[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Bygningsfredning - Fyns amt - Assens kommune

Fra:
Kategori: Steder
Date: 22-02-00
Time: 14:32:06
Remote Name: 195.249.77.18

Kommentarer

http://www.sns.dk/BYER-BYG/byg-fred/htmlbyg/fyns.amt/assens.htm

Assens Kommune

Assens By

Apoteket, se Østergade 27.

Assens Station, se Sdr. Ringvej 4.

Brydes Gård, se Østergade 42.

Damgade 1. De to bindingsværkshuse mod Ladegårdsgade (tidl. Ladegårdsgade 2 og 4). F. 1954.* 421 006741 002 Forhus 421 006741 004 Forhus

Hotel Postgården, se Strandgade 7.

Kogehuset på Kogehusmolen, se Ndr. Havnevej 14 A.

Korsgade 11. Forhuset (ca. 1575). F. 1918.* 421 019045 001 Forhus

Korsgade 22. Gavlhuset (antagelig omkring 1600). F. 1954.* 421 019150 001 Gavlhus

Ladegårdsgade 1, hj. af Ramsherred. Forhuset (slutn. af 1500-tallet). F. 1919. 421 020043 001 Forhus

Ladegårdsgade 20. Forhus mod Ladegårdsgade, dettes to sidehuse med facade mod Badstuestræde samt baghuset med gavl mod Badstuestræde (1835). F. 1970.* 421 020183 002 Forhus med sidehus 421 020183 003 Sidehus 421 020183 004 Baghus

Ladegårdsgade 41. Ladebygningen (ca. 1600, 1700-tallet). F. 1983. 421 020426 004 Lade

Ndr. Havnevej 14 A. Kogehuset på Kogehusmolen. Kogehus (1824, flyttet 1953, genopført 1971). F. 1954. 421 013950 001 Kogehus (sekskantet)

Ndr. Havnevej 19. Toldkammerbygningen. Toldkammerbygningen (1834 af Jørgen Hansen Koch), sidehus og forhus mod Strandgade (1845). F. 1978.* 421 014051 001 Toldkammerbygning, sidehus og forhus

Sdr. Ringvej 4. Assens Station. Hovedbygningen (1884 af N.P.C. Holsøe). F. 1992. 421 032696 001 Hovedbygning

Strandgade 7. Hotel Postgården. Forhuset med tilbygning på gårdsiden (ca. 1700). F. 1971*. 421 038481 001 Forhus 421 038481 003 Tilbygning (gårdsiden)

Strandgade 17. Forhuset (1800-tallet). F. 1978.* 421 038589 001 Forhus

Toldkammerbygningen, se Ndr. Havnevej 19.

Willemoesgården, se Østergade 36.

Østergade 11. Forhuset (1500-tallet). F. 1919. 421 044287 001 Forhus

Østergade 27. Apoteket. Hjørnebygningen, stalden mod Korsgade samt sidehus til Østergadefløjen (1847-48). F. 1978*. - Mnr. 235, Assens Bygrunde, 234 . 421 044422 001 Forhus med sidehus 421 044422 002 Staldbygning

Østergade 36. Willemoesgården. Hjørnehuset (1675). F. 1918.* 421 044538 001 Hjørnehus

Østergade 42. Brydes Gård. Forhuset (1777). F. 1919. 421 044597 001 Forhus

Kommunen i øvrigt

Bogården, se Helnæs Byvej 3.

Brahesborg, se Jørgen Brahesvej 1.

Brahesborgvej 29. Toftelund. Den firelængede bondegård med fritliggende stuehus (1852-55, ombygget sidst i 1800-tallet), tre sammenbyggede avlsbygninger (1855), samt en fritliggende bindingsværksbygning (1700-tallet), den brostensbelagte gårdsplads og kastaniealléen ved indkørslen. F. 1996. - Mnr. 6a, Lundager By, Gamtofte. 421 005524 001 Stuehus (nordlænge) 421 005524 003 Staldlænge (østlænge) 421 005524 004 Staldlænger (sydlænge og vestlænge) 421 005524 005 Udhus (fritliggende)

Bågø Fyr, se Sandhammer 8.

Ege Allé 5. Kobbelhuset. Det tidl. porthus. F. 1973.* - Mnr. 1f, Hagenskov Hgd., Sønderby. 421 008779 001 Porthus (tidl.)

Hagenskov Slotsmølle, se Slots Allé 26.

Hagenskov, Frederiksgave, se Slots Allé 1.

Helnæs Byvej 3. Bogården. Den firelængede gård (stuehuset: 1787, udlængerne: 1880'erne). F. 1982.* - Mnr. 35a, Helnæs By, Helnæs. 421 014620 001 Stuehus (nordlænge) 421 014620 002 Staldlænger (østlænge og del af sydlænge) 421 014620 003 Avlslænger (vestlænge og del af sydlænge) 421 014620 004 Avlslænge (udbygning på østlænge)

Jørgen Brahesvej 1. Brahesborg. Hovedbygning (1638-56, ombygget 1756). F. 1918. Hængebroen (1850) med fundamenter i granitkvadre og jordfæster i støbejern. F. 1998. - Mnr. 1a, Brahesborg Hgd., Gamtofte. 421 016445 001 Hovedbygning

Kirke Søby gamle Degnebolig, se Kirke Søbyvej 73.

Kirke Søbyvej 73. Kirke Søby gamle Degnebolig. Det enetages bindingsværkshus (1790'erne). F. 1979.* - Mnr. 2b, 23b, Kirke Søby By, Søby. 421 018065 001 Beboelseshus

Kobbelhuset, se Ege Allé 5.

Kærvangen 22. Turup Sprøjtehus. Sprøjtehuset (1866). F. 1986. - Mnr. 59, Turup By, Turup. 421 058792 001 Sprøjtehus

Lundagervej 27. Sulegården i Grimstrup. Den firelængede gård. F. 1971.* - Mnr. 7a, Lundager By, Gamtofte. 421 022062 001 Stuehus og længer (3 stk.)

Odensevej 119 A. Øxnebjerg Vindmølle. Vindmøllen (1859). F. 1964. - Mnr. 5g, Voldbro By, Gamtofte. 421 055998 001 Vindmølle

Prinsevej 51. Spinderhuset. Det tidl. porthus (beg. af 1700-tallet, ombygget ca. 1875 og 1925). F. 1984.* - Mnr. 1g, Hagenskov Hgd., Sønderby. 421 030421 001 Porthus (tidl.)

Sandhammeren 3. Bågø Fyr. Fyrtårnet (1816). F. 1945.* - Mnr. 30 , Bågø By, Bågø. 421 061157 001 Fyrtårn

Slots Allé 1. Hagenskov, Frederiksgave. Hovedbygningen (1744-76 af Georg Erdman Rosenberg) og muren omkring parken samt smedien (sidste halvdel af 1700-tallet). F. 1918.* - Mnr. 1a, Hagenskov Hgd., Sønderby. 421 036551 001 Hovedbygning 421 036551 012 Smedie

Slots Allé 26. Hagenskov Slotsmølle. Den tidl. vandmølle (1400-tallet, forlænget og ombygget ca. 1750 og 1850), samt staldlængen i bindingsværk (beg. af 1800-tallet). F. 1991.* - Mnr. 1ep, Hagenskov Hgd., Sønderby. 421 036594 001 Vandmølle (tidl.) 421 036594 002 Staldlænge

Spinderhuset, se Prinsevej 51.

Sulegården i Grimstrup, se Lundagervej 27.

Toftelund, se Brahesborgvej 29.

Turup Sprøjtehus, se Kærvangen 22.

Øxnebjerg Vindmølle, se Odensevej 119 A.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk