[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase - Erhvervsarkivet

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 25-03-00
Time: 03:04:45
Remote Name: 195.249.77.4

Kommentarer

http://danpa.dda.dk

425 Broby

Vester Hæsinge Mølle, Vester Hæsinge, Broby - , Vester Hæsinge Allested Handelshus, handelsfirma, Allested, Broby - , Allested Landbo-Sparekassen for Fyn, sparekasse, Nørre Broby, Broby. - , Nørre Broby

427 Egebjerg

Christensen, Mads, købmand., Vester Skerninge, Egebjerg - , Vester Skerninge Rasmussen, H. V. O., detailhandler, Stenstrup, Egebjerg - , Stenstrup

431 Faaborg

Vester Åby Andelsmejeri, Vester Åby, Fåborg - , Vester Åby Fåborg Andelssvineslagteri, slagteri, Fåborg - , Fåborg A/S J.J. Larsen, kolonial, foder- og gødningsstoffer en gros, Fåborg1860 - 1969, Fåborg A/S Tapetfabrikken "Fiona", Fåborg.1893, Fåborg Fåborg Jernstøberi og Maskinfabrik, Fåborg1855 - 1961, Fåborg A/S Fåborg Kulkompagni, brændselshandel, Fåborg.1924, Faaborg Andersen, Holger, købmand, Øster Hæsinge, Fåborg. - , Faaborg A/S Dansk Vin- og konserves-Kompagni, vin og konserves en gros, Fåborg - , Fåborg Jensen, H. J. Eriksen, detailhandler, Fåborg - , Fåborg Mogensen, Niels, købmand, Fåborg - , Fåborg Nielsen, William Harald, købmand, Fåborg - , Fåborg Rasmussens Hotel, v/Frederik Andersen, Fåborg - , Fåborg Landbo-Sparekassen for Fyn, sparekasse, Fåborg. - , Faaborg A/S Sydfyns Diskontobank, bank, Fåborg., - , Faaborg. Fåborg tekniske Skole, teknisk skole, Fåborg. - , Fåborg

435 Gudme

Vejstrupgårds Mølle, Vejstrup, Gudme - , Vejstrup Sehested, Helge, landmand, landbrugspolitiker, Oure-Vejstrup, Gudme. - , Oure-Vejstrup

437 Haarby

Hansen, O. Gram, forpagter, Jordløse, Hårby - , Jordløse Hårby Kalkleje, Hårby. - , Hårby Boisen, Joh., købmand, Strandby, Hårby - , Strandby Hansen, Chr., købmand, Strandby, Hårby - , Strandby Hansen, P., købmand, Hårby - , Hårby Lagoni, J. D., købmand, Hårby - , Hårby

443 Marstal

Rasmussen, Lars M., bager, Marstal - , Marstal Jacobsen, Frederikke, hjemmebageri, Marstal - , Marstal Rasmussen, Peter K., slagter, Marstal - , Marstal Christensen, Erik Eriksen, gårdejer, Vesterskov, Marstal - , Vesterskov Jørgensen, Isak, husmand og skipper, Marstal - , Marstal Rasmussen, Anders Albertsen, rebslager, Marstal. - , Marstal A/S Ærø Bogtrykkeri, Marstal. - , Marstal Ærø Folkeblad, dagblad, Marstal. - , Marstal Clausen, Gorm Henrik Christian, skibsbygger, Marstal. - , Marstal A/S Due og Frederiksen, maskinfabrik, Marstal.1918 - 1924, Marstal Johansen, Chr. Ludvig, skibsbygger, Marstal. - , Marstal Marstal Staalskibsværft A/S, Marstal.1906 - 1926, Marstal Stærke, H.R., urmager, Marstal. - , Marstal Esbensen, Westi, installatør, Marstal. - , Marstal Hansen, Charles, installatør, Marstal. - , Marstal Hansen, Hans Chr., murer, Marstal. - , Marstal Madsen, J.L.Th., installatør, Marstal. - , Marstal Schütt, N. Chr. Hansen, installatør, Marstal. - , Marstal Rasmussen, R., boelsmand, Marstal. - , Marstal Høffer, Hermann, tømmerhandler, Marstal - , Marstal Hansen, Michael, agent, Marstal - , Marstal Bay, Barbara, detailhandler, Marstal - , Marstal Boas, Sophus Egidius, købmand, Marstal - , Marstal Brandt, Chr., handelsmand, Marstal - , Marstal Jørgen Christensens Enke, købmand, Marstal - , Marstal Fich, Hans, købmand, Marstal - , Marstal Jørgensen, Sophus, købmand, Marstal - , Marstal Terkelsen, Hans, købmand, Marstal - , Marstal Levinsen, Jens Chr. Svane, matros, Marstal. - , Marstal A/S Munin, rederi, Marstal. - , Marstal Ohlsen, Hans Nielsen, skipper, Marstal. - , Marstal Pedersen, skipper, Marstal. - , Marstal Petersen, Jørgen Hansen, skipper, Marstal. - , Marstal Petersen, Valdemar, skibsreder og sejlmager, Marstal. - , Marstal Rasmussen, Peter Kromann, skibsreder, Marstal. - , Marstal Raahauge, Rasmus Rasmussen, matros, Marstal. - , Marstal Jørgensen, Johan, cigarhandler, Marstal - , Marstal Andersen, Karen, modehandler, Marstal - , Marstal Larsen, Magda Kirstine, trikotagehandler, Marstal - , Marstal Roed, Anna, modehandel, Marstal - , Marstal Christensen, Jes Johan, radioforhandler, Marstal - , Marstal Jørgensen, Johan, cigar- og kulhandler, Marstal - , Marstal Rasmussen, Johan Arent Kristian, kulhandler, Marstal - , Marstal Stærke, H. R., urmager, Marstal - , Marstal Bager, Rasmus Hansen, matros, Kragnæs, Marstal. - , Kragnæs Clausen, Claus Hansen, matros, Marstal. - , Marstal Clausen, Rasmus, skipper, Marstal. - , Marstal Eschen, Peter Jacob, matros, Marstal. - , Marstal Halmøe, Albert Rasmussen, skipper, Marstal. - , Marstal Hansen, Søren Knudsen, skipper, Marstal. - , Marstal Jørgensen, Anders Rasmussen, matros, Marstal. - , Marstal Ishøy, J.A., mægler, Marstal. - , Marstal Andersen, Levin kromann, skomager, Marstal - , Marstal Christensen, Mikkel Albertsen, skomager, Marstal. - , Marstal Gottlieb, Frederik Christiansen, skomager, Marstal. - , Marstal Hermansen, Viggo, skomager, Marstal. - , Marstal Poulsen, Poul Thomsen Snabe, skomager, Marstal. - , Marstal Eriksen, Erik, aftægtsmand, Kragnæs, Marstal. - , Kragnæs Eschen, Kathrine, Marstal. - , Marstal Ishøy, J.A., mægler, Marstal. - , Marstal Jørgensen, Isak, husmand og skipper, Ommel, Marstal. - , Ommel Rasmussen, Ane Marie, rentier, Ommel, Marstal. - , Ommel

449 Nyborg

Avnslev Andelsmejeri, Avnslev, Nyborg - , Avnslev Saxon A/S, herrekonfektionsfabrik, Nyborg. - , Nyborg Nyborg Avis, dagblad, Nyborg. - , Nyborg Danske Gasværkers Tjærekompagni, asfaltfabrik, Nyborg.1919, Nyborg Sambekas A/S, tøjindkøbsselskab, Nyborg - , Nyborg Nyborg korn- og foderstofforretning, v/J. J. Larsens enke, Nyborg - , Nyborg Bache, Julius S., købmand, Nyborg - , Nyborg Nyborg Brugsforening, Nyborg - , Nyborg Landbo-Sparekassen for Fyn, sparekasse, Nyborg. - , Nyborg Skandinavist Kundekredit, finansieringsfirma, Nyborg. - , Nyborg A/S Saxongården, ejendomsselskab, Nyborg. - , Nyborg

73 Ringe

Krumstrup Mølle, Krumstrup, Ringe - , Krumstrup Ringe Handelsetablissement, handelsfirma, Ringe - , Ringe Gestelev Brugsforening, Ringe - , Ringe Hansen, A. Chr., købmand, Eskildstrup, Ringe - , Eskildstrup Henriksen, L., høker, Ringe - , Ringe A/S Ringe Handelsetablissement, detailhandel, Ringe - , Ringe Landbo-Sparekassen for Fyn, sparekasse, Ringe. - , Ringe Forsikringsselskabet mod Stormskade, forsikringsselskab, Ringe. - , Ringe Haglskadeforsikringsforeningen Danmark, forsikringsselskab, Ringe. - , Ringe Larsen, Lars Christian, sagfører, Ringe. - , Ringe

475 Rudkøbing

Christoffersen, N.C., møller, Rudkøbing. - , Rudkøbing Larsen, Rasmus J., slagter og kreaturhandler, Rudkøbing. - , Rudkøbing Larsen, Niels, gartner, Rudkøbing - , Rudkøbing Peuschel, W.A.W., garvermester, Rudkøbing. - , Rudkøbing Hansen, Lars, træskærer, Rudkøbing. - , Rudkøbing Sørensen, Parmo Carl, agent, Rudkøbing - , Rudkøbing Winding, Frederik, kolonial- manufaktur- og kulhandel, skibsreder, Rudkøbing - , Rudkøbing Langelands Avis, dagblad, Rudkøbing. - , Rudkøbing L.P. Jessen og H.E. Winkel, jernstøberi, Rudkøbing.1895 - 1928, Rudkøbing Bendixen, Søren, malermester, Rudkøbing. - , Rudkøbing L.P. Weidemann & Sønner, bindegarns- og tovværksfabrik, Rudkøbing.1911, Rudkøbing A/S Langelands Frøavlskompagni, frøhandel, Rudkøbing. - , Rudkøbing Langelands Kulkompagni A/S, brændselshandel, Rudkøbing.1922, Rudkøbing Chr. Jensen & Co., manufakturgrossist, Rudkøbing - , Rudkøbing Breining, F., købmand, Rudkøbing - , Rudkøbing Hansen, Carl F., detailhandler, Rudkøbing - , Rudkøbing Melson, Emil, købmand, Rudkøbing - , Rudkøbing Melson, Hans Madsen, købmand, Rudkøbing - , Rudkøbing Rasmussen, Johs., kolonialhandler, Rudkøbing - , Rudkøbing Rasmussen, Rasmus Dam, detailhandler og snedker, Strynø, Rudkøbing - , Strynø Terkelsen, S., købmand, Rudkøbing - , Rudkøbing Welblund,, M. I., købmand, Rudkøbing - , Rudkøbing Brandrups Eftf., manufakturhandler, Rudkøbing - , Rudkøbing Hansen, Morten Johansen, herreekviperingshandler, Rudkøbing - , Rudkøbing Jensen, Adolph, skomager, Rudkøbing. - , Rudkøbing Iversens enke, Hans, arbejdsmand, Rudkøbing. - , Rudkøbing

477 Ryslinge

Rasmussen, Chr., detailhandler, Ryslinge - , Ryslinge Grundejerforeningen Boes Søgaard, Ry.1971 - 1979, Ry

479 Svendborg

Rasmussen, Roberg E., tobaksfabrikant, Thurø, Svendborg. - , Thurø Uid. fisker, gl. Svendborg amt - , gl. Svendborg amt M. Pilegaard og Søn, møbelsnedkerfirma, Svendborg.1900, Svendborg A/S L. Lange og Co., jernstøberi, Svendborg.1850 - 1929, Svendborg A/S L. Lange, H.P. Jensen & Co., jernståberi og maskinfabrik, Svendborg.1898, Svendborg L.J. Baagøe, kolonial en gros, Svendborg1833 - 1971, Svendborg Sydfyns Korn og Foderstofforretning, Svendborg - , Svendborg Svendborg Brugsforening, Svendborg1915, Svendborg Apollo A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Cathrine A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Else A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Falken A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Fylla A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Fyn A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Gefion, rederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Havet A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Johansen, I.C., skipper, Skårup, Svendborg. - , Skårup Marie A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Minerva A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø A/S Jens Nielsen, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Nordborg A/S, sejlskibsrederi, Thurø, SVendborg. - , Thurø Norden A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Olga A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Pallesen A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø A/S N.P. Petersen, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Rossing A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Rasmussen, R. Emil, skipper, Thurø, Svendborg. - , Thurø Solon A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Zampa A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Ørnen A/S, sejlskibsrederi, Thurø, Svendborg. - , Thurø Fyens Folkebank, bank, Svendborg. - , Svendborg Landbo-Sparekassen for Fyn, sparekasse, Svendborg. - , Svendborg Sømandssparekassen, Svendborg afdeling, sparekasse, Svendborg. - , Svendborg J. Lauritzens Søfartsskole, søfartsskole, Kogtved, Svendborg. - , Kogtved Sørensen, Preben, prokurist, Svendborg. - , Svendborg Kristensen-Randers, Aage (familien), bladudgiver, redaktør, Svendborg. - , Svendborg

481 Sydlangeland

Hansen, Hans L., møller, Tryggelev, Sydlangeland. - , Tryggelev Mathiesen, Christen, boelsmand, Nordenbro, Sydlangeland - , Nordenbro Rasmussen, Rasmus, husmand, Bagenkop, Sydlangeland - , Bagenkop Christensen, Chr. Hansen, landpostbud, Magleby, Sydlangeland. - , Magleby

487 Tranekær

A/S Margarinefabrikken Danmark, Løkkeby, Tranekær. - , Løkkeby Larsen, Anton, smedemester, Tranekær. - , Tranekær Hansen, Carl, købmand, Lohals, Tranekær - , Lohals

493 Ærøskøbing

Andersen, Gøde, møller, Søby, Ærøskøbing. - , Søby Christensen, Chr. J., slagtermester, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Christensen, Laurits, mejeriejer, Albertsløkke, Ærøskøbing. - , Albertsløkke Hansen, Anders, møller, Dunkær, Ærøskøbing. - , Dunkær Jonassen, Axel P., møllebestyrer, Bregninge, Ærøskøbing. - , Bregninge Petersen, Albert B., bager, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Petersen, Carl F., tobaksspinder, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Petersen, Frederik, slagter, Øster Bregninge, Ærøskøbing. - , Øster Bregninge Bryggeriet Ærø, v. Jens P. Rasmussen, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Albertsen, Laurids, gårdejer, Øster Bregningen, Ærøskøbing - , Øster Bregningen Madsen, Rasmus, parcellist, Stormose, Ærøskøbing - , Stormose Nielsen, Albert, gårdejer, Vodrup, Ærøskøbing - , Vodrup Petersen, Andreas, handelsgartner, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Rasmussen, Christen Lauritzen, parcellist, Vodrup, Ærøskøbing - , Vodrup Hansen, Carl Christian Ulrik, maskinsnedker, Marstal, Ærøskøbing. - , Marstal Madsen, Max Hansen, hjulmager, Olde, Ærøskøbing. - , Olde Pedersen, Lars Johan, savskærer, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Ankarfeldt, H. E., kommissær og biografdirektør, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Pedersen, Christian, agent, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Albretsen, Peder, smedemester, Øster Bregninge, Ærøskøbing. - , Øster Bregninge Hansen, Laurits, smedemester, Leby, Ærøskøbing. - , Leby Mortensen, Rasmus, skibsbygger, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Petersen, Thorvald, smedelærling, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Sørensen, Ejner K., blikkenslager, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Petersen, P. Chr., kulhandler, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Andersen, C. C. Brosbøll, købmand, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Bay, August Christian, M. L. Brandts Eftf., købmand, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Clausen, Ellen Marie, detailhandler, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Hansen, Bernhard, købmand, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Hansen, Gustav Marius Löitved, detailhandler, Ærøskøbing - , Ærøskøbing C. L. Kramers enke, købmand, Vester Bregninge, Ærøskøbing - , Vester Bregninge Lauritzen, Mads Chr., købmand, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Lunge, Jens Sophus, detailhandler, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Mikkelsen, J. Mickael, høker, Godthåb, Ærøskøbing - , Godthåb Petersen, Peter N. R. A., detailhandler, Søby, Ærøskøbing - , Søby Rasmussen, Christen, høker, Store Rise, Ærøskøbing - , Store Rise Stærke, Marinus, købmand, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Henriksen, J. C., manufakturhandler, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Jacoby, W. Chr. Julius, manufakturhandler, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Goldmann, P.B., skibskaptajn, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Knudsen, Knud Jensen, hovmester, Søby, Ærøskøbing. - , Søby Olsen, Ole Hansen, matros, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Pedersen, Hans Knudsen, styrmand, Tranderup, Ærøskøbing. - , Tranderup Petersen, Peter Iver, matros, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Harmonien, v/Th. Ingeberg, hotel, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Mikkelsen, A., hotelejer, Ærøskøbing - , Ærøskøbing Theiss, Franz Christopher Bülow, sømand, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Theiss, Nicolaus Foss, sømand, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Stenstrup, A.M.J., Colding, sagfører, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Mouritzen, M., skomager, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Nielsen, Martin Ingemann, mekaniker, Øster Bregninge, Ærøskøbing. - , Øster Bregninge Runge, Thies Theodor Wilhelm, skomager, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Brandt, Peder Jensen, aftægtsmand, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Ebling, Christen, postfuldmægtig, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Hansen, Chr., aftægtsmand, Leby, Ærøskøbing. - , Leby Hansen, Hans Nielsen, Øster Bregninge, Ærøskøbing. - , Øster Bregninge Koch, Lauritz Petersen, skolelærer og kordegn, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Lauritzen, Albert Jensen, militærarbejder, Tranderup, Ærøskøbing. - , Tranderup Pedersen, Ingeborg, aftægtsenke, Stokkeby, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Poulsen, Sigvard, pastor, Rise, Ærøskøbing. - , Rise Pedersen, Ane, Vester Bregninge, Ærøskøbing. - , Vester Bregninge Schmidt, Laurits Hansen, dyrlæge, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing Theiss, Franz Christopher Bülow, Ærøskøbing. - , Ærøskøbing

497 Årslev

Sdr. Nærø Mølle, v. Chr. Jensen, Årslev. - , Årslev Ferritslev Savværk, Ferritslev, Årslev.1927 - 1968, Ferritslev Andelsmejeriet Engholm, Årslev. - , Årslev Landbo-Sparekassen for Fyn, sparekasse, Ferritslev, Årslev. - , Ferritslev

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk