865-1865, Haxthausen, Frederik Christian, Greve til Tienhausen, -1740 og hustru Margrethe Hedevig, f. Juel0, Hebbe, Diderik samt hans fader Hebbe, Hans, skrædder i Odense - , Hedegaard, Christian Ditlev, krigsråd, 1700-17811700 - 1700, Hedningemissionens kredsforening for Kærum1890 - 1890, Hedningsmissionen1897 - 1897, Heiberg, Joh. Alfred, sognepræst, Helsingør, 1848-19361848 - 1848, Heibroch, slægten - , Heiden, C.L.C., skræddersvend, 1822-1822, Heiden, Charles Peter Emanuel, bundtmager, 1857-1857, Heilmann, Johan Erenst, sognepræst til Bjergby, 1810-18791810 - 1810, Hein, P.C.M., prokurator, -18790, Hein, slægten - , Heinrichsen, Joh. Heinrich Jens, skomager, 1855-1855,

Helm, Gebhard, sognepræst i Langaa-Øksendrup1792 - 1792,

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk