[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Bygningsfredning - Fyns amt - Glamsbjerg kommune

Fra:
Kategori: Steder
Date: 22-02-00
Time: 14:53:11
Remote Name: 195.249.77.18

Kommentarer

http://www.sns.dk/BYER-BYG/byg-fred/htmlbyg/fyns.amt/glamsbjg.htm

Glamsbjerg Kommune

Gummerup By

Damgård, se Klaregade 22.

Fåborgvej 108. Det trelængede bygningsanlæg (1780-90) i bindingsværk og stråtag, bestående af det tifags fritliggende stuehus og de to symmetrisk beliggende udlænger, begge i fem fag, den ene med udskud og den anden forbundet med stuehuset ved en bindingsværksmur forsynet med en revledør - tillige med den brostensbelagte gårdsplads indrammet af bebyggelsen. F. 1994. - Mnr. 3h, 21a, 26a, Gummerup By, Køng. 433 007573 001 Stuehus (vestlænge) 433 007573 002 Udlænge (sydlænge) 433 007573 003 Udlænge (nordlænge)

Klaregade 22. Damgård. Den firelængede gård (stuehus ca. 1800, længerne slutn. af 1800-tallet) med brolagt gårdsplads. F. 1989. - Mnr. 2a, Gummerup By, Køng. 433 011686 001 Stuehus (nordlænge) 433 011686 002 Staldlænge (østlænge) 433 011686 003 Staldlænge (sydlænge) 433 011686 004 Staldlænge (del af sydlænge) 433 011686 005 Lade (vestlænge)

Klaregade 23. Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården. Det firelængede gårdanlæg (nord- og østlængen ca. 1750, vestlænge beg. af 1800-tallet, sydlænge 1826), den vinkelformede udlænge (1700-1900-tallet) og den tilflyttede smedie (1746) og urmagerhuset (1776). F. 1950.* - Mnr. 6a, Gummerup By, Køng. 433 011678 001 Stuehus (tidl.)(sydlænge) 433 011678 002 Udstillingslænge (nordlænge) 433 011678 003 Udstillingslænge (vestlænge) 433 011678 004 Beboelseslænge (østlænge) 433 011678 005 Smedie (nordvest) 433 011678 006 Udlænge (vinkelformet) 433 011678 007 Museumslænge (nord)

Klaregade 25. Risagergård. Bindingsværksstuehuset (slutn. af 1700-tallet). F. 1989. - Mnr. 5a, Gummerup By, Køng. 433 011694 001 Stuehus

Landmålergården, se Klaregade 23.

Risagergård, se Klaregade 25.

Vestfynsk Hjemstavnsgård, se Klaregade 23.

Voldtofte By

Hårbyvej 2. Det sammenbyggede, firelængede gårdanlæg (stuehuset ca. 1775, ombygget med 17 fag, ca. 1800, østlængen med suler ca. 1700, sydlængen ca. 1700 og ombygget med grundmur i 1908 og vestlængen ca. 1800 delvis i grundmur 1880) samt den brolagte gårdsplads. F. 1991. - Mnr. 27a, Voldtofte By, Flemløse. 433 010442 001 Stuehus (nordlænge) 433 010442 002 Lade (sydlænge) 433 010442 003 Staldlænge (vestlænge) 433 010442 004 Udhus (østlænge, maskinlade)

Villumgård, se Voldtoftevej 40.

Voldtofte, se Voldtoftevej 8.

Voldtoftevej 8. Venekærgård. Den firelængede gård (1810-20) og gårdspladsen. F. 1988. - Mnr. 6a, Voldtofte By, Flemløse. 433 023129 001 Stuehus (vestlænge) 433 023129 002 Lade (nordlænge) 433 023129 003 Staldlænge (østlænge) 433 023129 004 Staldlænge (sydlænge)

Voldtoftevej 13. Landarbejderhuset (1830). F. 1995. - Mnr. 23f, Voldtofte By, Flemløse. 433 023153 001 Landarbejderhus

Voldtoftevej 40. Villumgård. Det sammenbyggede firelængede gårdanlæg med korsarm på stuehuset (ca. 1800) og den brolagte gårdsplads. F. 1990.* - Mnr. 25a, Voldtofte By, Flemløse. 433 023358 001 Stuehus med korsarm (vestlænge) 433 023358 002 Staldlænge (nordlænge) 433 023358 003 Staldlænge og lade (østlænge) 433 023358 004 Lade (sydlænge)

Kommunen i øvrigt

Byvejen 11. Tjenergården. Det firelængede anlæg bestående af et fritliggende stuehus (1821), tre sammenbyggede stald- og ladebygninger og hesteomgangsbygningen på østlængen (1930) samt brolægningen på gårdspladsen. F. 1991. - Mnr. 26x, Køng By, Køng. 433 002806 001 Stuehus (sydlænge) 433 002806 002 Hesteomgang (tilbygning til østlænge) 433 002806 003 Staldlænge (vestlænge) 433 002806 004 Lade (nordlænge) 433 002806 005 Staldlænge og lade (østlænge)

Fremløse Kirkelade, se Langgade 29.

Krengerup, se Krengerupvej 96.

Krengerupvej 96. Krengerup. Hovedbygningen (1772) og avlsgården, sidstnævnte bestående af dels tre bindingsværkslænger (1771), fritstående i u-form, inkl. den med søndre sidelænge sammenbyggede tværbygning og agerumsladens (midtlængens) tilbygning på ydersiden med hesteomgang (ca. 1850), dels to, øst for sidelængernes østgavle, fritliggende (den nordligste forbundet med sidelængen ved en mur), toetages grundmurede huse (midten af 1800-tallet). F. 1918.* - Mnr. 1a, Krengerup Hgd., Ørsted. 433 012178 001 Hovedbygning (østlænge) 433 012178 002 Vandmølle (søndre småhus) 433 012178 003 Længer (nord-, vest-, syd- og tværlænge og hesteomgang) 433 012178 004 Beboelseshus (nordre småhus)

Langgade 29. Flemløse Kirkelade. Kirkeladen (middelalder og senere). F. 1950.* - Mnr. 49 , Flemløse By, Flemløse. 433 012747 001 Kirkelade

Tjenergården, se Byvejen 11.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk