[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

INDENRIGSMINISTERIET 1848-1998

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 05-03-00
Time: 10:19:38
Remote Name: 195.249.77.13

Kommentarer

http://www.inm.dk/historie/ren.htm

Indhold

Forord ved indenrigsminister Thorkild Simonsen

I. HISTORISK DEL

Mogens Heide-Jørgensen Indenrigsministrene og ministeriets love 1848-1998

Indledning 1848-1865 Fra Bang til Tillisch 1865-1901 Fra Estrup til Bramsen 1901-1920 Fra Enevold Sørensen til påskekrisen 1920-1940 Fra Sigurd Berg til Bertel Dahlgaard 1940-1945 Den tyske besættelse 1945-1953 Fra Knud Kristensen til Aksel Møller 1953-1971 Fra Johs. Kjærbøl til H.C. Toft 1971-1998 Fra Egon Jensen til Thorkild Simonsen Afslutning

Indenrigsministeriets opgaver og organisation 1848-1998

I. Grundlæggelsen II. Fra 1848 til 1998 III. Lokaleforhold IV. Personale

II. ARTIKLER

Ole Asmussen Principperne bag den kommunale inddeling

Niels Elkær-Hansen Statsamterne

Knud Enggaard Set fra en ministers stol

Marius Ibsen Indenrigsministeriet og kommunerne

Niels Jørgen Mau Pedersen Aftalesystemet mellem staten og kommunerne – opgaver og udfordringer

Kresten Philipsen Ministeriet, selvstyret og amterne – en kærlig trekant!

Henning Strøm Hovedstaden – før, nu eller aldrig

Jens Vedsted-Hansen Opbrud i europæisk flygtningebeskyttelse

Forord

Som formand for Kommunernes Landsforening og som borgmester i Århus har jeg i mange år haft lejlighed til at se ind gennem Indenrigsministeriets vinduer. Da jeg i oktober 1997 satte mig til rette i indenrigsministerens kontor, havde jeg derfor på en måde følelsen af at være i mit andet hjem. Sådan er det vel også gået de mange tidligere kolleger, som efter kortere eller længere tids kommunal virksomhed er rykket ind i Indenrigsministeriet. De må ligesom jeg have haft en fornemmelse af at være på hjemmebane, selvom ansvaret naturligvis er af en anden karakter. Men uanset om nye indenrigsministre er gået til arbejdet med eller uden kommunal erfaring, har de altid kunnet føle sig trygge ved at være omgivet af en dygtig stab af medarbejdere med tradition for kompetent og grundigt arbejde.

Indenrigsministeriet har lige siden sin oprettelse i 1848 været kommunernes ministerium, men samtidig har det gennem de forløbne 150 år taget sig af mangfoldige andre større og mindre sagsområder.

Vi har ment, at 150 års jubilæet den 24. november 1998 bør fejres med et skrift som det foreliggende. Heri vil man finde artikler om emner med relation til Indenrigsministeriets klassiske anliggender – kommuner, amtskommuner og statsamter -og om udlændingelovgivningen, ministeriets nyeste opgave. Jubilæet er samtidig en passende anledning til at se tilbage på Indenrigsministeriets udvikling. Tilbageblikket tages dels under en historisk synsvinkel, der spænder fra 1848 til nutiden, dels med en tidligere indenrigsministers personlige oplevelser som udgangspunkt.

Jeg takker festskriftets forfattere for, at de har villet bidrage til at markere Indenrigsministeriets runde fødselsdag.

Thorkild Simonsen

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk