[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Bygningsfredning - Fyns amt - Gudme kommune

Fra:
Kategori: Steder
Date: 22-02-00
Time: 15:11:22
Remote Name: 195.249.77.18

Kommentarer

http://www.sns.dk/BYER-BYG/byg-fred/htmlbyg/fyns.amt/gudme.htm

Gudme Kommune

Boelsmosevej 29. Det firelængede gårdanlæg (fritliggende stuehus) (beg. af 1800-tallet). F. 1990. - Mnr. 7a, Albjerg By, Oure. 435 001009 001 Stuehus 435 001009 002 Avlslænge (maskinhus, værksted) 435 001009 003 Staldlænge (svinestald) 435 001009 004 Avlslænge

Broholm, se Broholmsvej 32 og 32 A, B og C.

Broholmsvej 32 og 32 A, B og C. Broholm. Det firefløjede anlæg (hovedfløj mod øst og portfløj mod nord 1642, ombygget ca. 1850 af G.F. Hetsch, senere restaureret, firkantet tårn mod vest 1895, forpagterbolig mod vest 1855 af G.F. Hetsch, biblioteksfløj mod syd 1905) samt museumsbygningen mod sydvest (ca. 1870). F. 1918*. - Mnr. 1a, Broholm Hgd., Gudme. 435 001661 001 Hovedfløj (østfløj) 435 001661 002 Stuehus (nordfløj) 435 001661 003 Tårn (firkantet, nord/vest) 435 001661 004 Biblioteksfløj (sydfløj) 435 001661 005 Museumsbygning (sydvest) 435 001661 006 Beboelsesbygning (vestfløj)

Havnevej 3. Pakhus ved havnen (1863). F. 1964.* - Mnr. 7ø, Lundeborg By, Oure. 435 008631 001 Pakhus

Hesselager Møllegård, se Møllevej 21.

Hesselager, se Vandværksvej 3-5.

Hesselagergård, se Hesselagergårdsvej 20 A.

Hesselagergårdsvej 20 A. Hesselagergård. Hovedbygningen (1538 formentlig af Martin Bussert; gavlene ca. 1550). F. 1918.* - Mnr. 1a, Hesselagergård Hgd., Hesselager. 435 009115 001 Hovedbygning

Møllevej 21. Hesselager Møllegård. Hovedbygningen (beg. af 1800-tallet) med trapper og stensætninger. F. 1985.* - Mnr. 23a, Hesselager By, Hesselager. 435 017010 001 Hovedbygning

Vandværksvej 3-5. Hesselager, Store og Lille Hospital samt kirkelade. Østre hospitalsbygning (Lille hospital, opr. kirkelade, ca. 1550), vestre hospitalsbygning (Store hospital, ca. 1596) samt udhuset (ca. 1770). F. 1918.* - Mnr. 80, Hesselager By, Hesselager. 435 026168 001 Hospitalsbygning (østre bygning) 435 026168 002 Hospitalsbygning (vestre bygning) 435 026168 003 Kirkelade (udhus)

Vejstrup Mølle, se Vejstrup Vandmølle 1.

Vejstrup Vandmølle 1. Vejstrup Mølle. Vandmøllen (1838). F. 1959. - Mnr. 1b, Vejstrupgård, Vejstrup. 435 015808 002 Vandmølle

Vejstrupgård, se Vejstrupgårds Allé 1.

Vejstrupgårds Allé 1. Vejstrupgård. Hovedbygning (1754). F. 1918. - Mnr. 1a, Vejstrupgård, Vejstrup. 435 013678 001 Hovedbygning

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk