[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Fynsk dialekt

Fra:
Kategori: kildemateriale
Date: 06-02-00
Time: 01:39:17
Remote Name: 195.249.77.93

Kommentarer

http://www.sb.aau.dk/dlh/dialekt/12paa.html

Tekster på fynsk

Inden for prosagenren er den mest kendte forfatter Morten Korch, der bruger den fynske dialekt i ''Godtfolk" (1920-24) og "Landsbyfolk'' (1943). Videre kan nævnes Anders Kristensen: Fynboer (1901, genudg. 1960), bestående af to småfortællinger i vestfynsk dialekt og Sophie Breum, der ofte bruger (østfynsk) dialekt i sine romaner og fortællinger. - Dialektlyrikken repræsenteres bl. a. af K. H. With, Mads Hansen, Hans P. Lunde og Lars Clausen.

En meget indgående omtale af disse fynboer, spec. den del af deres produktion som skrevet på dialekt, findes i Hans Henrik Jacobsen: Fynske Digtere (1994), som også indeholder fyldige tekstprøver. Prøver bl.a. af K. H. With, Lars Clausen, Mads Hansen, Hans P. Lunde og K. Kristensen findes endvidere i Niels Åge Nielsen: Dansk Dialektantologi (I. Østdansk og ømål).

En anden genre er Jens Christensen: Træk af Nordfynsk Landsbyliv (1953, udg. af Poul Andersen). - Jens Christensen levede fra 1828 til 1914; han skriver ubesværet og talesprogsnært, men er - heldigvis - ikke god til at stave, således at dialekten i høj grad skinner igennem.

En del dialektalt stof findes i Christine Reimer: Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde (1910-19).

Lydskrevne tekster med oversættelse findes i Danske Dialekttekster 4 og 5 (1976 og 1977) med tekster fra henh. Fyn og de Sydfynske øer.

Tekster gengivet på dialekt (undertiden i lydskrift) findes i Niels Åge Nielsen: Dansk Dialektantologi (I. Østdansk og ømål).

Hvad er der skrevet OM dialekten?

Litteratur om fynsk

En almindelig omtale af fynsk (herunder sproget på de sydfynske øer) findes i:

Gyldendals Egnsbeskrivelse, bind 1 (Bornholm. 1969) i afsnittet "Folkemål" ved Poul Andersen.

Bent Jul Nielsen og Karen Margrethe Pedersen: Danske talesprog. Dialekter. Regionalsprog. Sociolekter (1991).

Finn Køster: Dialekterne på de sydfynske øer og Sydfyn, i: Tåsinge Årbog 1992.

Øvrig litteratur om fynsk henvender sig ofte til særlig fagligt interesserede. Følgende kan nævnes:

Poul Andersen: Fonemsystemet i Østfynsk (1958, disputats).

Hanne Louise Geist: Palatalisering af initialt g, k og sk på Nordvestfyn, i: Danske Folkemål 1975.

Gotfredsen, L: Langelandsk grammatik i hovedlinjer (1955).

Peder Jacobsen: Mundarten i Flemløse Sogn (1933, udgivet af Poul Andersen) - Peder Jacobsens meget grundige monografi over Flemløse-dialekten er fra 1885.

H. M. Jensen: Brenderup-målet - Nordvestfyn (1926).

Finn Køster: Nogle accent-forhold i dialekten på øerne syd for Fyn, i: Danske Folkemål 1980.

Kroman, Erik: Musikalsk accent i Dansk (1947, disputats; se også Poul Andersens anmeldelse i Danske Folkemål 1949).

Rasmus Rask: De fynske Bønders Sprog (bearbejdet og udgivet af Poul Andersen 1938).

Ordbøger

L. Gotfredsen: Langelandsk Ordbog. 1-3. (1972-3)

Marius Rasmussen: Bidrag til en Ordbog over Vends Herreds Folkemmål (1949).

Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer (1992 ff.). Til ordbogen hører et tillægsbind med indledning, nøgler, forkortelseslister og kort. - Foreløbig er der udkommet fire bind (frem til bogstav f).

Tidsskrifter

Danske Folkemål 1927 ff (udg. af Udvalg for Folkemaal, fra 1961 Institut for Dansk Dialektforskning).

© 1998 Institut for Dansk Dialektforskning © 1998 Statsbiblioteket Dansk Lydhistorie

© 1998 Institut for Dansk Dialektforskning © 1998 Statsbiblioteket Dansk Lydhistorie

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk