[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Andelsbevægelsen - FDB - Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningen

Fra:
Kategori: Brugsforeninger
Date: 14-02-00
Time: 18:32:51
Remote Name: 195.249.77.78

Kommentarer

http://www.fdb.dk/omfdb/historie/historie.htm

FDB blev grundlagt 1. januar 1896, som en Fællesforening for Danmarks Brugsforeninger, og manden der i de første år tegnede FDB, var den initiativrige og idealistiske uddeler Severin Jørgensen. Der havde allerede eksisteret brugsforeninger i Danmark siden midten af 1800-tallet. Den ældste brugsforening, som stadig eksisterer, er Thisted Arbejderforening, der blev oprettet af pastor H.C. Sonne i 1866. Drivkraften var et ønske om at gøre noget for "de fattige samfundsklassers vel". Det skete ved hjælp af andelstanken, der få år tidligere var realiseret i Manchester-forstaden Rochdale. Her var en gruppe af forbrugere gået sammen i 1844 om at drive dagligvarehandel, hvor hver havde tegnet en andel og sammen fastlagt retningslinierne for driften af forretningen. Op gennem den sidste halvdel af 1800-tallet skete der en voldsom ekspansion i næsten alle dele af det danske samfund, ikke mindst takket andelsbevægelsen. Andelsmejerier, brugsforeninger og forsamlingshuse blev etableret i meget store tal over hele landet. Det stærkt stigende antal brugsforeninger havde et naturligt behov for at samarbejde. Det skete i første omgang gennem Fællesforeningen for Jydske Brugsforeninger og en tilsvarende sjællandsk fællesforening. Efter lange drøftelser blev man enige om at danne Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, der fra starten stod for fællesindkøb for cirka 300 selvstændige brugsforeninger, der valgte at gå med i samarbejdet. Formålet fra starten var "at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser". Varerne fik man fra begyndelsen fra grossister og producenter, men meget hurtigt stod det klart for Severin Jørgensen, at dette mål i mange tilfælde bedst kunne nås gennem etablering af egne fabrikker. Dermed begyndte FDB at drive produktion ved siden af grossistvirksomheden. Allerede i 1897 etablerede FDB et kafferisteri. Hurtigt derefter kom der en chokoladefabrik, en sukkervarefabrik og en tobaksfabrik. Op gennem 1900-tallet oprettede og købte FDB en række virksomheder, f.eks. Vejle Dampmølle og Svendborg Vinkompagni. Og der blev lanceret en lang række kendte og i dag klassiske mærker, f.eks. Cirkel kaffe og Davre gryn. Indtil begyndelsen af 1970erne var FDB udelukkende en grossist og produktionsvirksomhed, der leverede varer til brugsforeningerne over hele Danmark. http://www.fdb.dk/omfdb/historie/forside.html 21-12-97 Historie Side 2 af 2 Men i 1972 besluttede Brugsforeningen (HB) - der på det tidspunkt var den største detailhandelsvirksomhed i Danmark - og FDB at fusionere. Med virkning fra 1. januar 1973 gennemføre de den fusion, der på det tidspunkt var den hidtil største i dansk erhvervsliv. Og fra den dato var FDB nu også detailhandler med eget net af butikker. Den position blev udbygget i 1982, da FDB købte Irma-kæden. Kæden blev drevet som et selvstændigt aktieselskab, uden samme medlemstilknytning som i brugsforeningernes butikker. Dette system gælder også discountkæden Fakta, som FDB købte i 1987, samt elektronikkæden Merlin i 1990, tøjkæden MacCoy og byggemarkederne Jem & Fix, som FDB er delejere af. I 1980erne blev konkurrencen i dagligvarehandelen skærpet. Samtidig betød den teknologiske udvikling, at det blev muligt at skaffe varerne billigere ved at købe dem fra større industri-virksomheder frem for selv at producere dem. Derfor blev "Det ny FDB" etableret. Målet var, at koncentrere sig om at drive detailhandel. Fabrikker og produktionsvirksomheder blev solgt fra. Og der blev etableret nye kæder. Indtil da havde der været tre løse medlemskæder OBS!, Kvickly og Brugsen. Nu blev der etableret en række nye kæder, afpasset efter deres størrelse og sortiment. Det var SuperBrugsen, der med det samme var Danmarks største supermarkedskæde med mere end 300 butikker, minimarkedskæden Dagli«Brugsen og kæden af nærbutikker LokalBrugsen. I dag er der godt 1.200 butikker tilknyttet brugsforeningsbevægelsen i Danmark. De er fordelt med cirka halvdelen på selvstændige brugsforeninger og cirka halvdelen er ejet af FDB. Til sammen har de cirka 38 procent af det samlede danske dagligvaremarked. Brugsforeningernes og FDBs butikker samarbejder i kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen og LokalBrugsen. Alle butikkerne køber deres varer fra FDB, der sælger varerne til kostprisen tillagt omkostninger til distribution og lagerføring. Derudover betaler butikkerne efter forbrug af fælles ydelser. Og formålet med FDB er i dag det samme, som da Severin Jørgensen i 1896 satte sig i formandsstolen: At skaffe forbrugerne "de bedst mulige varer til de lavest mulige priser".

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk