[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Ole Jørgen Rawert på Fyn - Den Nationale Billedbase på Det kongelige Bibliotek

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 14-02-00
Time: 01:19:04
Remote Name: 195.249.27.71

Kommentarer

http://130.226.220.82:4505/ALEPH/SESSION-126114/start/KBB01

Den Nationale Billedbase - Oversigtsformat - Fritekst=rawert

41- 60 af 617 Klik på et understreget post nr. for at se posten i fuldt format.

# Forfatter Titel År 41 Rawert, Ole Jørgen Randers d 8 Aug 1844 1841 42 Rawert, Ole Jørgen Pavillon i Riis Skov ved Aarhuus d 8 Aug 1844 1844 43 Rawert, Ole Jørgen Aarhuus fra Riis Skoven d 8 Aug 1844 1844 44 Rawert, Ole Jørgen Silkeborg d 16 Aug 1844 1844 45 Rawert, Ole Jørgen Horsens d 19 Aug 1844 1844 46 Rawert, Ole Jørgen Mattrup d 18 Aug 1844 1844 47 Rawert, Ole Jørgen Snoghöi og Middelfart d 22 Aug 1844 1844 48 Rawert, Ole Jørgen Snoghöi og Hindsgavl d 22 Aug 1844 1844 49 Rawert, Ole Jørgen Ved Veile d 21 Aug 1844 1844 50 Rawert, Ole Jørgen Ved Veile d 21 Aug 1844 1844 51 Rawert, Ole Jørgen Ved Middelfart d 22 Aug 1844 1844 52 Rawert, Ole Jørgen Vissenbergs Præstegaard d 22 Aug 1844 1844 53 Rawert, Ole Jørgen Mindestötte over Udtörringen ved Østrupgaard d 25 Aug 1844 1844 54 Rawert, Ole Jørgen Frue Kirke i Odense d 23 Aug 1844 1844 55 Rawert, Ole Jørgen Esserom d 10 Aug 1843 1843 56 Rawert, Ole Jørgen Esserom d 10 Aug 1843 1843 57 Rawert, Ole Jørgen Sörup, Esserom Sö d 15 July 1843 1843 58 Rawert, Ole Jørgen Partie af den sydlige Deel af Esrom Söe fra fredensborg d 9 July 1843 1843 59 Rawert, Ole Jørgen Esrom Sö d 17 July 1843 1843 60 Rawert, Ole Jørgen Ved Fredensborg, Wexebo d 19 July 1843 1843

Den Nationale Billedbase - Oversigtsformat - Fritekst=rawert

361- 380 af 617 Klik på et understreget post nr. for at se posten i fuldt format.

# Forfatter Titel År 361 Rawert, Ole Jørgen En Deel af Randers, og Nörre Jyllands Arsenal d 8 Juny 1821. No. 16 1821 362 Rawert, Ole Jørgen Hammel Bye, seet fra Frijsenborg d 2 July 1821. No. 22 1821 363 Rawert, Ole Jørgen Frijsenborg ved Aarhuus d 2 July 1821. No. 23 364 Rawert, Ole Jørgen En Egn om Brabrand Söen, ved Aarhuus d 3 Juny 1821. No. 12 1821 365 Rawert, Ole Jørgen En Egn, vestlig for Constantinsborg, seet fra Ormslev Bye ved Aarhuus d 3 Juny 1821. No. 13 1821 366 Rawert, Ole Jørgen Moesgaard ved Aarhuus d 1 Juny 1821. No. 9 1821 367 Rawert, Ole Jørgen Et Parti af Aarhuus d 4 Juny 1821. No. 15 1821 368 Rawert, Ole Jørgen Aarhuus, med endeel af Brabrand Söen d 3 Juny 1821. No. 11 1821 369 Rawert, Ole Jørgen Et Parti af Aarhuus, med Havnen d 4 Juny 1821. No. 14 1821 370 Rawert, Ole Jørgen Aarhuus d 30 May 1821. No. 8 1821 371 Rawert, Ole Jørgen En Egn ved Knuds Söe og Himmelbjerget d 3 July 1821. No. 24 1821 372 Rawert, Ole Jørgen Rye Mölle og Himmelbjerg, ved Skanderborg d 3 July 1821. No. 26 1821 373 Rawert, Ole Jørgen Himmelbjerget og Juul Söe, ved Skanderborg d 3 July 1821. No. 27 1821 374 Rawert, Ole Jørgen Et Partie ved Juul Søe, ved Skanderborg d 3 July 1821. No. 25 1821 375 Rawert, Ole Jørgen Vissing Kloster ved Mossöe d 4 July 1821. No. 28 1821 376 Rawert, Ole Jørgen Pinds Mölle, Vissing Kloster, Rye og Himmelbjerget ved Skanderborg d 4 July 1821. No. 29 1821 377 Rawert, Ole Jørgen Bygholm ved Horsens d 7 July 1821. No. 30 1821 378 Rawert, Ole Jørgen Dalum Mölle ved Odense d 23 May 1821. No. 8 1821 379 Rawert, Ole Jørgen Odense, Slusen ved Eibye Mölle d 31 May 1821. No. 4 1821 380 Rawert, Ole Jørgen Fraugdegaard ved Odense d 22 May 1821. No. 7 1821

Den Nationale Billedbase - Oversigtsformat - Fritekst=rawert

381- 400 af 617 Klik på et understreget post nr. for at se posten i fuldt format.

# Forfatter Titel År 381 Rawert, Ole Jørgen Et Partie i Sanderumgaards Hauge d 22 May 1821. No. 6 1821 382 Rawert, Ole Jørgen Sanderumgaard ved Odense d 22 May 1821. No. 5 1821 383 Rawert, Ole Jørgen Bassenes d 16 May 1821. No. 2 1821 384 Rawert, Ole Jørgen Skjelsjöre d 17 Maj 1821. No. 3 1821 385 Rawert, Ole Jørgen En populus nigra ved Herlufsholm, formodentligen det förste træ i Sjælland d 14 May 1821. No. 1 1821 386 Rawert, Ole Jørgen Barretskov ved Horsens d 29 Juny 1820. No. 30 1820 387 Rawert, Ole Jørgen Serritslev Gaard v. Horsens d 28 Juny 1820. No. 29 1820 388 Rawert, Ole Jørgen Horsens og Bygholm d 25 Juny 1820. No. 28 1820 389 Rawert, Ole Jørgen Barretskov d 29 Juny 1820. No. 31 1820 390 Rawert, Ole Jørgen Snoghöi og Middelfarth d 5 July 1820. No. 37 1820 391 Rawert, Ole Jørgen Haraldskjær ved Veile, Harald Blaatands Slot d 1 July 1820. No. 32 1820 392 Rawert, Ole Jørgen Dalbye Mölle ved Colding d 3 July 1820. No. 35 1820 393 Rawert, Ole Jørgen Coldinghuus og Colding d 4 July 1820. No 36 1820 394 Rawert, Ole Jørgen Endeel af Taasinge, Fyen og Toröe, seet fra Troense d 18 July 1820. No. 45 1820 395 Rawert, Ole Jørgen Tranekjærs Slot d 28 July 1820. No. 51 1820 396 Rawert, Ole Jørgen Tranekjærs Slot og Bye paa Langeland d 28 July 1820. No. 50 1820 397 Rawert, Ole Jørgen Egelykke paa Langeland den 29 July 1820. No. 52 1820 398 Rawert, Ole Jørgen Fröken Elise Lindholms Skov ved Egelykke paa Langeland den 29 July 1820. No. 54 1820 399 Rawert, Ole Jørgen Steensgaard paa Langeland den 29 July 1820. No. 55 1820 400 Rawert, Ole Jørgen Egelykke paa Langeland den 29 July 1820. No. 53 1820

Den Nationale Billedbase - Oversigtsformat - Fritekst=rawert

401- 420 af 617 Klik på et understreget post nr. for at se posten i fuldt format.

# Forfatter Titel År 401 Rawert, Ole Jørgen Endeel af Odense og dens Omegn seet fra Graabrödre Lille. Aaelykke - Næsbyhoved Slotsbanke - Hospitalet - Lunde Kirke - Slottet d 13 July 1820. No 44 1820 402 Rawert, Ole Jørgen Et Partie ved Arreskov d 10 July 1820. No. 43 1820 403 Rawert, Ole Jørgen Arreskov og Brahethrolleborg d 10 July 1820. No. 42 1820 404 Rawert, Ole Jørgen Horne Kirke ved Faaborg d 7 July 1820. No. 38 1820 405 Rawert, Ole Jørgen Faaborg seet fra Diernesse Kirkegaard d 9 July 1820. No. 41 1820 406 Rawert, Ole Jørgen Rödkilde mellem Faaborg og Svendborg d 9 July 1820. No. 40 1820 407 Rawert, Ole Jørgen Nakkebölle ved Faaborg d 9 July 1820. No. 39 1820 408 Rawert, Ole Jørgen Nielstrup ved Svendborg d 19 July 1820. No. 46 1820 409 Rawert, Ole Jørgen Ørkels Slots Vold ved Svendborg d 20 July 1820. No. 47 1820 410 Rawert, Ole Jørgen Vesterborg Kirke i Lolland d 4 August 1820. No. 58 1820 411 Rawert, Ole Jørgen Vesterborg, ved Naskow d 5 Aug 1820. No. 63 1820 412 Rawert, Ole Jørgen Et Partie af Kong Sviins Gravhöi d 5 August 1820. No. 60 1820 413 Rawert, Ole Jørgen Et Partie af Kong Sviins Gravhöi d 5 August 1820. No. 61 1820 414 Rawert, Ole Jørgen Kong Sviins Gravhöi paa Pederstrup Mark d 5 August 1820. No. 59 1820 415 Rawert, Ole Jørgen En Gravhöi ved Pederstrup den 5 August 1820. No. 62 1820 416 Rawert, Ole Jørgen Pederstrup i Lolland d 3 August 1820. No. 56 1820 417 Rawert, Ole Jørgen Christiansholm og Nysted d 14 Aug 1820. No. 80 1820 418 Rawert, Ole Jørgen Söholt, ved Mariboe d 9 Aug 1820. No. 68 1820 419 Rawert, Ole Jørgen Christiansholm og Nysted d 14 Aug 1820. No. 81 1820 420 Rawert, Ole Jørgen Et Sammenvoxet Egee og Böge-Trae i Söholts Skov d 10 Aug 1820. No. 71 1820

Den Nationale Billedbase - Oversigtsformat - Fritekst=rawert

481- 500 af 617 Klik på et understreget post nr. for at se posten i fuldt format.

# Forfatter Titel År 481 Petersen, S. H. Egelykke paa Langeland

482 Petersen, S. H. Partie af Odense med Canalbassinet

483 Petersen, S. H. Pederstrup Lolland

484 Petersen, S. H. Hardenberg i Laaland

485 Petersen, S. H. Stege / S. H. P.

486 Petersen, S. H. Pedersborg Kirke og endeel af Egnen ved Soröe

487 Petersen, S. H. Soröe med Endeel af Omegnen / P fec.

488 Petersen, S. H. Lethraborg ved Roeskilde

489 Rawert, Ole Jørgen Kiel fra Düsternbrock d 5 Septb 1819. No. 89 1819 490 Rawert, Ole Jørgen Slottet i Kiel d 9 Septb 1819. No. 92 1819 491 Rawert, Ole Jørgen Kiel fra Frederiksberg d 5 Septb 1819. No. 88 1819 492 Rawert, Ole Jørgen Glücksburg d 31 Aug 1819. No. 86 1819 493 Rawert, Ole Jørgen Glücksburg d 31 August 1819. No. 85. Zuellenthal 1819 494 Rawert, Ole Jørgen Glücksburg d 28 Aug 1819. No. 80 1819 495 Rawert, Ole Jørgen Kapellet paa Kirkegaarden ved Flensborg fra Christiansens have d 31 aug 1819. No. 83 1819 496 Rawert, Ole Jørgen Et Partie af Flensborg fra Christiansens Have d 31 August 1819. No. 84 1819 497 Rawert, Ole Jørgen Lorenzens Teglværk og kobbermölle ved Flensborg d 30 August 1819. No. 82 1819 498 Rawert, Ole Jørgen Et Parti af Flensborg Fjord taget ved Lorenzens Teglværk paa Vejen til kobberværket d 30 Aug 1819. No. 81 1819 499 Rawert, Ole Jørgen Louisa Augusta's Palads i Augustenborg Skov d 27 Aug 1819. No. 77

500 Rawert, Ole Jørgen Sonderburg, fra Duppel Mölle i Sundevit d 28 Aug 1819. No. 79 1819

Den Nationale Billedbase - Oversigtsformat - Fritekst=rawert

521- 540 af 617 Klik på et understreget post nr. for at se posten i fuldt format.

# Forfatter Titel År 521 Rawert, Ole Jørgen Horsens fra Boller d 2 July 1819. No. 51 1819 522 Rawert, Ole Jørgen Haraldskjær ved Veile d 26 Juny 1819. No. 47 1819 523 Rawert, Ole Jørgen Tirsbæk ved Veile d 27 Juny 1819. No. 49 1819 524 Rawert, Ole Jørgen Engelsholms Herresæde, opført af Preben Brahe, efter broderen, Tyche Brahes Tegning, og Norup samt Randbölle Kirke tilliggende Hede d 25 Juny 1819. No. 46 1819 525 Rawert, Ole Jørgen Tirsbæk ved Veile d 27 Juny 1819. No. 50 1819 526 Rawert, Ole Jørgen Jellinge Rune Stene, endeel af Gorm den Gamles Gravsted med Jellinge By og Kirke d 25 Juny 1819. No. 44 1819 527 Rawert, Ole Jørgen Endeel af een af Jellinge Rune stene, feilagtigen fremstillet af Arendt noget bedre af Rawert d 25 Juny 1819. No. 45 1819 528 Rawert, Ole Jørgen Leerbæks Mölle ved Veile d 25 Juny 1819. No. 43 1819 529 Rawert, Ole Jørgen Veile, seet fra Vejen til Colding d 24 Juny 1819. No. 42 1819 530 Rawert, Ole Jørgen Ribe d 18 Aug 1819. No. 64 1819 531 Rawert, Ole Jørgen Fredericia, Lille belt og Middelfarth Seet fra Vejen til Hindsgaul d 21 Juny 1819. No. 41 1819 532 Rawert, Ole Jørgen Endeel af Lille belt Øen Fænöe og Grevskabet Vedelsborg, seet fra Hindsgauls Havn d 21 Juny 1819. No. 40 1819 533 Rawert, Ole Jørgen Nyborg d 5 Juny 1819. No. 26 1819 534 Rawert, Ole Jørgen Einsidelsborg d 16 Juny 1819. No. 36 1819 535 Rawert, Ole Jørgen Güllensteen d 16 Juny 1819. No. 37 1819 536 Rawert, Ole Jørgen St. Knuds Kirke i Odense d 11 Juny 1819. No. 33 1819 537 Rawert, Ole Jørgen Hiadstrup [Kirke] d 14 Juny 1819. No. 35 1819 538 Rawert, Ole Jørgen Skibshusene, ved Odense Canal d 10 Juny 1819. No. 31 1819 539 Rawert, Ole Jørgen Nordre Indgang til Næsbyhoveds Skov d 17 Juny 1819. No. 38 1819 540 Rawert, Ole Jørgen Næsbyhoveds Mölle og St. Knuds Taarn i Odense d 7 Juny 1819. No. 27 1819

Den Nationale Billedbase - Oversigtsformat - Fritekst=rawert

541- 560 af 617 Klik på et understreget post nr. for at se posten i fuldt format.

# Forfatter Titel År 541 Rawert, Ole Jørgen Endeel af Tolderlund, seet fra Næsbyhoveds Slotsbanke d 7 Juny 1819. No. 28 1819 542 Rawert, Ole Jørgen Udsigt fra Tolderlund, med endeel af Næsbyhoved Slotsbanke d 9 Juny 1819. No. 30 1819 543 Rawert, Ole Jørgen Næsbyhoved Slotsbanke, Tolderlund og en deel af Odense Canal Bassin, seet fra Gl. Evigdomme Kragsmose d 10 Juny 1819. No. 32 1819 544 Rawert, Ole Jørgen Endeel af Odense, med Canal Bassinet seet fra Tolderlund d 9 Juny 1819. No. 29 1819 545 Rawert, Ole Jørgen En del af Odense, med St. Knuds Kirke, seet fra Blegepladsen, ved Möller Broen d 11 Juny 1819. No. 34 1819 546 Rawert, Ole Jørgen Kallehave Færge, seet fra Koster Færge d 22 May 1819. No. 6 1819 547 Rawert, Ole Jørgen Möens Klint, Taleren d 23 May 1819. No. 7 1819 548 Rawert, Ole Jørgen Möens Klint. Sukkertoppen seet fra Dronningstolen d 23 May 1918. No. 8 1819 549 Rawert, Ole Jørgen Möens Klint. Sukkertoppen d 23 May 1819. No. 9 1819 550 Rawert, Ole Jørgen Möens Klint d 23 May 1819. No. 13 1819 551 Rawert, Ole Jørgen Möens Klint d 23 May 1819. No. 12 1819 552 Rawert, Ole Jørgen Möens Klint d 23 May 1819. No. 11 1819 553 Rawert, Ole Jørgen Möens Klint d 23 May 1819. No. 10 1819 554 Rawert, Ole Jørgen Steendysser paa Remkule Mark, mellem Wordingborg og Kjöng d 27 may 1819. No. 18 1819 555 Rawert, Ole Jørgen Vinterbölle Bleeg d 26 May 1819. No. 17 1819 556 Rawert, Ole Jørgen Wordingborg Kirke d 25 May 1819. No. 16 1819 557 Rawert, Ole Jørgen Waldemars Taarn, med noget af Wordingborg d 25 May 1819. No. 15 1819 558 Rawert, Ole Jørgen Præstöe d 22 May 1819. No. 4 1819 559 Rawert, Ole Jørgen Nysöe d 22 May 1819. No. 5 1819 560 Rawert, Ole Jørgen Nestved d 28 May 1819. No. 19 1819

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk