[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Kløver Mælk

Fra:
Kategori: Arbejde
Date: 14-02-00
Time: 19:13:15
Remote Name: 195.249.77.78

Kommentarer

Kløver Mælk`s historie går på en måde mere end 100 år tilbage i tiden. Det første andelsmejeri i Danmark blev startet i 1882 og lagde dermed grunden til en rivende udvikling som medførte, at der omkring årtusinde-skiftet var omkring 1900 andelsmejerier. Siden da har udviklingen i samfundet og i landbrugserhvervet medført en voldsom ændring i dette antal - i dag er der kun ca. 25 andelsmejerier tilbage. De har til gengæld en størrelse som langt overgår hvad de 1900 mejerier tilsammen kunne opvise. I Kløver Mælk står vi historisk set "på skuldrene" af en lang række af disse mejerier - præcis hvor mange lader sig ikke opgøre. Mejeri efter mejeri sluttede sig sammen for at klare udfordringerne. I begyndelsen af 1970èrne besluttede 21 af disse mejerier at indgå et markedsføringssamarbejde under navnet Kløver Mælk. Hermed begyndte det moderne Kløver Mælk vi kender i dag at tage form. Der var imidlertid stadig brug for yderligere samling for at styrke sig i konkurrencen. De største begivenheder i Kløver Mælk`s nyere historie kom derfor til at se således ud:

1971 Mejerierne i Vejle, Kolding og Fredericia fusioneres under navnet Vekofa.

1979 Produktionen samles i Fredericia

1984 Fusion med Haderslev Mælkecentral

1985 Fusion med Mejeriselskabet Herning

1986 Fusion med Mejeriselskabet Esbjerg.

1988 Fusion med Grænseegnens Mejeriselskab i Sønderborg

1989 Fusion med Arinco i Videbæk. Salgsselskaberne Kløver Mælk og Kløver Ost overtages. Køb af Kirkeby Mejeri A/S

1990 Administrationen samles i Fredericia Navneforandring fra Vekofa til Kløver Mælk

1999 Kløver fusionerer med MD-Foods

http://www.landbrugnet.dk/artikler/1999/13/a99u1304.htm

http://www.landbrugnet.dk/artikler/1999/44/a99u4401.htm

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk