Amerikansk landbrugsteknologi i Danmark
Forside ] Op ]

 
Amerikansk landbrugsbrugsteknologi i Danmark

En række fremtrædende amerikanske personligheder stiftede i 1785 Philadelphia Society for Promoting Agriculture. Det første af sin art i USA og som medlemsmæssigt dækkede det meste af New England.

Selskabet fik epokegørende betydning for udviklingen af ny landbrugsteknologi, som i mange tilfælde før eller siden også fandt vej til de europæiske agre.

 
 
Brev, dateret 22. juni 1819 fra Jethro Wood til bryggeriejer Reuben Haines i Philadelphia, hvori han omtaler sin nye epokegørende plov, som i 1821 på foranledning af Landhusholdningsselskabet blev importeret til Danmark. [Haines Collection, Haverford College, Philadelphia]
 
 
Selv om der fra mange sider blev agiteret for indførelsen af svingploven, holdt hjulploven sig på øerne til omkring 1840, men i Vestjylland holdt den sig i lang tid.
I 1815 fremstilledes den første rationelt konstruerede danske svingplov af mekanikus O.J. Wintrup, der var uddannet som smed og i besiddelse af stor mekanisk snille, det var om denne plov, der satte en meget skarp diskussion i gang mellem Wintrup og Drewsen, som hver især forfægtede sin mening på en uskrømtet måde. I 1821 indførtes den Freebornske plov fra Amerika, der senere hen kom til at stå som forbillede for de senere plove, men ploven var tung med støbte muldfjæl og kunne kun vanskeligt slippe jorden og kostede mange penge. Det var derfor kun rimelig, at mange i vort land var stærkt interesseret i forbedringer af ploven og derved fremkom mange forskellige plove, snart med en og snart med anden forbedring, som de på den egn kunne bruge.
Søllingeplovene. [Gerhard Nielsen: Husmandsskolens elevskrift 1939.]
 
 
McCormick demonstrerede første gang sin høstmaskine i 1831. McCormicks høstmaskiner fik det afgørende gennembrud i Europa i forbindelse med verdensudstillingen i London The Great Exhibition i 1851, der besøgtes af mere end 6 millioner mennesker.
 


McCormicks høstmaskine ved The Great Exhibition i London 1851.

 

Den første mejemaskine som nåede til Danmark, var netop en McCormicks høstmaskine. Den kom til landet i l852, indkøbt  af godsejer Bech, Valbygård på Sjælland. Han brugte maskinen i nogle år, men tilsyneladende kun i begrænset omfang.
Maskinen var lavet næsten kun af træ og krævede foruden kusk en person, som sad med ryggen til kørselsretningen og lagde det høstede korn af i et skår. Maskinen findes bevaret i Dansk Landbrugsmuseum . McCormicks maskine videreudvikledes af det engelske firma Burges & Key.

   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk