[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Registrering af bemærkelsesværdige danske træer

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 24-02-00
Time: 03:02:16
Remote Name: 195.249.77.17

Kommentarer

http://www.arboret.kvl.dk/ddf/artikler/14/3/artikel.html

Hvad er et bemærkelsesværdigt træ? Svaret på dette spørgsmål er på én gang enkelt og uhåndterligt. Et bemærkelsesværdigt træ er et træ, der er værd at bemærke. Men hvad er det, der gør et træ værd at bemærke? Det afhænger af øjnene, som ser. Kunstneren, skovdyrkeren, vandreren, dendrologen, naturaktivisten og folkloristen kan alle blive enige om at kalde en lang række træer for bemærkelsesværdige, men der vil også være træer, som de tillægger forskellig værdi. For at sikre en ensartet tolkning af "bemærkelsesværdig" i forhold til registret er her opstillet nogle kriterier. Det enkelte træ skal opfylde mindst et af kriterierne for at blive medtaget i registret.

Træet har historisk betydning ved at

være navngivet efter lokalisering. have eller have haft en vigtig funktion. være sat til minde om eller have forbindelse med en historisk person eller en historisk begivenhed.

Træet har betydning som sagntræ/helligtræ ved at

have forbindelse til gudeverdenen. være lykkebringende og kunne opfylde ønsker. være skæbnebestemmende. være helbredende. være frugtbarhedsgivende. have forbindelse til de afdøde.

Træet er botanisk interessant ved at

være et rekordtræ. have et ejendommeligt udseende. have stor betydning for det omgivende landskab. have stor betydning indenfor forædling.

Der er intet krav til voksested. Træet kan stå i by eller på land, i skov, have eller park, ved vej eller på mark, i hegn eller krat.

En del træer, som ifølge ovenstående er selvskrevne til registret, er døde eller døende. De kan ikke registreres på almindelig vis, da der ikke er noget at måle på, men registrets værdi som historisk kilde vil øges betydeligt ved også at indkludere disse træer. Tiden har blot indhentet træerne, som det før eller siden sker med alle registrets træer.

Registret er konstrueret til enkelttræer, men træer i grupper kan også medtages. Det kan ske, hvis træerne som gruppe kommer ind under et af ovenstående kriterier, og de i øvrigt ikke har karakter af bevoksning.

Hvornår er et træ et træ? Træer kendes fra andre vedplanter ved deres størrelse og forgrening. I registret medtages alle træarter. Buske som f.eks. tjørn, hyld, syren og guldregn kan også registreres. Kriteriet her er, at kan planten antage træform, betragtes den som et træ og tages med i registret.

Personlige værditræer som f.eks. barndommens klatretræ eller det gode æbletræ i haven kan ikke, med mindre det opfylder et af ovenstående kriterier, medtages i registret. Træet skal have værdi for flere mennesker, uden det i øvrigt er muligt at definere det præcise antal på "flere mennesker".

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk