[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Ungdomsliv - studier i den folkeoplysende virksomhed i Danmark 1900-1925

Fra:
Kategori: Skole
Date: 12-03-00
Time: 12:22:26
Remote Name: 195.249.77.62

Kommentarer

http://www.dlh.dk/forvaltninger/teknisk/sidste_nyt/sidste_nyt.html

http://netavisen.dfs.dk/nyheder/undervisning/81p.shtml

http://www.forlagene.dk/billesoe/bogreol/omtale/8778420539ka.htm

http://netavisen.dfs.dk/nyheder/undervisning/88p.shtml

Ungdomsliv

Lektor Søren Ehlers, Forskningscenter for Voksenundervisning på Danmarks Lærerhøjskole i København, forsvarer den 21, januar 2000 en doktordisputats om den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900 - 1925.

"Ungdomsliv" er et eksempel på uddannelseshistorisk forskning. Når princippet om "livslang læring for alle" har haft nemt ved at slå rod i Danmark, skyldes det ifølge Søren Ehlers den danske folkeoplysende tradition. Perioden 1900 - 1925 er valgt fordi mange af de modeller, som dansk folkeoplysning bygger på, netop blev udviklet i dette tidsrum. Et af afhandlingens forskningsresultater er påvisningen af, at der ikke findes en egentlig dansk model. De oplysningsformer, der blev udviklet i begyndelsen af dette århundrede, var påvirkede af udenlandsk teori og praksis, især fra engelske og amerikanske erfaringer. For eksempel hentede den danske KFUM-leder Olfert Ricard inspiration fra studierejser i Europa, USA, Kina og Japan. Søren Ehlers fastslår, at den folkeoplysende virksomhed er afhængig af offentlige tilskud. Derfor gælder det om at "komme på Finansloven" så hurtigt som muligt. Afhandlingen viser, hvordan Folketingets flertal var tilbageholdende med støtte til aktiviteter, der stammede fra arbejderbevægelsen og Indre Mission. Det var grundtvigianerne, der blev favoriseret af det offentlige. Dette misforhold var en del af baggrunden for oprettelsen af Arbejdernes Oplysningsforbund (1924), der i øvrigt blev dannet efter belgisk forbillede.

Søren Ehlers forsvarer sin afhandling fredag den 21. januar 2000 kl. 13 i festsalen på Danmarks Lærerhøjskole i København.

Ungdomsliv. Studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900 - 1925. Af Søren Ehlers. 288 sider, 198 kr. Forlaget Alinea.

Nyheden stammer fra Pressemeddelse fra forlaget Alinea

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk