Møllebygger Niels Hansens erindringer
Forside ] Op ] Møllebygger Niels Hansens erindringer ]

 
Maskin- og møllebygger Niels Hansen i Ferritslev

Mesters Optegnelser. [Kopi fra Ferritslev friskole]

 

"Mester" -Maskin- og møllebygger Niels Hansen i Ferritslev  - var runden af de gamle slægter der i landsbyen, og det var, som om det ædleste og bedste fra disse var gået i arv til ham. Han var søn af fæstegårdmand Hans Andersen og Inger Nielsdatter, der begge var født i Ferritslev og havde stor kærlighed til hjemstavnen og dens historie, hvilken de rigeligt gav af til sønnen.
De fortalte om slægterne, om krigene og alt det mystiske, der levnedes fra forfædrene og Ferritslevgård, hvor Inger Nielsdatters mor var født.- "
 "Mester! oplevede selv 1864 og var alle dage under indtryk af den tid, som vel gjorde sit til, at han læste alt, hvad han kunne få fat i af Danmarks og Nordens historie. Jeg tror, han kunne Rimkrøniken udenad.
Litteraturen var han godt inde i, og ting som "æ bindstow" kunne han gengive, så vi unge lyttede betaget. Der lå en dyb trang i ham til at øse ud af sin rigdom; men først da de travle manddomsår var forbi, gav han sig tid til at nedskrive sine minder; han skrev vist, lige til han døde 82 år gammel.
Mester blev aldrig gammel i åndelig henseende; hans fortællemåde var sprudlende ungdommelig, og det lå ham stærkt på sinde, at vi yngre hørte godt efter, og at vi bevarer den arv, han har skænket os. Han forstod at bruge et sold - det lærte hans fader ham -, og han forstod det i overført forstand, så kernerne blev igen, medens avnerne fløj bort, og hans optegnelser blev rene og sande.
"Mester" havde tre bøger, der næsten er fyldt med optegnelser, eftersom minderne er vældet frem hos ham og sikkert har skænket ham mange lykkelige stunder. Der er en del gentagelser - næsten som omkvæd -, men de giver det hele et sandhedens præg.
Hans Lykkegård, mesters søn, har lånt mig sin fars optegnelser, som jeg i nærværende bog har forsøgt at sammendrage uden at skade det originale, som er af stor værdi for slægten og de mange, der har kendt Niels Hansen og som gransker den tids historie. "Mesters" tankegang var en forening af finhed og djærvhed og et velsignet lune, der spredte en særlig hygge, hvor han var til stede. Han levede under vilkår, hvor tingene havde deres rette betydning, og han tog, ligesom de gamle, det tilskikkede af Guds hånd. I samme grad, som han var stor og fri af sind, var han et ydmygt menneske.
I samme grad som Niels Hansen var en samvittighedsfuld og forstående "Mester" for de mange unge, der stod i lære hos ham, var hans hustru, Sara Thygesen -kaldet mor Sara - omsorgsfuld og moderlig overfor dem; og mange landet over mindes sikkert med tak og forståelse, hvordan hun kærlig, klog og myndig holdt hustugt, og hvor gæstfrit både store og små blev modtaget af mor Sara og mester.
      Æret være deres minde
       Dagny Alminde

   
 
   
   
   
 

Send mail til mail@fynhistorie.dk med spørgsmål og kommentarer til denne web site.
Copyright © 2000  Sydfyn-info.dk A/S, hvor intet andet er angivet. www.fynhistorie.dk