Anders B. Christophersen
Forside ] Op ] lok-foren/skifte/ahlefelt-skifte1.htm ] lok-foren/skifte/ahlefelt-skifte2.htm ] skifte/ahlefelt-skifte3.htm ] [ skifte/soevertorp1.htm ] [ skifte/moellegaard2.htm ] [ skifte/skovsbo1.htm ] [ ../nye/moellegaard-skifte.htm ] [ ../nye/nedergaard-1-skifte.htm ] [ ../nye/nedergaard-2-skifte.htm ]

 
Anders B. Christophersen.

Skifteprotokoller - Optegnelser af Anders B. Christophersen

Anders B Christophersen har leveret nedenstående materiale til vores lokalhistoriske kildemateriale.

Ahlefeldt Gods Skifteprotokol I 1755-1776
Ahlefeldts Gods Skifteprotokol II 1776-1797
Ahlefeldts Gods Skifteprotokol III 1797 - 1833

Søvertorp Gods på Langeland Skifteprotokol 1770-1816

Møllegaard Gods på Langeland Skifteprotokol I 1721-1767
Møllegaard Gods på Langeland Skifteprotokol II 1777-1835

Skovsbo Gods på Langeland Skifteprotokol 1777-1818

Nedergaard Gods på Langeland Skifteprotokol 1720-1747 Nedergaard Gods Skifteprotokol II 1748-1766

Biskoptorp Gods Skifteprotokol 1791-1806

Skovsgaard Gods på Langeland Skifteprotokol I 1719-1758
Skovsgaard Gods på Langeland skifteprotokol II 1763-1820

Hjortholm Gods skifteprotokol 1775-1833

Humble Præstegårds arkiv Skifteprotokol I 1693-1763
Humble Præstegårds arkiv Skifteprotokol II 1763-1804

Lindelse Præstearkiv Skifteprotokol 1792-1809

Tryggelev og Fodslette Præstekalds Skifteprotokol 1768-1799

 

Opsætning af skifteuddrag

De enkelte skifteuddrag har jeg sat op på følgende måde

a. Først angives protokolnummeret og derefter sidehenvisningerne (fx II-237, 260)
b. Derefter angives den dato, som skiftet optræder med ved den 1. indførsel i skifteprotokollen. Hvis der senere i skiftet optræder en tidligere dato for skifteforretningen - det kan fx være ved en boregistrering - er denne også indført.
c. Den afdødes stilling, navn, bopæl (landsby) og evt. angivet dødsdato. Navne er let normaliserede. Stednavne er angivet med nutidig stavemåde med mindre, jeg ikke har kunnet stedbestemme det.
d. Evt. hos hvem den afdøde boede, hvis personen ikke havde egen gård eller hus
e. Evt. efterlevende ægtefælle og dennes stilling.
f. Arvingers stilling, navn, bopæl, evt. alder og deres familiemæssige relation til afdøde og tidligere ægtefæller nævnes.
g. Værgers stilling, navn, bopæl og familiemæssige relation er angivet, hvis ikke deres navne er nævnt under de øvrige arvinger. En enke fik altid udnævnt en lavværge.
h. Hvis der nævnes personer, hvis familiemæssige relation til afdøde eller ægtefællen nævnes angives de - tilsvarende angives i skiftet nævnte henvisninger til tidligere skifter. Hvis der er særlige kommentarer i skiftet er nogle af disse medtaget.
i. Kommentarer i [ ] er mine egne.

Leveret af Anders B. Christophersen
E-mail til Anders B. Christophersen
 
   

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  DKviaNET A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk