[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase  - Landsarkivet for Fy...

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 25-03-00
Time: 03:18:04
Remote Name: 195.249.77.4

Kommentarer

http://danpa.dda.dk

Søgeresultat

Amt: Søgningen fandt 2563 registreringer.

"Novemberklubben", Odense1920 - 1920, 1841rk, Heinrich, bogbinder, 1841- - , Abel, Leonard, sognepræst i Dalum-Sanderum, 1793-18681793 - 1793, Abildgaard, slægten - , Abrahamsdatter, Mathilde Sofie, 1865-1865, Achton, slægten - , Adeler, slægten - , Adelgunde .... - , Adsersen, Villiam Jacob, drejer, 1866-1866, Advokatfuldmægtigforeningen - , Afholdslogen Elias, Odense1892 - 1892, Afholdssamfundet, Nordfyns kreds1909 - 1909, Agerholm, Jens Worsaae, exam.jur., godsforvalter på Langesø, 1845-1845, Agrarforeningen1893 - 1893, Ahlefeldt godsarkiv - , Ahlefeldt Laurvig, Christian Johan Frederik, lensgreve, 1844-1844, Ahlefeldt, Carl, 1670-17221670 - 1670, Ahlefeldt, Christian - , Ahlefeldt, Christian Anton, 1706-17401706 - 1706, Ahlefeldt, Frederik, 1623-16861623 - 1623, Ahlefeldt, Frederik, 1662-17081662 - 1662, Ahlefeldt, Frederik, 1702-17731702 - 1702, Ahlefeldt, Marie Antoinette, 1711-17641711 - 1711, Ahlefeldt, Ulrik Carl, 1704-17571704 - 1704, Ahlefeldt-Laurvig, Christian Johan Frederik, 1789-18561789 - 1789, Ahlefeldt-Laurvig, Christian Johan Frederik, 1844-19171844 - 1844, Ahlefeldt-Laurvig, Christian, 1732-17911732 - 1732, Ahlefeldt-Laurvig, Elisabeth, f. Danneskiold- Samsøe, 1866-1866, Ahlefeldt-Laurvig, Frederik L.W., lensgreve, 1870-19471870 - 1870, Ahlefeldt-Laurvig, Frederik Ludvig Vilhelm, 1817-18891817 - 1817, Ahlefeldt-Laurvig, Frederik Ludvig, lensgreve, 1817- , og hustru Marie Albertine Mathilde, f. Schulin, 1820-1817, Ahlefeldt-Laurvig, Frederik, 1760-18321760 - 1760, Ahlefeldt-Laurvig, Johanne (Hanne)1856 - 1856, Ahlefeldt-Laurvig, Johanne Ida Birgitte, f. Wedell-Wedellsborg, lensgrevinde, 1846-1846, Ahlefeldt-Laurvig, Preben Ferdinand, 1872-1872, Ahrenst, Wilhelm Joachim, formersvend, 1860-1860, Akademisk Forening for Fyns Stift/ Universitetscenterforeningen/ Universitet og Samfund/1864 - 1864, Akademisk Samvirke på Fyn1960 - 1960, Albech, slægten - , Albertus, slægten - , Albinus, slægten - , Albjerg, slægten - , Albrecht, Carl Frederik Vilhelm Marius, blikkenslager, 1855-1855, Albrecht, Carl Rasmus Ludvig, snedker, 1864-1864, Albrecht, Johann Carl Chr., ca.1825-1825, Albrecth, Bartholomæus, sergent, -18410, Albretsen, A.H., bagermester, Odense - , Algreen, P.K., højskolemand - , Allesøn, Hans, skolemester - , Almin, Svante Salomons, 1872-1872, Almind, Carl frederik, 1851-1851, Almind, K. - , Amager, Thomas Hansen, sognepræst i Sønder Broby, -17460, Ammenstorp, slægten - , Ammerbach, slægten - , Amtsforeningen af hjemmesygeplejevirksomheder i Svendborg amt1964 - 1964, Amundin, slægten - , Andagtsforeningen vedr. sjælesorg for de i Odense rådstue indsatte fanger1842 - 1842, Anderschou, Andreas Diderich Jess Theodor, 1824-1824, Andersen, Adolf, 1876-1876, Andersen, Anders Christian, ejer af Søvertorp - , Andersen, Anders Frederich, murer, 1822-1822, Andersen, Anders Jacob, 1892-1892, Andersen, Anders Martin, tømrer, 1861-1861, Andersen, Anders Peter, Slagter, 1861-1861, Andersen, Anne Cathrine, 1853-1853, Andersen, Anne Marie, 18371837, Andersen, Axel Marius 1883-1883, Andersen, Carl Adolf Frederik Siegfred, 1859-1859, Andersen, Carl August, 1838-1838, Andersen, Carl Christian, cigarmager 1852-1852, Andersen, Carl Marinus, gårdejer, 1884-1884, Andersen, Carl Wilhelm, 1861-1861, Andersen, Chr., gmd., Gamby, Skydebjerg sogn - , Andersen, Chr., Viby - , Andersen, Christian Lauritz Sten, snedker, 1863-1863, Andersen, Christian, 1863-1863, Andersen, Erik, 1861-1861, Andersen, Erne Marie, 1863-1863, Andersen, Espen, skomager, 1866-1866, Andersen, Evan skrædersvend, 1807-1807, Andersen, H.C., overlæge i Odense - , Andersen, Hans Chr., murer, 1861-1861, Andersen, Hans Christian, digter, 1805-18751805 - 1805, Andersen, Hans Christian, gårdejer, 1882-1882, Andersen, Hans Frederik , murer, 1856-1856, Andersen, Hans Frederik, stentrykker, 1861-1861, Andersen, Hans Jørgen, 1834-1834, Andersen, Hans Lohmann (1931- )1931, Andersen, Hans Peter, snedker, 1851-1851, Andersen, Hans Wilhelm, skrædder, 1852-1852, Andersen, Hendrich Christian, kleinsmed, 1809-1809, Andersen, Holger Thorvald Ferdinand, 1888-1888, Andersen, J.A. Hauptman, skolelærer i Skellerup, kirkesanger, ca. 1798-18570, Andersen, Jens Herman, gårdejer - , Andersen, Jens Kristian, 1882-1882, Andersen, Jens Nielsen, 18601860, Andersen, Jens, skomager, 1847-1847, Andersen, Jens, skomagersvend, 1800-1800, Andersen, Jensine, 1856-1856, Andersen, Johan Ludvig, guldsmed, 1842-1842, Andersen, Jørgen, Bolbrogården - , Andersen, Jørgen, vognmand i Odense - , Andersen, Lars Simon, Odense - , Andersen, Lars, snedker, 1850-1850, Andersen, Mads, gmd., Bukkerup, Søllested sogn - , Andersen, Mads, gårdmand, Hessum, Skeby sogn - , Andersen, Maren Catrine, 1837-1837, Andersen, Maren Kathrine, 1883-1883, Andersen, Maren Kirstine Jensine, 1825-1825, Andersen, Niels Marius, snedker, 1870-1870, Andersen, Niels, 1840-1840, Andersen, Niels, 1851-1851, Andersen, Niels, gmd. i Mjølden (Sønderjylland) - , Andersen, Niels, sognefoged, Højby - , Andersen, Ole , smed, 1829-1829, Andersen, Otto Ferdinand Constantin, cigarmager, 1861-1861, Andersen, Peder Anton, 1872-1872, Andersen, Peder Christian, smed, 1852-1852, Andersen, Peder Stephan, murersvend, 1824-1824, Andersen, Peter Sigvart, snedker, 1844-1844, Andersen, Peter, husmand, ligsynsmand, soldat Bøstrup, Langeland, 1841-19171841 - 1841, Andersen, R.L. - , Andersen, Rasmus Peter, sadelmager, 1870-1870, Andersen, Rasmus, 1854-1854, Andersen, Rasmus, skomager, 1855-1855, Andersen, slægten (i Tommerup og Odense) samt slægten Helt - , Andersen, Thomas, postmester i Marstal, -18750, Anderskov, Andreas Diderik Jes Theodor, skomagersvend, 1824-1824, Anderssen, Inger, 1858-1858, Andersson, Joens, 1858-1858, Andersson, Lars, skrædder, 1832-1832, Andersson, Niels, smed, 1851-1851, Andkiær, Jacob Brøgger, snekersvend, ca 1812-1812, Andresek, Johan, væver, 1846--1846, Andresen, Andrea, frøken, Odense - , Andrup, slægten - , Anthonsen, Niels Carl, skomagersvend, 1818-1818, Arbejdernes Oplysnings Forbund i Strib1935 - 1935, Arendrup, Christian Rasmus, stiftsfusikus i Odense 1803-18711803 - 1803, Arentoft, N.C., godsforvalter, Sandholt gods - , Arentsen, Arent, Skomager, ca 1812-1812, ARTO1915, Asmann, Hans Thommesøn, handelsmand, Odense,-1724 og hustru Anna Cathrina Christensdatter Morsing0, Asperup og Roerslev sognes Sygeplejeforening1899 - 1899, Assens amtsbibliotek1958 - 1958, Assens amtsbibliotek1812 - 1812, Assens bagerlav - , Assens borgerskoles bibliotek1842 - 1842, Assens felberederlav - , Assens forsikringsforening mod tab af svin1883 - 1883,

Assens handskemagerlav - , Assens ligbærerlav - , Assens radikale Venstreforening1911 - 1911, Assens skomagerlav - , Assens snedkerlav - , Assens understøttelsesforening af 18741873, Assenskredsens radikale ungdom1931 - 1931, Atzensen, Ebbe Feddersen, korntærsker, ca 1824-1824, Augustuius, Adam Nicolai Ferdinand, kleinsmed, 1851-1851, Ave, slægten - , Avernakø hesteforsikring1948 - 1948, Avnslev Boldklub1934 - 1934, Avnslev Dyrehave og Hjulby sogns sygeplejeforening1926 - 1926, Avnslev forsamlingshus1890 - 1890, Avnslev Idrætsforening1968 - 1968, Avnslev Skytte- og Gymnastikforening1936 - 1936, Avnslev-Bovense sygeplejeforening1936 - 1936, Avnslev-Bovense-Hjulby Biblioteksforening1949 - 1949, Avnslev-Bovense-Hjulby folkebibliotek1934 - 1934, Avnslev-Bovense-Hjulby sognebibliotek1949 - 1949, Avnslev-Rynkeby Skakklub1963, Axt, Berhard Frederik, garver, 1823-1823, Bachman, Hans, overførster, Estrup - , Bachmann, Frederik Bagger, Ø. Hæsinge, -18240, Baden, Gustav Ludvig, landsdommer, dr.juris, byskriver i Odense, 1764-18401768 - 1768, Bager, Josef, dugmager, 1864-1864, Bager, Wilhelm, malersvend, ca 1818-1818, Bagger, Carl Christian, murer, ca 1822-1822, Bagger, Frederik, til Risinge og Juulskov, -1791 - , Bagger, Niels Peter, murersvend, 1827-1827, Bagger, slægten - , Balbas, Jose Anselmo, spansk adelsmand, soldat af regimentet Guadalajara - , Balck, jomfru, Fejø - , Balike, Frederich Vilhelm, snedker, 1861-1861, Balslev, Joh. Chr., sognepræst i Hårslev,1798-1885 og hustru Martine Henriette, f. Boesen, 1808-18401798 - 1798, Balslev, Rasmus, sognepræst i Hårslev, 1762-18401762 - 1762, Bangstrøm, Ingrid Charlotte, 1858-1858, Baranoff, Martha Magdalena v., f. von Campenhausen -18220, Bardram, slægten - , Bargsteen, Niels Karl Christian, sadelmager. 1856-1856, Barlach, slægten (i Assens) - , Barløse sogns forsamlingshus1906 - 1906, Barmhjertelighedsforeningen for Avnslev og Bovense1845 - 1845, Barnekow, August Carl Ferdinand, afsk. ritmester, Toldforvalter i Kerteminde, -18680, Basballe, Christian Carl, lieutenant ved den russiske flåde, -18341757 - 1757, Basse, slægten - , Bast, Rasmus, felbereder i Kerteminde, -18110, Bauer, slægten - , Baumgarten, Heinrich Richard, stenhugger, 1858-1858, Baumgarten, Ludvig, læderhandler, Odense - , Bay, Morten, købmand, Rudkøbing - , Bech, (Gregor Johan) Friedrich, toldkontrollør ("Steuer-Einnehmer"), Ærøskøbing, 1824-1824, Becker, Samuel Nicolai, snedkersvend, ca 1824-1824, Beenfeldt, slægten - , Begravelsesforeningen i Rudkøbing1866 - 1866, Begstrup, Christen, consistorialråd og hustru Anna Elisabeth, f. Schebye - , Begstrup, Constance, f. Krarup,consistorialrådinde - , Behagen, slægten - , Behrendt, Christian, branddirektør i Middelfart, 1868-19491868 - 1868, Behrens, Friederich Johan Bernhard, snedkersvend 1828-1828, Bekker, Frederik Martiners, kleinsmedesvend, 1819-1819, Bekker, Hans Jensen, Handskemagersvend, ca 1825-1825, Belschner, Carl Johan Thomas, skrædder, 1845-1845, Bendixen, Rasmus, Sognepræst i Ø. Skerninge 1768-18281768 - 1768, Bendixen, Søren 4/4 1852-1852, Bendsen, Bende, rektor i Frederiksborg, -18750, Bendt, Frederik Ferdinand Theodor Nielsen, Skrædder ca 1858-1858, Bendz, Johan C., sognepræst i Rønninge-Rolfsted 1753-18301753 - 1753, Bendz, Niels Chr., sognepræst i Søllinge-Hellerup, 1782-18511782 - 1782, Bennich, Carl Axel Peder, fotograf, 23/9 1863-1863, Benzen, "Andre", ca. 1770- - , Benzon, Christian Frederik Otto, Christiansdal, 1786-18751786 - 1786, Benzon, Jens, kammerherre, cand.jur., 1767-1839 og hustru Antoinette Margrethe, f. Gersdorff1767 - 1767, Berg, Andreas Thommesen, skomagermester, Odense ca. 1781 i Randers - , Berg, Frederik Christian, skovrider, Barnehøjgaard - , Berg, Hans og Jens Magnus, til Skovsbo - , Berg, Hans, ejer af Skovsbo (Bjerge hrd.) - , Berg, Jacob, sognepræst i Svindinge - , Berg, Jacob, sognepræst, Svindinge - , Berg, Jens Magnus, ejer af Skovsbo (Bjerge hrd.) - , Berg, Marie Vilhelmine, 30/4 1847-1847, Bering, slægten (fra Køng sogn) - , Berndt, Fritz 11/10 18781878, Bernekildegård godsarkiv - , Bernhardt, Johann Georg, blikkenslager, 11/9 1825-1825, Berntsen, Klaus, conseilspræsident, 1844-19271844 - 1844, Bertelsen, Anders, tømmersvend, ca 1825-1825, Bertelsen, Fridrich, gutmessergeselle, ca 1814-1814, Berthelsen, Georg Anders Valdemar, Tømmer, 10/6 18671867, Berthelsen, Theresia, børneværnskonsulent i Odense - , Bertram, Carl Heinrich, Dugmager, 1859-1859, Beskyttet virksomhed i Nyborg1962 - 1962, Betzer, Jens Hansen, snedkersvend, ca. 1819-1819, Beyer, slægten - , Bie, slægten - , Bielefeldt, Vilhelmine Charlotte, klosterfrøken Odense adelige Kloster, -18730, Bielke, slægten - , Bierfreund, Peder J., købmand, brændevinsbrænder, Fåborg, 1753-18321753 - 1753, Bierfreund, slægten - , Bille Brahe, slægten - , Billesbølle godsarkiv - , Billeshave godsarkiv - , Birch, slægten - , Birch,slægten - , Bircherod, slægten - , Birkedal, Vilh., sognepræst, Ryslinge, -18920, Birkholm, Emil Martin Chr., snedker, 1863-1863, Biskopstorp godsarkiv - , Bjelke, Peter Anton Marius (bogbinder, 1852- )1852, Bjerge herreds konvent1809 - 1809, Bjerge-Åsum herreders hesteassuranceforening1862 - 1862, Bjerreby forsamlingshus1921 - 1921, Bjerreby Sogns Almuebogsamling1822 - 1822, Bjerregaard, Carl, kjedel, 1869-1869, Bjerregaard, Jens, handskemager og Nicolai Hansen Bjerregaard, ca. 1803- - , Bjerregaard, Ritt, MF - , Bjerring, N.C.. procurator - , Bjørn, Jens Pedersen, slagter, 1861-1861, Bjørnemose godsarkiv - , Bjørn-Jensen, Chr., Vanløse - , Blackstad, Johannes, sognedegn, Stenstrup menighed - , Blad, slægten - , Blangstedgård godsarkiv - , Blauenfeldt, Henrik Louis, præst i Tamdrup, 1859-1928, og hustru Johanne Blauenfeldt, f. Vahl1859 - 1859, Blendinger, Johan, drejer, 1877-1877, Bless, Chr. Ulrich, borgmester, Odense,commerceråd -1751 - , Bless, slægten - , Bloch, Hans Andersen, stiftsprovst i Odense, 1679-17451679 - 1679, Bloch, Jørgen Karstens, biskop i Ribe, 1717-17731717 - 1717, Bloch, Matthias Andersen, stiftsprovst i Odense 1682-17291682 - 1682, Bloch, slægten - , Blomberg, Aage Fasmer, lektor, Langesø, 1904-1904, Bluhme, Emil, glasmager, 1864-1864, Bluhme, Johan, byfoged i Kerteminde - , Blædel, Ludvig Christian (bager, 1844- )1844, Blaa Kors, Lohals1904 - 1904, Bochon, Anne Marie Louise, danserinde, 1887-1887, Bock, Peter - , Bodenhoff, slægten - , Boehme, tysk konsul - , Boesen, Jens Frederik, sgpr., provst 1765-18390, Boesgaard, Hans Jacob, stænderdep., procurator, Skrøbelevgård, 1793-18561793 - 1793, Boetcher, Tobias, stiftsrevisor - , Bogense ligbærerlav - , Bogense Sangforening1859 - 1859, Bogense skomagerlav - , Bogil, Hermine Zelma Ella, danserinde, 1883-1883, Bohr, Johan Frederik, garver, ca. 1828-1828, Boldt, slægten - , Bolm, Christian Frederik, farver, 1825-1825, Bolmensack, August Christian, slagter, 1847-1847, Bolt, Mathias, kaptajn, bæltinspektør, Nyborg, -16700,

Bolt, N. og hustru Ageta, f. Ellers - , Boltinggård godsarkiv - , Bolz, Peder, skrædder, 1856-1856, Bom, Christopher, smedesvend, ca. 1821-1821, Bombebøssen i Stige - , Bonde, Mads Martinus, 1841-1841, Bonne, Anthon Frederik, farversvend, ca. 1814-1814, Bonnesen, Andreas, sadelmagersvend, ca. 1808-1808,

Bonnesen, Carl Christian, snedker, 1854-1854, Bonnichsen, slægten - , Bonnichsen, Øllegaard Laurine Silke Herbst Trensieme, f. Werchmeister, cancellirådinde - , Bonsach, slægten - , Bonsch, Ernst Oswald, urmager, 1857-1857, Borch, T., procurator, Odense - , Borchsenius, slægten0, Borgerforeningen i Odense1857 - 1857, Borrig, Niels Jensen, pottemagersvend, ca. 1755-18071792 - 1792, Borring, Hans, gmd., Voldby, Kauslunde sogn - , Borring, Jørgen, rådmand, Svendborg - , Botoft, Ruth - , Bovense forsamlingshus1959 - 1959, Boye, Albert Albertsen, Marstal - , Boyesen, Niels, ejer af Nyborg Slotsmølle, -17730, Boymler, Frederik Jørgensen, bundtmager, ca. 1842-1842, Brahesborg godsarkiv - , Brahesholm godsarkiv - , Brahesminde godsarkiv - , Brahetrolleborg godsarkiv - , Brahetrolleborg sogns Sygeplejeforening1886 - 1886, Brahtz, Johann Heinrich Aug., snedker, ca. 1820-1820, Bramstrup godsarkiv - , Brandt, Bertha Lorentze, E.e. sognepræster i Bøstrup C. Graae og C. Hansen, 1771-18581771 - 1771, Brandt, Birthe Sophie, E.e. Marcus Lauritzen Brandt, skipper i Ærøskøbing Død 1828 - , Brandt, Hans - , Brandt, Hans Casper, købmand i Svendborg -18400, Brandt, Johan Conrad - , Brandt, Peder Hansen, sognepræst t. Gelsted/Rørup, 1674-1710 og hustru Karen Hansdatter, 1682-1674 - 1674, Brandt, Rasmus Peter, købmand og russisk vicekonsul i Nyborg, 1789-18601789 - 1789, Brandt, slægten - , Brasch, Otto Hermann Ernst, gartner, 1866-1866, Brauer, Otto Friederich V., hvidglasmager, 1860-1860, Bredal, Matthias, (præst i Bredsten) - , Bredow, Georg Alfred Oskar P., stentrykker, 1856-1856, Bredsdorff, C.J., sognepræst, Sct.Jørgens-Sørup, -18530, Bredsdorff, Christian Hornemann, sognepræst, Vester Skerninge, 1802-18481802 - 1802, Bredsdorff, Morten, provst, Vester Skerninge 1757-1841 - , Bredsdorff, Th. - , Bredsdorff, Thomas M., Sognepræst i Ollerup, senere i Vester Skerninge, 1720-17901720 - 1720, Brenderup menigheds plejeforening1898 - 1898, Bretonvile, slægten (i København)1741 - 1741, Breum, slægten - , Brissel, Mads Andresen, grovsmedesvend, ca. 1798-1798, Brock, Carl Frederich Adolf, glasmager, 1848-1848, Brock, slægten - , Brockdorff, slægten - , Brockmann, Carl Engelbreckt, nålemager, ca. 1821-1821, Brodersen, Friederich, sognepræst, Herringe-Gestelev, -19500, Brodersen, Hans Christian, væversvend, ca. 1808-1808, Broholm godsarkiv - , Broholm sygeplejeforening1885 - 1885, Brok-Kristensen, Kirsten - , Brolund, Henrich Anton, sgpr., Svindinge,1784-1848 og hustru Frederikke Martine, f. Behmann,1783-18681734 - 1734, Bronsch, Otto, blikkenslager, 1861-1861, Brud, Thorvald Peter, konditorsvend, 1864-1864, Brueggemann, Godske Hans, Oberst, ejer af Ulriksholm og Østergaard, 1677-17361677 - 1677, Bruehl, Ernst Heinr. Rudolph, hvidgarversv., 1830-1830, Bruhn, Valentin, Odense - , Brun, Michael Wallem, direktør for Odense Teater - , Bruun, Hans Frederich, skræddersvend, ca. 1811-1811, Bruun, Lars Frederich, kleinsmedesvend, ca. 1810-1810, Bruun, Niels Severin Bonnesen, 1855-1855, Bruun, slægten - , Bryde, Hans, inspecteur på Gyldensten - , Brylle Sygeplejeforening1907 - 1907, Bryn, slægten - , Bryske, Eiler, ejer af Dallund gods, 1541-16141541 - 1541, Braat, Petersine Næraa, frøken, Lindely, Brahetrolleborg sogn, -18840, Bubelgård godsarkiv - , Buch, Carl Jørgensen, snedker, 1853-1853, Buch, Frantz Peter, pottemagersvend, ca. 1827-1827, Buchhardt, Johan Christian, snedkersv., ca. 1827-1827, Buchholtz, Chr. A., forvalter i Fåborg, -18130, Buck, Johann Friederich, fårehyrde, Hesselagergård 1822- (død i Australien)1822, Buelow, Christiane Frideriche v., f. von Brueggemann, - 17960, Buelow, Frederik Ludvig Ernst von, 1738-18111738 - 1738, Buelow, Johan, ejer af Sanderumgård - , Buencke, Carl Jørgen Emil, stentrykker, 1858-1858, Buerger, Johann Christopfer, skomager, Odense og hustru Anna Marie Hansdatter - , Bukh, Jens (fabrikant, Hårby) - , Bunger, Carl Heinrich C., stolemager, 1830-1830, Bury, Jean Baptist, konditorsvend, ca. 1809-1809, Busch, Bertil Johansen, pottemager1782 - 1782, Busch, Carl Ludvig, seilmager, 1857-1857, Busch, Christoffer, rådmand i Odense - , Busch, David, hattemager, 1837-1837, Busch, Emil, musiker, 1869-1869, Busch, Hans Hendrich, skomagersvend, ca. 1817-1817, Busch, Henrich, blikkenslagersvend, ca. 1814-1814, Busch, Johan Larsen, bødkersvend, ca. 1777-1777, Busk, Christine Sophie, 1838-1838, Byggeselskabet for arbejdere ved Sydfynske Jernbaneværkstæder1907 - 1907, Bylauget i Skibhusene1839 - 1839, Bærendsdatter, Karen, 1827-1827, Bøgebjerg, Søren Iversen, 1850-1850, Bøgh, Niels Seidelin, provst (Bjerge hrd.), Sognepræst Kerteminde-Drigstrup, 1717-17781717 - 1717, Bøhme, Frederich Theodor, murer, 1861-1861, Bønding, Laurits Christian, rebslager, 1868-1868, Børnesagens Fællesråd1973 - 1973, Bøving, Frands Johan Gerhard, apoteker, Fåborg - , Bøysen, Bernhardt, bager, 1861-1861, Båg herreds gejstlige enkekasse1829 - 1829, Båg herreds konvent1834 - 1834, Båg herreds nordre konvent1897 - 1897, Baag og Vends m.fl. Herreders Heste- og Hornkvægs-Forsikringsselskab1850 - 1850, Baagøe, Peter, res. capellan v. Roskilde Domkirke, 1743-18121743 - 1743, Campbel, Neil - , Carlsen, Anders Christian, sten- og billedhugger, ca. 1854-1854, Carlsen, Augusta Frederikke, 1833-1833, Carlsen, Hans Chr., Falle Mølle, -1873 og hustru Anne Marie, f. Nielsen, -19200, Carlsen, Lars Peder, snedker, 1856-1856, Carlsen, Niels Carl, rebslagersvend, ca. 1825-1825, Carlsen, Peter Adolph, garver, 1861-1861, Carlsen, Rasmus, skomagersvend, ca. 1804-1804, Carlsen-Skiødt, Jens Chr. Adolph, handelsgartner, forfatter, 1866-1950 og Cathrine Carlsen-Schiødt1866 - 1866, Carlsson, Frans August, tjenestekarl, 1865-1865, Caroline Amalie, dronning - , Carstens, Hans Marius, barber, ca. 1861-1861, Carstensen, Christian Matthæus, Sognepræst i Krogsbølle, 1839-19191839 - 1839, Carstensen, Hans Peter Villiam, slagter, 1851-1851, Carstensen, Niels C., slagtersv., ca. 1818-1818, Caspergaard, Claus, hofjunker, 1738-17651738 - 1738,

Caspersen, Charles, redaktør, -19710, Caspersen, Knud, karetmager, ca. 1842-1842, Casse, Matthias, miniaturemaler, 1803-18541803 - 1803, Castenschiold, Johan Carl Thuerecht, stiftamtmand, 1787-18441787 - 1787, Catharina II, kejserinde af Rusland - , Cathrinebjerg godarkiv - , Cederfeld de Simonsen, Hans Wilhelm, stiftamtmand, ejer af Erholm gods, -18360, Cederfeld/Cederfeld de Simonsen/de Cederfeld - , Charisius, slægten - , Chievitz, Joachim Christian, sognepræst Fåborg og Diernisse, 1815-18931815 - 1815, Christensdatter, Anne, 1832-1832, Christensdatter, Kirsten, 1807-1807, Christensen, Anders, snedker, 1854-1854, Christensen, Axel Thorvald - , Christensen, Carl Johan Chr., bogtrykker, 1862-1862, Christensen, Chr. Ferd. - , Christensen, Christen M., grovsmedesv., ca. 1816-1816, Christensen, Christian Peter Bager Sognepræst i Nørre Nærå-Bederslev, 1828-18731828 - 1828, Christensen, H.N.S., bogtrykkersvend, ca. 1816-1816, Christensen, Hans Chr., provst på Ærø0, Christensen, Hans Chr., skomager, ca. 1865-1865, Christensen, Hans Ludvig, snedker, 1859-1859, Christensen, Hans Peder, skræddersvend, 1864-1864, Christensen, Hans, 1875-1875, Christensen, Hans, sognepræst i Lunde, 1769-18291769 - 1769, Christensen, Jens Emilius, grovsmedesv., ca. 1826-1826, Christensen, Jens Jørgen, 1831-1831, Christensen, Jens Martin, slagtersvend, ca. 1831-1831, Christensen, Johannes Peter, blikkenslager, 1860-1860, Christensen, Julius, skomager, 1854-1854, Christensen, Jørgen, bødker, Odense - , Christensen, Laurits Henrik, handskemager, 1850-1850, Christensen, Lorentz, skræddersvend, ca. 1815-1815, Christensen, Niels, kleinsmedesvend, ca. 1789-1789, Christensen, Niels, materialskriver, Odense Slot - , Christensen, Niels, møller i Bregninge (Ærø) - , Christensen, Niels, tobaksspindersvend, ca. 1813-1813, Christensen, Niels, tømrersvend, ca. 1805-1805, Christensen, Peder Chr, smed, ca. 1837-1837, Christensen, Peder, skrædder, 1819-1819, Christensen, Peder, snedker, 1859-1859, Christensen, Peter Marius, sadelmager, ca. 1848-1848,

Christensen, Rasmus Chr., 1881-1881, Christensen, Rasmus, tømrer, Åhøjrup, Brenderup s. - , Christensen, Sophie Frederikke, 1831- - , Christensen, Søren Lauritz, slagtersv., ca. 1823-1823, Christensen, Søren, kunstdrejer, ca. 1850-1850, Christensen, Søren, murer, ca. 1831-1831, Christensen, Theodor, snedker, ca. 1854-1854, Christiansdal godsarkiv - , Christiansen, A., købmand i Odense - , Christiansen, Carl Ludvig, 1822-1822, Christiansen, Christen Nielsen, 1857-1857, Christiansen, Freia Caroline Amalie, 1853-1853, Christiansen, Johan Carl, møllersvend, ca. 1810-1810, Christiansen, Jørgen, gmd., Skydebjerg sogn - , Christiansen, Lars Peter, 1873-1873, Christiansen, Lars, Fodslette - , Christiansen, Laurits Peter, skrædder, 1873-1873, Christiansen, Ludvig, skomager, 1851-1851, Christiansen, Peder, maskintrykker, 1861-1861, Christiansen, Peder, murer, ca. 1852-1852, Christiansen, Rasmus Anders, 1870-1870, Christoffersen, Anne Margrethe, 1880-1880, Christoffersen, Jørgen Peder Theodor, murer, 1867-1867, Christoffersen, Peter Marius, farver, 1866-1866, Christophersen, Adolph Th., nålemagersv., ca.1832-1832, Christophersen, Jens, felbereder, Assens, -18490, Civilforsvarsforbundet, Nyborg kreds1968 - 1968, Claudi, Johan Carl Cramer, malersvend, ca. 1833-1833, Claus, Heinrich Hermann, slagter, 1852-1852, Clausen, Anne Kirstine Margrethe Josephine, 1863-1863, Clausen, August Carl Emil, aktuar, assessor, branddirektør i Ærøskøbing - , Clausen, Christian August, skræddersvend, ca.1827-1827, Clausen, Christian Emil Daniel, garver, 1854-1854, Clausen, Claus Christian, guldsmedesv., ca.1828?-1828, Clausen, Gjertrud, Odense e.e. Henrik Clausen - , Clausen, Hans Christian, bødkersvend, ca. 1825-1825, Clausen, Hans Jacob, købmand, Ærøskøbing, -17530, Clausen, Henr. Georg, stiftsprovst, 1759-18401759 - 1759, Clausen, Ludvig Henrik Rasmus, 1886-1886, Clausen, Maren Kirstine, Ravndrup, Gislev sogn, 1877-1877, Clausen, Niels Julius Victor, farversv., ca. 1836-1836, Clausen, Niels, Fåborg og hustru Margrethe Nielsdatter0, Clausen, Oscar Jens Wilhelm, metalarbejder, 1855-1855, Clausen, Peter, skipper, købmand i Middelfart - , Clausen, Poul Christian, kleinsmed, 1860-1860, Clement, Ludvig Vilhelm, forvalter, forpagter Hvedholm samt på Erholm-Søndergårde - , Clement, Nicolaus Heinrich Frederik, murer, 1854-1854, Clement, slægten - , Clemmensen, Hans, skomagersvend, ca. 1814-1814, Clod, Abraham Basballe, sekretær på Hvedholm - , Colding, Frederich Christian, slagtersv., ca.1812-1812,

Colding, Jens Christian, fysikus på Ærø medlem af den grundlovgivende forsamling 1805-18831805 - 1805, Colding, T.A., ingeniør, -19330, Comiteen for oprettelse af et mindesmærke for Th. Kingo i Odense - , Cornehl, Wilhelm Heinrich, opvarter, 1883-1883, Cornehl, Wilhelm, tjener, 1883-1883, Cortes, Thomas, teaterdirektør - , Costa, Antonius, spansk officier - , Creutz, slægten - , Crone, F.E., exam.jur., -1891 - , Crone, Martin Anton Chr., sgpr., Herrested, 1818-19031818 - 1818, Dahl, Sara Olivia, 1865-1865, Dahl, slægten - , Dahlerup, Carl Emil, herredsfoged i Odense herred, amtmand, 1813-18901813 - 1813, Dalby sygeplejeforening1922 - 1922, Dalgaard, Ludvig Joseph, maler, 1874-1874, Dallund godsarkiv - , Dalsgaard, Anders Due, sognepræst, Egense, -19660, Dalum Bygge- og Boligforening1946 - 1946, Dalum sogns venstrevælgerforening1933 - 1933, Damekomiteen til bespisning af fattige skolebørn i Nørregade 67 (i Odense)1901 - 1901, Damekredsen for "Dansk sømandskirke i fremmede Havne" for Nyborg og omegn1964 - 1964, Damgaard, Anders Knudsen, stiftsprovst, Odense, 1808-19061808 - 1808, Danchel, Poul Poulsen, sgpr., Fjelsted-Harndrup 1714-17881714 - 1714, Danielsen, Hans Peder, skytte på Broholm, sergent ved Kronens Regiment for det 2. kompagnis bat. - , Danielsen, Jens Jørgen, 1854-1854, Danielsen, Selma Adolfine, 1872-1872, Danmarks Agrarforening1893, Danneskiold-Samsøe, f. Zahrtmann, Wanda, 1842-1842, Danneskiold-Samsøe, slægten - , Danneskiold-Samsøe, Wanda, f. Zahrtmann, 1842- - , Danneskjold-Laurvig, Christian Conrad, 1723-17831723 - 1723, Danneskjold-Laurvig, Frederik Ludvig, 1717-1762 - , Danneskjold-Løvendal, Waldemar, 1660-17401660 - 1660, Dansk Arbejdsmands- og specialarbejderforbund, 17. kreds1942 - 1942, Dansk Ingeniørforenings Fyns-afdeling1917 - 1917, Dansk Missions Selskab - , Dansk missionsselskabs kredsforening for Gislev-Ellested1890 - 1890, Dansk Missionsselskabs kredsforening for Salling herred1895 - 1895, Dansk Røde Kors, afdeling for Nyborg og omegn1962, Dansk smede- og maskinarbejderforbund1910 - 1910, Dansk stenografisk Forening, Odense-kredsen1893 - 1893, Danske Erhvervskvinders Klub1949 - 1949,

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk