[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Dansk Fængselsforbund 1913-1988

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 05-03-00
Time: 03:49:31
Remote Name: 195.249.77.102

Kommentarer

http://danskfaengselsforbund.dk/forbund/jubskrif.htm

Indhold Årstal Det første forbund 1913 Første møde med direktøren Ud på livets vej 1915 Politisk kontakt Ferie og fagblad Kollegaer, fængselsbetjente! 1917 Arbejdsforholdene i Horsens Ny formand i 1917 8 timers dagen 1918 "Skyttegravskrig" 1920 Under første verdenskrig Ny tjenestemandslov 1921 CO-1 dannes Nedgangstider Arbejdstiden forlænges Ingen 8 timers dag 1924 Nye lønnedskæringer Indre problemer 1928 Morgenluft Ny straffelov 1933 Under "Kanslergadeforliget" Bedre feriebestemmelser Endlig 8 timers dag 1935 Der siges tak Grunden til "Dansk Fængselsforbund" graves ud 1937 25 års jubilæum 1938 Ønske om centralskole Dansk Fængselsforbund stiftes 1939 Krig og besættelse LO på dagsordenen 1942 A. C. Petersen formand Grunden lægges til etatsudvalget Ind i "LO" 1943 "Ribbet for alt" Etatsudvalgetnedsættes 1943 Første formandsmøde Lønrevision forberedes Danmark frit 1945 Befrielseskongres En skuffelse Atter kongres 1947 Nye medlemsgrupper Tredie kongres 1951 Krav om fastansættelse Tilbud om samarbejde Et lille jubilæum Nyt ferieregulativ 1953 40 års jubilæum Fjerde kongres 1955 Lang række problemer Ny lønningslov 1958 Den bedste lønningslov 1959 Arrestforvarerne slutter sig til Kortere arbejdstid - løndiktat 1960 Diktatet mildnes 1962 1963 - 50 års jubilæum 1963 Folkepension - ATP Strukturudvalg 1966 Ud af LO 1968 Demokrati på arbejdspladsen 8. kongres 1971 Den kriminalpolitiske debat 1972 Farvel til fængselsvæsenet Uddannelse 1973 Svend Lausten afgår - "æresmedlem" Enhedsfunktionær 1975 Konferencer Skifte i forbundsledelsen 1977 Samarbejdet brudt 1979 Nye tider 1982 Nyeste tid

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk