[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

NYBORGS HISTORIE !

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 13-03-00
Time: 20:34:19
Remote Name: 195.249.77.103

Kommentarer

http://www.nyborgguiden.dk/

Før Nyborg Nyborg kort Nyborgs konger Nyborg Fæstning Svenskekrigen Borgmestre Tappenstregen HOVEDMENU HISTORIE MENU Knud d. IV. Valdemar Sejr Erik Plovpenning Abel Christoffer I Erik Klipping Erik Menved Christoffer II Valdemar III Valdemar Atterdag Margrethe I Erik af Pommern Christoffer III Christian I Kong Hans Christian II Frederik I Christian III NYBORG GUIDEN HOVEDMENU Nyborg Slot Landporten Fæstningen Holckenhavn Nyborgs Kirker Nyborg Museum Fængselsmuseet Færgemuseet Mindesmærker Svenskernes besættelse af Nyborg 1658 - 59 August Ludvig Hansen. 1873 - 1935. NYBORG TAPPENSTREG 3. JÆGERKORPS svenskernes besættelse i 1658-1659 Valdemar Sejrs Krønike DANEHOFfet garnisionsby RIDDERSALEN Erik Dahlberg, Stranges tårn Herr Ludolf............................... nævnes 1209 Nikolaus Jura............................ nævnes 1348 Lyder Skinkel............................ ?1353 - 1362 Henneke Björn.......................... nævnes 1387 Jens Andersen (Brok)................ død 1408 Steen Basse.............................. 1426 - 1448 Claus Rönnow........................... 1448 - 1486 Jørgen Marsvin.......................... 1486 - 1511 Christiern Rantzau...................... 1511 - 1514 Niels Bild................................... 1514 - 1517 Hans von Mehlen....................... 1517 - 1521 Godske Rantzau......................... 1521 - 1522 Jakob Hardenberg..................... 1522 - 1523 Peder Lykke.............................. 1523 - 1533 Oluf Rosenkrantz....................... 1533 - 1534 Otto Stidsen............................... 1534 - 1534 Christoffer Ottosen Huitfeldt....... ?1535 - 1538 Niels Lange................................. nævnes 1536 Mikkel Brockenhuus.................. 1538 - 1545 Frands Brockenhuus................... 1545 - 1562 Eskild Göie................................. 1562 - 1571 Axel Viffert................................. 1571 - 1579 Laurids Brockenhuus.................. 1579 - 1601 Jakob Rosenkrantz..................... 1601 - 1610 Jakob Ulfeld................................ 1610 - 1630 Mogens Kaas.............................. 1631 - 1656 Bjørn Kaas.................................. 1656 - 1658 Otto Krag.................................... 1658 - 1662

I 1662 nedlagdes lenet. HOLCKENHAVN SLOT Rigsråd Jacob Ulfeld Ulfeldsholm. Egeskov slot Ellen Marsvin Kirsten Munk var gift med Chr. IV. Ellensborg. Ejler Holck Vor Frue Kirke Adventskirken Mads Lerche Mads Lerches Gård købmandsgårde rådmand Jacob Lerke.Nyborg Skibsværft brandsprøjte Diverse gamle plove fra Sulkendrup.Bovense Kirke NYBORG STATSFÆNGSEL

© Gert Rousing 1998/1999/2000.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk