[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Bygningsfredning - Fyns amt - Odense kommune

Fra:
Kategori: Steder
Date: 22-02-00
Time: 15:27:52
Remote Name: 195.249.77.18

Kommentarer

http://www.sns.dk/BYER-BYG/byg-fred/htmlbyg/fyns.amt/odense.htm

Odense Kommune

Odense By

Albani Torv 6. Odense Adelige Jomfrukloster. Den grundmurede hovedbygning (1504-08, 1560-61 muligvis af Frederik Klingebeck, og ca. 1630) og den dermed sammenbyggede, lave bindingsværkslænge. F. 1918.* 461 008429 001 Hovedbygning med sidelænge

Albani Torv 11. Den middelalderlige bygningsdel med hvælvet kælder, (ca. 1500) (flyttet fra Overgade 3, mnr. 407). F. 1919. 461 008453 001 Kælder og bygningsdele (middelalderlig)

Christiansgade 2-20, se Frederiksgade 20-4.

Den gamle Latinskole, se Lille Gråbrødrestræde 1.

Den tidligere Latinskole, se Frue Kirkestræde 10-12.

Ejler Rønnows Gård, se Overgade 48-50.

Falk Goyes Gård, se Overgade 48-50.

Frederiksgade 2-4 og Christiansgade 2-20. Sukkergården. Bygningerne ud mod Frederiksgade og Christiansgade samt beboelseshuset, der ligger til åen med gavl mod Frederiksgade (1840-41). F. 1950. 461 614922 001 Etageboligbebyggelse 461 614922 002 Etageboligbebyggelse (langs åen) 461 614922 003 Etageboligbebyggelse 461 614922 004 Etageboligbebyggelse

Frue Kirkestræde 10-12. Den tidl. Latinskole. Latinskole. Den tidl. latinskole ved Vor Frue Kirke samt det med marksten brolagte areal, øst for bygningens østgavl (1600-tallet med middelalderligt fundament, ombyg. 1860 og restaureret 1955 af Axel Jacobsen). F. 1996. 461 126022 002 Skolebygning

Gråbrødre Kloster, se Gråbrødre Plads 1.

Gråbrødre Plads 1. Gråbrødre Kloster. Alle bygninger omkring den lukkede firkantede gård samt kirkelængen i syd (1279 ff., ca. 1350, ombygget 1793-96), udbygningen i øst (1768, ombygget 1869), hovedbygningen mod syd (1871) og det nordligt på grunden beliggende anneks (1837). F. 1918. 461 141323 001 Hovedbygning, kirkelænge og udbygning 461 141323 002 Anneks 461 141323 003 Hovedbygning

H.C. Andersens Hus, se Hans Jensens Stræde 37.

Hans Jensens Stræde 37. H.C. Andersens Hus. . Andersens Hus. Forhuset. F. 1919. 461 151124 001 Forhus

Havnetoldkammeret, se Londongade 1.

Helvig Hardenbergs Gård, se Nørregade 15.

Hovedpostbygningen, se Lille Gråbrødrestræde 1.

Hunderupvej 34. Den vinkelbyggede beboelsesejendom med segmentfronton over midterpartiet (1902, Anton Rosen). F. 1994.* 461 171702 001 Beboelsesejendom

Jernbanegade 36. Landsarkivet. Arkivbygningen og arkivarboligen med læsesal samt mellembygningen (1892-93 af Martin Borch). F. 1984. 461 191746 001 Arkivbygning 461 191746 003 Beboelsesbygning 461 191746 004 Arkivbygning (mellembygning)

Jomfru Pernille Lykkes Våninger, se Overgade 48-50.

Klaregade 17. Sankt Clara Klostrets kælder. Sankt Clara Klostrets kælder (1250 til 1300). F. 1959. 461 205305 001 Kælder

Klaregade 25. Sankt Clara Klostrets kælder. Den østligste ende af Sankt Clara Klostrets kælder. F. 1959. 461 205380 001 Kælder (østlige ende)

Klingenberg 18, se Klosterbakken 2.

Klosterbakken 2 og Klingenberg 18. Sankt Knuds Kloster. De to sammenbyggede østfløje (den nordlige østfløj, Konsistoriebygningen 1250-1300, ombygget 1755, den sydlige østfløj 1915-19), sydfløjen med udbygningen mod syd (1200-1300, ombygget 1915-19) samt vestfløjen (1450-1550, ombygget 1915-19). Mnr. 327; F. 1918. Mnr. 325*; F. 1924. - Mnr. 327a, Odense Bygrunde, 325a. 461 206794 001 Klosterfløje (øst-, syd- og vestfløje m.m.)

Klosterbakken 13. Odense tidl. Tugthus. Tugthus. Forhuset mod Klaregade. F. 1954. 461 206875 001 Forhus

Lahns Stiftelse, se Nedergade 36.

Landsarkivet, se Jernbanegade 36.

Lille Gråbrødrestræde 1. Hovedpostbygningen, Den gamle Latinskole. Det samlede bygningskompleks mellem Lille Gråbrødrestræde og Asylgade (1845 af Jørgen Koch). F. 1945.* 461 224083 001 Hovedpostbygning (hoved/side/tværbygning)

Londongade 1. Havnetoldkammeret. Havnetoldkammeret med lavere sidefløje (opført 1830; ombygget og udvidet 1847 af N.S. Nebelong). F. 1950. 461 482732 001 Havnetoldkammerbygning med sidefløje

Museet, se Overgade 48-50.

Møntestræde 4, se Overgade 48-50.

Nedergade 7. Forhuset (mellem 1837 og 1847), de to sidehuse (østre ca. 1800, vestre 1855) og tværhuset (1896) samt gårdspladsens brolægning. F. 1983.* 461 274811 001 Forhus med sidehuse (2 stk.) 461 274811 002 Tværhus

Nedergade 22 og 24. Forhus og dermed sammenbygget sidehus (ca. 1690) samt det øst i gården beliggende hus. F. 1919.* - Mnr. 1814c, Odense Bygrunde, 1814a. 461 296076 002 Baghus (fritliggende) 461 296076 004 Forhus 461 595847 001 Sidehus

Nedergade 24, se Overgade 41.

Nedergade 36. Lahns Stiftelse. Forhuset (1804 af Johan Hanck). F. 1919.* 461 275028 001 Forhus

Nørregade 15. Helvig Hardenbergs Gård. Forhuset (1500-tallet). F. 1919. 461 290345 001 Forhus

Nørregade 29. Oluf Bagers Mødrenegård, tidl. Amtstuegård. Amtstuegård. Forhuset med tilstødende i forlængelse af hinanden liggende to sidelænger på ni og 18 fag (forhuset og dermed sammenbygget sidehus på ni fag fra 1586; det dertil føjede sidehus på 18 fag fra ca. 1830). F. 1919.* 461 290477 001 Forhus med sidelænger (2 stk.)

Nørregade 36-38. Odense Slot. Det firefløjede bygningskompleks med forbindende kirkefløj til Sankt Hans Kirke samt tilbygningen mod syd i østfløjens forlængelse (østfløjen med forbindelsesbygning til Sankt Hans Kirke middelalderlig, men ombygget ca. 1720, syd- og vestfløje fra middelalder og ca. 1560-80, ombygget ca. 1720, nordfløjen nybygget 1719-25 af J.C. Krieger; tilbygningen mod syd i østfløjens forlængelse fra 1837 af J.H. Koch). F. 1918. 461 290558 001 Slotsfløje (4 stk.), kirkefløj, tilbygning

Nørregade 42. Sankt Hans Præstegård. Hovedbygningen (ca. 1450, forhøjet 1636), hegnsmure og udhuset på grundens nordøstre hjørne. F. 1918. Udv. 1951. 461 290612 001 Hovedbygning 461 290612 002 Udhus

Nørregade 45 A-B-C-D. Forhus (1841, forhøjet med en etage 1869, facaden 1869) med sidehuse i nord (1869) og syd (1887). F. 1971.* 461 290663 001 Forhus med sidehuse (2 stk.)

Odense Adelige Jomfrukloster, se Albani Torv 6.

Odense Slot, se Nørregade 36-38.

Odense tidligere Tugthus, se Klosterbakken 13.

Oluf Bagers Mødrenegård, se Nørregade 29.

Overgade 3, se Albani Torv 11.

Overgade 18. Forhuset med to sidelænger (den vestre ca. 1600, den østre ca. 1860). F. 1919. 461 295843 001 Forhus med sidelænger (2 stk.)

Overgade 19. Bebyggelsen mod Overgade, Påskestræde (seks fag bindingsværk fra ca. 1570) og Adelgade samt gårdens vestlænge. F. 1919. Udv. 1978.* 461 295851 001 Forhus med længe (norddel af vestlænge) 461 295851 002 Hjørnehus og forhus 461 295851 003 Forhuse og sidehus (syddel af vestlænge)

Overgade 24-26 og Overstræde 2A-2B. Pagh's Gård. Bebyggelsen mod Overgade, Overstræde og Bangs Boder samt gårdens vestlænge (1700-1800-tallet, hvælvet kælder ca. 1500). F. 1919. Udv. 1978.* 461 295916 001 Forhuse, længe (vestlænge) m.m.

Overgade 28 A-B-C-D. Forhuset mod Overgade (midten af 1500-tallet), de to sidebygninger mod Overstræde (middelalder og beg. af 1700-tallet), tværhuset samt sidehuset i gården (midten af 1700-tallet). F. 1919.* 461 295940 001 Forhus, sidebygninger, tværhus og sidehus

Overgade 30 og 28 E-F-G-H. Forhuset (1600-tallet, forhøjet i 1930'rne) og baghuset (ca. 1750). F. 1983.* - Mnr. 1844 , Odense Bygrunde, 1844. 461 295983 005 Forhus 461 295983 006 Baghus

Overgade 41 og Nedergade 24. Forhuset mod vest og det dermed sammenbyggede sidehus, forhuset mod øst og det i gården liggende mindre bindingsværkshus samt forhuset ud mod Nedergade. F. 1919.* 461 296076 001 Forhuse (østre og vestre) og sidehus 461 296076 002 Tværhus

Overgade 48-50 og Møntestræde 4. Museet, Falk Goyes Gård, Ejler Rønnows Gård. "Falk Goyes gård": forhus mod Overgade, inkl. sammenbygget portbygning, med gavl mod Mønterstræde samt i vinkel hermed sammenbygget sidehus mod Møntestræde (1646).* "Ejler Rønnows gård": forhus i bindingsværk mod Møntestræde (1547 af Mads Rab, flyttet 1939 fra Nørregade 62). "Jomfru Pernille Lykkes våninger": to sammenbyggede forhuse i bindingsværk mod Møntestræde (1617, 1730, ombygget ca. 1850). F. 1918. - Mnr. 1834 , Odense Bygrunde, 1834. 461 296149 006 Forhus med porthus og sidehus 461 296149 007 Forhus 461 296149 008 Forhuse (2 stk.)

Overgade 60. Forhuset (1764, restaureret 1960-62 af Hans Henrik Engqvist og Karsten Rønnow). F. 1919.* 461 296262 001 Forhus

Overgade 64. Forhuset (1840-47). F. 1919.* 461 296297 001 Forhus

Overgade 66. Forhuset (ca. 1760 muligvis af Georg Dietrich Tschierske). F. 1945. 461 296327 001 Forhus

Overstræde 2A-2B, se Overgade 24-26.

Sankt Clara Klostrets kælder, se Klaragade 25.

Sankt Claras Klostrets kælder, se Klaregade 17.

Sankt Hans Præstegård, se Nørregade 42.

Sankt Knuds Kloster, se Klosterbakken 2.

Sukkergården, se Fredriksgade 2-4.

Vestergade 70. Sidehuset af bindingsværk (1700-tallet). F. 1984.* 461 430511 001 Sidehus (bindingsværk)

Vestergade 72. Sidehuset mod vest (ca. 1800, udvidet ca. 1830), pakhuset mod syd (1857) og sidehuset mod øst (beg. af 1800-tallet). F. 1984.* 461 430511 001 Sidehuse (2 stk.) og pakhus

Vestergade 73. Forhuset (1857). F. 1983.* 461 430554 001 Forhus

Kommunen i øvrigt

Bankegården, se Ryttervejen 12.

Blangstedgård, se Blangstedgårds Allé 92.

Blangstedgårds Allé 92. Blangstedgård. Agerumsladen (1700-tallet). F. 1983. - Mnr. 1a, Blangstedgård, Odense Jorder. 461 036589 001 Agerumslade

Christiansdal, se Dalumvej 105.

Dalum Kloster, se Dalumvej 105.

Dalumvej 105. Christiansdal, Dalum Kloster. Den trefløjede hovedbygning (nordfløjen middelalderlig, ombygget ca. 1800; vest- og sydfløjen 1800-tallet). F. 1918. - Mnr. 1b, Kristiansdal Hgd., Dalum. 461 075401 001 Hovedbygning (del af vestfløj) 461 075401 002 Hovedbygning (del af vestfløj) 461 075401 003 Hovedbygning (nordfløj) 461 075401 004 Hovedbygning (sydfløj)

Fraugdegård, se Fraugdegårds Allé 7.

Fraugdegårds Allé 7. Fraugdegård. Hovedbygningen (ca. 1588). F. 1918. - Mnr. 1a, Fraugdegård Hgd., Fraugde. 461 446817 001 Hovedbygning

Fruens Bøge Station, se Skovalléen 34.

Hestehaven 201. Hollufgård. Hovedbygningen (1835) med sidefløj (1576-77). F. 1918. - Mnr. 1a, Hollufgård Hgd., Fraugde. 461 569773 001 Hovedbygning med sidefløj

Hollufgård, se Hestehaven 201.

Højbjerggård, se Højbjergvej 140.

Højbjergvej 140. Højbjerggård. Det firelængede anlæg med tilbygninger, svinehus og brændehus samt forrådskulen i haven (ca. 1850). F. 1984. - Mnr. 2a, 2k, 6b, 8b, Højbjerg By, Ubberud. 461 178383 001 Stuehus (nordlænge) 461 178383 002 Staldlænge (østlænge) og tilbygninger 461 178383 003 Vognport (vestlænge) 461 178383 004 Staldlænge (sydlænge) 461 178383 005 Staldlænge (svinestald, fritliggende) 461 178383 006 Brændehus

Lindved, se Lindvedvej 71-77.

Lindvedvej 71-77. Lindved. Hovedbygningen (1600-tallet) med den grundmurede sidefløj (1842) samt vandmøllen (1847). F. 1944. - Mnr. 1iu, Lindved Hgd., Stenløse. 461 235050 001 Sidefløj (grundmuret) 461 235050 002 Hovedbygning 461 235050 004 Vandmølle

Lumby Mølle, se Slettensvej 292-294.

Mindelundsvej 59. Seden Hospital. Hospitalsbygningen (1736). F. 1945.* - Mnr. 36, Seden By, Seden. 461 258913 001 Hospitalsbygning

Møllegyden 18. Den firelængede bondegård samt de omkringliggende småbygninger (stuehuset fra 1860, vestlængen fra 1800, sydlængen fra 1870, østlængen med tilbygning fra 1916, svinestalden fra 1930, due- og hønsehuset fra 1940, hønsehuslængen fra 1950, vognlængen med retirader fra 1950, frugtkælder fra 1960 og to aljebeholdere og ensilagegrav fra 1960) samt stensætningen i haven, stendiget med tjørnehæk og gårdspladsen. F. 1998. - Mnr. 12a, Brændekilde By, Brændekilde. 461 270506 001 Stuehus (nordlænge) 461 270506 002 Staldlænge med tilbygning (østlænge) 461 270506 003 Staldbygning (fritliggende mog øst, svinestald) 461 270506 004 Lade (sydlænge) 461 270506 005 Lade (vestlænge) 461 270506 006 Kværnehus (tilbygget sydlængen) 461 270506 007 Redskabshus (Tilbygget sydlængen) 461 270506 008 Vognlænge med retirader (friliggende mod syd) 461 270506 009 Due- og hønsehus (friliggende mod vest) 461 270506 010 Hønsehuslænge (friliggende mod sydøst)

Præstegårdsvænget 51. Tarup gamle Præstegård. Stuehuset med udbygning og foranliggende længer (1700-tallet, 1832). F. 1945. - Mnr. 5cg, Pårup By, Pårup. 461 310435 001 Stuehus med udbygning og længer

Ryttervejen 1, se Staupudevej 2.

Ryttervejen 12. Bankegården. Gårdanlægget (stuehus 1873, bryggers 1770 og 1890; tærskelade 1857 og 1870; portlængen 1883 og stalden ca. 1850) samt det fritliggende tørvehus og den brolagte gårdsplads. F. 1990.* - Mnr. 3, 27a, Åsum By, Åsum. 461 332285 001 Stuehus (vestlænge), bryggers (nordlænge) 461 332285 002 Staldbygning (sydlænge) 461 332285 003 Tærskelade (nordlænge), portlænge (østlænge) 461 332285 004 Tørvehus (fritliggende)

Sanderumgård, se Sanderumgårdsvej 150.

Sanderumgårdsvej 150. Sanderumgård, Tankefuld og Sommerlyst. Pavillonerne "Tankefuld" og "Sommerlyst" i parken (ca. 1800). F. 1945.* - Mnr. 1 , Sanderumgård Hgd., Davinde. 461 334385 025 Pavillon

Seden Hospital, se Mindelundsvej 59.

Skovalléen 34. Fruens Bøge Station. Hovedbygningen og pakhuset (1876 af H.A.W. Haugsted). F. 1992. - Mnr. 11a, Kristiansdal Hgd., Dalum. 461 353665 001 Hovedbygning 461 353665 002 Pakhus

Slettensvej 292-294. Lumby Mølle. Hele anlægget (1820). F. 1959. - Mnr. 17r, Lumby By, Lumby. 461 364039 001 Beboelsesbygning (bindingsværk) 461 364039 002 Vindmølle 461 364039 003 Udhus

Staupudevej 2. Åsum gamle Smedie. Smedien og stuehuset (1819). F. 1970. - Mnr. 55a, Åsum By, Åsum. 461 332153 001 Stuehus og smedie

Tankefuld og Sommerlyst, se Sanderumgårdsvej 150.

Tarup gamle Præstegård, se Præstegårdsvænget 51.

Vosemose Gård, se Vosemosegyden 51.

Vosemosegyden 51. Vosemose Gård. Stuehus og folkebygning (1888) samt vandmøllen (1836-37). F. 1988. - Mnr. 2a, Holmstrup By, Sanderum. 461 439799 001 Stuehus 461 439799 005 Vandmølle 461 439799 006 Folkebygning

Åsum gamle Smedie, se Staupudevej 2.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk