[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase - Dansk Folkemindesamling

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 25-03-00
Time: 01:15:06
Remote Name: 195.249.77.4

Kommentarer

danpa.dda.dk

Søgeresultat

Søgningen fandt 10 registreringer.

Ukendt eller ingen kommune

Svend Grundtvig s Samling., - , S. Grundtvig. "Folkeviseafskrifter. Danmarks gamle Folkeviser." DgF. I - V,1 (Nr. 1 - 285).

E. T. Kristensen s Samling., - , Komet Halley i Danmark 1682-1985., - , Jörgen Bloch s og Svend Grundtvig s færøske Arbejder., - , Frederik L. Grundtvig s Samlinger., - , Jens Kamp s Samlinger., - , Johs. Evald Tang Kristensen., - ,

Danske Bindebreve. Forarbejder og Trykmanuskript.

Indhold

| Stamkort | Henvisninger |

Reg. nr: 1997/001 (DFS Dansk Folkemindesamling)

"Johs. Evald Tang Kristensens efterladte papirer"

Brandstrup_1773, Ikke kendt kommune, Ikke kendt amt

I. Vedrørende Evald Tang Kristensens ansættelser og virke i ì Husby, Helstrup, Gellerup og Brandstrup. Især anbefalinger, ì kaldsbreve, ansøgninger, div. avisudklip og div. korrespondence, ì herunder papirer om striden i 1883 med boghandler Adolf Jacobsen.

II. Evald Tang Kristensens slægt. Dokumenter, ì kirkebogsudskrifter, breve, avisudklip, diverse notesbøger m.m. ì (Jfr. "Minder og Oplevelser", I, s. 6.), A: Faderens slægt. 1)Optegnelser over Knud Christensen Sig's familie. 2) Optegnelser ì vedr. Anders Nielsen Ris'familie. 3) Optegnelser vedr. familien ì Garsdal (Unge Christen Garsdal, 1725-1809, m.fl.). 4) Diverse ì personalia. B. Hustruen Frederikke Duedahls slægt. 1) Optegnelser vedrørende familien Duedahl. C:Moderens slægt. 1)Optegnelser vedr. slægten Sand.2) Optegnelser vedr. familien ì Schuster, og fotografier af medlemmer af familien Schuster.

D:Familien E.T.K. 1)Hyldestsange, digte, og avisartikler (E.V.K.'s 70, 75, 80, og ì 85 års fødselsdage. 50-års jubilæet som folkemindesamler, samt ì hans bryllup 1905.) 2)Hyldester ved afsløringen af mindesmærket ì på Vejle Kirkegård 20.9.1931. 3) Begravelsesannoncer og ì nekrologer etc. ved E.T.K. og nogle af hans børns død, samt ì oversigt over fødsels- og dødsår.4) Diverse, herunder ì militærpapirer, vaccinationsattester, etc.

III. Vedrørende Percy Grainger. A: Danske avisartikler og notitser om Percy Grainger. B: Udenlandske artikler fra aviser og tidsskrifter om Grainger. C: Danske koncertprogrammer. D: Udenlandske koncertprogrammer. E: Breve fra Graingerparret til fru Evald Tang Kristensen F: Breve fra Graingerparret til Johannes Evald Tang Kristensen og ì hans kone, Inge + enkelte fotos af Graingerparret. G: 20 folkemelodier til Kingos Salmebog, samlet af E.T.K. 1870. H: Salmemelodier optegnede af E.T.K. I: Jydske Folkeviser, 2 hæfter. Graingers transskriptioner af 172 ì viser fra fonograf-indsamlingsrejserne i 1922, 1925 og 1927. J: Graingers transskriptioner af 25 viser fra ì fonograf-indsamlingen i 1922. Lyskopi. K: 3 orginale kompositioner af Grainger, sendt til E.T.K. på ì hans fødselsdage i 1926, 1928 og 1929.. 1) Kjællingen til Barsel (2 stk.) 2) Jysk Allehaande. 3) Jysk ì Sammenpluk. L: Breve til Johannes E. Tang Kristensen vedr. oplysninger om ì Grainger. M. Kontrakter, breve fra Percy Grainger og andre, samt andre ì skrivelser ang. penge til E.T.K. for de indsamlede og ì optegnede melodier og sange, som P.G. brugte/udgav. N: Diverse hilsener fra P.G. til E.T.K.

IV. Vedrørende Jeppe Aakjær og Sigrid Undset. A: Jeppe Aakjær - herunder Johannes E.T.K. tale på Aakjærs ì 100-års mindedag samt diverse avisudklip. B: Sigrid Unset 1)En bog indeholdende håndskrevne fortællinger: Hanen og katten ì som boede i jordhytten - Sølv-Klara - Blodpølsen og Leverpølsen. ì 2) Billede af S. Undset i folkedragt foran sin bolig i ì Lillehammer. 3) 4 breve fra Undset til E.T.K.

V. Ni tegninger fra 1889 af Viggo Jastrau, 1857-1946. (Fotokopi; ì originaler overført til billedarkivet).

VI. Vedrørende skifter og boopgørelser efter Evald Tang Kristensen og hustruerne. Regnskaber fra Vejle 1881-1905, ì kuratorbeskikkelse 1905, kongebrev 1905, testamenter, ì brandforsikringer, vurdering af dødsboet efter E.T.K.

VII. Diverse A: Brudstykker af et Missale på pergament. B: Vedr. Rasmus Rask's fader. C: Trykt ligtale over friherreinde Elisabeth Høeg, 1674. D: Diverse digte og breve.

| Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

Johs. Evald Tang Kristensen s efterladte papirer, - , Brandstrup_1773 Axel Olrik s Samling., - , Diverse fra Tribini til Piø 1971, - ,

[Vis alle] [Start] [Søgning] [Arkiverne] [Projektet] [Links] [Vejledning]

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk