[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase  - Landsarkivet for Fyn, Odense

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 24-03-00
Time: 21:30:58
Remote Name: 195.249.77.120

Kommentarer

http://danpa.dda.dk

Søgeresultat

Søgestreng: ""landsarkivet for fyn"" Søgningen fandt 453 registreringer.

Schelenborg godsarkiv, - , Selvejergård (Chr. Gamby Andersen), - , Selvejergård (Mads Andersen), - , Selvejergård (Bering (slægten)), - , Selvejergård (Hans Borring), - , Selvejergård (Jørgen Christiansen), - , Selvejergård (Rasmus Andersen Drud), - , Selvejergård (Anders Hansen), - , Allesøn, Hans, skolemester, - , From, Jørgen Peter, materialskriver i Nyborg, - , Trommer, Aage, lektor, Odense Universitet, 1931-, 1931, Bjerge herreds konvent, 1809 - 1809, Båg herreds konvent, 1834 - 1834, Båg herreds nordre konvent, 1897 - 1897, Det fyenske Broderconvent, 1851 - 1851, Fyns nordlige konvent (Lunde, Skam og Skovby hrd.), 1809 - 1809, Gudme herreds konvent, 1839, Langelands konvent, 1812 - 1812, Odense herreds konvent, 1833 - 1833, Salling herreds konvent, 1698 - 1698, Skovby herreds konvent, 1874 - 1874, Vends herreds konvent, 1834 - 1834, Vindinge herreds konvent, 1834, Vindinge-Gudme herreders konvent, 1850 - 1850, Andagtsforeningen vedr. sjælesorg for de i Odense rådstue indsatte fanger, 1842 - 1842, Udvalget for den dansk-amerikanske mission, 1872 - 1872, Dansk missionsselskabs kredsforening for Gislev-Ellested, 1890 - 1890, Fjelsted-Harndrup søndagsforening, 1886 - 1886, Hedningemissionens kredsforening for Kærum, 1890 - 1890, Rudkøbing søndagsskole, 1840 - 1840, Tranderup missionsforening, 1842 - 1842, Dansk Missionsselskabs kredsforening for Salling herred, 1895 - 1895, Fyns stifts bibelselskab, 1816 - 1816, Østerlandsmissionen, - , Santalmissionen, 1921 - 1921, Hedningsmissionen, 1897 - 1897, Dansk Missions Selskab, - , Foreningen til opbyggelsesskrifters udbredelse i folket, 1850 - 1850, Damekredsen for "Dansk sømandskirke i fremmede Havne" for Nyborg og omegn, 1964 - 1964, Den danske præsteforening, 1895 - 1895, Fyns Stiftskonvent, 1849, K.F.U.M. i Fåborg, 1905 - 1905, Hindsholm konservative Klub, 1887, Mesinge konservative vælgerforening, 1946 - 1946, Lumby sogns radikale venstreforening, 1912 - 1912, Det Radikale Venstre i Odense Amt, 1925 - 1925, Pårup sogns radikale ungdomsforening, 1941 - 1941, Næsbyhoved-Broby radikale venstres vælgerforening, 1934 - 1934, Åsum Venstrevælgerforening, 1897 - 1897, Det ærøiske filialselskab for Trykkefrihedens rette brug, 1837 - 1837, Demokratisk Forening (Det Radikale Venstre) Otterupkredsen, 1903 - 1903, Hårby konservative Klub, 1891, Assenskredsens radikale ungdom, 1931 - 1931, Venstres ungdom, 1933 - 1933, Socialdemokratisk Forening, 1958, Dalum sogns venstrevælgerforening, 1933 - 1933, Odense venstrevælgerforening (Frisindet vælgerforening), 1924 - 1924, Pårup sogns Venstrevælgerforening, 1925 - 1925, Odense radikale Vælgerforening, - , Assens radikale Venstreforening, 1911 - 1911, Odense radikale Venstre, 1966 - 1966, Fællesorganisationen for det radikale Venstre i Fyns Stift, 1915 - 1915, Det radikale Venstre, Svendborg Amt, 1925 - 1925, Blaa Kors, Lohals, 1904 - 1904, Afholdssamfundet, Nordfyns kreds, 1909 - 1909, Afholdslogen Elias, Odense, 1892 - 1892, Den personlige friheds værn, 1955 - 1955, Folkelig ungdomsforening for Norup sogn, 1936 - 1936,

Frivilligt Pige Forbund, Fyns distrikt, 1965 - 1965, Frivilligt Drenge Forbund, Fyns distrikt, 1943 - 1943, Frivilligt Drenge Forbund, Odense distrikt, 1960 - 1960,

Frivilligt Drenge Forbund, 1. kreds Odense, 1902 - 1902, Frivilligt Drenge Forbund, 3. kreds, Odense, 1928 - 1928, Frivilligt Drenge Forbund, 6. kreds, Odense, 1952 - 1952, Dansk-Nordisk Ungdomsforbund (Det unge Grænseværn), 1933 - 1933, Østfyns Landboungdom, 1968 - 1968, Det Danske Spejderkorps, Nyborg, 1967 - 1967, KFUK-spejderne i Nyborg, 1967 - 1967, Frivilligt Drenge Forbund, Nyborg, 1. kreds, 1951, Frivilligt Drenge Forbund, Odense 14. kreds, 1970 - 1970, Danske kvinders forsvarsforening i Odense, 1907 - 1907, Socialdemokratisk Kvindeudvalg, 1949 - 1949, Danske Erhvervskvinders Klub, 1949 - 1949, Den ny Brugsforening for Frørup og nærmeste omegn, 1886 - 1886, Ejlby Andels elektricitetsselskab, 1914 - 1914, Thurø Elektricitetsforening, 1940 - 1940, Tranekær elektriske Belysningsselskab, 1907 - 1907, Egense gadebelysningsforening, - , Stige gadebelysningsselskab, 1912 - 1912, Tved Gadebelysningsforening, 1948 - 1948, Åsum elektricitetsforening, 1918 - 1918, Gadebelysnings-Foreningen "Fruens Bøge", 1911 - 1911, Svendborg Oplands Andels-Elektricitetsforening, 1952,

Nørre Esterbølle Elektricitetsforening, 1925, Vester Åby Gadebelysningsforening, 1920 - 1920, De Samvirkende Landelektricitetsværker i Fyns Stift, 1914 - 1914, Stige Vandværk And./S, 1933 - 1933, Lundby-Landet-Strammelse Vandværk, 1953, Nordfyens Andelsbiler, andelsselskab, 1930 - 1930, Byggeselskabet for arbejdere ved Sydfynske Jernbaneværkstæder, 1907 - 1907, Interessentselskab "Inddæmningen af 1878" Stige, 1878 - 1878, Komiteen for tilvejebringelse af en jernbane fra Fåborg til Ringe, 1874 - 1874, Udvalget for jernbane på Ærø, 1916, Tommerup-Assens jernbane, 1882, Interessentselskabet Svendborg-Vindeby Færgefart, 1954, Østifternes Husmandskreditforening, 1943 - 1943, Dalum Bygge- og Boligforening, 1946 - 1946, Gestelev andelsmejeri, 1889 - 1889, Åsum-Seden andelsmejeri (oprettet 1892), 1892, Melby Andelsmejeri (oprettet 1889), 1910 - 1910, Hindsholm biavlerforening, 1895 - 1895, Foreningen af cikoriedyrkere, 1911 - 1911, Stige gartnerforening, 1930 - 1930, Fyens Lægeforening, 1859 - 1859, Dansk Ingeniørforenings Fyns-afdeling, 1917 - 1917, Fiskeriselskab, 1883 - 1883, Foreningen for Danmarks Fjerkræavl, 1883 - 1883, Odense Tømrermesterforening, 1889, Odense Vognmandsforening, 1904 - 1904, Nyborg og omegns Fjerkræklub, 1965 - 1965, Fyns belgiske hesteavl, 0, Foreningen for Køre- og Ridehesteavlens fremme, 1892 - 1892, Foreningen af berejste håndværkere på Fyn, 1894 - 1894, Svendborg Haandværker- og Industriforening, 1859 - 1859, Svendborg Haandværker- og Understøttelsesforening, 1888 - 1888, Odense Haandværkerforening (stiftet 1857), 1857, Håndværkersvendenes Rejse- og Sygeforening, Odense afd., - , Rolfsted sogns kvægavlsforening, 1891 - 1891, Vends Herreds og Wedellsborg Birks Landboforening, 1841 - 1841, Den fynske Landmandsforening, 1877 - 1877, Danmarks Agrarforening, 1893, Agrarforeningen, 1893 - 1893, Landmandsforsamlingen, 1877 - 1877, Svendborg amts landøkonomiske Selskab, - , Foreningen af konservesdyrkere på Fyn, 1916, Ringe Lokal-Foderstofforening, 1931 - 1931, Thurø Hartkornsejere, 1956, Husmandsforeningen for Aunslev og omegn, 1955 - 1955, Vindinge sogns Husmandsforening, 1950, Foreningen af danske kirkeejere, 1903 - 1903, Gislev og omegns kontrolforening, - , Foreningen af amts- og retsbetjentfuldmægtige, - , De samvirkende Sognerådsforeninger i Danmark, 1899 - 1899, Dansk stenografisk Forening, Odense-kredsen, 1893 - 1893, Dansk Arbejdsmands- og specialarbejderforbund, 17. kreds, 1942 - 1942, Dansk smede- og maskinarbejderforbund, 1910 - 1910,

Foreningen af kommunale embedsmænd, 1953 - 1953,

Foreningen af sognefogeder i Sallinge herred, 1951 - 1951, Svendborg borgerforening, 1851 - 1851, Kjøbstædernes Delegeretmøde, 1844 - 1844, Borgerforeningen i Odense, 1857 - 1857, Seden bylav, 1900 - 1900, Bylauget i Skibhusene, 1839 - 1839, Hunderup villakvarters grundejerforening, 1899, Lumby-Tårup bylav, - , Dyrhavegård Grundejerforening, 1969, Hjulby Bylav, 1969, Thurø Turistforening, 1951 - 1951, Samvirkende Turistforeninger i Fyns Stift, 1969, Begravelsesforeningen i Rudkøbing, 1866 - 1866, Vindinge sogns Hundredmandsforening, 1950 - 1950, Avernakø hesteforsikring, 1948 - 1948, Odense Hesteassuranceforening af 1853, 1853 - 1853, Assens forsikringsforening mod tab af svin, 1883 - 1883, Åsum og omegns griseforsikringsforening, 1901 - 1901,

Krarup Sogns Kreaturforsikringsselskab, 1875 - 1875, Lunde-Skam m.fl. herreders kreaturforsikring, 1888 - 1888, Bjerge-Åsum herreders hesteassuranceforening, 1862 - 1862, Hesteforsikring, 1816, Sanderum sogns griseforsikringsforening, 1907 - 1907,

Baag og Vends m.fl. Herreders Heste- og Hornkvægs-Forsikringsselskab, 1850 - 1850, Kreaturforsikringsforening f. Tommerup (og Brylle), 1856 - 1856, Seden Hesteassurance, 1904 - 1904, Lumby sogns hjælpeforening, 1886 - 1886, Skeby-Otterup Hjælpeforening, 1893 - 1893, Rønninge sogns spare- og hjælpeforening, 1886 - 1886, Assens understøttelsesforening af 1874, 1873, Diernisse sogns understøttelsesforening og lånekasse, 1887, Fyns stifts præsters forening til understøttelse af trængende præstedøtre, 1880 - 1880, Understøttelsesforeningen mellem arbejderklassen i Middelfart, 1855 - 1855, Odense Understøttelsesforening, 1886 - 1886, Den kvindelige præmie- og understøttelsesforening i Odense, 1880, Båg herreds gejstlige enkekasse, 1829 - 1829, Degneenkekasse, 1788 - 1788, Fyns Stifts hjælpeforening for gejstlige dobbeltenker, 1848 - 1848, Fyns Stifts gejstlige enkekasse, 1720 - 1720, Fyns stifts pensionskasse for præsteenker, 1865 - 1865, Enkesocietetet, 1748 - 1748, Rise sogns enkekasse, 1869 - 1869, Håndværkernes enkekasse i Assens, 1865 - 1865, Svendborg Hjælpeforening, 1880, Skolelærerhjælpekassen, 1815 - 1815, Langelands skolelærer-hjælpekasse, 1818 - 1818, Foreningen til understøttelse af rejsende håndværkssvende i Rudkøbing, 1908 - 1908, Understøttelsesforeningen for fynske landmænd, 1883 - 1883, Lensgreve Bille Brahe Selbys understøttelsesfond for Fåborg, 1879 - 1879, Salling herreds gejstlige enkekasse, 1859 - 1859, Skolelærerenkepensionskassen, 1841 - 1841, Barmhjertelighedsforeningen for Avnslev og Bovense, 1845 - 1845, Det fyenske Fængselsselskab, 1858 - 1858, Foreningen for plejebørn på Langeland, 1867 - 1867, Den Fynske Plejehjemsforening, 0, Folkebespisningen "Samaritanen", Odense, 1893 - 1893, Samfundshjælpen i Odense, 1920 - 1920, Nyborg velgørenhedsselskab, 1868 - 1868, Damekomiteen til bespisning af fattige skolebørn i Nørregade 67 (i Odense), 1901 - 1901, Kristelig forening til vildfarende børns redning, 1899 - 1899, Kristelig forening for offentlig tiltalte og straffede børns redning, 1899, Landsforeningen til arbejdsløshedens bekæmpelse, Thurø afd., 1941 - 1941, Foreningen til opførelse af alderdoms- og arbejderfriboliger i Odense, 1878 - 1878, Det private velgørenhedsselskab i Odense, 1856 - 1856, Foreningen i Odense til værn for enligt stillede kvinder, 1886 - 1886, Røde Kors, 1913, Plejehjemsforeningen for Svendborg amt, 1903 - 1903,

Foreningen for ubemidlede kvindelige konfirmanders beklædning, - , Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, Lokalforeningen for Nyborg og omegn, 1950 - 1950, Foreningen "Fremtiden" i Rynkeby, Ringe sogn, 1887, Interessentskabet "Thorseng", 1901 - 1901, Nyborg børnehave og vuggestue, 1933 - 1933, Nyborg Børnehjem, 1939 - 1939, Pensionistklubben i Frelsens Hærs lokaler (Assens), 1970 - 1970, Dansk Røde Kors, afdeling for Nyborg og omegn, 1962, Foreningen "Dannevirke", 1966 - 1966, KFUMs Fritidshjem for mænd, Odense, 1953 - 1953, Fyns Stifts Børneværnsforening, 1926 - 1926, Foreningen for forulykkede søfolks trængende efterladte og den denne underlagte sømandsstiftelse i Odense, 1862 - 1862, Julens Glæder, 1943 - 1943, Børnesagens Fællesråd, 1973 - 1973, Beskyttet virksomhed i Nyborg, 1962 - 1962, Landsforeningen mod Børnelammelse (Polio) Kredsforeningen for Odense og Assens amter, 1973 - 1973, Selskabet for den danske almueskole, 1856 - 1856, Rynkeby Husflidsforening, 1936 - 1936, Åsum Skoleforening, 1896 - 1896, Mændenes Aftenskole, 1894 - 1894, Arbejdernes Oplysnings Forbund i Strib, 1935 - 1935, Selskabet for Skolevæsen og den almene oplysning, 1806, Akademisk Samvirke på Fyn, 1960 - 1960, Drejø Sogns Foredragsforening, 1905 - 1905, Ejlby Foredragsforening, 1910 - 1910, Foreningen for afholdelse af populære foredrag i Odense, 1889 - 1889, Ørbæk Foredragsforening, 1899 - 1899, Studenterhjemmets foredragsudvalg i Bogense, 1903 - 1903, Rynkeby Foredrags- og Underholdningsforening, 1933 - 1933, Årup og Omegns Foredragsforening, 1940 - 1940, Foreningen til gamle Bygningers Bevaring, 1929 - 1929, Fyens Stifts litterære Selskab, 1815 - 1815, Komiteen i Fyens Stift for tilvejebringelse af en rytterstatue af kong Christian den Niende, 1906 - 1906,

The Odense English Club, 1909 - 1909, Odense Kunstforening, 1844 - 1844, Fyns Stifts Kunstforening, 1931 - 1931, Selskabet for Borgerdyd, 1786, Deutscher Klub, 1912, Udvalget for tilvejebringelse af en statue af H.C. Andersen, 1877 - 1877, "Novemberklubben", Odense, 1920 - 1920, Akademisk Forening for Fyns Stift/ Universitetscenterforeningen/ Universitet og Samfund/, 1864 - 1864, Foreningen Eventyrspillene i Odense, 1967, Museumsforeningen for Nyborg og omegn, 1952 - 1952, Historisk Samfund for Fyns Stift, 1952 - 1952, Stiftelsen "Fyns Bavnehøj", 1910 - 1910, Højskoleforeningen for Nyborg og omegn, 1928 - 1928,

Avnslev Boldklub, 1934 - 1934, Tåsinge Boldklub, 1965 - 1965, Tåsinge forenede Boldklubber, 1964 - 1964, Egense Gymnastikforening, 1934, Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening, 1966, Odense Amts Gymnastikforening, 1920 - 1920, De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, 1942 - 1942, Thurø Idrætsforening, 1944 - 1944, Avnslev Idrætsforening, 1968 - 1968, Hjulby Idrætsforening, 1967 - 1967, Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening, 1969, Krogsbølle Idrætsforning, 1951 - 1951, Svendborg Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening, 1965 - 1965, Fyns Atletik Forbund, 1928 - 1928, Troense Junior Sejlklub, 1966, Salonskytteklubben Otterup, 1924 - 1924, Nyborg borgerlige skydeselskab, 1877 - 1877, Odense forenede Skydeselskab, 1817 - 1817, Det kgl. privilegerede borgerlige Skyttelav i Odense, 1704 - 1704, Rudkøbing borgerlige skyttelaug, - , Riffelbevegelsen, 1885 - 1885, Skytteforeningen i Horne og Jordløse, - , Ringe Skytte- og Gymnastikforening, 1866 - 1866, Avnslev Skytte- og Gymnastikforening, 1936 - 1936, Odense Amts Skytteforening, 1866, Tåsinge bordtennisklub, 1959 - 1959, Odense Vandrehjem, 1931 - 1931, K.D.A.K., 1901 - 1901, Fyns Stifts Motorklub, 1920, Fyns Flyveklub, 1927 - 1927, Thurø Sejlklub, 1947 - 1947, Nyborg (kommunale) Vandrerhjem, 1932 - 1932, Nyborg Brevdueforening, 1967, Vindeby Badmintonklub, 1966 - 1966, Odense Roklub, 1904 - 1904, Bogense Sangforening, 1859 - 1859, Åsum Sangforening, 1886 - 1886, Forsvarsbrødrenes sangforening, 1931 - 1931, Odeon, 1876, Julekoncerter i Odense, 1885 - 1885, Odense filharmoniske Orkester, 1927 - 1927, Odense Musikforening, 1855 - 1855, ARTO, 1915, Tåsinge sangforening, 1844, Forbundet til sangens fremme i skolen og kirken i Fyns stift, 1844 - 1844, Landssangstævnet i Odense, 1922, Verninge Sangforening, 1890, Avnslev-Rynkeby Skakklub, 1963, Midtfyns Radioklub, Ringe, 1925, Nyborg Radioklub, 1924 - 1924, De danske Våbenbrødre, Brahetrolleborg afdeling, 1874 - 1874, De danske Våbenbrødre, Faaborg afdeling, 1865 - 1865, De danske Våbenbrødre, Odense afdeling, 1859 - 1859,

De danske Våbenbrødre, Svanninge afdeling, 1899 - 1899, Lunde sogns Medailleforening, 1877 - 1877, Nyborg dramatiske selskab, 1816 - 1816, Det broderlige Fiskerselskab i Odense, 1825 - 1825, Odense dramatiske Selskab, 1817, Odense Klub, 1780 - 1780, Sct. Knuds Gilde, 1886 - 1886, Foreningen Vintergrønt, Odense, 1911 - 1911, Svendborg dramatiske Selskab, 1812 - 1812, Foreningen "Enigheden", Svendborg, 1908, Klubben af 4. marts 1907 for Ærø, 1907, Sommerforlystelserne i Sophie Frederikkes lund, 1847,

Rønninge sogns Medailleforening, - , Frimurerlogen i Odense, 1842, Logen "Ringen", - , Klubselskabet i Petersens gård, - , Foreningen i Fruens Bøge, 1870 - 1870, Gartnerforeningen "Flora", Odense, 1894, Barløse sogns forsamlingshus, 1906 - 1906, I/S "Ejlby Forsamlingshus", 1897 - 1897, Hindsholm konservative klub, 1887, Højby forsamlingshus, 1877 - 1877, Tved forsamlingshus, 1902 - 1902, Foreningen A/S Østrup Forsamlingshus, 1906, Ryslinge forsamlingshus, 1935 - 1935, Avnslev forsamlingshus, 1890 - 1890, Bjerreby forsamlingshus, 1921 - 1921, Bovense forsamlingshus, 1959 - 1959, Køng forsamlingshus, 1890 - 1890, Fadderskabsforeningen for Højer sogn, 1935 - 1935, Odense amts rekylkorps, 1913 - 1913, Odense frivillige Bevogtningskorps, 1915 - 1915, Hjemmeværnsforeningen i Odense, 7. kompagni, Banegårdsgrupperne, 1945 - 1945, Åsum frivillige Vagtværn, 1944 - 1944, Vestfyns Hjemstavnsforening, - , Lunde-Skam herreders patriotiske Selskab, 1818 - 1818, Fyns patriotiske Selskab, 1809, Fyns Stifts Patriotiske Selskab, 1845 - 1845, Det patriotiske slesvig-holstenske selskab, 1812 - 1812, Udvalget for Veteranadressen, 1907 - 1907, Tåsinge frivillige politivæsen, 1802 - 1802, Civilforsvarsforbundet, Nyborg kreds, 1968 - 1968, Grænseforeningen for Svendborg amt, 1950 - 1950, Grænseforeningen Fyns Amt, 1944 - 1944, Bjerreby Sogns Almuebogsamling, 1822 - 1822, Ejlby-Melby biblioteksforening, 1922 - 1922, Føns-Ørslev pastorats lånebibliotek, 1818 - 1818, Gamtofte sognebibliotek, - , Lumby sognebibliotek, 1840, Marstal folkebibliotek, 1917 - 1917, Søllested-Vedtofte sognebibliotek, 1818 - 1818, Sønderby bibliotek, 1855, Tanderup sognebibliotek, 1842 - 1842, Tved sognebogsamling, 1944 - 1944, Vigerslev sognebibliotek, 1876 - 1876, Fyens Stifts Læseforening, - , Assens amtsbibliotek, 1958 - 1958, Teologisk Læseforening, 1930 - 1930, Tved sogns Læseselskab, 1842 - 1842, Fyns Stiftsbibliotek, 1813 - 1813, Køng sogns bibliotek, 1928, Rudkøbing Læseselskab, 1837, Lunde herreds konvents læseselskab, 1859, Svendborg bogsocietet, 1760, Assens amtsbibliotek, 1812 - 1812, Fåborg borgerskoles bibliotek, 1884 - 1884, Assens borgerskoles bibliotek, 1842 - 1842, Odense Haandværker- og Industriforenings bibliotek, 1895, Odense gymnasiums bibliotek, 1757 - 1757, Langeland amtsbibliotek, 1812 - 1812, Skårup seminariums bibliotek, 1896 - 1896, Tåsinge biblioteksforening, 1950, Salbrovad bibliotek, 1958 - 1958, Sandager-Holevad bibliotek, 1957 - 1957, Svendborg amtsbibliotek, 1935 - 1935, Avnslev-Bovense-Hjulby folkebibliotek, 1934 - 1934, Skårup sognebibliotek, 1944 - 1944, Nyborg Folkebibliotek, 1940 - 1940, Avnslev-Bovense-Hjulby Biblioteksforening, 1949 - 1949, Avnslev-Bovense-Hjulby sognebibliotek, 1949 - 1949, Vindinge sogns bibliotek, 1952 - 1952, Sønder Nærå biblioteksforening, 1938 - 1938, Horne sogns Læseforening, 1838 - 1838, Søby sognebibliotek, - , Vissenbjerg sogns arbejderspareforening, 1902 - 1902,

Brenderup menigheds plejeforening, 1898 - 1898, Broholm sygeplejeforening, 1885 - 1885, Dalby sygeplejeforening, 1922 - 1922, Egense sygeplejeforening, 1934 - 1934, Hårby sygeplejeforening, 1950 - 1950, Rønninge sogns spare- og hjælpeforening, 1886 - 1886, Thurø sygeplejeforening, 1911 - 1911, Horne sygeplejeforening, 1892, Sdr. Nærå sygeplejeforening, 1903, Lumby sygeplejeforening, 1896 - 1896, Låneforening for landmænd, 1884, Sandager-Holevad sygeplejeforening, 1906 - 1906, Gamtofte-Søby-Turup sygeplejeforening, 1960 - 1960, Det for de mindst formuende mest fordelagtige Fyenske Societet, 1796 - 1796, Skolesparekassen, 1882 - 1882, Avnslev Dyrehave og Hjulby sogns sygeplejeforening, 1926 - 1926, Avnslev-Bovense sygeplejeforening, 1936 - 1936, Asperup og Roerslev sognes Sygeplejeforening, 1899 - 1899, Krogsbølle sogns Sygeplejeforening, 1904 - 1904, Skamby Sygeplejeforening, 1905 - 1905, Helnæs Sygeplejeforening, 1913 - 1913, Skårup Sygeplejeforening, 1919 - 1919, Spareforeningen Juleglæden, Tarup, 1947 - 1947, Landsforeningen mod Børnelammelse, 1944 - 1944, Amtsforeningen af hjemmesygeplejevirksomheder i Svendborg amt, 1964 - 1964, Brylle Sygeplejeforening, 1907 - 1907, Ore sogns Sygeplejeforening, 1946 - 1946, Skovby sogns Sygeplejeforening, 1908 - 1908, Otterup Hjemmesygeplejeforening, 1935 - 1935, Magleby Sygeplejeforening, 1905 - 1905, Melby Julespareforening, 1926 - 1926, Sygeplejeforeningen for Ulbølle, V. Åby og Omegn, 1896 - 1896, Brahetrolleborg sogns Sygeplejeforening, 1886 - 1886,

Svanninge sogns Sygeplejeforening, 1917 - 1917, Diernisse sogns Sygeplejeforening, 1919 - 1919, Gudme herreds tyendespareforening, 1901 - 1901, Hjemmesygeplejen paa Nordfyn, 1950 - 1950, Troense Liglaug, 1903 - 1903, Kerteminde sygeplejeforening, 1928 - 1928, Det konservative Folkeparti, 1917 - 1917, Den ny Brugsforening for Frørup og nærmeste omegn, 1886 - 1886, Fynske skovbrugs Salgs-Fordelingsforening, 1933 - 1933, Comiteen for oprettelse af et mindesmærke for Th. Kingo i Odense, - , Landsforeningen af Danske Erhvervskvinders Klubber, 1948 - 1948, Berntsen, Klaus, politiker, skolemand, 1844 - 1844, Holsten, Adolf Hans, til Gelskov og Langesø, amtmand, 1630 - 1630, Landsforbundet Frivilligt Drenge Forbund (FDF), 1902, Amtsforvalterforeningen, 0, 245: Danmark. Odense. Karen Brahes Bibliotek. Nu i Landsarkivet f, - , 245: Danmark. Odense. Landsarkivet for Fyn, - ,

Bogense

Ehlerts Boghandel Østergade 10 Bogense , - , Bogense sogn

Ringe

Ringe Museum, Ringe Museumsforening , 1923, Ringe kommune Gestelev Andelsmejeri , 1889 - 1955 1. okt., Gestelev sogn ANDERSEN, RASMUS LAURITS , 1871, 1/7 Gestelev - 1959, 24/12 Odense, Gestelev sogn, Palleshave by

Aalborg

Christian Petresch-Christensen , 31/8 1875, Aalborg Kommune

Alle registreringer | Start | Søgning | Om arkiverne | Projektet | Links | Vejledning |

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk