[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Hudevad Radiatorfabrik

Fra:
Kategori: Arbejde
Date: 13-02-00
Time: 20:47:41
Remote Name: 195.249.27.8

Kommentarer

Fra Søjle til Plan. Hudevad Radiatorfabrik 1936-1996 Af Steen Ousager Odense Universitetsforlag 1996. 180 s. ISBN 87-7838-244-0.

Titlens "Søjle" henviser til de første radiatorer i Danmark. I et fyldigt første kapitel gives en oversigt over opvarmningens nyere historie fra åbent ildsted og frem til dette århundredes opvarmningsformer med radiatorer. Da denne kulturhistorie ikke er skrevet, er det et vigtigt bidrag. Der må dog gives en kommentar til en trykfejl på s. 12 om at det første patent på fjernvarmeanlæg i Danmark var i 1888, at der meget tidligere var blevet opført fjernvarmeanlæg, som da Zoologisk Museum blev opført 1863-69; en af disse måske landets første radiatorer findes endnu på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

"Plan" står for den radiatortype, som den nystiftede virksomhed satte i produktion i 1938 efter at have sikret sig licens fra den norske udvikler. Da vi i bogen er kommet så langt, er faktisk halvdelen af bogen overstået! Med omhyggelig og systematisk grundighed har historikeren Ousager lagt grunden for vores forståelse, og læseren forstår klart forudsætningerne: selve den fynske egn bliver beskrevet inklusiv dens erhvervsmuligheder. Konkret er udgangspunktet smeden Hans Rasmussen, som i 1872 starter den virksomhed op, som i familie eje langsomt bygges op, og som i 1930´ernes erhvervsklima med valutaproblemer starter op med fremstilling af radiatorer til afsætning gennem grossister til de mange nye huse, som nu næsten alle skulle opvarmes med radiatorer.

I mange år fremstillede virksomheden flere forskellige radiatortyper, men siden 1974 er der satset på planradiatorerne, der i dag bliver leveret i 73 forskellige udgaver. Desuden kan virksomheden skræddersy radiatorer til brug for slotte og tilsvarende bygninger med et behov for et tiltalende design. I alt sidder virksomheden på 10% af den danske omsætning i Danmark.

De indenlandske konkurrenternes antal er blevet reduceret kraftigt i perioden, men til gengæld er importen steget. Fabrikken i Hudevad gik dog allerede i 1950´erne ind i den internationale handel, hvor de første eksportforsøg langsomt slog igennem til mere end halvdelen af omsætningen, hvorfor der blev oprettet salgsselskaber i udlandet. Virksomheden blev til en koncern, som opkøbte andre virksomheder for at overtage produktionen og nedlægge den oprindelige virksomhed. Der findes dog endnu en filialfabrik på Langeland.

Bogen er ikke disponeret særlig stramt, hvorfor der løbende findes oplysninger om de fleste af fabrikkens forhold. Bogen er velskrevet og suppleret med anekdoter, fortrinsvis fra stifterens familie.

Anmeldt af Jørgen Burchardt

http://www.hfb.dk/visitkort/111.htm

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk