Raadmand i Assens Jørgen Bangs Efterkommere
Forside ] Op ]

 
Nogle optegnelser over Raadmand i Assens Jørgen Bangs Efterkommere

af Lars Foller Larsen

Nogle optegnelser over

Raadmand i Assens

Jørgen Bangs

Efterkommere

Kildeliste
Dansk Cancelli Registranter fra det 16. Aarhundrede.
"Nye Samlinger til den danske Historie" af Kammerherre P. F. Suhm.
"Oluf Bang og hans Efterkommere paa Sværdsiden" 1875 af F. E. Hundrup.
"Slægten Bang, dens Herkomst og Paastand paa Dansk Adelsskab" af Registrator C. W. A. Plesner, udgivet af Fr. Krarup.
"Danmarks Adels Aarbog" af H. R. Hjort-Lorenzen og A. Thiset.
"Oluf Lundt Bangs Livsminder" udgivet af Vilhelm Maar.
"Geschicte des Geschechtes Eggers" 1. og 2. Bind v. H. K. Eggers.
"En gammel Baag Herreds Slægt" af Pastor H. Hansen, Ebberup
To Gaarde og deres Beboere" af P. Andersen, Søllested.
"Stamtavle over den Hempelske Familie i Danmark" af Hempel.
"Stamtavle for min Slægt paa fædrene Side" af Lærer A. Andersen, Holevad.
"Optegnelser angaaende Bryllup, Fødsler og Dødsfald" af Jens Nielsen, f. 1720, og Niels Jensen, f. 1743, Blangstrupgaard.
"Niels Sørensen Salling" ved Lengnick.
"Familien Münter" ved Lengnick.
"Træk fra Højsholts Historie" af Fr. Hjort.
"Den danske Lægestand" flere udgaver.
"En Familie i Odsherred" i "Den danske Højskole" af N. A. Jensen.
"Samlingen til Laalands og Falsters Historie" af P. Rhode med Forandr., Tillæg og Rettelser påny udgivne af I. I. Friis.
"Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter"
"Statistisk Topografisk Beskrivelse af Danmark 1860 og af Sønderjylland 1864" af I. P. Trap.
"Landbrugs Ordbog" af E. Møller-Holst.
"Salmonsens Konversations-Leksikon 1893-1913" af Chr. Blangstrup.
"Dansk Biografisk Lexikon" af C. F. Bricka 1. og 2. Udg.
"Nogle optegnelser om Raadmand i Assens Jørgen Bang (d. 1579) efterkommere" af I. W. Hanssen.

Listen er for de fleste familiers vedkommende kun ajourført frem til 1940

  
  Lars Foller Larsen  
   
    
   
Opdateret d. 14.6.2000 @-mail
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk