[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Bygningsfredning - Fyns amt - Haarby kommune

Fra:
Kategori: Steder
Date: 22-02-00
Time: 15:13:46
Remote Name: 195.249.77.18

Kommentarer

http://www.sns.dk/BYER-BYG/byg-fred/htmlbyg/fyns.amt/haarby.htm

Haarby Kommune

Aldershvile, se Nørrelundsvej 2.

Alléen 5. Løgismose. Hovedbygningen (nordøstre fløj: beg. af 1500-tallet; nordvestre fløj: 1575, ombygget 1631 og 1644; trappetårn og sydvestre fløj: 1883). F. 1918.* - Mnr. 1a, Løgismose Hgd., Haarby. 437 001731 001 Hovedbygning (trefløjet)

Bregneholm, se Mosegårdsvej 9.

Brydegård, se Brydegaardsvej 10.

Brydegaardsvej 10. Brydegård. Stuehuset, stenhuset (ca. 1800), portbygningen og de to udhusbygninger (ca. 1890) samt smedien (ca. 1850). F. 1992. - Mnr. 5a, Brydegård By, Dreslette. 437 002851 001 Stuehus 437 002851 002 Udhus (østre udhus) 437 002851 006 Portbygning og udhus (vestre udhus) 437 002851 007 Stenhus 437 002851 009 Smedie

Damsbo, se Strandbyvej 62 A.

Dreslettevej 5. Det firelængede gårdanlæg (1795, stuehuset forlænget 1847), tilbygningen på vestlængen (1910) og den brolagte gårdsplads. F. 1990. - Mnr. 11a, Dreslette By, Dreslette. 437 003343 001 Stuehus (nordlænge) 437 003343 002 Staldlænge (sydlænge) 437 003343 003 Vognport (østlænge) 437 003343 004 Staldlænge (vestlænge) 437 003343 005 Tilbygning (del af tilbygning i vest) 437 003343 006 Tilbygning (del af tilbygning i vest)

Flenstofte, se Helnæsvej 1.

Helnæsvej 1. Flenstofte. Den trefløjede hovedbygning med foranstående borner (1748 og ca. 1790). F. 1932. - Mnr. 1a, Flenstofte Hgd., Dreslette. 437 005052 001 Hovedbygning (trefløjet)

Jordløse Præstegård, se Landevejen 24.

Landevejen 24. Jordløse Præstegård. Det firelængede bygningskompleks (1734 ff., genopført 1982-83 efter brand). F. 1918. - Mnr. 1a, Jordløse By, Jordløse. 437 007950 001 Stuehus (sydfløj) 437 007950 002 Lade-/staldfløje (vest-, nord- og østfløj)

Løgismose, se Alléen 5.

Mosegård, se Mosegårdsvej 3.

Mosegårdsvej 3. Mosegård. Den firelængede bondegård (1845) og den fritliggende svindestald (1908) samt gårdspladsen med brostensbelægning. F. 1996. - Mnr. 10a, Dreslette By, Dreslette. 437 010056 001 Stuehus (nordlænge) 437 010056 002 Staldlænge (vestlænge) 437 010056 003 Staldlænge (sydlænge) 437 010056 004 Staldlænge (østlænge) 437 010056 005 Staldbygning (svinestald, fritliggende)

Mosegårdsvej 9. Bregneholm. Den flerlængede bondegård bestående af stuehuset (1840), østlængen (1833), sydlængen (1835, ombygget ca. 1900), vestlængen og kampestenslængen mod sydvest (ca. 1900) samt den pigstensbelagte gårdsplads med granittrug. F. 1997.* - Mnr. 8a, Dreslette By, Dreslette. 437 010102 001 Stuehus 437 010102 002 Staldlænge (vestlænge) 437 010102 003 Lade- og staldlænge (øst- og sydlænge) med delvis bevaret hesteomgang og østlængen med sulekonstruktion. 437 010102 004 Kampestensbygning (fritliggende mod vest)

Nørrelundsvej 2. Solhøj, Aldershvile (tidl.). . Hovedbygningen, de to bindingsværksfløje samt de forbindende mure og porte (1840'rne). F. 1950.* - Mnr. 11b, Dreslette By, Dreslette. 437 011540 001 Hovedbygning 437 011540 002 Avlsfløj (bindingsværk) 437 011540 003 Avlsfløj (bindingsværk)

Skårup, se Skårupvej 1.

Skårupvej 1. Skårup. Den firelængede gård med den brolagte gårdsplads (ca. 1800). F. 1984.* - Mnr. 1a, Skårup By, Dreslette. 437 014949 001 Stuehus (nordlænge) 437 014949 002 Vogn- og ladeport (østlænge) 437 014949 003 Staldlænger (syd- og vestlænge)

Solhøj, se Nørrelundsvej 2.

Strandbyvej 62 A. Damsbo. Hovedbygningen (1656). F. 1918. - Mnr. 1a, Damsbo Hgd., Jordløse. 437 017298 001 Hovedbygning

Søbo, se Søbovej 2.

Søbovej 2. Søbo. Den vinkelbyggede hovedbygning (1720'erne, muligvis ombygning af et hus fra 1650'erne). F. 1979.* - Mnr. 1a, Søbo Hgd., Jordløse. 437 019622 001 Hovedbygning (vinkelbygning)

Vandværksvej 1. Den trelængede boelsgård (stuehus beg. af 1800-tallet), brolægningen foran stuehuset samt den grundmurede staldbygning (ca. 1900) og møddingen med kampestensgærdet omkring. F. 1990*. - Mnr. 29 , Dreslette By, Dreslette. 437 021228 001 Stuehus (trelængede boelsgård) 437 021228 002 Staldbygning (syd)

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk