[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase - Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 25-03-00
Time: 02:46:52
Remote Name: 195.249.77.4

Kommentarer

"Afdøde drejer N.M.Hansen, Bjerne ved Fåborg (indsendt af sønnen, overlærer Hans Hornegård, Sanskevej 3, Rungsted Kyst)."

Horne top.nr. 1078, Lemvig kommune, Ringkøbing amt

1- 3 1873-88 Barndom i Horne sogn, faderen husmand. Skolen. Konfirmation. 3- 10 1888 Karl på nabogård, kost, arbejde, dyrkning af hør.

|Arbejdsmand Hans Peter Mejer, Stensby pr. Skamby"

Fyn top nr 851, Fyns amt kommune, Fyns amt

1- 3 Slægten 3- 32 1891-06 Barndom på fynsk herregård, hvor faderen og moderen havde arbejde som daglejere. På Kærsgård (Grev Ahlefeld Laurvig) (10-13), høstgilde (13), juletræ (14), herskabets sølvbryllup (14-15), skolegang (16-23 og 28-30), 1904 tjenestedreng på gård (23-31), konfirmation (31-32) 32- 37 1904-10 1 år yderligere på samme sted. Andre pladser 37- 38 Fester 38- 44 19I0-11 Soldatertjeneste 44- 48 19l4-15 Indkaldt som soldat under 1. Verdenskrig . 48- 49 1910-13 Forskellige pladser 50- 51 1924-52 Politiske interesser og stillinger. Sygekasse 51 Hjemmet og mad som barn 52- 55 1910-35 Forlovet 1910, mistet den venstre hånd 1915, gift 1917, købt hus 1919. Forskelligt arbejde. 4 børn 59- 60 Eget hjem fra 1919 forskellige steder

Bagermester H. C. Andersen, Rudme."

Rudme, Ringe s. top nr 1091., Fyns amt kommune, Fyns amt

1- 12 Slægtskabsforhold. Forældrene tjente begge i Hesselager, køber 1874 ejendom i Rudme og flytter hertil, boligens indretning. Faderen opretter et bageri 1881 dettes indretning og arbejdet heri. 13- 27 1883-91 Barndommen i Rudme, skolegang, fagene og undervisningen, sommerudflugter, hjælper til i marken og bageriet, musikundervisning. I Ringe efterskole. Tjener som hyrdedreng i Ryslinge 1890, lønnen. 28- 36 1891-94 Læretid: i bagerlære i Rynkeby ved Kerteminde, beskrivelse af forholdene og arbejdet der, fritiden, overtro. 37- 39 1894-96 Arbejder som svend i faderens bageri. 40- 54 1896-02 Soldatertid i København, derefter i Odense og Silkeborg. Får arbejde som forbundter i København. Tilbage til Rudme, nyt bageri, dets indretning. På Vallekilde og dernæst Vestbirk højskole. 55- 60 Supplement: Erindringer om ophold som elev og gymnastiklærer på Vestbirk højskole vintrene 1900-1901 og 1901-1902. 6l- 75 Supplement angående overtagelse af ejendom, bageri, fester og musik.

"Ekspeditør Martin Jørgensen, Strynø."

Strynø, top.nr.1048, Fyns amt kommune, Fyns amt

1- 4 1800-00 Strynøboere som sømænd (1-2), transportforholdene på Strynø.

Esbern Jespersen, Grønnegade, Ulbølle."

Aspe, top. nr. 2462, Danmark kommune, Landsdækkende amt

1- 11 1887-01 Opvokset hos bedsteforældrene i Bastrup hedegård, skolegang, fester. 12- 15 1901-14 Landvæsenselev på Lolland, soldat, forvalter. 16- 18 1914-55 Ægteskab, landmand på Sydfyn. 19- 20 Om udviklingen.

H.P.M. Breuning, Grønlandsgade 33, Odense."

Ryslinge, top. nr 1092, Fyns amt kommune, Fyns amt

1- 8 l875-89 Født i Hillerslev, i pleje hos en røgter, moderen gifter sig med en daglejer, skolegang. 9- 15 1889-93 Tjenestekarl, kost, dagligliv. 15- 20 1893-95 Kusk på Ryslinge teglværk (15-18), teglværksarbejder i Vemb. 21- 32 1896-40 Ægteskab, arbejdsmand ved entreprenørvirksomhed, gasværksarbejder i Odense. 32- 38 Faglige og politiske tillidshverv

Peter Henriksen, Skaarupøre pr. Skaarup, Fyn"

Hesselager top nr 1097, Fyns amt kommune, Fyns amt

1 - 19 1886-1900 Barndommen i Hesselager. Faderen træskomager og ringer. Boligens indretning (1), (3-4), træsko- magerarbejdet (5-6), kosten i hjemmet (6). Lands- byens købmænd, brugsforening, slagter, myndighed (9-10). Originaler (11-13). Om familiefester, højtider (13-15), bryllup, begravelse (15). Skolegangen (17-19). Konfirmation

1900 19 - 22 1900-1907 Tjenestedreng på bøndergårde i nærheden. Arbejdstid- og kår (20-21). 1 år i træskomagerlære hos faderen, derefter forskellige pladser på Thurø, i Skaarup. 23 - 31 1907-1908 Soldatertiden, dragon i Odense, Kongerevue (31) 31 - 43 Præmission efter 19 måneders tjenestetid 1908-1936 Plads i Odense som heste- og havepasser 1909 Gift, forskellige arbejdsmandspladser i Odense, daglejer på Rodal. Arbejde på cementfabrik i Herringe (36), 1915 indkaldt til sikringsstyrken (37-38). Flytter 1917 til Skaarup, slår sig på fiskeri (40-43), vejarbejder for kommunen. 43 - 51 1936-1955 Arbejde i planteskole. Tager aktivt del i fagforenings- arbejde. 1944 formand for fagforeningen. Om forhandlinger med arbejdsgiverne (45-46). Betragtninger over udviklingen

(46-48). Beskrivelse af barndommens landsby Hesselager

"Rasmus Nielsen, De gamles Hjem, Bernstorffsminde pr. Haagerup."

Brahetrolleborg, top. nr 1058., Fyns amt kommune, Fyns amt

1- 7 1878-92 Født i Geerup skov under Brahetrolleborg. Faderen arvefæster Boligforhold, dagligliv Skolegang og ferier 7- 9 1892-03 Skovarbejder, tjenestekarl 9- 13 1903- Ægteskab Skovarbejder. Orgaisationsforhold

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk