[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: INDUSTRI -Lærlingelovgivningen

Fra:
Kategori: Arbejde
Date: 07-02-00
Time: 14:55:23
Remote Name: 195.249.77.10

Kommentarer

Dansk Kulturhistorisk Opslagsværk Lærlingeloven af 30. Marts 1889. Næringsloven af 1857, der ophævede lavene, greb ikke afgørende ind i lærlingeforholdene. De fastsatte ganske vist, at kun næringsdrivende med næringsadkomst kunne antage lærlinge, men da den meste næring samtidg blev givet fri, betød det, at alle som opfyldte de almindelige betingelser (myndighed, rådighed over eget bo, visse straffe, indfødtsret eller 5års arbejde i landet ) kunne etablere sig. De løsere forhold medførte en tilbøjelighed hos de unge til at undgå læretid eller søge lette og dårlige læresteder, og man blev da hurtigt klar over, at en egentlig lov var nødvendig. En i 1875 nedsat kommissionen fik til opgave at undersøge forholdene, men allerede året i forvejen havde håndværkerne selv med Foreningen til lærlingens uddannelse i håndværk og industri taget problemet op - et initiativ, der 1880 fulgtes af handelen med Foreningen til unge handelsmænds uddannelse. Det varede dog 14 år, inden arbejdet bar frugt; Lov om lærlingeforholdet af 30. Marts 1889, der i øvrigt første gang nævnte kvindelige lærlinge. Loven indeholdt bestemmelser om kontrakt, prøvetid, arbejdstid ( i overensstemmelse med reglerne for børns og unges arbejde i fabrikkerne fra 1873), lærlignens og principalens gensidge opførsel, forbehold for skadeligt arbejde, tid til teoretisk uddannelse og svendeprøve (frivillig), erstatningspligt for principalen ved dokumenteret dårlig uddannelse samt voldgift ved tvistigheder. Denne lov er senere fornyet og ændret 1821, 1937 og 1956.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk