[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Bygningsfredning - Fyns amt - Nyborg kommune

Fra:
Kategori: Steder
Date: 22-02-00
Time: 15:23:08
Remote Name: 195.249.77.18

Kommentarer

http://www.sns.dk/BYER-BYG/byg-fred/htmlbyg/fyns.amt/nyborg.htm

Nyborg Kommune

Nyborg By

Adelgade 1. Korsbrødregården, Sankt Hans Gård. Forhuset (middelalder og 1614, muligvis, af Domenicus Badiaz). F. 1918. 449 001141 001 Forhus

Adelgade 2 og Kongegade 24. Det toetagers forhus (tidl. apotek) mod Kongegade (ca. 1800) og det dermed sammenbyggede treetagers hjørnehus med facade mod Adelgade (slutn. af 1800-tallet). F. 1919.* 449 001168 001 Forhus og hjørnehus

Blegdamsgade 7. Forhuset og de to selvstændige sidehuse. F. 1959. 449 003721 001 Forhus 449 003721 002 Sidehus 449 003721 003 Sidehus (udhus)

Blegdamsgade 14. Forhuset (de seks østligste fag fra 1700-tallet, de to vestligste fag fra 1800-tallet), muren med portfag, de to sammenbyggede udhuslænger med halvtagsbygning mod Blegdamsgade. F. 1964.* 449 003799 001 Forhus 449 003799 002 Udhuse (2 stk.) og halvtagsbygning

Gyldencrones Palæ, se Kongegade 1.

Havnegade 2. Havnetoldkammeret. Den fritliggende bygning (1856). F. 1950.* 449 076303 001 Toldkammerbygning

Havnegade 4. Havnekontoret. Forhuset (ca. 1800). F. 1950. 449 016629 001 Forhus

Havnegade 6-8. Pakhuset i Havnegade (ca. 1800). F. 1950. 449 016637 001 Pakhus

Havnekontoret, se Havnegade 4.

Havnetoldkammeret, se Havnegade 2.

Kalentegården, se Korsgade 2.

Kongegade 1. Gyldencrones Palæ. Forhus med sidelænger (formentlig 1600-tallet og ca. 1800). F. 1919. 449 026314 001 Forhus med sidelænger (2 stk.)

Kongegade 12. Forhuset (ca. 1800), vestre sidehus (slutn. af 1800-tallet), vestre baghus og østre sidehus (ca. 1800). F. 1918. Udv. 1989. 449 026411 001 Forhus 449 026411 002 Sidehus (vestre sidehus) 449 026411 003 Baghus (vestre baghus) 449 026411 004 Sidehus (østre sidehus)

Kongegade 24, se Adelgade 2.

Korsbrødregade 4. Nyborg Præstegård. Forhuset (ca. 1400). F. 1918.* 449 026985 001 Forhus

Korsbrødregården, se Adelgade 1.

Korsgade 2. Kalentegården. Forhuset (ca. 1800, kælderen middelalderlig). F. 1919. 449 026993 001 Forhus

Korsgade 4. Forhuset (ca. 1800). F. 1919. 449 027000 001 Forhus

Lindealléen 1, se Nyborg Volde.

Mads Lerches Gård, se Slotsgade 11.

Nyborg Bibliotek, se Torvet 11.

Nyborg Præstegård, se Korsbrødregade 4.

Nyborg Rådhus, se Torvet 1.

Nyborg Slot, se Slotsgade 34.

Nyborg Vandtårn, se Slotsgade 503.

Nyborg Volde og Lindealléen 1. Nyborg Volde. Befæstningsanlægget med græsklædte og beplantede jordvolde, to porte og magasin (1600-tallet af Henrick Ruse og 1700-tallet) samt Landporten (1666 og senere) og Jomfrutårnet. F. 1918.* 449 028732 001 Portbygning

Nyborg Volde, se Nyborg Volde og Linde Allé 1.

Nørregade 1. Rasmus Møllers Gård. Forhuset (ca. 1800). F. 1920.* 449 034384 001 Forhus

Rasmus Møllers Gård, se Nørregade 1.

Sankt Hans Gård, se Adelgade 1.

Skippergade 26. Forhuset (1700-tallet). F. 1989.* 449 072855 001 Forhus

Skippergade 26 A, B, C, D. Forhus, østre sidehus og vestre sidehus (1700-tallet). F. 1919.* 449 042816 001 Forhus og sidehuse (østre og vestre)

Slotsgade 11. Mads Lerches Gård. Forhuset (1601), østlige sidehus (1637), vestlige sidehus (1634) samt gårdspladsens brolægning. F. 1918. - Mnr. 338a, 338b, Nyborg Bygrunde, 337b. 449 044665 001 Forhus med sidehuse (2 stk.)

Slotsgade 13. Forhuset (ca. 1850 og senere). F. 1987.* 449 077679 001 Forhus

Slotsgade 15. Forhuset (slutningen af 1500-tallet og senere). F. 1924.* 449 055500 002 Forhus

Slotsgade 34. Nyborg Slot. Det resterende slotskompleks bestående af vestfløjen og østtårnet (ca. 1200 og 1549 ff. af Morten Bussert). F. 1918.* 449 044789 001 Slotsfløj (vestfløj) og tårn (øst)

Slotsgade 503. Nyborg vandtårn (1899 af Emil Schwanenflügel). F. 1997. 449 013999 001 Vandtårn

Slotsmøllerens Hus, se Torvet 10.

Torvet 1. Nyborg Rådhus. Rådhusbygningen (1585-86, genopført efter brand 1803, ombygget 1862 af Vilhelm Tvede, 1899 af August Colding og 1931-36). F. 1919. 449 053788 001 Rådhusbygning

Torvet 10. Slotsmøllerens Hus. Forhuset og sidehuset (1755 og senere). F. 1987. 449 053842 001 Forhus og sidehus

Torvet 11. Nyborg Bibliotek. Biblioteksbygningerne og det omgivende haveanlæg (1938-39 af Erik Møller, Flemming Lassen og Hans J. Wegener). F. 1986.* - Mnr. 240a, 240b, Nyborg Bygrunde, 239. 449 053869 001 Biblioteksbygninger (2 stk.)

Kommunen i øvrigt

Avnslev Hospital, se Avnslev Kirkevej 3.

Avnslev Kirkevej 3. Avnslev Hospital. Hospitalsbygningen (muligvis 1755). F. 1932. - Mnr. 71, Avnslev By, Avnslev. 449 023900 001 Hospitalsbygning

Bøjdenvej 116 A. Vindinge Kirkelade. Kirkeladebygningen (ca. 1500-50). F. 1945. - Mnr. 51 , Vindinge By, Vindinge. 449 079590 002 Kirkelade

Bøllevængehuset, se Svendborgvej 2.

Den tidligere Isbådsstation, se Fyrvej 503.

Dyrehave Mølle, se Dyrehavevej 84.

Dyrehavevej 84. Dyrehave Mølle. Vindmøllen (1858). F. 1959.* - Mnr. 1i, Dyrehavegård, Nyborg. 449 010051 002 Vindmølle

Fyrevej 503, jernbaneterræn, Knudshoved. Den tidl. Isbådsstation. Isbådsstation. Hovedbygningen med stolpestøttet tagudhæng foran facaden (begyndelsen af 1800-tallet) og alle bygninger omkring den bagvedliggende gård. F. 1950. - Mnr. Umtr , Juelsberg Hgd., Nyborg. 449 013972 002 Hovedbygning, sidehuse (2 stk.) og baghus

Holckenhavn 1. Holckenhavn. Hovedbygningen (øst- og nordfløj, samt del af portpartiet i sydfløj: 1579-85 af Hercules Midow; tårnet midt foran østfløjen og ydre karnaptårne 1596 ff., muligvis af Domenicus Badiaz; vestfløjen og bygningerne ved porthvælvingen 1630 ff.). F. 1918. - Mnr. 1x, Holckenhavn Hgd., Vindinge. 449 019504 001 Hovedbygning (firefløjet)

Holckenhavn, se Holchenhavn 1.

Juelsberg, Optisk Telegraf, se Telegrafvej 2.

Juelsberg, se Juelsbergvej 11 og 11 A, B og C.

Juelsbergvej 11 og 11 A, B og C. Juelsberg. Hovedbygningen (1771 af Georg Dietrich Tschierske og Georg Erdman Rosenberg), de to sidefløje (1865-66 af Bernhard Seidelin) med disses forbindelsesfløje til hovedfløjen og støbejernsgitret der forbinder sidefløjene og indrammer gårdspladsen samt tepavillonen (1843 af snedkermester Christian Hansen) og den underliggende iskælder. F. 1918.* - Mnr. 1bf, Juelsberg Hgd., Avnslev. 449 009169 001 Hovedbygning (midtfløj) 449 009169 002 Hovedbygning (vestlænge) 449 009169 003 Hovedbygning (østlænge) 449 009169 009 Pavillon med iskælder

Rosildevænget 8 V. Vindinge Sprøjtehus. Sprøjtehuset (slutn. af 1800-tallet). F. 1989. - Mnr. 28, Vindinge By, Vindinge. 449 079493 001 Sprøjtehus

Slipshavn Lodsstation, se Slipshavnsvej 51.

Slipshavnsvej 51. Slipshavn Lodsstation. Lodsstationen (ca. 1840-50). F. 1978.* - Mnr. 1p, Juelsberg Hgd., Nyborg. 449 044576 001 Lodsstationsbygning

Svendborgvej 2. Bøllevængehuset. Det stråtækte bindingsværkshus. F. 1986. - Mnr. 2lb, Kogsbølle By, Vindinge. 449 051955 005 Beboelseshus

Telegrafvej 2. Juelsberg, Optisk Telegraf. Telegrafbygningen og hermed sammenbygget beboelseshus (1802, ombygget 1862 efter mastetelegrafens omdannelse til sømærke). F. 1950. - Mnr. 3h, Juelsberg Hgd., Nyborg. 449 053109 001 Telegrafbygning og beboelsesbygning

Vindinge Kirkelade, se Bøjdenvej 116 A.

Vindinge Sprøjtehus, se Rosildevænget 8 V.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk