[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Bygningsfredning - Fyns amt - Faaborg kommune

Fra:
Kategori: Steder
Date: 22-02-00
Time: 14:49:39
Remote Name: 195.249.77.18

Kommentarer

http://www.sns.dk/BYER-BYG/byg-fred/htmlbyg/fyns.amt/faaborg2.htm

http://www.sns.dk/BYER-BYG/byg-fred/htmlbyg/fyns.amt/faaborg3.htm

Faaborg Kommune

Faaborg By

Adelgade 3. Forhuset (før 1761 og senere). F. 1945. 431 000032 001 Forhus

Adelgade 7. Forhuset (før 1761). F. 1945.* 431 000075 001 Forhus

Bryggergården 2-6. Bryggergården. Forhuset mod Nørregade og det dermed sammenbyggede sidehus (1858 og senere). F. 1977.* - Mnr. 48d, 48f, Faaborg Bygrunde, 48c. 431 044501 001 Forhus (søndre del af forhus) 431 044501 002 Sidehus 431 044528 002 Forhus (nordre del af forhus)

Bryggergården, se Bryggergården 2-6.

Christian IX's Vej 1. Magasingården. Pakhuset hørende til Torvet 17 (1805) (tidl. Strandgade 3). F. 1919. 431 072335 001 Pakhus

Den tidligere Skole, se Østergade 17.

Fåborg Hospital, se Kirkestræde 11.

Fåborg Kunstmuseum, se Grønnegade 75.

Grønnegade 32. Bindingsværkshuset (slutn. af 1600-tallet). F. 1991.* 431 020556 001 Beboelseshus

Grønnegade 48. Jørgen Plougs og Hustrus Plejehus. Forhuset (ca. 1700). F. 1945. 431 020688 001 Forhus

Grønnegade 72. Forhuset (ca. 1800). F. 1945. 431 020866 001 Forhus

Grønnegade 73 A. Den enetages portbygning sammenbygget med Fåborg Kunstmuseum, Grønnegade 75, (1912-15 af Carl Petersen). F. 1985. Udv. 1985. 431 089106 003 Portbygning

Grønnegade 75. Fåborg Kunstmuseum. Museumsbygningen (1912-15 af Carl Petersen). F. 1979.* 431 020904 001 Museumsbygning

Havnegade 2. Den toetages grundmurede bygning opført som toldpakhus (1837-38 af Jørgen Hansen Koch). F. 1990. 431 022478 001 Pakhus (toldpakhus)

Havnegade 28-30. Hovedbygningen (ca. 1850). F. 1978*. 431 104660 002 Hovedbygningen

Holkegade 1. Museet, Den gamle Gård. Forhus og de dermed sammenbyggede side- og baghuse, lysthus mod havnen (ca. 1720, lysthuset ca. 1800), haven, den østlige hegnsmur samt støttemuren og hegnet mod haven. F. 1919. Udv. 1987.* 431 024225 001 Forhus 431 024225 002 Sidehus 431 024225 003 Sidehus 431 024225 004 Baghus 431 024225 006 Lysthus

Holkegade 2. Smedehusene. De to sammenbyggede bindingsværksgavlhuse (1730, baghuset 1850). F. 1919.* 431 101971 001 Gavlhuse (2 stk.)

Holkegade 3. Forhuset og hermed sammenbygget sidehus (ca. 1720). F. 1919.* 431 024241 001 Forhus med sidehus

Jørgen Plougs og Hustru Plejehus, se Grønnegade 48.

Kirkestræde 11. Fåborg Hospital. Forhuset (1835-36 af Jørgen Hansen Lang). F. 1945. 431 033801 001 Forhus

Klokketårnet, se Tårnstræde 2.

Lagonis Minde 11 A. Vester Mølle. Forhuset (1790 af Hans Jørgensen Lang). F. 1919. - Mnr. 31b, Faaborg Bygrunde, 31a. 431 036592 001 Forhus

Lagonis Minde 12. Forhuset (1822-26). F. 1919.* 431 036614 001 Forhus

Mads Rasmussens Gård, se Østergade 45 og 45 E.

Magasingården, se Christian IX's Vej 1.

Museet, Den gamle Gård, se Holkesgade 1.

Plougs Gaard, se Vestergade 10.

Poul Kinafarers Gård, se Østergade 1 A.

Priorensgade 4. Forhuset (1821, forhøjet 1850-51). F. 1964. 431 048957 001 Forhus

Priorensgade 11. Welblunds Gård. Forhuset (1820'erne) og det hermed sammenbyggede sidehus i to fag. F. 1979.* 431 049031 001 Forhus med sidehus

Rådhusgården 5. Bindingsværksbygningen (1780'erne, tidl. pakhus til Vestergade 8). F. 1977.* 431 088797 001 Pakhus (tidl.)(bindingsværk)

Rådhusgården 7, se Vestergade 10.

Smedehusene, se Holkegade 2.

Torvet 5. Forhuset med karnap (1817, bagsiden grundmuret 1911, gavlen mod Torvet 1957). F. 1945.* 431 072270 001 Forhus

Torvet 17, se Christian IX's vej 1.

Torvet 19. Rådhusbygningen (1839-40 af J.P. Jacobsen) samt arrestbygningen med støttemur (1930 af Andreas Jensen). F. 1977. Udv. 1995. 431 072343 001 Rådhusbygning med arrestbygning

Tårngade 6-8. Forhuset (før 1761 og senere). F. 1945.* - Mnr. 392, Faaborg Bygrunde, 391. 431 072661 001 Forhus

Tårngade 12. Forhuset (del af bygning fra 1700-tallet). F. 1945. 431 072696 001 Forhus

Tårnstræde 1 A. Forhuset (før 1761, ombygget 1837-47) med sammenbygget baghus (1700-tallet). F. 1945. 431 077450 002 Forhus med baghus

Tårnstræde 2. Klokketårnet. Tårnet (ca. 1450-1500, spiret 1778). F. 1918. 431 072734 001 Tårn

Tårnstræde 3. Forhuset (før 1761, gadesiden grundmuret mellem 1837 og 1847). F. 1945.* 431 072726 001 Forhus

Vester Mølle, se Lagonis Minde 11 A.

Vestergade 1 E-F-G. Pakhuset (1837) og det dermed sammenbyggede sidehus (1838). F. 1945. 431 073749 001 Pakhus 431 073749 002 Sidehus

Vestergade 3. Forhuset (ca. 1730 og senere). F. 1919.* 431 073781 001 Forhus

Vestergade 5. Vesterport. Byporten (1400-tallet, istandsat 1770, ændret 1879, istandsat 1917). F. 1918. 431 088657 001 Byport

Vestergade 7. Forhuset (ca. 1760 og ca. 1800). F. 1919.* 431 073846 001 Forhus

Vestergade 8. Wedels Gård. Forhuset (ca. 1730, forhøjet til to etager i 1790'erne). F. 1919. Udv. 1977.* 431 073854 001 Forhus

Vestergade 9. Forhus (1818), sidehus samt gårdspladsens brolægning. F. 1978. - Mnr. 314a, Faaborg Bygrunde, 314a. 431 073862 001 Forhus 431 073862 002 Sidehus

Vestergade 10 og Rådhusgården 7. Plougs Gaard. Forhuset (ca. 1730, gennemgribende ombygget 1791, formentlig af Hans J. Lang), det østlige sidehus (ca. 1800), baghuset (ca. 1850) samt de sydligste tre fag af det vestlige sidehus (1700-tallet, senere ombygget og forkortet). F. 1918.* - Mnr. 48h, Faaborg Bygrunde, 48a. 431 098644 001 Sidehus (østre sidehus) og baghus 431 098679 001 Forhus med sidehus (vestre sidehus)

Vesterport, se Vestergade 5.

Wedels Gård, se Vestergade 8.

Welblunds Gård, se Priorensgade 11.

Østergade 1 A. Poul Kinafarers Gård. Pakhuset (1760'erne). F. 1945.* 431 084511 001 Pakhus

Østergade 17. Den tidl. Skole. Skole. Forhuset (1791, ombygget 1813 af J.H. Lang). F. 1919. 431 077531 001 Forhus

Østergade 25. Forhuset (de vestligste 2 1/2 fag fra før 1761, de fem østligste fag opført 1776, tilbygningen på bagsiden fra 1843). F. 1919.* 431 077620 001 Forhus og tilbygning

Østergade 45 og 45 E. Mads Rasmussens Gård. Forhuset (1844 af Hans Jørgensen Lang) og baghuset (1760'erne, forhøjet og forlænget 1851). F. 1945. 431 077876 001 Forhus 431 077876 003 Baghus

Retur

Faaborg Kommune

Lyø

Den gamle kro, se Lyø Bygade 14.

Elmekilden, se Smedegyden 8.

Lyø Bygade 4. Den firelængede bondegård (stuehus og vestlænge før 1800, østlænge ca. 1825 og sydlænge ca. 1850) og arealet afgrænset af ejendommens matrikelskel, indeholdende gårdsplads med frugttræ, brolagt møddingsplads og stengærde langs Bygaden med dets bevoksning samt den bagved dette liggende prydpark med frugttræer, buksbomhække og buske. F. 1988.* - Mnr. 13a, Lyø, Faaborg Jorder. 431 038765 001 Stuehus (nordlænge) 431 038765 002 Staldlænge (vestlænge) 431 038765 003 Staldlænge (østlænge) 431 038765 004 Lade (sydlænge)

Lyø Bygade 14. Den gamle Kro. Stuehuset, det østre sidehus (første halvdel af 1800-tallet) og stalden mod vest, samt brostensbelægningen i tilknytning til bebyggelsen. F. 1995.* - Mnr. 31a, Lyø, Faaborg Jorder. 431 038846 001 Stuehus og stald (vestlig sidehus) 431 038846 002 Sidehus (østre sidehus)

Lyø Bygade 16. Det trelængede husmandsted (1827) med stuehus, staldlænge mod vest og staldlænge mod nord (tidl.) smedje samt stendiget mod Bygaden. F. 1995.* - Mnr. 30, 30 , Lyø, Faaborg Jorder. 431 038862 001 Stuehus (sydlænge) 431 038862 002 Staldlænge (nordlænge) (tidl.) smedje 431 038862 003 Staldlænge (vestlænge)

Molevej 2 A. Stuehuset og stalden (ca. 1850). F. 1995. - Mnr. 28a, Lyø, Faaborg Jorder. 431 096528 001 Stuehus (østlænge) 431 096528 002 Staldlænge (vestlænge)

Smedegyden 8. Elmekilden. Fæstehuset (1873 og forlænget i 1875 med stald og træskomagerværksted). F. 1992*. - Mnr. 9b, Lyø, Faaborg Jorder. 431 057700 001 Fæstehus med stald og skomagerværksted

Kommunen i øvrigt

Arreskov Vandmølle, se Arreskovvej 27.

Arreskov, se Arreskovvej 12.

Arreskovvej 12. Arreskov. Den firefløjede hovedbygning (1558-73 muligvis af Domenicus Badiaz, stærkt ombygget 1872-73 af H.A.W. Haugsted). F. 1918. - Mnr. 1a, Arreskov Hgd., Ø. Hæsinge. 431 000873 001 Hovedbygning (firefløjet)

Arreskovvej 27. Arreskov Vandmølle. Det trelængede sammenbyggede mølleanlæg (ca. 1750, ombygget i midten af 1800-tallet) bestående af en sammenbygget stuehus- og møllelænge med udbygninger over møllestrømmen, motorhuset for enden heraf, en sydlig portlænge, en vestlænge samt den brolagte gårdsplads. F. 1990. - Mnr. 1b, Arreskov Hgd., Ø. Hæsinge. 431 000938 001 Stuehus (del af østlænge) 431 000938 002 Staldlænge (vestlænge) 431 000938 003 Vandmølle med motorhus (del af østlænge) 431 000938 004 Vognport (sydlænge)

Assensvej 298. Solbjærggård. Det firelængede sammenbyggede gårdanlæg (ca. 1850) med den brolagte gårdsplads. F. 1990.* - Mnr. 15a, Østerby By, Svanninge. 431 003120 001 Stuehus (nordlænge) 431 003120 002 Staldlænge (sydlænge) 431 003120 003 Lade (vestlænge) 431 003120 004 Vognport (østlænge)

Assensvej 513. Falsled Kro. Det firefløjede bygningskompleks samt den fritliggende længe (ældste del: 1700-tallet, grundmuret del: 1852, ombygget ca. 1970). F. 1959.* - Mnr. 3b, 17, Faldsled By, Svanninge. 431 004437 001 Krofløje (firefløjet kompleks) 431 004437 002 Krolænge (fritliggende)

Birkelund, se Brahesvej 36.

Brahesvej 13. Svanninge Hospital, Stenhuset. Kampestensbygningen (beg. af 1700-tallet) samt udhus i bindingsværk (ca. 1800). F. 1959.* - Mnr. 77, Svanninge By, Svanninge. 431 007428 001 Hospitalsbygning (tidl.) 431 007428 002 Udhus

Brahesvej 29. Enggården. Det sammenbyggede firelængede gårdanlæg (stuehuset beg. af 1700-tallet, ombygget i 1850, østlængen 1876, sydlængen 1873, vestlængen med dele fra beg. af 1700-tallet) og den brolagte gårdsplads. F. 1990.* - Mnr. 10a, Svanninge By, Svanninge. 431 007541 001 Stuehus (nordlænge) 431 007541 002 Staldlænge (sydlænge) 431 007541 003 Lade (østlænge) 431 007541 004 Lade (vestlænge)

Brahesvej 36. Birkelund. Det firelængede gårdanlæg (fritliggende stuehus, 1852), "kovehuset" (ca. 1750), den tilbyggede lade på sydfløjen, samt den brolagte gårdsplads. F. 1990.* - Mnr. 9a, Svanninge By, Svanninge. 431 007592 001 Stuehus (østlænge) 431 007592 002 Staldlænge (sydlænge og del af vestlænge) 431 007592 003 Lade (nordlænge og del af vestlænge) 431 007592 004 Udhus (kovehus) 431 007592 005 Lade (tilbygget på sydfløj)

Brahetrolleborg Hospital, se Reventlowsvej 1 N og P.

Brahetrolleborg Vandmølle, se Reventlowsvej 2.

Brahetrolleborg, se Reventlowsvej 1 og 1 C, G.

Bremerstente, se Faurhøjvej 43.

Brændegårdsvej 3. Tambourhuset. Stuehuset (ca. 1800). F. 1987.* - Mnr. 1gg, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 020920 004 Stuehus

Brændegårdsvej 3 A. Vægterhuset. Stuehuset (ca. 1825-50). F. 1987.* - Mnr. 1gg, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 020920 006 Stuehus

Brændegårdsvej 3 C. Fiskerhytte ved Nørre Sø. Fiskerhytten. F. 1987. - Mnr. 1gg, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 020920 008 Hytte

Brændegårdsvej 16. Fiskerhytte ved Brændegård Sø. Fiskerhytten. F. 1987. - Mnr. 1i, Brændegård Hgd., V. Åby. 431 020920 011 Hytte

Bygaden 23. Lysholdt. Stuehuset og laden (1700-tallet). F. 1983.* - Mnr. 19a, Håstrup By, Håstrup. 431 008572 001 Stuehus 431 008572 002 Lade

Diernæs Hospital, se Mosetoften 3.

Ditlevslyst, se Faurshøjvej 55.

Enggården, se Brahesvej 29.

Falsled Kro, se Assensvej 513.

Faurhøjvej 43. Bremerstente. Stuehuset med tilbygning (beg. af 1800-tallet). F. 1987. - Mnr. 3b, Kragegård, V. Åby. 431 097567 001 Stuehus med tilbygning

Faurhøjvej 55. Ditlevslyst. Det trelængede anlæg (1809-10, stuehusets facadekvist mellem 1858 og 1875 og vindfang mod vest 1921, vestlængen udvidet 1848, hestegang mod vest 1858 og 1875, østlængen udvidet mod syd mellem 1858 og 1875), vaskehuset (før 1875), gårdspladsen samt de to buehække ved indkørslen til gården. F. 1987.* - Mnr. 1a, Ditlevslyst, V. Åby. 431 016850 001 Stuehus (sydlænge) 431 016850 002 Udhus (vaskehus) 431 016850 003 Lade (vestlænge) 431 016850 004 Hestegang (vestlængens bagside) 431 016850 005 Lade (østlænge)

Fiskerhytte ved Brændegård Sø, se Brændegårdsvej 16.

Fiskerhytte ved Nørre Sø, se Brændegårdsvej 3 C.

Flægmosevej 22. Gammelstrand. Det store firelængede gårdanlæg (ca. 1800, det delvis fritliggende stuehus ombygget 1870), med oprindelig påbygget korsarm, det fritliggende tifags bindingsværkshus mod øst samt den brolagte gårdsplads. F. 1990. - Mnr. 6a, Svanninge By, Svanninge. 431 018136 001 Stuehus med korsarm (sydlænge) 431 018136 002 Staldlænge (vestlænge) 431 018136 003 Staldlænge (del af nordlænge) 431 018136 004 Lade (østlænge og del af nordlænge) 431 018136 005 Staldlænge (bindingsværkshus mod øst)

Gammelstrand, se Flægmosevej 22.

Godsforvalterboligen, se Reventlowsvej 3.

Grubbe Mølle, se Grubbemøllegyden 2.

Grubbemøllegyden 2. Grubbe Mølle. Vindmøllen (1832, flyttet hertil fra Sjælland 1892). F. 1959.* - Mnr. 2d, Svanninge By, Svanninge. 431 020122 009 Vindmølle

Grubbemøllegyden 2. Grubbe Vandmølle. Vandmøllen og sammenbygget hermed stuehuset (ca. 1750, ombygget sidst i 1800-tallet), folkerums-/garagebygningen og kostalden (begge 1932) samt den fritliggende tidl. svinestald, den fritliggende tidl. hestestald og havehuset (alle ca. 1750). F. 1998. - Mnr. 32a, Svanninge By, Svanninge. 431 020122 001 Møllebygning/Stuehus 431 020122 002 Kostald 431 020122 006 Folkerum/garage 431 020122 007 Tidl. hestestald 431 020122 008 Tidl. svinestald 431 020122 010 Tidl. svinestald/havehus

Gøngehuset, se Prices Havevej 39.

Holstenshuus, se Slotsalléen 8.

Horne Kirkegård, se Kirkevej 16 B.

Horne Præstegård, se Præstegårdsgyden 6.

Hvedholm, se Hvedholm Allé 9.

Hvedholm, se Hvedholms Allé 11.

Hvedholms Allé 9. Hvedholm. Horneporten og den på samme vestside liggende kampestensbygning samt den mod gårdspladsen vendte østmur af den gamle kostald (1637 og 1799), endvidere Pantemplet i parken (ca. 1800). F. 1918. - Mnr. 1a, Hvedholm Hgd., Horne. 431 027895 005 Magasinbygning (kampesten) med port 431 027895 012 Tempel

Hvedholms Allé 11. Hvedholm. Den trefløjede hovedbygning (1588, ombygget i 1878-83 af Johan Schrøder), samt det vest for liggende rødmalede træbeklædte gartnerhus (ca. 1800). F. 1994.* - Mnr. 1c, Hvedholm Hgd., Horne. 431 027909 001 Hovedbygning (trefløjet) 431 027909 003 Beboelseshus (træbeklædt)

Kaleko Mølle, se Prices Havevej 38.

Kildehuset, se Reventlowsvej 1 B.

Kirkehøjgård, se Kirkevej 5.

Kirkevej 5. Kirkehøjgård. Det firelængede gårdanlæg (det fritliggende stuehus i syd ca. 1853, nordlængen 1778, vestlængen og østlængen 1850), den fritliggende udhusbygning "kovehuset" samt den brolagte gårdsplads. F. 1990. - Mnr. 30a, Horne By, Horne. 431 033879 001 Stuehus (fritliggende mod syd) 431 033879 002 Længer (nord-, vest- og østlænger) 431 033879 003 Udhus (kovehus)

Kirkevej 16 B. Horne Kirkegård. Mausoleet for slægten Bille-Brahe (1825 af G.F. Hetsch). F. 1983. - Mnr. 174 , Horne By, Horne. 431 034018 004 Mausoleum

Knoldsborg, se Knoldsborgvej 6.

Knoldsborgvej 6. Knoldsborg. Det firelængede gårdanlæg, (det fritliggende bindingsværksstuehus 1845, granitstenslængerne 1878), grisestaldlængen med muren (1878), møddingpladsen, brolægningen og træet på gårdspladsen, samt stendiget med udkigsplatform omkring haven. F. 1989.* - Mnr. 22a, Bjerne By, Horne. 431 035650 001 Stuehus (sydlænge) 431 035650 002 Vognport (vestlænge) 431 035650 003 Staldlænge og lade(nordlænge og del af vestlænge) 431 035650 004 Hestegang (bygget til nordlænge) 431 035650 005 Staldlænge (fritliggende mod øst) 431 035650 006 Staldlænge (østlænge)

Lysholdt, se Bygaden 23.

Mor Oles Hus, se Prices Havevej 40.

Mosetoften 3. Diernæs Hospital. Kampestensbygningen (1786). F. 1945.* - Mnr. 48a, Diernæs By, Diernæs. 431 040190 001 Hospitalsbygning (tidl.)

Nakkebølle, se Østergyden 3.

Pilegård, se Svendborgvej 452 og 457.

Prices Havevej 38. Kaleko Mølle. Vandmøllen (antagelig før 1643, fire fag tilbygget ved den nordre gavl 1736, udvidet med en sidebygning ca. 1770) og det lille udhus i haven (ca. 1850).* Kostald (1855) og lade (1844). F. 1944. Udv. 1979. - Mnr. 8b, Kaleko By, Diernæs. 431 048809 001 Vandmølle 431 048809 002 Sidebygning til vandmøllen 431 048809 003 Lade 431 048809 004 Staldlænge (kostald) 431 048809 005 Udhus

Prices Havevej 39. Gøngehuset. Det seksfags ståtækte bindingsværkshus med halvvalmede gavle, opført på syld (1852, tidl. landarbejderhus og opført i fem fag som håndværkerhus med vævestue) samt brolægningen omkring huset. F. 1994. - Mnr. 14b, Kaleko By, Diernæs. 431 048817 001 Landarbejderhus (tidl.)

Prices Havevej 40. Mor Oles Hus. Midtlænge (1652 og senere), østlænge (ca. 1820) vestlænge (1810). F. 1964.* - Mnr. 7a, Kaleko By, Diernæs. 431 048825 001 Beboelseslænger (midtlænge og vestlænge) 431 048825 002 Udhuslænge (østlænge)

Præstegårdsgyden 6. Horne Præstegård. Kampestenshus (ca. 1500). F. 1945.* - Mnr. 1r, Horne By, Horne. 431 101823 002 Beboelseshus

Reventlowsvej 1 B. Kildehuset. Kildehuset. F. 1985.* - Mnr. 1k, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 014696 001 Kildehus

Reventlowsvej 1 N og P. Brahetrolleborg Hospital. Hospitalsbygningen (1850). F. 1982. - Mnr. 3, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 014653 001 Hospitalsbygning (del af bygning) 431 014653 002 Hospitalsbygning (del af bygning, kirke)

Reventlowsvej 1 og 1 C, G. Brahetrolleborg. Den trefløjede hovedbygning (1300-1400-tallet; vestfløj 1498 og udbygget 1568 af Henrik Rantzau, østfløj forhøjet 1620 af Kaj Rantzau)*, Kai Lykkes trelængede ladegård (1655, ombygget efter brand 1900)*, ridebanen med lindetræer i græsbevokset oval, fiskedammene mellem hovedbygningen og ladegården og langs landevejen, bindingsværkslængen mellem ladegården og landevejen og hollænderiets hovedbygning (ca. 1780 og senere). F. 1918. Udv. 1984. - Mnr. 1a, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 051036 001 Hovedbygning (trefløjet) 431 051036 002 Staldlænge (sydlænge) 431 051036 003 Lade (nordlænge) 431 051036 004 Lade (nordre del af østlænge) 431 051036 005 Staldlænge (søndre del af østlænge) 431 051036 008 Beboelsesbygning (bindingsværk) 431 051036 011 Hovedbygning (hollænderibygning, mejeri)

Reventlowsvej 2. Brahetrolleborg Vandmølle. Stuehuset og den hermed sammenbyggede vandmølle (1792). F. 1945. - Mnr. 1b, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 051044 001 Stuehus 431 051044 002 Vandmølle

Reventlowsvej 3. Godsforvalterboligen, Brahetrolleborg. Stuehus og udhus (ca. 1825-50). F. 1987. - Mnr. 1ee, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 051060 001 Stuehus 431 051060 002 Udhus

Reventlowsvej 5 A-D. Beboelseshuset, udlængen og vaskehuset (ca. 1800). F. 1984.* - Mnr. 22a, Fleninge By, Brahetrolleborg. 431 051087 001 Beboelseshus 431 051087 002 Udlænge 431 051087 003 Vaskehus

Slotsalléen 8. Holstenshuus. Den trefløjede hovedbygning (1643, ombygget 1863, 1889, og genopført efter brand 1908). F. 1990. - Mnr. 1a, Holstenshus Hgd., Diernæs. 431 057220 001 Hovedbygning (trefløjet)

Solbjærggård, se Assensvej 298.

Spanget 3 A-C, Korinth. Beboelseshuset og udlængen (ca. 1800). F. 1984.* - Mnr. 1bb, 1cc, 1x, 1y, 1z, 1ø, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 058324 001 Beboelseshus 431 058324 002 Udlænge

Spanget 5 A-D, Korinth. Beboelseshuset og udlængen (ca. 1800). F. 1984.* - Mnr. 1p, 1q, 1r, 1s, 1t, 1v, 1y, Brahetrolleborg Hgd., Brahetrolleborg. 431 058324 003 Beboelseshus 431 058324 004 Udlænge

Steensgaard 4. Steensgaard. Den trefløjede hovedbygning (det underste af vestfløjens midtparti senmiddelalderligt, portalen ca. 1640; nordfløjen, en del af sydfløjen og hjørnet mellem vest- og sydfløj 1700-tallet)* samt hestestaldsbygningen (1904, formentlig af Aage Langeland-Mathiesen). F. 1918. Udv. 1991. - Mnr. 1a, Østerby By, Svanninge. 431 003465 001 Hovedbygning (trefløjet) 431 003465 005 Staldbygning

Steensgaard, se Steensgaard 4.

Stormgården, se Trekanten 1.

Svanninge Hospital, Stenhuset, se Brahesvej 13.

Svendborgvej 452 og 457. Pilegård. Hovedbygningen og den nærmest beliggende udhuslænge (ca. 1800). F. 1945. - Mnr. 4a, V. Åby By, V. Åby. 431 067234 001 Hovedbygning 431 067234 008 Udhuslænge (nærmeste udhuslænge)

Tambourhuset, se Brændegårdsvej 3.

Trekanten 1. Stormgården. Det firelængede anlæg (stuehuset ca. 1875, øvrige længer 1819). F. 1980.* - Mnr. 2o, Håstrup By, Håstrup. 431 089939 001 Stuehus (nordlænge) 431 089939 002 Staldlænge (tidl.) 431 089939 003 Staldlænge 431 089939 004 Udhuslænge

Vægterhuset, se Brændegårdsvej 3 A.

Østergyden 3. Nakkebølle. Hovedbygningen (1559). F. 1918.* - Mnr. 1a, Nakkebølle Hgd., Åstrup. 431 078333 001 Hovedbygning

Østrup 38, 48, 50 og 60. Østrupgård. Den trefløjede hovedbygning (det grundmurede hus fra 1500-tallets begyndelse, stærkt ombygget 1572; sydlige bindingsværkslænge 1710) med voldsted og omgivende grave, alle avlsgårdens længer omkring den store gårdsplads samt smedien og Schæferhuset. F. 1918.* - Mnr. 1a, Østrupgård Hgd., Håstrup. 431 079933 001 Hovedbygning (trefløjet) 431 079933 002 Beboelseslænge (søndre del af østlænge) 431 079933 003 Staldlænge (nordre del af østlænge) 431 079933 004 Beboelseshus 431 079933 005 Staldlænge (nordlænge) 431 079933 006 Staldlænge (nordre del af vestlænge) 431 079933 007 Lade (søndre del af vestlænge) 431 079933 008 Vognport (sydlænge) 431 079933 009 Smedie

Østrupgård, se Østrup 38, 46, 50 og 60.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk