[lok-foren/_borders/disc_ahdr.htm]

Gunnar Kjær Mortensens lokalhistoriske og slægtshistoriske forfatterskab

Fra: Hans Nørgaard
Kategori: Generelt
Date: 19-01-00
Time: 10:16:49
Remote Name: 195.249.52.55

Kommentarer

Det er aftalt med kommuneingeniør Gunnar Kjær Mortensen at vi offentliggøre hele hans forfatterskab på disse historiske sider. Forfatterskabet omfatter følgende:

Bidrag til Vester Skerninge sogns historie De Vester Skerninge bønders hoveri De gamle veje i Vester Skerninge sogn Fra Søren Nielsens Dagbog De Gamle Veje i Vester Skerninge Sogn efter 1778 Kvægpesten i nogle sydfynske sogne

Register til Tåsinge skifteprotokol L og H 1642-1660 Register til Rødkilde Fæsteprotokol 1776-1914 Tåsinge Bomærker Folketællinger i Vester Skerninge sogn 1787-1901 Bøssemager Rasmus Nielsen fra Vester Skerninge

De gamle marknavne i Boddum Da Boddumpræsten fik tærsk Miljøbeskyttelse - i gamle dage Fra Skjelager på Boddum Fæstebonde - selvejerbonde Fortidens stemme fra Boddum

Da der var rigtige sømænd Jeppe på Bjerget - ved Vester Skerninge kirke Luftkamp syd for Ollerup

Slægten fra Mortens gård i Sønderby, Hee

Tåsinge bomærker Konkursboet efter Christen Hansen Thurøe, Troense Luftkamp omkring Tåsinge [Flere artikler] Vemm 23. april 1944 i forb. m afsløring af mindesten f. 7 allierede flyvere 23. april 1944 [særtryk] En dråbe i haven, Langeland under den 2. verdenskrig [Forfattere Bent Andersen, Jens Mollerup og Gunnar Kjær MOrtensen]

Tranekær Sogns Folketællinger 1787-1906 Udvandrerne. Beretningen om brødrene Niels Kjær Nielsen og Niels Nyegaard Nielsen, deres baggrund, deres udvandring til USA og deres efterkommere.

Uddrag af Tranekær Kirkeprotokol 1862-1900 Stormfloden 13. november 1872 Flyvergraven på Bøstrup kirkegård

Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Trojel Konfiskation af tysk og japansk ejendom

[Ajour pr. 27. aug. 1999. GKM]

[lok-foren/_borders/disc_aftr.htm]

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk