[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

MD FOODS

Fra:
Kategori: Arbejde
Date: 14-02-00
Time: 19:07:08
Remote Name: 195.249.77.78

Kommentarer

http://www.eo.gymfag.dk/uvmat/lait.htm

http://www.historie.syd-fyn.dk/Landbrug/mejeri6.htm

http://www.dadl.dk/dadlnetdemo/industribib/food/md/ihist.htm

http://www.landbrugnet.dk/artikler/1999/13/a99u1304.htm

http://www.landbrugnet.dk/artikler/1999/44/a99u4401.htm

HISTORISKE MILEPÆLE

1963 Landmejerierne lider under et ustabilt eksportmarked, der forstærkes af, at Danmark ikke kom med i EF, mens bymejerierne - takket være kommunale koncessioner - har eneret på et stabilt konsummælksmarked. Ideen om et landsdækkende mejeriselskab dukker op for første gang.

1969 Eksporten af mejeriprodukter er den laveste siden krigen. Danskerne kan ikke længere konkurrere på kvaliteten alene, og danske mejeriprodukter er for dyre. Rationalisering og produktion på større anlæg er vejen frem.

1970 Mejeriselskabet Danmark stiftes af fire mindre mejeriselskaber. Herefter påbegyndes en kraftig rationalisering i produktions- og afsætningsleddet. Dette medfører en bedre økonomi og dermed en bedre pris til mælkeproducenterne, hvilket i de følgende år får flere mejeriselskaber til at slutte sig til selskabet. Samtidig opkøbes en lang række private produktions-, grossist- og eksportvirksomheder

1973 Medlemskabet af EF betyder blandt andet garanterede minimumspriser, faste interventionspriser og hjælp til at eksportere ost til tredjelande

1980èrne Mejeriselskabet Danmark ekspanderer kraftigt.

1988 Mejeriselskabet Danmark skifter navn til MD Foods

1989 MD Foods opretter MD Foods International A/S.

1990 MD Foods International køber Englands femtestørste mejeri, Associated Fresh Foods. MD Foods vedtager et investeringsbudget på 400 mio. kr., der bla. betyder rationalisering af gulost produktionen.

1992 MD Foods og Kløver Mælk indgår et økonomisk forpligtende samarbejde.

1993 Den fire år gamle plan om at øge indsatsen på de europæiske markeder efter trade marketing-systemet begynder for alvor at give positive resultater. En vækst i osteeksporten på 10.000 tons i regnskabsåret 92/93 vidner herom.

1994 Mejeriernes Kondensselskab amba, ejet af MD Foods og Kløver Mælk i fællesskab, oprettes. Produktionen sælges gennem selskabet MD Foods Ingredients. MD Foods køber Danmark Protein A/S, der forædler mere end én million liter valle om dagen til proteinkoncentrat.

1995 MD Foods kan fejre sit 25 års jubilæum som et af de 10 største mejeriselskaber i Europa. For at styrke positionen i Europa indgås et samarbejde med Sveriges største mejeriselskab, Arla.

1996 Fire danske mejeriselskaber, herunder Randers & Viborg Mejeriselskab med 135 mio. kg mælk, tilslutter sig i løbet af året MD Foods. Ved årets udgang var der 15 andelsmejerier tilbage i Danmark inklusive MD Foods. MD Foods' og Kløver Mælks bestyrelser siger ja til at bygge et nyt stormejeri til produktion af gule oste gennem det fællesejede Mejeriernes Produktionsselskab. Mejeriet skal stå klar til produktion i 1999. MD Foods aflægger for første gang koncernregnskab.

1999 Fusion med Kløver Mælk

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk