[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Bygningsfredning - Fyns amt - Kerteminde kommune

Fra:
Kategori: Steder
Date: 22-02-00
Time: 15:16:21
Remote Name: 195.249.77.18

Kommentarer

http://www.sns.dk/BYER-BYG/byg-fred/htmlbyg/fyns.amt/kertemin.htm

Kerteminde Kommune

Kerteminde By

Andresens Gård, se Langgade 5-7.

Den Muus'ke Gård, se Præstegade 5.

Kerteminde Museum, se Langegade 8.

Langegade 5-7, Vestergade 1 A-B, Sønderstræde. Andresens Gård. Hjørnehuset mod Langegade og Vestergade (1847, forhøjet 1902), forhuset mod Vestergade med sidehus (1847), forhuset mod Sønderstræde (1645), sidehuset i skel mod mnr. 193 (slutn. af 1800-tallet), gavlhuset mod Langegade (før 1645), forhuset mod Langegade (1828) samt brolægningen på gårdspladsen og indkørsel. F. 1985.* - Mnr. 194b, 195a, Kerteminde Bygrunde, 194a. 439 027304 001 Gavlhus 439 027304 002 Hjørnehus og forhus 439 027304 003 Forhus og sidehus 439 027304 004 Forhus med sidehus

Langegade 8. Kerteminde Museum. Forhuset (1630). F. 1918.* 439 027320 001 Forhus

Langegade 12. Forhuset mod Langegade med sidehus, forhus mod Strandgade med sidehus samt gårdspladsens brolægning. F. 1919.* 439 027347 001 Forhus med sidehus 439 027347 002 Forhus med sidehus

Præstegade 5. Den Muus'ke Gård. Det firefløjede bygningsanlæg (ca. 1820 og senere), det mod vest sammenbyggede forhus (ca. 1810) og den mod syd sammenbyggede lagerbygning (ca. 1900), de brolagte gårdspladser og havemuren. F. 1919. Udv. 1986.* - Mnr. 245a, Kerteminde Bygrunde, 244a. 439 039183 001 Fløje (firefløjet anlæg) og forhus 439 039183 002 Lagerbygning

Strandgade 3. Toldboden. Forhuset (ca. 1590, 1735). F. 1919. 439 047119 001 Forhus

Toldboden, se Strandgade 3.

Vestergade 1 A-B, se Langegade 5-7.

Vestergade 12 A. Forhuset og sidehuset (ca. 1800) samt gårdspladsen. F. 1986.* 439 054298 001 Forhus med sidehus

Viby By

Jogannes Poulsens Gård, se Viby Bygade 13.

Rødsbækvej 36. Viby Mølle. Vindmøllen (1869). F. 1959.* - Mnr. 8b, Viby By, Viby. 439 042699 001 Vindmølle

Sognefogedgården, se Viby Bygade 12.

Viby Bygade 12. Sognefogedgården. Det firelængede, sammenbyggede gårdanlæg (stuehuset (1730-40, forlænget 1840-44 med otte fag og i 1882 med to fag), østlængen (1840), sydlængen (1825) og vestlængen (beg. af 1800-tallet)), den brolagte gårdsplads samt stengærdet i kløvet kamp omkring haven mod nord. F. 1990*. - Mnr. 6g, Viby By, Viby. 439 063572 001 Stuehus (nordlænge) 439 063572 002 Længer (øst-, syd- og vestlænge)

Viby Bygade 13. Johannes Poulsens Gård. Det firelængede gårdanlæg (beg. af 1800-tallet) og den brolagte gårdsplads. F. 1989.* - Mnr. 9a, Viby By, Viby. 439 055677 001 Stuehus 439 055677 002 Staldlænge 439 055677 003 Lade 439 055677 004 Avlslænge (maskinhus)

Viby Bygade 16. Det lille sammenbyggede, firelængede gårdanlæg (1826, med senere ombygninger), den brolagte gårdsplads og stengærdet af marksten mod vejen ud for haven. F. 1990. - Mnr. 13a, Viby By, Viby. 439 055685 001 Stuehus 439 055685 002 Avlslænge 439 055685 003 Lade og beboelse 439 055685 004 Avlslænge (maskinhus)

Viby Bygade 21. Viby Hospital. Den tidl. hospitalsbygning (1785). F. 1978.* - Mnr. 38, Viby By, Viby. 439 055715 001 Hospitalsbygning (tidl.)

Viby Hospital, se Viby Bygade 21.

Viby Mølle, se Rødbækvej 36.

Kommunen i øvrigt

Bogensøgård, se Bogensøvej 306.

Bogensøvej 306. Bogensøgård. De to fritliggende længer (det fireogtyvefags stuehus i bindingsværk fra midten af 1600-tallet, ombygget i beg. af 1800-tallet, granitstensavlslængen 1863) og den herimellem beliggende pigstensbelægning. F. 1990*. - Mnr. 1k, Bogensø, Stubberup. 439 003626 001 Stuehus (bindingsværkslænge) 439 003626 002 Avlslænge (granitstenslænge)

Bøgebjerg, se Bøgebjergvej 445.

Bøgebjergvej 445. Bøgebjerg. Hovedbygningen (1845) og bindingsværkslængen nordvest derfor (ca. 1700). F. 1950. - Mnr. 2a, Hverringe Hgd., Viby. 439 005750 001 Hovedbygning 439 005750 003 Avlslænge (nordvest for hovedbygningen)

Dalby Præstegård, se Fynshovedvej 322.

Fynshovedvej 332. Dalby Præstegård. Stuehuset (1843). F. 1945. - Mnr. 1a, Dalby By, Dalby. 439 012226 001 Stuehus

Fynshovedvej 417. Scheelenborg. Hovedbygningen (1843) med grave (middelalder) og vognbygningen ved landevejen. F. 1950. - Mnr. 1a, Scheelenborg Hgd., Stubberup. 439 012498 001 Hovedbygning 439 012498 011 Vognbygning

Hverringe, se Hverringevej 206.

Hverringevej 206. Hverringe. Den trefløjede hovedbygning (ca. 1785-90). F. 1918. - Mnr. 1a, Hverringe Hgd., Viby. 439 022043 001 Hovedbygning (trefløjet)

Kølstrup Bygade 25 A og B. Kølstrup Præstegård. Det firelængede anlæg med udbygninger (1600-1700-tallet og 1785). F. 1945. - Mnr. 1a, Kølstrup By, Kølstrup. 439 026715 001 Stuehus (nordlænge og del af østre længe) 439 026715 002 Beboelseslænge (udbygning mod øst) 439 026715 003 Staldlænge (del af østlænge, graverrum) 439 026715 004 Staldlænge (østre del af sydlænge) 439 026715 005 Lade (del af sydlænge og vestlænge) 439 026715 006 Vognport (vestlænge)

Kølstrup Præstegård, se Kølstrup Bygade 25 A og B.

Lundsgård, se Lundsgårdsvej 6.

Lundsgårdvej 6. Lundsgård. Hovedbygningen (1765 af Georg Dietrich Tschierske). F. 1918. - Mnr. 1n, Lundsgård Hgd., Revninge. 439 030070 001 Hovedbygning

Mesinge Bygade 57. Mesinge Kirkelade. Hospitalsbygningen (opr. kirkelade ca. 1580, ombygget til hospital ca. 1680 og senere). F. 1918.* - Mnr. 74 , Mesinge By, Mesinge. 439 031360 001 Hospitalsbygning

Mesinge Kirkelade, se Mesinge Bygade 57.

Møllebakken 9. Svanemøllen. Vindmøllen (1853). F. 1959. 439 033320 003 Vindmølle

Revninge Bygade 119-121. Revninge Hospital. Hospitalsbygningen (1736). F. 1946.* - Mnr. 57b, Revninge By, Revninge. 439 065419 001 Hospitalsbygning

Revninge Hospital, se Revninge Bygade 119-121.

Scheelenborg, se Fynshovedvej 417.

Skovsbo, se Skovsbovej 155.

Skovsbovej 155. Skovsbo. Den trefløjede hovedbygning (1572-79). F. 1918. - Mnr. 1a, Skovsbo Hgd., Rynkeby. 439 045140 001 Hovedbygning (trefløjet)

Svanemølle, se Møllebakken 9.

Ulriksholm, se Ulriksholmvej 96.

Ulriksholmvej 96. Ulriksholm. Hovedbygningen (den lave fløj 1636; den høje 1646; tårnet forhøjet i slutn. af 1700-tallet). F. 1918. - Mnr. 1a, Ulriksholm Hgd., Kølstrup. 439 066350 001 Hovedbygning (2 fløje) og tårn

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk