[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Re: Gårdhistorie fra Horne sogn - Bøjden  ejerlav

Fra:
Kategori: Steder
Date: 03-02-00
Time: 18:53:15
Remote Name: 195.249.77.69

Kommentarer

Gårde i Horne sogn

Opstillet efter ejerlav og matr. nr. Kilde: La Cours Danske Gaarde 2. Og 3. Samling.

Rødkjærgård

Ejer: Lars Rasmussen Milling, som overtog gården i 1887, er født på Horne Mark 14.4. 1848 og gift med Anine Marie Jørgensen, født i Bøjden 4.1. 1870. Matr. Nr. 3a af Bøjden. Hartkorn 5-6-3-0. Ejendomsskyld 28,000 kr. Areal 50 tdr. ld. Rødkjærgård var tidligere fæste under grevskabet Brahesminde, men blev 1872 frikøbt af Peder Nielsen, hvis fader, Niels Sørensen, var den sidste fæster i gården. Af Peder Nielsen har Lars Rasmussen Milling købt. Af jorderne ligger ca 34 tdr. ld. hjemme ved gården. Resten er fraliggende ca 1 km mod sydvest. Hovedbygningen og den ene længe er opført 1836 af bindingsværk, de andre avlsbygninger 1883 af grundmur, alle med stråtage. På gårdens mark har staten fredlyst flere smukke kæmpehøje.

Moselund

Ejer: H. Jørgensen Næsselund, som overtog gården i 1900, er født på ejendommen 6.10 1869 og gift med Maren Nielsen, født i Horne sogn 20.8. 1872. Matr. Nr. 7a m.fl. af Bøjden. Hartkorn 5-6-2-2 3/4. Ejendomsskyld 27,000 kr. Areal 47 tdr. ld. Moselund frikøbtes i begyndelsen af 1870erne fra fæste under grevskabet Brahesminde af den daværende fæster, Jørgen Jørgensen, H. Jørgensen Næsselunds fader. Den naturskønt beliggende gård er hovedsagelig opført i 1860erne og 70erne af bindingsværk med stråtage. Jorderne falder i to afdelinger med ca. 11 tdr. ld. Ved gården og resten ca 1 km mod syd.

Hassenkamgård

Ejer: Niels Madsen, som overtog gården i 1894, er født i Horne sogn 17.1. 1862 og gift med Ane Johansen, født på ejendommen 9.10. 1859. Matr. Nr. 8a af Bøjden. Hartkorn 5-6-3-1. Ejendomsskyld 29,000 kr. Areal 52 3/4 td. Ld. Hassenkamgård var fordum fæste under grevskabet Brahesminde, men frikøbtes i 1870erne af Niels Madsens svigerfader, Johan Nielsen. Hovedparten af bygningerne er ældre, men velholdte bindingsværkshuse med stråtage. Hestebesætningen er af jysk race og rummer flere præmierede avlsdyr.

Lavemosegård

Ejer: Jørgen Andersen, som overtog gården i 1909, er født i Horne sogn 12.8. 1872 og gift med Karen Sørensen, født på ejendommen 14.4. 1868. Matr. Nr. 9 af Bøjden. Hartkorn 5-5-1-1 1/4. Ejendomsskyld 32,000 kr. Areal 47 tdr. ld. Lavemosegård var i sin tid fæste under grevskabet Brahesminde. Henrik Andersen var den sidste fæster; han afstod 1865 fæstet til sin svigersøn, Peder Sørensen, som 1874 frikøbte gården og var dens ejer til sin død 1886. Hans enke sad derefter inde med den, til hun 1909 skødede den til sin svigersøn, Jørgen Andersen. Bygningerne er dels af grundmur,d els af bindingsværk.

Rosenvang

Ejer: Grevskabet Brahesminde. Gården er bortfæstet til Anton Moustgaard, som overtog fæstet 1907; han er født i Gimsing sogn ved Struer 23.9. 1867 og gift med Johanne Marie Christensen, født på ejendommen 27.2. 1886. Matr. Nr. 10 af Bøjden. Hartkorn 5-7-1- 3/4. Ejendomsskyld 30,000 kr. Areal 49 tdr. ld. Rosenvang er livsfæste under grevskabet Brahesminde. Af fæstere nævnes Christian Christensen,d er efterfulgtes af sin søn, Søren Christensen (død 1890), hvis enke sytten år senere overdrog gården til sin svigersøn, Anton Moustgaard. Hovedbygningen er opført 1905, og svinestalden er af grundmur med stentage, de andre avlsbygninger er ældre, men velholdte bindingsværkshuse med stråtage. På marken vest for gården ligger en stor fredlyst stendysse.

Grevlerupgård

Ejer: Jørgen Aug. Pedersen, som overtog gården i 1914, er født på ejendommen 14. Juni 1886. Matr. Nr. 11 m.fl. af Bøjden. Hartkorn 5-5-3-1 3/4. Ejendomsskyld 30.000 kr. Areal 54 tdr. ld. Grevlerupgård ligger ved vejen fra Bøjden mod vest ud til stranden med vid og smuk udsigt over land og hav. 1873 frikøbtes den fra fæste under grevskabet Brahesminde af den daværende fæster, Jørgen Madsen, som 1885 efterfulgtes af sin stedsøn, Frederik Suhm Pedersen, Jørgen Aug. Pedersens fader. Hovedbygningen er opført 1866, er tækket med tegl og er af grundmur, ligesom svinestalden; de andre avlsbygninger er af bindingsværk med stråtage.

Sønderhjørne

Ejer: Hans Christian Sørensen, som overtog gården 12.6. 1884, er født på Horne Mark 11.2. 1857 og gift med Johanne Andersen, født på ejendommen 1.12. 1857. Matr. Nr. 12 af Bøjden. Hartkorn 6-0-3-1 1/4. Ejendomsskyld 38,000 kr. Gårdens samlede areal 72 tdr. ld. Sønderhjørne var i sin tid fæste under hovedgården Hvedholm, men frikøbtes 1874 af Hans Christian Sørensens svigermoder, der sad som fæster efter sin mands, Anders Rasmussens død i 1866. Han havde overtaget fæstet 25.11. 1863 efter sine forældre, i hvis slægt ejendommen gennem flere generationer var gået i arv som fæste. Den gamle, hyggelige hovedbygning er opført 1804 af bindingsværk med stråtag i den sydlige side af gårdspladsen. Den østlige længe er ligeledes af bindingsværk med stråtag, opført 1867. Den nordlige længe er bygget 1875 af grundmur med stråtag og den vestlige længe 1893 af grundmur med tag af pandeplader. Uden for den egentlige gårdplan ligger en teglhængt svinestald og en kornhjelm samt et par mindre bygninger, tækkede med pandeplader. Til drift af de faste maskiner haves husmølle. Jorderne, som har en noget kuperet overflade, ligger samlede omkring gården.

Næsholt

Ejer: Søren Jørgensen Næsselund, som overtog gården 1.4. 1882, er født på ejendommen 19.9. 1850 og gift med Ane Rasmussen, født på Voldgård i Bøjden 22.12. 1859. Matr. Nr. 13 af Bøjden. Hartkorn 6-2-2-2½. Ejendomsskyld 35,500 kr. Gårdens samlede areal 63 tdr. ld. Næsholt var i sin tid fæste under hovedgården Hvedholm, men blev købt til frihed 1874 af Søren Jørgensen Næsselunds fader, Jørgen Sørensen, der havde taget den i fæste c. 1835. Hovedbygningen, der ligger mod syd, og laden er begge af grundmur, opførte 1858 og 1871. Staldlængerne er af bindingsværk, byggede 1850 og 1885. Udenfor den egentlige gårdplan ligger forskellige mindre bygninger af grundmur og bindingsværk. Alt er tækket med strå. Jorderne, som iøvrigt er ret jævne, falder med bratte, maleriske skrænter ned mod havet. Fra Næsholt grund udgår statstelegrafens kabel til Als, og på ejendommens mark findes en af marineministeriets kystsignalstationer, hvorfor staten har indlagt telefonledning på gården.

Thueagergård

Ejer: Anders Peder Mortensen, som overtog gården i 1874, er født på ejendommen 28. Maj 1843 og gift med Ane Marie Mortensen, født i Horne sogn 17. Decbr. 1848. Matr. Nr. 15a af Bøjden. Hartkorn 5-4-3-2½. Ejendomsskyld 29.000 kr. Areal 60 tdr. ld. Thueagergård ligger blandt udflyttergårdene vest for Bøjden. 1874 frikøbtes den fra fæste under grevskabet Brahesminde af Anders Peder Mortensen, hvis fader, Morten Andersen og farfader, Anders Frandsen, begge havde haft den i fæste. Bygningerne er hovedsagelig opførte 1807 af bindingsværk, kun den nordlige længe er opført 1888 af grundmur, alle med stråtage. NØ for gården ligger på dens mark en fredlyst stendysse.

Lindegård

Ejer: Hans Chr. Rasmussen, som overtog gården i 1912, er født i Bøjden 14. Juli 1852 og gift med Ane Andersen, født i Bjerne 30. Aug. 1854. Matr. Nr. 16a m.fl. af Bøjden. Hartkorn 5-6-2-2 3/4. Ejendomsskyld 28.500 kr. Areal 48 3/4 td. Ld. Lindegård købtes i begyndelsen af 1870erne fri fra fæste under grevskabet Brahesminde af Henrik Krog, der 1907 solgte gården til Rasmus Nielsen, af hvem Hans Chr. Rasmussen har købt. Bygningerne er af bindingsværk med stråtage. Ældst er den ø. Længe, som i en stolpe bærer 1689 indhugget.

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk