[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Den Farverige Middelalder

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 01-03-00
Time: 18:23:42
Remote Name: 195.249.77.88

Kommentarer

http://www.natmus.min.dk/saer/middelalder/Introduktion/introduktion.htm

Den tekniske revolution

I løbet af 1000-1200-årene skete en teknologiske udvikling, som fik afgørende betydning for samfundet. Landvindingerne fand sted inden for landbruget (hjulploven, trækseletøjet og fællesdrift), mekaniseret kraft (vand- og vindmøller), den mekaniserede byggeplads, højovne til jernudvikling, mekaniske tidsmålere (ure), bogtrykning og ildvåben.

I 1000-1200-årene skete der i Danmark en omfattende rydning af skov og opdyrkning af nyt landbrugsland. Befolkningstallet voksede og nye landsbyer blev grundlagt, men alligevel var der et overskud af korn og stude, som gik til eksport. Dette overskud brugte man f.eks. til i løbet af 1100-årene at opføre de mange stenkirke.

Ved indgangen til middelalderen var en del af arbejdskraften trælle. Kirken var modstander af slaveri og i løbet af 1100-årene forsvandt denne type arbejdskraft. Forudsætningen for en øget landsproduktion i samme periode var mekaniseringen. introduktion

åbningstider

temaer

chat

undervisning

film

links

forside

Bagladekanon fra cirka 1400, bjærget i 1846 fra et vrag nord for Anholt. Kuglerne har været af jern eller sten, og krudtet anbragt i det løse kammer, der før affyringen fastspændtes med en jernkile. En vanddreven kornmølle kunne mere end tyvedoble produktiviteten i forhold til de hånddrevne kværne. Derfor forskede og eksperimenterede man med evighedsmaskiner og alle slags mekaniske foranstaltninger, i høj grad ved at genlæse antikkens værker. Blandt resultaterne var kraner og taljetræk, som var en afgørende forudsætning for det dristige gotiske byggeri. .

Rejseur af forgyldt messing fra årtierne efter middelalderen. 1555 er indgraveret i bunden, der kan tages af, og hvor der på den indvendige side er kompas og solskive.

Desuden søgte man inspiration mod øst specielt i Kina, hvor bl.a. hjulplove, højovne, ure og krudt havde været kendt et godt stykke tid før udviklingen i Europa var moden til en udnyttelse af disse opfindelser Del af et samlet fund af værktøj opsamlet ved Veksø i Nordsjælland. 1100-årene. Foruden de mange skebor er der stemmejern, raspe, dorn, prene, kroge, hanke, nøgler og dele af beslaget fra den kiste, som værktøjet har været opbevaret i.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk