[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase - Ringe lokalhistoriske Arkiv

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 24-03-00
Time: 20:19:26
Remote Name: 195.249.77.120

Kommentarer

http://danpa.dda.dk

Søgeresultat

Kommune: Søgningen fandt 923 registreringer.

0 Ikke kendt

Slægten BUHL's historie. Samlet til 500 års slægsjubilæum - , Uden stedsangivelse Pryd- og Dværghøseklubben "Sydfyn" - , Hjemsted ukendt MADSEN, EDITH GURLI LØVGREEN 1944, 18/1 Flemløse, Ukendt sted JØRGENSEN, ANNE JOHANNE 1857, 20/2 Kjøng Sogn, Ukendt sted

420 Fyns amt

Det Fynske Venstres Samvirksomhed - , Fyns Amt Sydfyns landøkonom. Forskudsf. Legat Sydfyns landøkonomiske Forskudsforenings Legat 1913 - 1993, Sydfynske Kommuner, dækkende flere Fyns Stifts Snedkermesterforening Nord og vestfyn Assens og Odense amter 1919, Fyns Amt Svendborg Amts Landhaandværkerforen. 1872, 3 sept. - 1913, Midtfynske Kommuner, dækkende flere Bøgedal Kontrolforening 1918 - 1967, Midtfynske Kommuner, dækkende flere

431 Faaborg

BRAHETROLLEBORG Godsbesiddelser i Krarup m. fl. sogne - , Faaborg kommune, Brahetrolleborg

461 Odense

Rasmussen, Rasmus. Snedkermester * Espe sogn 1879, 17/10. 1903 1/5 - ja, Fangel, Odense kommune Vandrebog Fyns Stifts Husmandsskole Elever hold 1943/1944. Hasmark Strand. - , Odense

473 Ringe

"Skovgaard" Klaus Berntsensvej 1 Matr. 5 a Eskildstrup by Larsen, Rasmus Christian. gdr Eskely, Hans Peder. gdr. Eskely, Laurits Viggo. gdr - , Søllinge sogn, Eskildstrup by Folkeuniversitetsforeningen f. Ringe og nærliggende Sogne 1900 - 1912, Ringe sogn Radikale Venstre i Sdr. Højrup Sogn 1911 - 1970, Sdr. Højrup sogn Ringe Andelsmejeri 1887 - 1980, Ringe sogn Ringe Sangforening 1888 - ja, Ringe sogn Pederstrup Andelsmejeri 1887 - 1972, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by Ringe Fattiggaard RINGE ANSTALT Assensvej 30. Matr. 7 b 1935, Ringe sogn Legat: Henrik Bielcke Kaas & hustru "Tidligere ejer af Boltinggaard, Generalmajor Henrich Bielcke Kaas og Hustru Fru Anne Vind von Kuhlas Legat" for værdige trængende i Ringe Sogn 1737 - 1973, Ringe sogn Midtfyns Fjerkræ Forening / KLUB 1932, Ringe kommune Sdr. Højrup Sogns Husflidsforening 1949 - 1977, Sdr. Højrup sogn Lokalforeningen Pederstrup og Omegns Foderstofforening 1901 - 1954, Sdr. Højrup sogn Foreningen f.Gadebelysning i Pederst (Pederstrup) 1926 - 1977, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by Venstrevælgerforeningen i Sdr.Højrup før 1926 - 1969, Sdr. Højrup sogn Pederstrup og Omegns Andelskasse 1919 - 1958, Sdr. Højrup sogn Sdr Højrup og Omegns Griseforsikring SDR. HØJRUP OG OMEGNS GRISE ASSURANCEFORENING 1896 - ja, Sdr. Højrup sogn, Sdr. Højrup by Sdr. Højrup Skytte og Gymnastikforen 1866, Sdr. Højrup sogn Sdr. Højrup Pederstrup Vandværk 1969 - 1990, Sdr. Højrup sogn Pederstrup Fryseanlæg, Andelsselskab 1949 - 1970, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by Socialdemokratisk foren. for Espe 1932 - 1970, Espe sogn Socialdemokratisk foren. Sdr Højrup SOCIALDEMOKRATISK FORENING FOR SDR. HØJRUP SOGN 1929 - 1969, Sdr. Højrup sogn Forening. f.Gadebelysning Sdr.Højrup Foreningen for Gadebelysning i Sdr. Højrup 1935 - 1978, Sdr. Højrup sogn, Sdr. Højrup by Socialdemokratiet i Ringe Socialdemokratisk forening for Ringe og Omegn. 1906, Ringe kommune Julens Glæde for Sdr. Højrup sogn 1928 - nej, Sdr. Højrup sogn Hovgaard, Niels og Anna gdr "Engholm" matr. 4, Pederstrup by Bøgehøjvej 5 1869, 28/1 Sdr. Højrup - 1958, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by Ringe Museum, Ringe Museumsforening 1923, Ringe kommune 1. Hovedkreds. Svendborg Amts SG&I De Midtfynske Skytte-, Gymnastik og Idrætsforeninger. 1871, Ringe kommune DYRSKUE I RINGE Arkivet er overført til A 582. - , Ringe kommune Andersen, Anders Kristian gdr. Volstrup 1878, 15/1 - 1962, 15/9., Ringe sogn, Volstrup by Ibsen, Rasmus Peder Sognefoged, gdr. 1882, - 1927, Søllinge sogn, Eskildstrup by Krarup Ungdomsforening 1910, Krarup sogn Hjælpekassen Voldstrup - , Ringe sogn, Volstrup by Søllinge Friskole 1873 - 1994, Søllinge sogn Sdr. Højrup Sogns Beboerforening 1979, Sdr. Højrup sogn Enemærke, Rasmus. Fotograf. 1918 - 1961, Ringe sogn, Ringe by Ringe Hvilehjem Assensvej 30 (Tidl. Ringe Fattiggaard 1935 - 1962, Ringe sogn Ringe Husmandsforening 1987, Ringe kommune Elektricitet i Højrup under Faaborg Elektricitetsværk 1913, Hillerslev sogn, Højrup by Ringe Hallen 1960 - 1980 se bem., Ringe kommune Fjellebro Sundsgårdsvej 8 - , Herringe sogn, Fjellebro Hvdg. Hvide Kors, Det. Højrup afdeling 1910, 24/3 - 1973, Hillerslev sogn, Højrup by Pederstrup og Omegns Elektricitets- værk. Pederstrup og Omegns Tranformer- forening 1919, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by Frydendahl, H. Chr. 1. lærer ved Krarup Skole 1888 13/6 Brørup Sogn - 1947 2/7 Krarup Sogn, Krarup sogn Pedersen, Lars * i Aamarks Gaard i Krarup Udvandrede til Amerika. 1842, 12/3 Krarup, Krarup sogn, Krarup by Rasmussen, Rasmus gdr. Snarupvejen 38. matr. 2 a Snarup by. "Snarup Vang" 1842, 12/6 Kirkeby - 1922, 21/1 Krarup, Krarup sogn, Snarup by Rasmussen, Karen * Dalgaard. Paarup, Rasmus. (Husejer) Dalgaard, Mette Marie. Hundstrupvej 34. Matr. 2 c og 2 d - , Krarup sogn, Krarup by Foreningen Fremtiden i Rynkeby 1887, 6/4 Rynkeby - Antagelig nedlagt, Ringe sogn, Rynkeby by HYMER, OTTO * Hansen Musiker 1904, 14/2 Ringe - 1985, 11/6 (Ringe), Ringe sogn, Ringe by Andersen, Nikolaj Christian Glarmester Østergade 20 1893, 18/11. Faaborg - 1966 i Odense, Ringe sogn, Ringe by Mortensens Malerforretning Jernbanegade 15 1894, Ringe sogn Boltinggaard Gods Boltinggaardvej 28 - , Ringe sogn, Boltinggård Hovedgård Mosegaard, Petra. "Kloge Petra" 1884, 24/2 Krarup - 1976, 9/5 Krarup, Krarup sogn, Krarup by Dansk Arbejdsmandsforbund SØLLINGE Dansk Arbejdsmands- og special- arbejderforbund SØLLINGE 1936 ?? - 1964 ??, Søllinge-Hellerup kommune Nr. Søby - Heden Sygeplejeforening - , Heden sogn Heden Forsamlingshus 1914 - (1963), Heden sogn Jepsen, Herluf Amtsskolekonsulent 1879, 25/2, Ringe sogn Sødingevej 38 matr. 32, 33 og 64 - , Ringe sogn, Sødinge by SKATTEBØGER og VEJVISERE 1926, Ringe kommune Sdr. Højrup Mk & Omegns Elektricitfo Sdr. Højrup Mark og Omegns Elektrici teksforening. 1925 - 1971, Sdr. Højrup sogn, Sdr. Højrup by Mikkelsen, Anton Friskolelærer i Søllinge 1889, 15/3 Hørning - 1953, 6/1 (Ollerup), Søllinge sogn, Søllinge by Errboe, Joseph Pedersen Læge Rolighedsvej 3, Ringe 1844, 1/11 Ærøskøbing - 1933, 11/1 (Odense), Ringe sogn Ringe Fællesantenneforening 1971, Ringe sogn, Ringe by Vandrebøger 8 søskende og hjemmet i Søllinge. Christence, Fredrikke, Karen, Astrid, Hans, David, Marie og Eigil. Hans, David, Marie, Eigil Forældre: David Schjær Jacobsen og hustru Ane Marie Dorthea * Nielsen. 1916 - 1954, Søllinge sogn, Søllinge by Henriksen, Henrik Magnus 1. lærer og lokalhistoriker 1875, 10/2 Ryslinge - 1958, 27/3 Ringe, Ringe sogn, Brangstrup by Sørensen, Peder gdr. Sdr. Højrupvejen 23 188, 7/5 Gislev - 1969, 16/9, Sdr. Højrup sogn, Sdr. Højrup by Jørgensen, Jens Kr. 1. lærer Krarup skole 1918, 1/1 - 1994, 20/10, Krarup sogn Krarup Maskinfabrik 1921 - 1990erne, Krarup sogn, Krarup by Ø. Hæsinge, S. Lyndelse og Hiller- slev sognes Hesteforsikrings Forening 1910, Hillerslev sogn DYDENSBORG, en fynsk slægt - , Ringe sogn Jacobsen, David Schjær 1. lærer Søllinge 1861, 5/12 Ollerup - 1954, 18/1 Ringe, Søllinge sogn Jørgensen Anders Lærer og kirkesanger "Guldhøj" 1813, 17/11 Tanderup - 1891, 27/12 Ringe, Ringe sogn, Rynkeby by Ringe Haandværker & Industriforening 1886, Ringe kommune "INTARSIA" Dekupør 1910, Ringe sogn, Ringe by Julens Glæde - Søllinge 1972, Søllinge sogn Søllinge Fryseri 1948 - 1964, Søllinge sogn Eskildstrup Jagtforening - , Søllinge sogn, Eskildstrup by Andersen, Elisabeth "Bøgehøjgaard" Pederstrup 1893, 5/11 - 1981, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by Østifternes Haveselskab, Sdr. Højrup Kreds. 1934 - 1974, Sdr. Højrup sogn Larsen, Karen Marie HELENE 1887, 23/12 Sdr.Højrup - i Korup, Sdr. Højrup sogn, Sdr. Højrup by Hjemly Fri- og efterskole 1889, Hillerslev sogn Espe og Omegns Brugsforening 1906 - ja, Espe sogn, Espe by Pederstrup og Omegns Brugsforening 1906 - 1982 (lukkede 1980), Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by Sdr. Højrup Pederstrup Ungdomsklub (1968) - 1978/79, Sdr. Højrup sogn Hellerup Sogns Forsamlingshus HAUNDRUP FORSAMLINGSHUS ??? - 1965, Hellerup sogn, Haundrup by Bek, Jens Pedersen (samt familie) Snedker 1847, 25/1 Heden S. - 1923, 10/10 Gestelev, Gestelev sogn, Gestelev by Rudme Friskole 1858, Herringe sogn, Rudme by Frugtsorter fra Midtfyn Æblesorter fra Midtfyn. - , Ringe kommune Ringe Lokalhistoriske Forening 1979. 12/2, Ringe kommune Knudsen, Alfred. Købmand A/S Alfred Knudsen Algade 19 1875, 13/5 - 1957, 21/9 Ringe, Ringe sogn, Ringe by Ringe Tekniske Skole Algade 74 1893 - 1960, Ringe sogn Herringe Sogns Venstrevælgerforening 1966, Herringe sogn Ringe Sogns Venstrevælgerforening 1899 - 1970, Ringe sogn Venstrevælgerforeningen i Gestelev Sogn. ? - 1962, Gestelev sogn Søllinge Haundrup Venstrevælgerforen 1966, Søllinge-Hellerup kommune Venstrevælgerforeningen i Heden ? - 1971, Heden sogn Venstrevælgerforeningen i Vantinge 1971, Vantinge sogn Venstrevælgerforeningen i Hillerslev ? - 1971, Hillerslev sogn Venstrevælgerforeningen I Espe ? - 1971, Espe sogn Venstres Ungdom Espe Krarup 1963 ???, Espe sogn Krarup Venstrevælgerforening 1925 - 1971, Krarup sogn Søllinge Haundrup Foredragsforening Søllinge Foredragsforening 1930 ca. - nej, Søllinge-Hellerup kommune Ringe Boldklub af 1927 1927, Ringe kommune Søllinge Haundrup Husmandsf. Hushold Husholdningsudvalg 1975, Søllinge-Hellerup kommune SPEJDERKORPS 1. RINGE TROP "Rovfuglene" * "Ræthing Trop" "Glenterne" * "Ørnene" * "Ulvene" "Taarnfalkene" * "Musvaagerne" "Uglerne" m.fl. 1916, Ringe kommune Ringe og Omegns Husflidsforening 1884 - 1893, Ringe sogn Kvindevalgretsforeningen for Ringe og Omegn - , Ringe sogn Krarup Skytte- og Gymnastikforening 1897 - 1974, Krarup sogn Espe Skytte Gymnastik & Idrætsforen. 1891 - 1971, Espe sogn Krarup Sogns Husmandsforening 1936, Krarup sogn Krarup Husmandsf. Husholdningsudvalg 1937, Krarup sogn Venstres Ungdom i Søllinge ? - 1963 ca., Søllinge sogn SØLLINGE OG OM.GENS. HESTE-& KREATUR FORSIKRINGS-FORENING - , Søllinge sogn Søllinge Haundrup Husmandsforening 1906 - 1976, Søllinge-Hellerup kommune RINGE FRI- og EFTERSKOLE 1875, Ringe sogn SKOVRUP, HANS OLAV 1. lærer / skoleleder Heden Skole 1896, 18/8 Ryslinge - 1983, 12/12 Ringe, Heden sogn, Heden by Sdr. Højrup Børnehjem Senere: Møllebakken 1921 - senere amtsinstitution, Sdr. Højrup sogn, Sdr. Højrup by Petersen, Karla * Andersen Titanic forliset, reddet fra 1893, 13/2 Eskildstrup - 1980, 14/3 Ferritslev, Søllinge sogn, Eskildstrup by SYDFYNSKE JERNBANER 1876 - 1949, Ringe kommune AGERBÆK, HANS Præst i Espe-Vantinge og Øster Hæsinge Hillerslev 1798, 1/2 - 1869, Espe sogn FEHR & CO. Ringe A/S Fred. Rasmussen & CO 1926 - nej, Ringe kommune ALGADE 40 BIBLIOTEK / gl. RAADHUS 1921, Ringe sogn Granlyvej 19 matr. 2 p, Findinge by - , Espe Sogn, Findinge by Sønderjydsk Forening for Herringe og Omegn 1941 - 1972 sammenlagt, Herringe sogn Herringe Husmandsforening 1906 - 1976, Herringe sogn Tingskovvej 10 matr. 17 a og 28 a Espe by - , Espe sogn, Espe by Kjærbye, Oluf Rutebilchauffør 1986, 28/1 Odense, Vantinge sogn, Vantinge by Søllinge Eskildstrup Elektricitetsv. SØLLINGE-ESKILDSTRUP ANDELS ELEKTRICITETSVÆRK SØLLINGE MØLLE 1909 - 1975, Søllinge sogn Herringe Sogns frie Fattigkasse (1868) - ja, Herringe sogn Gestelev Foredragsrække 1929 - (1945), Gestelev sogn Søllinge Hellerup Ungdomsklub 1965 - 1971 (72), Søllinge-Hellerup kommune STATIONSVEJ 4 - Funktionærboligen - , Ringe sogn Arnklit, Folmer - , Ringe sogn, Boltinggård Hovedgård Stubbendrup Stubbendrupvej 2, matr. 1 a - , Søllinge sogn, Stubbendrup Steenstrups Boghandel. Algade 1906 - 1979, Ringe sogn Hansen, Henrik Alfred. Skrædermester Østergade 8. 1891, 21/10 Ringe - 1961, ?/8 Galbjerg, Ringe sogn, Ringe by Larsen, Hans. Gdr. Møllegaard gdr. "Møllegaard" Sdr. Højrupvejen 42 1901, 24/6 Sdr. Højrup - 1991, 19/8 Sdr. Højrup, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by CHRISTOFFERSEN, CHRISTOFFER Murermester 1878, 13/4 - 1947, 16/10, Ringe sogn GULDBERLOKKERNE GULDHORNENE, historien om - , Ringe sogn Jensen, Hans Maltgører, brygger Sødinge Bryggeri 1848, 29/10 Gudbjerg S - 1930, 21/2 Ringe, Ringe sogn, Sødinge by Søllinge Skytte og Gymnastikforening Søllinge Skytte-, Gymnastik og Idrætsforening. 1866, 8. marts, Søllinge sogn SDR HØJRUP PEDERSTRUP SANGFORENING 1917 - ja, Sdr. Højrup sogn Ringe Idrætspark / Ringe Friluftsbad 1934 - Ringe Hallen fra 1980, Ringe sogn Haundrup og Omegns Kreaturforsikring Forening. 1902 - 1961, Hellerup sogn Sdr. Højrup Husholdningskreds 1923 - 1973, Sdr. Højrup sogn Sønder Højrup Sogns og Omegns Hjælpe forening Foreningen fungerede som spareforening. 1890 - 1945/1959 ca., Sdr. Højrup sogn Knudsen, Helga Mary Olivia * Nielsen Kohavevej 26, Rynkeby Senere: Kirkeby, Stenstrup. 1909, 4/7 Ringe, Ringe sogn, Rynkeby by RINGE MELLEM OG REALSKOLE RINGE KOST OG REALSKOLE 1907, 3. september, Ringe sogn Rudme og Omegns Elektricitetsværk 1910 - 1976, Herringe sogn, Rudme by SØDINGE HEDE TRANSFORMATORSELSKAB 1926 - 1973, Ringe sogn, Sødinge by Søllinge og Omegns Gødningsforening 1916 - 1958, Søllinge sogn Midtfyens Købmandsforenings legat og Haandværker & Industriforenings 1971, Ringe kommune Falquorsen, Ditlev slægten Falkvardsen, slægten - , Ringe sogn Nybølle og Omegns Elektricitetsselsk 1921 - 1975, Hillerslev sogn, Nybølle by Frøbjerg, Christian Hjulmand og karetmager 1898, 11/4 - 1985, 17/6, Søllinge sogn, Søllinge by Sdr. Højrup Sognebibliotek Sdr. Højrup Sognebogsamling 1927 - 1970, Sdr. Højrup sogn BOLTINGE KONTROLFORENING Kontrolforening nr. 243 1925 - 1961, Ringe sogn HANSEN, CHRISTOFFER gdr. "Bredlandsgaard" Boltingevej 13, 1854, 26/10 Ringe - 1946 2/12 Ringe, Ringe sogn, Boltinge by Ringe Højskoleforening Højskoleforeningen for Ringe og Omegn. 1902 - 1973, Ringe sogn Boltinge Salonskytteforening 1911 - 1920, Ringe sogn, Boltinge by TOGULYKKEN I RINGE 1935 7. april 1935 1937, 7. april, Ringe sogn RINGE TENNISKLUB RINGE TENNIS- og BADMINTONKLUB Oprindelig: RINGE LAWN TENNISKLUB 1914 - delt i 1977, Ringe sogn HEDEN sogn's historie. Kilder til.. - , Heden sogn Julens Glæde Ringe Sogn 1919 - 1977, Ringe sogn Sødinge og Omegns Forsikringsf Grise 1967, Ringe sogn, Sødinge by Dansk Andels Ægexport Kreds nr. 33 Ringe. (Senere købt af Lactosan A/S) - , Ringe kommune KOGEBØGER & MADOPSKRIFTER - , Ringe sogn Murerkilde, Christian Rasmussen 1883, 1/4 Hillerslev, Hillerslev sogn, Nybølle by Gestelev Hundredmandsforening 1917 - 1960, Gestelev sogn Hillerslev Sogns Foredragsforening 1902 - 1980, Hillerslev sogn Espe Sognebogsamling. Espe Bibliotek 1846 - 1970, Espe sogn Espe Andelsmejeri 1888 - ja, Espe sogn Søllinge Pogeskole 1902 - 1907, Søllinge sogn Jensen, Johannes Friskolelærer v/Sødinge Friskole 1926-195? 1890 - 1976, Ringe sogn, Sødinge by Ringe Andels Elektricitetsværk 1909, Ringe sogn, Ringe by Krarup Andelsmejeri 1887 - 1995, Krarup sogn Lippert, Børge Skorstensfejermester Degnemarken, Ringe 1909, 7/9 Frederiksber - 1979, 21/6 Ringe, Ringe sogn, Ringe by Anna og Josefine Jensens Systue i Rudme. Rudmevej 43 1957 ca., Herringe sogn, Rudme by Søllinge Eskildstrup Kontrolforening Kontrolforening nr. 123 1906 - 1962, Søllinge sogn Knudsen. Peder Gmd. Rudmevej 117 "Bakkegaarden" 1876, 9/3 - 1957, 20/4 Rudme, Herringe sogn, Rudme by Krarup Brugsforening Brugsforeningen for Krarup og Omegn 1897 - 1989, Krarup sogn Foreningen Kvashuggeren, Søllinge/E Søllinge / Eskildstrup. 1942 - 1962, Søllinge sogn Ringe Højskolehjem A/S 1916 - 1970, Ringe sogn Rynkeby Foredragsforening RYNKEBY FOREDRAGS OG UNDERHOLDNINGS FORENING 1933 - 1997, Ringe sogn, Rynkeby by Midtfyns Vand og Gasinst. Forretning v/ Karl Ove Hein og Peder Ditlevsen Østergade 9 1952 - ja, Ringe sogn, Ringe by Heden Brugsforening 1908 - 1977, Heden sogn ERENBJERG, Peder AKSEL J. 1. lærer / overlærer 1899, 5/2 Sdr.Broby - 1979, ?/11 Ringe, Ringe sogn, Rynkeby by Pedersen, Martin. Redaktør 1894, 16/2 Søllinge - 1950, 25/4 København, Søllinge sogn, Eskildstrup by Højrupkredsens Venstrevælgerforening - , Hillerslev sogn, Højrup by Ringe og Omegns Lokalforening. D.A.G Under D.A.G. af 1916 1916 - 1962, Ringe kommune Søllinge Hellerup S. Hjælpeforening 1892 - 1971, Søllinge sogn Eriksen, Erik. gdr. (statsminister) Statsminister Landbrugsminister Gaardejer 1902, 20/11 Ringe - 1972, 7/10, Ringe sogn "Lindholmgaard" Lindehusvej 7 matr. 17 a, Sallinge KNUDSEN, RASMUS. gdr. - , Hillerslev sogn, Sallinge by SvendborgAmts Landøkonomiske Selskab Landøkonomisk Selskab. 1857 - 1992, Ringe kommune Fynske Landmænds Kalkforsyning A/S 1914 - (1930), Ringe sogn Gestelev Andelsmejeri 1889 - 1955 1. okt., Gestelev sogn Nybølle Andelsmejeri 1889 - 1944 (1945), Hillerslev sogn, Nybølle by Anton Nielsen. Vognmandsforretning Nielsen, Anton & Søn Vognmandsforretning A/S - , Ringe kommune RISØHØJ Sammenslutning af Ringe Håndboldklub Søllinge og Sdr. Højrup S&G 1974, Ringe kommune Haundrup Kvæavlsforening tidligere end 1922 - 1937, Hellerup sogn, Haundrup by Søllinge-Hellerup Sogns Køre- & Ride Forening. 1944 - 1954, Søllinge-Hellerup kommune Aude, Landinspektørfirma Peter EILER Aude. 1948 - 1973. 31/8., Ringe kommune RINGE ROTARY KLUB 1950, 11. november, Ringe kommune Ringe Station Ringe Jernbanestation - , Ringe sogn, Ringe by RASMUSSEN, UFFE Entreprenør 1875, 19. dec. - 1969, 21. nov., Ringe sogn HØJRUP SOCIALFORENING 1923 (1919) - 1971, Hillerslev sogn, Højrup by HILLERSLEV ANDELSFRYSERI 1950 - 1970, Hillerslev sogn ESPE SOGNS HESTEKASSE ? - ?, Espe sogn HILLERSLEV SKYTTE- & GYMNASTIKFOREN. HILLERSLEV GYMNASTIK- OG IDRÆTS- FORENING. 1866, Hillerslev sogn Radikale Venstre, Det i Ringe Sogn - , Ringe sogn VANTINGE FOREDRAGSFORENING ja, Vantinge sogn SALLINGE ANDELSMEJERI 1886 - 1963, Hillerslev sogn, Sallinge by Heden Vantinge Andelsmejeri Vantingevej 15. 1885 - 1970/72, Vantinge sogn MØLLER, JACOB HANSEN Lærer i Brangstrup 1843-1852 1810, 15/10 Hesselager - 1852, 2/6 Ringe, Ringe sogn, Brangstrup by ANDERSEN, RASMUS LAURITS 1871, 1/7 Gestelev - 1959, 24/12 Odense, Gestelev sogn, Palleshave by Søllinge Boldklub Hovedforening: Søllinge SKytte- Gymnastik og Idræts forening. - , Søllinge-Hellerup kommune Folkeligt Oplysnings Forbund. FOF Ringe 1979, Ringe kommune LIBERALT OPLYSNINGS FORBUND L O F - , Ringe kommune Heden Beboerforening - , Heden sogn Kohavevej 26. "Bomhuset" matr. 33 a - , Ringe sogn, Rynkeby by RASMUSSEN, WERNER DAM Redaktør Rynkebyvej 10 - , Ringe sogn, Rynkeby by Rasmussen, Knud Saugmann Snedkersvend Langgade 46, Espe 1920, 1/11 - 1994, 18/10 Espe., Espe sogn, Espe by RINGE ARKÆOLOGIGRUPPE - , Ringe kommune ARBEJDERNES OPLYSNINGS FORBUND A O F - Ringe 1925, 12/11, Ringe kommune Midtfyns Festival 1975, Ringe kommune RINGE PIGESPEJDERE "Blå Spejdere" Ringe Pigegruppe 1941, Ringe kommune RINGE POSTKONTOR 1852/1878/1908, Ringe sogn, Ringe by BANKEN FOR RINGE OG OMEGN 1906, Ringe sogn "SANGEN OM RINGE" Ringe Valsen 1965, Ringe sogn, Ringe by HANSEN, HOLGER Agronom, forsøgsleder Stationsvej 55, 5792 Årslev 1915, 19/9 Boltinge, Ringe sogn, Boltinge by Søllinge Hellerup S. Arbejderhjælpef Søllinge og Hellerup Sognes Arbejderhjælpeforening 1873. 30/11, Søllinge-Hellerup kommune Arbejdernes Andelsboligforening 1952, Ringe kommune Winther, Aage Christian Sognepræst Søllinge-Hellerup 1938-1953 1891, 10/3 Hesselager - 1954, 11/12 Ryslinge, Søllinge sogn, Søllinge by Søllinge Haundrup Husholdningskreds S A L S 1973, Søllinge-Hellerup kommune DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI I RINGE KOMMUNE 1970, Ringe kommune KRARUP SOGNS BEBOERFORENING 1973, Krarup sogn AMTSUDSTILLINGEN 1911 i Ringe Ringe Haandværker & Industriforening m.fl. arrangører. 1911 - 1911, Ringe sogn Søllinge Hellerup Sogns Sygekasse 1873 - 1966, Søllinge-Hellerup kommune Søllinge-Hellerup Borgerforening 1973, Søllinge sogn SØLLINGE-SDR.HØJRUP HUSHOLDNINGSKRED under S.A.L.S. 1973, Ringe kommune Midtfynske Folkedansere 1957, 7/2 - 1964/1965, Ringe kommune Valdemar Juul A/S Ringe afd. 1932 - 1981, 29/12, Ringe sogn, Ringe by JØRGENSEN, CHRISTEN Rynkeby 1800, 25/11, Ringe sogn, Rynkeby by LIONS CLUB RINGE. LIONS CLUB JULEMÆRKER 1979-1987. - , Ringe kommune Jørgensen, Morten. 1. lærer Hillerslev skole 1835, 22/11 Heden - 1913 (Odense), Hillerslev sogn, Hillerslev by SØDINGE FRISKOLE 1857, Ringe sogn, Sødinge by Tiende i Heden Sogn Kendelse vedrørende - , Heden sogn DYBDEBORINGEN I PEDERSTRUP 1951 - 1951, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by Damkærgaard, Rynkebyvej 6 matr. 4 a. - , Ringe sogn, Rynkeby by Haundrup Andelsfryseri 1953 - 1983, Hellerup sogn, Haundrup by Nielsen, Lars gdr. "Højrupgaard" 1855, 6/10 Brylle, Hillerslev sogn, Højrup by RINGE GASVÆRK 1915 - 1975 ???, Ringe sogn, Ringe by FYNSKE MUSIKANTER 1907, Ringe kommune THODE, FRITS HEINRICH Konservator 1934, 12/12 - 1985, 24/12, Sdr. Højrup sogn, Sdr. Højrup by PØLSEVOGNEN * CARLSENs 1944, Ringe sogn, Ringe by ANDERSEN, ELSE LOUISE Lærerinde Sallinge 1905, 31/10 - 1988, ?/3., Hillerslev sogn, Sallinge by SØLLINGE DILETTANT 1977, Søllinge sogn GESTELEV VANTINGE HUSHOLDNINGSUDVALG afdeling under Gestelev Vantinge Husmandsforening se A 1518 1936 - 1990, Espe-Vantinge kommune JENSEN, Svend ANKER Urmager 1916, 30. maj - 1992, 30. september, Ringe sogn, Ringe by RINGE VANDVÆRK 1893, Ringe kommune ANKER JENSEN, Guld- Sølvsmedeforretn - , Ringe sogn Hvide Kors, Det. Ringe afd. 1899, 28/3, Ringe kommune RINGE FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. 1961, Ringe kommune FALCKS BRAND- OG REDNINGSSTATION 1935/36, Ringe kommune LAMPE. Bageri Vestergade 5 1910, Ringe sogn, Ringe by Ringe Sogns Konservative Vælgerforen 1886 - (1970), Ringe sogn BRANGSTRUPFUNDET - , Ringe sogn, Brangstrup by Ringe Mandskor 1945, 25/8 - ja, Ringe kommune Jørgensen, Frederik Landarbejder, Højrup 1881, Hillerslev sogn, Højrup by Herbergsforeningen for Ringe & Omegn - , Ringe sogn Holm, Allan Joe. Ejendomsdokumenter (Nordvangsvej 4) (Jernbanegade 36) 1956, 23/4 Herringe, Ringe kommune Søllinge & Hellerup S. Medalleforen. Søllinge & Hellerup Sogns Medalleforening. (1890) - (1921), Søllinge-Hellerup kommune Søllinge Hellerup Radikale Venstrev. Radikale Venstrevælgerforening ? - (1959), Søllinge-Hellerup kommune Aagaard, Axel. Musiklærer / Maler 1919, 19/5 - 1989, 10/6, Ringe sogn, Ringe by LUNA PARKEN * Ringe Tivoli 1927, Ringe kommune Krarup førstelærerembede, Enkesædet 1816, Krarup sogn Bek, Jens Peder Lomholt Snedkermester 1875, 21.juli, Gestelev sogn, Gestelev by Sygeplejeforen. Espe-Vant.-Herringe- og Gestelev Sognes 1905, 11/12, Ringe kommune Nielsen Camilla. * Jensen. gdr gdr. "Enghavegaard" Herringevej 8, Herringe 1896, 20/8 Herringe - 1988, 19/4 Herringe, Herringe sogn, Herringe by "MIDTPUNKT" Annonce Ugeavis 1984 - 1985, Ringe kommune Espe Hallens Støtteforening. E.H.S 1976, 13/12, Espe sogn Knudsen, Anette Trach. Sdr. Højrupvejen 78 1951, 4. juli, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by "Engdal" gdr. Laur./ Rasmus Larsen Sdr. Højrupvejen 101 - , Søllinge sogn, Søllinge by Ringe Kommunes Biblioteksudvalg 1965 - 1970, Ringe kommune Gangsportsforeningen "TRIM 95" 1995?, Ringe kommune MIDTFYNS FRIE HØJSKOLE 1994, Ringe kommune HANSEN, GUDRUN tidl. sygeplejerske Gestelevvej 40, Gestelev 1900, 23/12 Stenstrup - 1981, 3/8, Gestelev, Gestelev sogn POULSEN, VIGGO Tømrermester 1901, 19/1. København, Ringe sogn ANDREASSEN, JULIUS Automekaniker. Svendborgvej 7 1881, 22/12, Ringe sogn FYNS STIFTS MALERMESTERFORENING 4. kreds MIDTFYN - , Ringe kommune ANDREASSEN, JENS PETER Læge 1906, 17/7 Haslev - 1995, 11/2 Ringe, Ringe sogn SDR. HØJRUP SOGNS SYGEKASSE 1885 - 1970, Sdr. Højrup sogn RASMUSSEN, MADS HANSEN "Regina" Vogn- og beslagsmed Svendborgvej 73 1886, 17/3, Ringe sogn LARSEN, HANS Graver / Kirkegaardsleder 1925, 10/10 Ringe, Ringe sogn LYSEMOSE, Harald Assensvej 45 - , Ringe sogn Midtfyns Kunst- og Musikforening 1974, Ringe kommune Ringe og Omegns Husmoderforening DDH FORENING AF AKTIVE KVINDER 1927, 30/3, Ringe sogn, Ringe by Dydensbog, Johannes Verner 1890, 13/1 Ringe S., Ringe sogn Dydensborg, Henry C.C. Husmand Boltingevej 15 Matr. 5 h, Boltinge. 1892, 23/3, Ringe sogn, Boltinge by Ringe Philatelistklub 1908 - 1912 ca., Ringe sogn PALLESHAVE FRISKOLE Hedebovej 46 1861, Gestelev sogn, Palleshave by Vantinge Brugsforening 1892 - 1982, Vantinge sogn, Vantinge by RINGE HANDELSSTANDSFORENING RINGE BUTIKSHANDLERFORENING 1944, 29. juni., Ringe sogn, Ringe by Andersen, Klaus Peter Major Anderson, Pete 1868, 24/4 Haundrup, Hellerup sogn, Haundrup by BLAUENFELDT, HELGE NIKOLAI Provst 1904, 24/1 Tamdrup. - 1973, 12/8 Ringe, Ringe sogn RINGE BIO 1916, Ringe sogn, Ringe by DANSK HARMONIKA- og SPILLEMANDSTRÆF Harmonikafestival 1982, Ringe kommune MIDTFYNS SKAKKLUB / Ringe Skakklub Skakklubben Midtfyn 1924, Ringe kommune Conradsen, Rasmus Chr. Postpakmester 1898 1/1 Brahetrolleb - 1978 28/4 Ringe, Ringe sogn Danmarks Naturfredningsf. Ringe Lokalkomiteén for Ringe og Ryslinge Kommuner. - , Ringe kommune Enevoldsen, Laurids Nielsen Skoleleder 1913, 25/12 Bjolderup - 1983, 1/1, Herringe sogn, Herringe by HENRIKSEN, MOGENS BO Museumsinspektør Arkæolog 1966, 17/2, Ringe kommune SØLLINGE-HELLERUP SOGNEBOGSAMLING SOGNEBIBLIOTEK SØLLINGE og HELLERUP LÆSEFORENING 1870 - 1970, Søllinge-Hellerup kommune Vantinge Folkebogsamling Vantinge Sognebogsamling senere: Vantinge Sognebibliotek 1924 - 1966 (1970), Vantinge sogn SØDINGE BRYGGERI Nyborgvej 12 1882 - 1973, Ringe sogn, Sødinge by Lydinge Mølle - , Krarup sogn, Lydinge by Matrikel 23 ab Krarup by. Bøjdenvejen u.f.nr. (509) - , Krarup sogn, Krarup by Matr. 23 af. Krarup by (udgået matrikel) - , Krarup sogn, Krarup by Matrikel 23 æ, Krarup by. Matriklen er ugået - , Krarup sogn, Krarup by Aaskov, Hans Christensen boelsmand Snarupvejen 35. matr. 1k, Snarup by. 1845, 16/11, Krarup sogn, Snarup by SDR. HØJRUP MASKINFABRIK FØNIX STAALINDUSTRI A/S BEMÆRKNING: ARKIVET er under omregistrering. Ved fabrikkens konkurs er indgået et omfangsrigt arkiv. (Sept. 99) 1921 - 1999, Sdr. Højrup sogn, Sdr. Højrup by Albretsen, Niels. Arkitekt 1949, 1/3 - 1988/1992, Ringe kommune FJORD NIELSENs BOGHANDEL Kirkepladsen 2 1957, Ringe sogn Algade 26 - , Ringe sogn, Ringe by RINGE BØRNEFILMKLUB 1979 - 1992, Ringe kommune Søllinge Husflidsforening 1964, Søllinge sogn Søllinge private Vandværk "Kilderne" 1969 - 1980, Søllinge sogn, Søllinge by Nielsen, Jenny Cathrine gift Andersen slægt / efterkommere 1876, 23/9 - 1963 14/6 i Søllinge, Søllinge sogn, Søllinge by RYNKEBY HUSFLIDSFORENING 1936, Ringe sogn, Rynkeby by RINGE GYMNASTIKFORENING 1925, Ringe sogn KØBMANDSGÅRDEN PEDERSTRUP v/ Kurt Madsen Sdr. Højrupvejen 44 1980, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by Herringe Kommunes Hjælpekasse 1908, Herringe sogn Herringe Sogns Sygeplejeforening 1918 2/4 - 1931 31/3, Herringe sogn SØLLINGE ESKILDSTRUP FORSAMLINGSHUS 1906 - 1972, Søllinge sogn Dyreborg, Hedvig L. M. Billedvæver Boltinggårdsvej 18, Kellerup 1917, 6/6, Ringe sogn RASMUSSEN, ADOLF Tømrer Senere ejer af PEDERSTRUP Savværk 1875, 25/5 Søllinge, Sdr. Højrup sogn, Pederstrup by ARBEJDERNES RADIO- og FJERNSYNSKLUB 1933/1945, Ringe kommune Ringe Brugsforening Super Brugsen, Ringe 1917, Ringe sogn, Ringe by Palleshave Børnehjem Kostskole - skolehjem - elevhjem 1907, Gestelev sogn, Palleshave by Ringe og Omegns Folkebogsamling (1837) 1916 - 1965, Ringe sogn, Ringe by Forlaget KULTURBØGER 1982, Ringe kommune PEDERSEN, RASMUS Slægt Boelsmand "Vestergaard" 1847 16/3 Landet, Ringe sogn

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk